http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
19/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-7K3
100N
14
200N
347
400N
1156
7679
6460
1TR
0876
3TR
04389
02060
40101
91347
99048
45269
35551
10TR
46038
76062
20TR
00560
30TR
05161
ĐB
451979
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/07/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,6,6 0 1
0,5,6 1 4
6 2
3 8
1 4 7,7,8
Chục Số Đơn vị
5 6,1
5,7 6 0,0,9,2,0,1
4,4 7 9,6,9
4,3 8 9
7,8,6,7 9
Kết quả xổ số An Giang
12/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-7K2
100N
64
200N
131
400N
3263
6105
4327
1TR
1751
3TR
05316
54886
34797
52146
25139
86016
09043
10TR
01728
59791
20TR
62931
30TR
65134
ĐB
693029
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/07/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
3,5,9,3 1 6,6
2 7,8,9
6,4 3 1,9,1,4
6,3 4 6,3
Chục Số Đơn vị
0 5 1
1,8,4,1 6 4,3
2,9 7
2 8 6
3,2 9 7,1
Kết quả xổ số An Giang
05/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-7K1
100N
68
200N
829
400N
6391
6179
4477
1TR
3780
3TR
68438
05270
26699
19460
43516
64205
11177
10TR
76009
18428
20TR
17974
30TR
62662
ĐB
185058
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/07/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,7,6 0 5,9
9 1 6
6 2 9,8
3 8
7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 8
1 6 8,0,2
7,7 7 9,7,0,7,4
6,3,2,5 8 0
2,7,9,0 9 1,9
Kết quả xổ số An Giang
28/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K4
100N
19
200N
910
400N
4915
3023
1140
1TR
4570
3TR
63490
38558
24640
77174
96937
52261
91520
10TR
75959
16411
20TR
77019
30TR
46012
ĐB
002540
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/06/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4,7,9,4,2,4 0
6,1 1 9,0,5,1,9,2
1 2 3,0
2 3 7
7 4 0,0,0
Chục Số Đơn vị
1 5 8,9
6 1
3 7 0,4
5 8
1,5,1 9 0
Kết quả xổ số An Giang
21/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K3
100N
82
200N
291
400N
5194
2149
0586
1TR
6701
3TR
70122
81163
47969
82368
94322
12952
79238
10TR
55897
01025
20TR
08825
30TR
66125
ĐB
091186
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/06/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1
9,0 1
8,2,2,5 2 2,2,5,5,5
6 3 8
9 4 9
Chục Số Đơn vị
2,2,2 5 2
8,8 6 3,9,8
9 7
6,3 8 2,6,6
4,6 9 1,4,7
Kết quả xổ số An Giang
14/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K2
100N
06
200N
337
400N
9097
4960
9378
1TR
2004
3TR
57937
20751
58349
46085
99168
27497
99186
10TR
84621
79134
20TR
47478
30TR
01954
ĐB
682341
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/06/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,4
5,2,4 1
2 1
3 7,7,4
0,3,5 4 9,1
Chục Số Đơn vị
8 5 1,4
0,8 6 0,8
3,9,3,9 7 8,8
7,6,7 8 5,6
4 9 7,7
Kết quả xổ số An Giang
07/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K1
100N
11
200N
356
400N
9620
8822
9658
1TR
1356
3TR
05640
79948
21824
14483
71873
56091
45672
10TR
22855
38398
20TR
66226
30TR
28353
ĐB
893294
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/06/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2,4 0
1,9 1 1
2,7 2 0,2,4,6
8,7,5 3
2,9 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5 5 6,8,6,5,3
5,5,2 6
7 3,2
5,4,9 8 3
9 1,8,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )