http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
14/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T11K2
100N
68
200N
091
400N
9756
9350
3947
1TR
2999
3TR
44612
07040
48778
39189
41114
57706
46516
10TR
71764
33435
20TR
04665
30TR
05026
ĐB
345710
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5,4,1 0 6
9 1 2,4,6,0
1 2 6
3 5
1,6 4 7,0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 6,0
5,0,1,2 6 8,4,5
4 7 8
6,7 8 9
9,8 9 1,9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
07/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T11K1
100N
14
200N
979
400N
5053
9868
4658
1TR
7407
3TR
06654
80787
28121
40345
00056
55438
01570
10TR
32138
69405
20TR
00558
30TR
14188
ĐB
592133
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/11/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,5
2 1 4
2 1
5,3 3 8,8,3
1,5 4 5
Chục Số Đơn vị
4,0 5 3,8,4,6,8
5 6 8
0,8 7 9,0
6,5,3,3,5,8 8 7,8
7 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
31/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T10K5
100N
66
200N
139
400N
1898
4417
9842
1TR
1607
3TR
60903
75231
87116
20830
13093
31710
85115
10TR
76203
21502
20TR
86713
30TR
18265
ĐB
980678
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/10/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 7,3,3,2
3 1 7,6,0,5,3
4,0 2
0,9,0,1 3 9,1,0
4 2
Chục Số Đơn vị
1,6 5
6,1 6 6,5
1,0 7 8
9,7 8
3 9 8,3
Kết quả xổ số Bạc Liêu
24/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T10K4
100N
84
200N
713
400N
7131
9185
8836
1TR
2885
3TR
13527
78879
13565
42257
67828
60184
20553
10TR
35920
24290
20TR
98872
30TR
68610
ĐB
860940
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/10/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2,9,1,4 0
3 1 3,0
7 2 7,8,0
1,5 3 1,6
8,8 4 0
Chục Số Đơn vị
8,8,6 5 7,3
3 6 5
2,5 7 9,2
2 8 4,5,5,4
7 9 0
Kết quả xổ số Bạc Liêu
17/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T10K3
100N
83
200N
604
400N
1823
2055
4150
1TR
7262
3TR
81862
77092
78266
49732
97126
06934
69261
10TR
96226
22832
20TR
48612
30TR
83790
ĐB
233664
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/10/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 4
6 1 2
6,6,9,3,3,1 2 3,6,6
8,2 3 2,4,2
0,3,6 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0
6,2,2 6 2,2,6,1,4
7
8 3
9 2,0
Kết quả xổ số Bạc Liêu
10/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T10K2
100N
01
200N
919
400N
6442
7476
9651
1TR
3394
3TR
97753
96522
91339
05300
79701
10881
98039
10TR
21858
29590
20TR
21131
30TR
02637
ĐB
051041
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/10/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 1,0,1
0,5,0,8,3,4 1 9
4,2 2 2
5 3 9,9,1,7
9 4 2,1
Chục Số Đơn vị
5 1,3,8
7 6
3 7 6
5 8 1
1,3,3 9 4,0
Kết quả xổ số Bạc Liêu
03/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T10K1
100N
81
200N
901
400N
2357
6341
4146
1TR
4689
3TR
69875
65791
93467
80535
46621
92509
60964
10TR
85906
12384
20TR
51937
30TR
71441
ĐB
144293
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/10/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,6
8,0,4,9,2,4 1
2 1
9 3 5,7
6,8 4 1,6,1
Chục Số Đơn vị
7,3 5 7
4,0 6 7,4
5,6,3 7 5
8 1,9,4
8,0 9 1,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )