http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
16/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T1K3
100N
76
200N
221
400N
9532
7679
5755
1TR
5660
3TR
26955
12723
83477
36466
77942
92154
64282
10TR
83635
88803
20TR
13856
30TR
36041
ĐB
543141
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/01/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
2,4,4 1
3,4,8 2 1,3
2,0 3 2,5
5 4 2,1,1
Chục Số Đơn vị
5,5,3 5 5,5,4,6
7,6,5 6 0,6
7 7 6,9,7
8 2
7 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
09/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T01K2
100N
23
200N
652
400N
6564
7271
4524
1TR
3022
3TR
97402
59325
86176
39670
39637
26031
21904
10TR
25807
40652
20TR
59684
30TR
11968
ĐB
531323
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/01/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,4,7
7,3 1
5,2,0,5 2 3,4,2,5,3
2,2 3 7,1
6,2,0,8 4
Chục Số Đơn vị
2 5 2,2
7 6 4,8
3,0 7 1,6,0
6 8 4
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
02/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T01K1
100N
01
200N
483
400N
5322
7424
6081
1TR
4969
3TR
41139
37568
68626
22287
87327
89511
49017
10TR
70775
20395
20TR
95908
30TR
52660
ĐB
380383
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/01/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,8
0,8,1 1 1,7
2 2 2,4,6,7
8,8 3 9
2 4
Chục Số Đơn vị
7,9 5
2 6 9,8,0
8,2,1 7 5
6,0 8 3,1,7,3
6,3 9 5
Kết quả xổ số Bạc Liêu
26/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T12K4
100N
98
200N
716
400N
0120
9760
9008
1TR
9022
3TR
93880
59464
36290
83739
90304
14871
60252
10TR
09579
28391
20TR
93856
30TR
00650
ĐB
913292
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/12/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,6,8,9,5 0 8,4
7,9 1 6
2,5,9 2 0,2
3 9
6,0 4
Chục Số Đơn vị
5 2,6,0
1,5 6 0,4
7 1,9
9,0 8 0
3,7 9 8,0,1,2
Kết quả xổ số Bạc Liêu
19/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T12K3
100N
27
200N
464
400N
6592
1792
6726
1TR
0904
3TR
87483
68784
41090
92296
61060
43190
05335
10TR
27354
34900
20TR
91222
30TR
80468
ĐB
705815
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/12/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9,6,9,0 0 4,0
1 5
9,9,2 2 7,6,2
8 3 5
6,0,8,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4
2,9 6 4,0,8
2 7
6 8 3,4
9 2,2,0,6,0
Kết quả xổ số Bạc Liêu
12/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T12K2
100N
19
200N
027
400N
7757
3350
9495
1TR
2780
3TR
87721
18821
40544
04647
88971
06549
40111
10TR
85272
30349
20TR
24210
30TR
98065
ĐB
741261
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/12/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,8,1 0
2,2,7,1,6 1 9,1,0
7 2 7,1,1
3
4 4 4,7,9,9
Chục Số Đơn vị
9,6 5 7,0
6 5,1
2,5,4 7 1,2
8 0
1,4,4 9 5
Kết quả xổ số Bạc Liêu
05/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T12K1
100N
84
200N
156
400N
7538
2873
9129
1TR
8010
3TR
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
10TR
79701
93087
20TR
19642
30TR
03392
ĐB
737151
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/12/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 4,7,1
4,0,5 1 0
6,4,9 2 9,0
7 3 8,7
8,0 4 1,2
Chục Số Đơn vị
8 5 6,1
5 6 2
3,0,8 7 3
3 8 4,5,7
2 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )