http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
24/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K4
100N
69
200N
665
400N
5140
3308
1360
1TR
0271
3TR
27734
70204
36634
24802
69670
29777
57372
10TR
27754
02149
20TR
93033
30TR
43389
ĐB
245787
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/05/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6,7 0 8,4,2
7 1
0,7 2
3 3 4,4,3
3,0,3,5 4 0,9
Chục Số Đơn vị
6 5 4
6 9,5,0
7,8 7 1,0,7,2
0 8 9,7
6,4,8 9
Kết quả xổ số An Giang
17/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K3
100N
74
200N
869
400N
1044
7984
2942
1TR
7802
3TR
47435
82120
74793
58931
38300
68963
42988
10TR
91186
99520
20TR
32990
30TR
04955
ĐB
046984
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/05/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0,2,9 0 2,0
3 1
4,0 2 0,0
9,6 3 5,1
7,4,8,8 4 4,2
Chục Số Đơn vị
3,5 5 5
8 6 9,3
7 4
8 8 4,8,6,4
6 9 3,0
Kết quả xổ số An Giang
10/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K2
100N
52
200N
932
400N
3623
4593
4384
1TR
2262
3TR
45457
15597
79475
32808
44451
07640
06155
10TR
09383
08366
20TR
31879
30TR
23741
ĐB
450580
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/05/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8
5,4 1
5,3,6 2 3
2,9,8 3 2
8 4 0,1
Chục Số Đơn vị
7,5 5 2,7,1,5
6 6 2,6
5,9 7 5,9
0 8 4,3,0
7 9 3,7
Kết quả xổ số An Giang
03/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K1
100N
94
200N
794
400N
0187
4573
3878
1TR
3312
3TR
20138
93334
90095
35491
35696
02050
03079
10TR
34572
72987
20TR
37368
30TR
12953
ĐB
005462
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/05/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0
9 1 2
1,7,6 2
7,5 3 8,4
9,9,3 4
Chục Số Đơn vị
9 5 0,3
9 6 8,2
8,8 7 3,8,9,2
7,3,6 8 7,7
7 9 4,4,5,1,6
Kết quả xổ số An Giang
26/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K4
100N
09
200N
180
400N
3283
3367
2634
1TR
8556
3TR
15009
83493
56786
37546
36841
56478
21562
10TR
15280
64362
20TR
93191
30TR
31355
ĐB
507492
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 26/04/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 26/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 9,9
4,9 1
6,6,9 2
8,9 3 4
3 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5
5,8,4 6 7,2,2
6 7 8
7 8 0,3,6,0
0,0 9 3,1,2
Kết quả xổ số An Giang
19/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K3
100N
68
200N
585
400N
9409
0260
0926
1TR
2591
3TR
32652
02215
34758
98637
22937
37082
03220
10TR
07050
49325
20TR
89839
30TR
95496
ĐB
105489
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/04/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6,2,5 0 9
9 1 5
5,8 2 6,0,5
3 7,7,9
4
Chục Số Đơn vị
8,1,2 5 2,8,0
2,9 6 8,0
3,3 7
6,5 8 5,2,9
0,3,8 9 1,6
Kết quả xổ số An Giang
12/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K2
100N
86
200N
685
400N
7343
6928
7242
1TR
0346
3TR
31445
50309
88715
62779
34675
72351
28031
10TR
03291
22173
20TR
08118
30TR
57050
ĐB
296175
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/04/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/04/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
5,3,9 1 5,8
4 2 8
4,7 3 1
4 3,2,6,5
Chục Số Đơn vị
8,4,1,7,7 5 1,0
8,4 6
7 9,5,3,5
2,1 8 6,5
0,7 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )