http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
14/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG9K2
100N
70
200N
629
400N
0253
8439
8532
1TR
2518
3TR
38653
94659
99863
14108
07297
23186
54834
10TR
51692
45367
20TR
82310
30TR
74453
ĐB
466816
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/09/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 8
1 8,0,6
3,9 2 9
5,5,6,5 3 9,2,4
3 4
Chục Số Đơn vị
5 3,3,9,3
8,1 6 3,7
9,6 7 0
1,0 8 6
2,3,5 9 7,2
Kết quả xổ số An Giang
07/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG9K1
100N
76
200N
935
400N
6726
7905
5024
1TR
5340
3TR
38290
55053
74657
40003
77224
01290
83422
10TR
04117
52259
20TR
10492
30TR
92027
ĐB
061289
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/09/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/09/2017  
Chục Số Đơn vị
4,9,9 0 5,3
1 7
2,9 2 6,4,4,2,7
5,0 3 5
2,2 4 0
Chục Số Đơn vị
3,0 5 3,7,9
7,2 6
5,1,2 7 6
8 9
5,8 9 0,0,2
Kết quả xổ số An Giang
31/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG8K5
100N
88
200N
566
400N
0708
1901
0706
1TR
4792
3TR
75962
14641
92735
47247
22393
31430
62877
10TR
16118
40970
20TR
91814
30TR
60913
ĐB
757663
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/08/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 8,1,6
0,4 1 8,4,3
9,6 2
9,1,6 3 5,0
1 4 1,7
Chục Số Đơn vị
3 5
6,0 6 6,2,3
4,7 7 7,0
8,0,1 8 8
9 2,3
Kết quả xổ số An Giang
24/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG8K4
100N
15
200N
270
400N
7789
8857
3599
1TR
2268
3TR
47960
58717
11326
64973
08483
06511
72355
10TR
93469
99808
20TR
99636
30TR
05228
ĐB
990643
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/08/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/08/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 8
1 1 5,7,1
2 6,8
7,8,4 3 6
4 3
Chục Số Đơn vị
1,5 5 7,5
2,3 6 8,0,9
5,1 7 0,3
6,0,2 8 9,3
8,9,6 9 9
Kết quả xổ số An Giang
17/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG8K3
100N
53
200N
798
400N
5209
9020
1574
1TR
2355
3TR
62205
92714
34857
88934
49738
00601
24630
10TR
86559
39876
20TR
94902
30TR
37613
ĐB
172890
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/08/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3,9 0 9,5,1,2
0 1 4,3
0 2 0
5,1 3 4,8,0
7,1,3 4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 3,5,7,9
7 6
5 7 4,6
9,3 8
0,5 9 8,0
Kết quả xổ số An Giang
10/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG8K2
100N
10
200N
952
400N
3344
2885
0579
1TR
2188
3TR
76732
16291
58229
42050
04924
97026
28114
10TR
91372
46887
20TR
72755
30TR
83917
ĐB
214883
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/08/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
9 1 0,4,7
5,3,7 2 9,4,6
8 3 2
4,2,1 4 4
Chục Số Đơn vị
8,5 5 2,0,5
2 6
8,1 7 9,2
8 8 5,8,7,3
7,2 9 1
Kết quả xổ số An Giang
03/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG8K1
100N
28
200N
185
400N
0027
8762
9247
1TR
2250
3TR
24088
41313
27006
89306
23235
96086
92357
10TR
15058
32867
20TR
12611
30TR
54970
ĐB
598108
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/08/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 6,6,8
1 1 3,1
6 2 8,7
1 3 5
4 7
Chục Số Đơn vị
8,3 5 0,7,8
0,0,8 6 2,7
2,4,5,6 7 0
2,8,5,0 8 5,8,6
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )