http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
20/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K3
100N
59
200N
915
400N
1463
3830
6146
1TR
9225
3TR
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
10TR
49178
69140
20TR
77138
30TR
56991
ĐB
757816
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/09/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/09/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4 0
3,4,4,9 1 5,6
9 2 5,3,9
6,2 3 0,1,8
4 6,5,1,1,0
Chục Số Đơn vị
1,2,4 5 9
4,1 6 3
7 8
7,3 8
5,2 9 2,1
Kết quả xổ số An Giang
13/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K2
100N
88
200N
177
400N
9947
9573
6653
1TR
7073
3TR
93584
90469
67821
95224
66139
79706
68410
10TR
99772
94662
20TR
28054
30TR
60225
ĐB
778797
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/09/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 6
2 1 0
7,6 2 1,4,5
7,5,7 3 9
8,2,5 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 3,4
0 6 9,2
7,4,9 7 7,3,3,2
8 8 8,4
6,3 9 7
Kết quả xổ số An Giang
06/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K1
100N
58
200N
706
400N
5772
1881
1478
1TR
9835
3TR
35003
31806
54506
99249
27724
21940
38844
10TR
51605
64867
20TR
70745
30TR
93792
ĐB
885660
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/09/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 6,3,6,6,5
8 1
7,9 2 4
0 3 5
2,4 4 9,0,4,5
Chục Số Đơn vị
3,0,4 5 8
0,0,0 6 7,0
6 7 2,8
5,7 8 1
4 9 2
Kết quả xổ số An Giang
30/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K5
100N
92
200N
129
400N
7647
6605
5132
1TR
2258
3TR
61724
35877
39084
48454
87509
03968
67525
10TR
43803
68216
20TR
78859
30TR
52693
ĐB
562625
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/08/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,9,3
1 6
9,3 2 9,4,5,5
0,9 3 2
2,8,5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,2,2 5 8,4,9
1 6 8
4,7 7 7
5,6 8 4
2,0,5 9 2,3
Kết quả xổ số An Giang
23/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K4
100N
54
200N
603
400N
4653
4606
8167
1TR
0871
3TR
10590
52463
78656
71199
06475
51218
22172
10TR
05284
28547
20TR
97995
30TR
58398
ĐB
312238
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/08/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,6
7 1 8
7 2
0,5,6 3 8
5,8 4 7
Chục Số Đơn vị
7,9 5 4,3,6
0,5 6 7,3
6,4 7 1,5,2
1,9,3 8 4
9 9 0,9,5,8
Kết quả xổ số An Giang
16/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K3
100N
00
200N
283
400N
5989
9192
3301
1TR
9744
3TR
83018
48562
17120
63828
85786
14484
43360
10TR
34548
80641
20TR
81786
30TR
62416
ĐB
622774
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/08/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,6 0 0,1
0,4 1 8,6
9,6 2 0,8
8 3
4,8,7 4 4,8,1
Chục Số Đơn vị
5
8,8,1 6 2,0
7 4
1,2,4 8 3,9,6,4,6
8 9 2
Kết quả xổ số An Giang
09/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K2
100N
74
200N
876
400N
1819
5995
8995
1TR
7345
3TR
89034
68010
78808
84925
86261
98306
36993
10TR
79530
19926
20TR
88809
30TR
50322
ĐB
084980
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/08/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,3,8 0 8,6,9
6 1 9,0
2 2 5,6,2
9 3 4,0
7,3 4 5
Chục Số Đơn vị
9,9,4,2 5
7,0,2 6 1
7 4,6
0 8 0
1,0 9 5,5,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )