http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
06/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K1
100N
54
200N
397
400N
5556
0496
9145
1TR
3294
3TR
74848
34461
27036
81169
34325
89667
65505
10TR
84640
48570
20TR
38456
30TR
79294
ĐB
875712
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/12/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/12/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 5
6 1 2
1 2 5
3 6
5,9,9 4 5,8,0
Chục Số Đơn vị
4,2,0 5 4,6,6
5,9,3,5 6 1,9,7
9,6 7 0
4 8
6 9 7,6,4,4
Kết quả xổ số An Giang
29/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K5
100N
17
200N
390
400N
3207
9325
8551
1TR
6042
3TR
97507
93837
99311
54982
74773
39456
51718
10TR
35235
57608
20TR
25741
30TR
97075
ĐB
584623
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 29/11/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 29/11/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,7,8
5,1,4 1 7,1,8
4,8 2 5,3
7,2 3 7,5
4 2,1
Chục Số Đơn vị
2,3,7 5 1,6
5 6
1,0,0,3 7 3,5
1,0 8 2
9 0
Kết quả xổ số An Giang
22/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K4
100N
69
200N
385
400N
0962
4113
1446
1TR
6171
3TR
01463
60294
53354
73549
06360
71045
91496
10TR
37812
70965
20TR
38908
30TR
43952
ĐB
886042
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/11/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/11/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 8
7 1 3,2
6,1,5,4 2
1,6 3
9,5 4 6,9,5,2
Chục Số Đơn vị
8,4,6 5 4,2
4,9 6 9,2,3,0,5
7 1
0 8 5
6,4 9 4,6
Kết quả xổ số An Giang
15/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/11/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số An Giang
08/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K2
100N
97
200N
292
400N
2369
2016
7648
1TR
2390
3TR
79185
94938
06481
00861
66948
30156
96298
10TR
70983
31832
20TR
71926
30TR
19314
ĐB
350128
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/11/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/11/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0
8,6 1 6,4
9,3 2 6,8
8 3 8,2
1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
8 5 6
1,5,2 6 9,1
9 7
4,3,4,9,2 8 5,1,3
6 9 7,2,0,8
Kết quả xổ số An Giang
01/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-11K1
100N
89
200N
456
400N
4401
8017
0828
1TR
4303
3TR
35772
20565
55380
10921
79205
68790
30879
10TR
97373
08224
20TR
30759
30TR
31647
ĐB
041260
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/11/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/11/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9,6 0 1,3,5
0,2 1 7
7 2 8,1,4
0,7 3
2 4 7
Chục Số Đơn vị
6,0 5 6,9
5 6 5,0
1,4 7 2,9,3
2 8 9,0
8,7,5 9 0
Kết quả xổ số An Giang
25/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-10K3
100N
18
200N
082
400N
9743
3628
1500
1TR
1304
3TR
11724
10893
73375
01325
38315
94572
52387
10TR
38063
23857
20TR
94159
30TR
01774
ĐB
046992
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/10/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/10/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4
1 8,5
8,7,9 2 8,4,5
4,9,6 3
0,2,7 4 3
Chục Số Đơn vị
7,2,1 5 7,9
6 3
8,5 7 5,2,4
1,2 8 2,7
5 9 3,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )