http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/10/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số An Giang
11/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-10K2
100N
88
200N
501
400N
1392
0678
5936
1TR
7807
3TR
60645
55048
39965
84987
87481
81894
28538
10TR
42384
09700
20TR
81392
30TR
27711
ĐB
774041
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/10/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/10/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,7,0
0,8,1,4 1 1
9,9 2
3 6,8
9,8 4 5,8,1
Chục Số Đơn vị
4,6 5
3 6 5
0,8 7 8
8,7,4,3 8 8,7,1,4
9 2,4,2
Kết quả xổ số An Giang
04/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-10K1
100N
10
200N
307
400N
1296
9358
3287
1TR
6986
3TR
20050
83823
38385
11530
98454
01930
25115
10TR
25621
70992
20TR
39262
30TR
06925
ĐB
146408
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/10/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/10/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5,3,3 0 7,8
2 1 0,5
9,6 2 3,1,5
2 3 0,0
5 4
Chục Số Đơn vị
8,1,2 5 8,0,4
9,8 6 2
0,8 7
5,0 8 7,6,5
9 6,2
Kết quả xổ số An Giang
27/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K3
100N
09
200N
853
400N
3337
1802
8861
1TR
7623
3TR
20920
15338
35543
48050
91566
18687
47615
10TR
23564
25906
20TR
75597
30TR
45699
ĐB
492996
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/09/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 9,2,6
6 1 5
0 2 3,0
5,2,4 3 7,8
6 4 3
Chục Số Đơn vị
1 5 3,0
6,0,9 6 1,6,4
3,8,9 7
3 8 7
0,9 9 7,9,6
Kết quả xổ số An Giang
20/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K3
100N
59
200N
915
400N
1463
3830
6146
1TR
9225
3TR
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
10TR
49178
69140
20TR
77138
30TR
56991
ĐB
757816
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/09/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/09/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4 0
3,4,4,9 1 5,6
9 2 5,3,9
6,2 3 0,1,8
4 6,5,1,1,0
Chục Số Đơn vị
1,2,4 5 9
4,1 6 3
7 8
7,3 8
5,2 9 2,1
Kết quả xổ số An Giang
13/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K2
100N
88
200N
177
400N
9947
9573
6653
1TR
7073
3TR
93584
90469
67821
95224
66139
79706
68410
10TR
99772
94662
20TR
28054
30TR
60225
ĐB
778797
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/09/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 6
2 1 0
7,6 2 1,4,5
7,5,7 3 9
8,2,5 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 3,4
0 6 9,2
7,4,9 7 7,3,3,2
8 8 8,4
6,3 9 7
Kết quả xổ số An Giang
06/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K1
100N
58
200N
706
400N
5772
1881
1478
1TR
9835
3TR
35003
31806
54506
99249
27724
21940
38844
10TR
51605
64867
20TR
70745
30TR
93792
ĐB
885660
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/09/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 6,3,6,6,5
8 1
7,9 2 4
0 3 5
2,4 4 9,0,4,5
Chục Số Đơn vị
3,0,4 5 8
0,0,0 6 7,0
6 7 2,8
5,7 8 1
4 9 2
Kết quả xổ số An Giang
30/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K5
100N
92
200N
129
400N
7647
6605
5132
1TR
2258
3TR
61724
35877
39084
48454
87509
03968
67525
10TR
43803
68216
20TR
78859
30TR
52693
ĐB
562625
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/08/2018
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,9,3
1 6
9,3 2 9,4,5,5
0,9 3 2
2,8,5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,2,2 5 8,4,9
1 6 8
4,7 7 7
5,6 8 4
2,0,5 9 2,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )