http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
20/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T03K3
100N
77
200N
636
400N
7464
6037
7982
1TR
6343
3TR
78156
88826
83019
21266
85881
98823
80833
10TR
97106
40709
20TR
24365
30TR
86879
ĐB
921720
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/03/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/03/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,9
8 1 9
8 2 6,3,0
4,2,3 3 6,7,3
6 4 3
Chục Số Đơn vị
6 5 6
3,5,2,6,0 6 4,6,5
7,3 7 7,9
8 2,1
1,0,7 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
13/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T03K2
100N
47
200N
931
400N
2563
1506
8901
1TR
8645
3TR
92316
51787
97798
52586
73708
67915
25505
10TR
17186
08995
20TR
97429
30TR
84816
ĐB
378979
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/03/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,1,8,5
3,0 1 6,5,6
2 9
6 3 1
4 7,5
Chục Số Đơn vị
4,1,0,9 5
0,1,8,8,1 6 3
4,8 7 9
9,0 8 7,6,6
2,7 9 8,5
Kết quả xổ số Bạc Liêu
06/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T03K1
100N
96
200N
299
400N
2900
0245
2087
1TR
1818
3TR
96376
37271
94320
70598
20881
88388
79584
10TR
61924
11563
20TR
12045
30TR
24584
ĐB
210385
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/03/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0
7,8 1 8
2 0,4
6 3
8,2,8 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,8 5
9,7 6 3
8 7 6,1
1,9,8 8 7,1,8,4,4,5
9 9 6,9,8
Kết quả xổ số Bạc Liêu
27/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T02K4
100N
73
200N
771
400N
7738
3531
2873
1TR
6689
3TR
46246
81282
85552
19412
81113
04568
35149
10TR
01000
14012
20TR
07662
30TR
64178
ĐB
872251
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/02/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
7,3,5 1 2,3,2
8,5,1,1,6 2
7,7,1 3 8,1
4 6,9
Chục Số Đơn vị
5 2,1
4 6 8,2
7 3,1,3,8
3,6,7 8 9,2
8,4 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
20/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T02K3
100N
40
200N
450
400N
5338
0470
8728
1TR
0133
3TR
28438
19477
36167
35732
08220
99740
61965
10TR
18760
74628
20TR
55627
30TR
11448
ĐB
691047
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/02/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,5,7,2,4,6 0
1
3 2 8,0,8,7
3 3 8,3,8,2
4 0,0,8,7
Chục Số Đơn vị
6 5 0
6 7,5,0
7,6,2,4 7 0,7
3,2,3,2,4 8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
13/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T02K2
100N
01
200N
182
400N
1075
8902
1129
1TR
1547
3TR
84809
07689
95444
19331
56609
31400
20388
10TR
07595
53720
20TR
41786
30TR
96215
ĐB
850605
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/02/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 1,2,9,9,0,5
0,3 1 5
8,0 2 9,0
3 1
4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
7,9,1,0 5
8 6
4 7 5
8 8 2,9,8,6
2,0,8,0 9 5
Kết quả xổ số Bạc Liêu
06/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T02K1
100N
37
200N
538
400N
4652
9732
2873
1TR
9955
3TR
43327
23839
95017
16107
00566
86553
70617
10TR
36684
75049
20TR
16539
30TR
46884
ĐB
447534
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/02/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7
1 7,7
5,3 2 7
7,5 3 7,8,2,9,9,4
8,8,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,3
6 6 6
3,2,1,0,1 7 3
3 8 4,4
3,4,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )