http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
22/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T05K4
100N
39
200N
357
400N
5218
3191
7013
1TR
4813
3TR
38567
43365
52398
18351
58634
61965
54313
10TR
72461
18327
20TR
44504
30TR
08742
ĐB
946382
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/05/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4
9,5,6 1 8,3,3,3
4,8 2 7
1,1,1 3 9,4
3,0 4 2
Chục Số Đơn vị
6,6 5 7,1
6 7,5,5,1
5,6,2 7
1,9 8 2
3 9 1,8
Kết quả xổ số Bạc Liêu
15/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T05K3
100N
66
200N
000
400N
0090
1091
2879
1TR
8770
3TR
06751
32335
27980
27472
35808
12066
82838
10TR
52210
82044
20TR
20959
30TR
41630
ĐB
870719
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/05/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,7,8,1,3 0 0,8
9,5 1 0,9
7 2
3 5,8,0
4 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 1,9
6,6 6 6,6
7 9,0,2
0,3 8 0
7,5,1 9 0,1
Kết quả xổ số Bạc Liêu
08/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T05K2
100N
44
200N
488
400N
3643
9439
4043
1TR
1597
3TR
41892
86239
46011
25661
87280
38105
27863
10TR
16120
29956
20TR
04732
30TR
85851
ĐB
921072
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/05/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 5
1,6,5 1 1
9,3,7 2 0
4,4,6 3 9,9,2
4 4 4,3,3
Chục Số Đơn vị
0 5 6,1
5 6 1,3
9 7 2
8 8 8,0
3,3 9 7,2
Kết quả xổ số Bạc Liêu
01/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T05K1
100N
16
200N
353
400N
1283
2497
2084
1TR
9561
3TR
67934
79609
63270
27150
04251
51261
61775
10TR
45793
07406
20TR
26212
30TR
15768
ĐB
438860
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/05/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5,6 0 9,6
6,5,6 1 6,2
1 2
5,8,9 3 4
8,3 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,0,1
1,0 6 1,1,8,0
9 7 0,5
6 8 3,4
0 9 7,3
Kết quả xổ số Bạc Liêu
24/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T04K4
100N
56
200N
260
400N
1253
2577
2678
1TR
7487
3TR
84902
22992
88442
55875
85235
67237
50141
10TR
44231
37832
20TR
90378
30TR
05080
ĐB
149579
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/04/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 2
4,3 1
0,9,4,3 2
5 3 5,7,1,2
4 2,1
Chục Số Đơn vị
7,3 5 6,3
5 6 0
7,8,3 7 7,8,5,8,9
7,7 8 7,0
7 9 2
Kết quả xổ số Bạc Liêu
17/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T04K3
100N
19
200N
173
400N
1302
3477
0767
1TR
5688
3TR
08468
49671
20205
69006
31046
21559
73508
10TR
02438
17345
20TR
65364
30TR
90645
ĐB
463071
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/04/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,6,8
7,7 1 9
0 2
7 3 8
6 4 6,5,5
Chục Số Đơn vị
0,4,4 5 9
0,4 6 7,8,4
7,6 7 3,7,1,1
8,6,0,3 8 8
1,5 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
10/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T04K2
100N
19
200N
913
400N
1927
0321
2118
1TR
5385
3TR
38593
23397
59596
46956
85350
00791
57158
10TR
22420
03389
20TR
09153
30TR
08259
ĐB
561577
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/04/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/04/2018  
Chục Số Đơn vị
5,2 0
2,9 1 9,3,8
2 7,1,0
1,9,5 3
4
Chục Số Đơn vị
8 5 6,0,8,3,9
9,5 6
2,9,7 7 7
1,5 8 5,9
1,8,5 9 3,7,6,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )