http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
18/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG1K3
100N
28
200N
276
400N
1138
3694
9085
1TR
6657
3TR
04185
21786
35553
00293
35503
01469
75950
10TR
37793
96682
20TR
35365
30TR
60312
ĐB
517570
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/01/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 3
1 2
8,1 2 8
5,9,0,9 3 8
9 4
Chục Số Đơn vị
8,8,6 5 7,3,0
7,8 6 9,5
5 7 6,0
2,3 8 5,5,6,2
6 9 4,3,3
Kết quả xổ số An Giang
11/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-7K1
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/01/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số An Giang
04/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG1K1
100N
52
200N
469
400N
5913
4764
0946
1TR
7429
3TR
98517
84572
81284
25734
90229
54000
61120
10TR
09708
97243
20TR
09944
30TR
69990
ĐB
710798
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/01/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,9 0 0,8
1 3,7
5,7 2 9,9,0
1,4 3 4
6,8,3,4 4 6,3,4
Chục Số Đơn vị
5 2
4 6 9,4
1 7 2
0,9 8 4
6,2,2 9 0,8
Kết quả xổ số An Giang
28/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG12K4
100N
92
200N
706
400N
7331
2077
7397
1TR
6993
3TR
63160
25774
15672
92556
27812
87993
91003
10TR
33331
11184
20TR
09290
30TR
41049
ĐB
107879
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/12/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 6,3
3,3 1 2
9,7,1 2
9,9,0 3 1,1
7,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6
0,5 6 0
7,9 7 7,4,2,9
8 4
4,7 9 2,7,3,3,0
Kết quả xổ số An Giang
21/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG12K3
100N
48
200N
014
400N
9712
3876
5753
1TR
9405
3TR
09687
79618
07189
40828
65703
25293
51515
10TR
69999
40355
20TR
72360
30TR
48429
ĐB
177692
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/12/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,3
1 4,2,8,5
1,9 2 8,9
5,0,9 3
1 4 8
Chục Số Đơn vị
0,1,5 5 3,5
7 6 0
8 7 6
4,1,2 8 7,9
8,9,2 9 3,9,2
Kết quả xổ số An Giang
14/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG12K2
100N
31
200N
108
400N
1116
9605
1071
1TR
8870
3TR
30937
10993
60910
54076
10285
34215
84515
10TR
26475
26553
20TR
04027
30TR
45738
ĐB
714452
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/12/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 8,5
3,7 1 6,0,5,5
5 2 7
9,5 3 1,7,8
4
Chục Số Đơn vị
0,8,1,1,7 5 3,2
1,7 6
3,2 7 1,0,6,5
0,3 8 5
9 3
Kết quả xổ số An Giang
07/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG12K1
100N
19
200N
771
400N
6062
0644
2822
1TR
8956
3TR
41550
07332
42127
83335
03865
86576
60622
10TR
86323
10247
20TR
64221
30TR
97369
ĐB
095880
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/12/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,8 0
7,2 1 9
6,2,3,2 2 2,7,2,3,1
2 3 2,5
4 4 4,7
Chục Số Đơn vị
3,6 5 6,0
5,7 6 2,5,9
2,4 7 1,6
8 0
1,6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )