http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
16/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG11K3
100N
92
200N
166
400N
9958
1373
3775
1TR
1674
3TR
79248
43555
75450
39588
73268
11056
06131
10TR
10380
76434
20TR
16805
30TR
02407
ĐB
500382
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/11/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,7
3 1
9,8 2
7 3 1,4
7,3 4 8
Chục Số Đơn vị
7,5,0 5 8,5,0,6
6,5 6 6,8
0 7 3,5,4
5,4,8,6 8 8,0,2
9 2
Kết quả xổ số An Giang
09/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG11K2
100N
76
200N
687
400N
5087
0015
2478
1TR
9477
3TR
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
10TR
75120
25549
20TR
57574
30TR
09852
ĐB
549799
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/11/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4,2 0
3 1 5,3
5 2 8,6,4,0
1 3 5,1
2,7 4 0,9
Chục Số Đơn vị
1,3 5 2
7,2 6
8,8,7 7 6,8,7,4
7,2 8 7,7
4,9 9 9
Kết quả xổ số An Giang
02/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG11K1
100N
78
200N
097
400N
9179
8036
9520
1TR
4514
3TR
45674
84356
72066
12457
90569
86839
64798
10TR
92588
55321
20TR
36288
30TR
82260
ĐB
278636
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/11/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2,6 0
2 1 4
2 0,1
3 6,9,6
1,7 4
Chục Số Đơn vị
5 6,7
3,5,6,3 6 6,9,0
9,5 7 8,9,4
7,9,8,8 8 8,8
7,6,3 9 7,8
Kết quả xổ số An Giang
26/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG10K4
100N
14
200N
013
400N
4623
0512
0893
1TR
9900
3TR
70754
86901
27960
44206
54969
95473
74160
10TR
54553
53928
20TR
30757
30TR
43627
ĐB
030918
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 26/10/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 26/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,6,6 0 0,1,6
0 1 4,3,2,8
1 2 3,8,7
1,2,9,7,5 3
1,5 4
Chục Số Đơn vị
5 4,3,7
0 6 0,9,0
5,2 7 3
2,1 8
6 9 3
Kết quả xổ số An Giang
19/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG10K3
100N
72
200N
692
400N
7761
1113
6303
1TR
9382
3TR
43703
70630
46615
85248
09927
52531
19940
10TR
96337
03482
20TR
31873
30TR
95958
ĐB
152041
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/10/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 3,3
6,3,4 1 3,5
7,9,8,8 2 7
1,0,0,7 3 0,1,7
4 8,0,1
Chục Số Đơn vị
1 5 8
6 1
2,3 7 2,3
4,5 8 2,2
9 2
Kết quả xổ số An Giang
12/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG10K2
100N
65
200N
341
400N
9388
3353
2060
1TR
4520
3TR
00659
41854
27688
06003
04920
65274
58304
10TR
96331
29552
20TR
51601
30TR
79648
ĐB
207987
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/10/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,2,2 0 3,4,1
4,3,0 1
5 2 0,0
5,0 3 1
5,7,0 4 1,8
Chục Số Đơn vị
6 5 3,9,4,2
6 5,0
8 7 4
8,8,4 8 8,8,7
5 9
Kết quả xổ số An Giang
05/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG10K1
100N
07
200N
459
400N
3393
5968
3084
1TR
8940
3TR
66022
37660
80797
63625
31480
59263
16596
10TR
10668
19932
20TR
24440
30TR
54314
ĐB
425960
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/10/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,6,8,4,6 0 7
1 4
2,3 2 2,5
9,6 3 2
8,1 4 0,0
Chục Số Đơn vị
2 5 9
9 6 8,0,3,8,0
0,9 7
6,6 8 4,0
5 9 3,7,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )