http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
27/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K4
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/04/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số An Giang
20/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K3
100N
92
200N
795
400N
3421
7679
8389
1TR
9020
3TR
14723
84344
87384
17889
57866
55883
93963
10TR
24077
25939
20TR
41796
30TR
32025
ĐB
751631
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/04/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0
2,3 1
9 2 1,0,3,5
2,8,6 3 9,1
4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5
6,9 6 6,3
7 7 9,7
8 9,4,9,3
7,8,8,3 9 2,5,6
Kết quả xổ số An Giang
13/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K2
100N
36
200N
576
400N
4303
0280
3340
1TR
0360
3TR
80695
54180
92825
63213
78699
60760
19188
10TR
34018
31779
20TR
76256
30TR
56335
ĐB
547587
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/04/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/04/2017  
Chục Số Đơn vị
8,4,6,8,6 0 3
1 3,8
2 5
0,1 3 6,5
4 0
Chục Số Đơn vị
9,2,3 5 6
3,7,5 6 0,0
8 7 6,9
8,1 8 0,0,8,7
9,7 9 5,9
Kết quả xổ số An Giang
06/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K1
100N
97
200N
360
400N
0161
4373
5219
1TR
2192
3TR
08859
72434
37539
15644
20118
51239
58410
10TR
40627
80372
20TR
84607
30TR
60870
ĐB
812131
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/04/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6,1,7 0 7
6,3 1 9,8,0
9,7 2 7
7 3 4,9,9,1
3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 9
6 0,1
9,2,0 7 3,2,0
1 8
1,5,3,3 9 7,2
Kết quả xổ số An Giang
30/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K5
100N
85
200N
705
400N
8877
4427
8239
1TR
6737
3TR
70453
56644
91525
88111
88175
32461
91743
10TR
74003
26427
20TR
82198
30TR
18580
ĐB
482973
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/03/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,3
1,6 1 1
2 7,5,7
5,4,0,7 3 9,7
4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
8,0,2,7 5 3
6 1
7,2,3,2 7 7,5,3
9 8 5,0
3 9 8
Kết quả xổ số An Giang
23/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K4
100N
60
200N
430
400N
5166
2089
0646
1TR
3704
3TR
37178
88572
93043
40476
18439
33428
54269
10TR
90280
50053
20TR
98175
30TR
20016
ĐB
775868
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/03/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6,3,8 0 4
1 6
7 2 8
4,5 3 0,9
0 4 6,3
Chục Số Đơn vị
7 5 3
6,4,7,1 6 0,6,9,8
7 8,2,6,5
7,2,6 8 9,0
8,3,6 9
Kết quả xổ số An Giang
16/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K3
100N
60
200N
232
400N
8634
3440
5428
1TR
9402
3TR
41626
47235
02239
53984
71715
65782
31470
10TR
93010
37313
20TR
25849
30TR
41119
ĐB
018259
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/03/2017
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6,4,7,1 0 2
1 5,0,3,9
3,0,8 2 8,6
1 3 2,4,5,9
3,8 4 0,9
Chục Số Đơn vị
3,1 5 9
2 6 0
7 0
2 8 4,2
3,4,1,5 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )