http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
07/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K1
100N
19
200N
540
400N
6291
6711
0319
1TR
0601
3TR
56504
19456
42020
44560
84088
63615
56105
10TR
29034
05239
20TR
77759
30TR
94999
ĐB
965894
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,6 0 1,4,5
9,1,0 1 9,1,9,5
2 0
3 4,9
0,3,9 4 0
Chục Số Đơn vị
1,0 5 6,9
5 6 0
7
8 8 8
1,1,3,5,9 9 1,9,4
Kết quả xổ số An Giang
31/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K5
100N
23
200N
882
400N
9896
5211
0011
1TR
0514
3TR
96895
22834
74625
75888
70856
21685
22506
10TR
25467
00991
20TR
39833
30TR
10134
ĐB
871306
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,6
1,1,9 1 1,1,4
8 2 3,5
2,3 3 4,3,4
1,3,3 4
Chục Số Đơn vị
9,2,8 5 6
9,5,0,0 6 7
6 7
8 8 2,8,5
9 6,5,1
Kết quả xổ số An Giang
24/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K4
100N
14
200N
346
400N
2742
5882
2451
1TR
2802
3TR
61627
67268
44361
64095
41559
27015
78510
10TR
88348
16082
20TR
67399
30TR
14889
ĐB
605839
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
5,6 1 4,5,0
4,8,0,8 2 7
3 9
1 4 6,2,8
Chục Số Đơn vị
9,1 5 1,9
4 6 8,1
2 7
6,4 8 2,2,9
5,9,8,3 9 5,9
Kết quả xổ số An Giang
17/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K3
100N
24
200N
061
400N
2742
6546
0694
1TR
7063
3TR
18353
91282
16142
32860
08853
67217
37591
10TR
52365
93537
20TR
19776
30TR
49448
ĐB
826694
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
6,9 1 7
4,8,4 2 4
6,5,5 3 7
2,9,9 4 2,6,2,8
Chục Số Đơn vị
6 5 3,3
4,7 6 1,3,0,5
1,3 7 6
4 8 2
9 4,1,4
Kết quả xổ số An Giang
10/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K2
100N
85
200N
009
400N
5571
4682
2405
1TR
9819
3TR
99481
92893
31405
25745
95881
49216
66346
10TR
26221
21319
20TR
71737
30TR
44930
ĐB
855373
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,5,5
7,8,8,2 1 9,6,9
8 2 1
9,7 3 7,0
4 5,6
Chục Số Đơn vị
8,0,0,4 5
1,4 6
3 7 1,3
8 5,2,1,1
0,1,1 9 3
Kết quả xổ số An Giang
03/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K1
100N
62
200N
131
400N
5375
8738
3002
1TR
5591
3TR
40180
58798
83766
84081
58418
94589
71057
10TR
41205
31698
20TR
76768
30TR
95753
ĐB
879353
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,5
3,9,8 1 8
6,0 2
5,5 3 1,8
4
Chục Số Đơn vị
7,0 5 7,3,3
6 6 2,6,8
5 7 5
3,9,1,9,6 8 0,1,9
8 9 1,8,8
Kết quả xổ số An Giang
27/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K4
100N
00
200N
315
400N
8078
6744
8633
1TR
1465
3TR
48119
20661
44694
90720
12560
83193
32195
10TR
94945
66862
20TR
54542
30TR
40038
ĐB
403834
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/12/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,6 0 0
6 1 5,9
6,4 2 0
3,9 3 3,8,4
4,9,3 4 4,5,2
Chục Số Đơn vị
1,6,9,4 5
6 5,1,0,2
7 8
7,3 8
1 9 4,3,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )