http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
25/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T09K4
100N
79
200N
221
400N
3593
8634
8859
1TR
5091
3TR
27988
86302
64307
33229
11317
93025
91829
10TR
96390
83151
20TR
26732
30TR
41622
ĐB
346220
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/09/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/09/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 2,7
2,9,5 1 7
0,3,2 2 1,9,5,9,2,0
9 3 4,2
3 4
Chục Số Đơn vị
2 5 9,1
6
0,1 7 9
8 8 8
7,5,2,2 9 3,1,0
Kết quả xổ số Bạc Liêu
18/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T09K3
100N
46
200N
721
400N
0264
7590
2966
1TR
3010
3TR
26392
87872
90475
87873
40481
27477
95908
10TR
72724
78927
20TR
89046
30TR
76193
ĐB
919883
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/09/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/09/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 8
2,8 1 0
9,7 2 1,4,7
7,9,8 3
6,2 4 6,6
Chục Số Đơn vị
7 5
4,6,4 6 4,6
7,2 7 2,5,3,7
0 8 1,3
9 0,2,3
Kết quả xổ số Bạc Liêu
11/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T09K2
100N
57
200N
213
400N
2600
7481
9017
1TR
4568
3TR
10659
28496
95674
28438
18164
15649
85373
10TR
39562
32128
20TR
17020
30TR
58987
ĐB
264398
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/09/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0
8 1 3,7
6 2 8,0
1,7 3 8
7,6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 7,9
9 6 8,4,2
5,1,8 7 4,3
6,3,2,9 8 1,7
5,4 9 6,8
Kết quả xổ số Bạc Liêu
04/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T09K1
100N
83
200N
502
400N
2954
5069
1463
1TR
7157
3TR
94330
03208
64197
88265
44537
27168
13212
10TR
93467
64572
20TR
03686
30TR
73736
ĐB
273953
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/09/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/09/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,8
1 2
0,1,7 2
8,6,5 3 0,7,6
5 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4,7,3
8,3 6 9,3,5,8,7
5,9,3,6 7 2
0,6 8 3,6
6 9 7
Kết quả xổ số Bạc Liêu
28/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T08K4
100N
05
200N
819
400N
5270
4778
0609
1TR
0301
3TR
95172
78056
64625
31253
20759
06938
19473
10TR
76704
35433
20TR
14996
30TR
51212
ĐB
351169
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/08/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,9,1,4
0 1 9,2
7,1 2 5
5,7,3 3 8,3
0 4
Chục Số Đơn vị
0,2 5 6,3,9
5,9 6 9
7 0,8,2,3
7,3 8
1,0,5,6 9 6
Kết quả xổ số Bạc Liêu
21/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T08K3
100N
19
200N
845
400N
4126
6767
3255
1TR
0552
3TR
45922
61819
55199
26340
18560
76543
99330
10TR
41678
59335
20TR
55427
30TR
79182
ĐB
032126
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/08/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6,3 0
1 9,9
5,2,8 2 6,2,7,6
4 3 0,5
4 5,0,3
Chục Số Đơn vị
4,5,3 5 5,2
2,2 6 7,0
6,2 7 8
7 8 2
1,1,9 9 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
14/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T08K2
100N
29
200N
711
400N
6217
5249
5245
1TR
6903
3TR
50430
46405
10673
70247
68683
35469
71985
10TR
28930
98765
20TR
71954
30TR
56835
ĐB
373129
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/08/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 3,5
1 1 1,7
2 9,9
0,7,8 3 0,0,5
5 4 9,5,7
Chục Số Đơn vị
4,0,8,6,3 5 4
6 9,5
1,4 7 3
8 3,5
2,4,6,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )