http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
15/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K3
100N
00
200N
096
400N
3003
4568
3670
1TR
8535
3TR
05087
22395
36105
04726
85980
28621
00287
10TR
68396
09510
20TR
07239
30TR
83019
ĐB
576466
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/03/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,7,8,1 0 0,3,5
2 1 0,9
2 6,1
0 3 5,9
4
Chục Số Đơn vị
3,9,0 5
9,2,9,6 6 8,6
8,8 7 0
6 8 7,0,7
3,1 9 6,5,6
Kết quả xổ số An Giang
08/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K2
100N
59
200N
381
400N
1013
5141
3718
1TR
7406
3TR
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
10TR
31797
24492
20TR
27966
30TR
51107
ĐB
539054
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/03/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/03/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,8,7
8,4,4 1 3,8
9 2 8
1 3
7,5 4 1,1
Chục Số Đơn vị
5 9,0,4
0,6 6 6
9,0 7 4,8
1,0,7,2 8 1,9
5,8 9 7,2
Kết quả xổ số An Giang
01/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K1
100N
68
200N
989
400N
2847
2379
4852
1TR
8579
3TR
48236
20814
26116
54698
86810
86735
80393
10TR
08002
17993
20TR
75140
30TR
80070
ĐB
998577
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/03/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/03/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4,7 0 2
1 4,6,0
5,0 2
9,9 3 6,5
1 4 7,0
Chục Số Đơn vị
3 5 2
3,1 6 8
4,7 7 9,9,0,7
6,9 8 9
8,7,7 9 8,3,3
Kết quả xổ số An Giang
22/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K4
100N
73
200N
382
400N
2453
7696
5159
1TR
1708
3TR
15210
59600
37528
94612
13150
10647
35175
10TR
52127
52991
20TR
26523
30TR
61899
ĐB
918800
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/02/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,5,0 0 8,0,0
9 1 0,2
8,1 2 8,7,3
7,5,2 3
4 7
Chục Số Đơn vị
7 5 3,9,0
9 6
4,2 7 3,5
0,2 8 2
5,9 9 6,1,9
Kết quả xổ số An Giang
15/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K3
100N
58
200N
059
400N
0458
5329
6816
1TR
4290
3TR
02551
58886
67680
13515
11885
82516
06026
10TR
28624
99843
20TR
38374
30TR
78689
ĐB
351215
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/02/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9,8 0
5 1 6,5,6,5
2 9,6,4
4 3
2,7 4 3
Chục Số Đơn vị
1,8,1 5 8,9,8,1
1,8,1,2 6
7 4
5,5 8 6,0,5,9
5,2,8 9 0
Kết quả xổ số An Giang
08/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K2
100N
61
200N
669
400N
9416
3251
9769
1TR
7169
3TR
78480
28374
82998
27332
25608
03976
60376
10TR
52209
33356
20TR
45590
30TR
19428
ĐB
041393
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/02/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 8,9
6,5 1 6
3 2 8
9 3 2
7 4
Chục Số Đơn vị
5 1,6
1,7,7,5 6 1,9,9,9
7 4,6,6
9,0,2 8 0
6,6,6,0 9 8,0,3
Kết quả xổ số An Giang
01/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K1
100N
17
200N
205
400N
7523
2119
2565
1TR
9509
3TR
30764
11178
01594
99181
56794
96601
25213
10TR
05200
23446
20TR
61053
30TR
26485
ĐB
778211
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/02/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,9,1,0
8,0,1 1 7,9,3,1
2 3
2,1,5 3
6,9,9 4 6
Chục Số Đơn vị
0,6,8 5 3
4 6 5,4
1 7 8
7 8 1,5
1,0 9 4,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )