http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
19/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T09K3
100N
05
200N
338
400N
8757
2086
3217
1TR
3375
3TR
06081
82017
92011
22270
91143
74593
48789
10TR
92082
09093
20TR
94713
30TR
87989
ĐB
242628
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/09/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
8,1 1 7,7,1,3
8 2 8
4,9,9,1 3 8
4 3
Chục Số Đơn vị
0,7 5 7
8 6
5,1,1 7 5,0
3,2 8 6,1,9,2,9
8,8 9 3,3
Kết quả xổ số Bạc Liêu
12/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T09K2
100N
33
200N
289
400N
2153
7879
6750
1TR
4101
3TR
41837
68240
09974
97559
43101
27443
58950
10TR
57856
14460
20TR
72191
30TR
81821
ĐB
133683
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/09/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5,4,5,6 0 1,1
0,0,9,2 1
2 1
3,5,4,8 3 3,7
7 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5 3,0,9,0,6
5 6 0
3 7 9,4
8 9,3
8,7,5 9 1
Kết quả xổ số Bạc Liêu
05/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T09K1
100N
90
200N
101
400N
5745
4374
0933
1TR
7660
3TR
13470
63696
75842
03495
02456
33197
03701
10TR
39393
12676
20TR
19257
30TR
75101
ĐB
943871
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/09/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/09/2017  
Chục Số Đơn vị
9,6,7 0 1,1,1
0,0,0,7 1
4 2
3,9 3 3
7 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,9 5 6,7
9,5,7 6 0
9,5 7 4,0,6,1
8
9 0,6,5,7,3
Kết quả xổ số Bạc Liêu
29/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T08K5
100N
17
200N
004
400N
8087
5864
9074
1TR
0926
3TR
99364
37967
60656
87577
74268
53709
09810
10TR
12169
30263
20TR
20453
30TR
61645
ĐB
514086
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/08/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,9
1 7,0
2 6
6,5 3
0,6,7,6 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 6,3
2,5,8 6 4,4,7,8,9,3
1,8,6,7 7 4,7
6 8 7,6
0,6 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
22/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T08K4
100N
64
200N
571
400N
7019
3567
7441
1TR
7153
3TR
58935
68810
22039
63591
61842
50370
04660
10TR
60727
32099
20TR
29430
30TR
05930
ĐB
150768
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/08/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,7,6,3,3 0
7,4,9 1 9,0
4 2 7
5 3 5,9,0,0
6 4 1,2
Chục Số Đơn vị
3 5 3
6 4,7,0,8
6,2 7 1,0
6 8
1,3,9 9 1,9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
15/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T08K3
100N
40
200N
626
400N
8511
3107
7585
1TR
1102
3TR
67694
78540
59803
11949
09597
57469
91374
10TR
26643
44911
20TR
48482
30TR
70215
ĐB
434243
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/08/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 7,2,3
1,1 1 1,1,5
0,8 2 6
0,4,4 3
9,7 4 0,0,9,3,3
Chục Số Đơn vị
8,1 5
2 6 9
0,9 7 4
8 5,2
4,6 9 4,7
Kết quả xổ số Bạc Liêu
08/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T07K2
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/08/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )