http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
17/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T07K3
100N
45
200N
266
400N
1804
9724
7784
1TR
3755
3TR
94158
30614
14058
84798
01947
57744
09617
10TR
41178
00270
20TR
00273
30TR
13964
ĐB
259438
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/07/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
1 4,7
2 4
7 3 8
0,2,8,1,4,6 4 5,7,4
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,8,8
6 6 6,4
4,1 7 8,0,3
5,5,9,7,3 8 4
9 8
Kết quả xổ số Bạc Liêu
10/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T07K2
100N
25
200N
644
400N
1530
2355
9311
1TR
7633
3TR
06387
79323
07072
49181
52689
53786
54205
10TR
93613
92445
20TR
44056
30TR
54180
ĐB
378725
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/07/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 5
1,8 1 1,3
7 2 5,3,5
3,2,1 3 0,3
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
2,5,0,4,2 5 5,6
8,5 6
8 7 2
8 7,1,9,6,0
8 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
03/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T07K1
100N
32
200N
796
400N
2048
1105
1318
1TR
2473
3TR
91648
48960
45161
08530
95728
05510
77216
10TR
79092
57602
20TR
20235
30TR
53970
ĐB
329518
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/07/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,3,1,7 0 5,2
6 1 8,0,6,8
3,9,0 2 8
7 3 2,0,5
4 8,8
Chục Số Đơn vị
0,3 5
9,1 6 0,1
7 3,0
4,1,4,2,1 8
9 6,2
Kết quả xổ số Bạc Liêu
26/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T06K4
100N
47
200N
367
400N
5061
0477
1580
1TR
1828
3TR
50521
85272
41375
75736
53172
11953
89994
10TR
56016
51843
20TR
17785
30TR
75977
ĐB
216490
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/06/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9 0
6,2 1 6
7,7 2 8,1
5,4 3 6
9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
7,8 5 3
3,1 6 7,1
4,6,7,7 7 7,2,5,2,7
2 8 0,5
9 4,0
Kết quả xổ số Bạc Liêu
19/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T06K3
100N
26
200N
335
400N
2701
0294
7835
1TR
7777
3TR
90313
72551
56272
16156
23558
65985
72002
10TR
67901
05919
20TR
46764
30TR
34032
ĐB
546701
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/06/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,2,1,1
0,5,0,0 1 3,9
7,0,3 2 6
1 3 5,5,2
9,6 4
Chục Số Đơn vị
3,3,8 5 1,6,8
2,5 6 4
7 7 7,2
5 8 5
1 9 4
Kết quả xổ số Bạc Liêu
12/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T06K2
100N
44
200N
779
400N
2512
8214
1261
1TR
1418
3TR
96127
35578
49555
75823
48720
71739
86135
10TR
43534
56309
20TR
29053
30TR
02683
ĐB
633621
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/06/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
6,2 1 2,4,8
1 2 7,3,0,1
2,5,8 3 9,5,4
4,1,3 4 4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,3
6 1
2 7 9,8
1,7 8 3
7,3,0 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
05/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T06K1
100N
35
200N
926
400N
5447
4982
7232
1TR
6350
3TR
10955
64094
60249
24677
89610
59253
38548
10TR
85741
26083
20TR
08257
30TR
65136
ĐB
554613
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/06/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/06/2018  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
4 1 0,3
8,3 2 6
5,8,1 3 5,2,6
9 4 7,9,8,1
Chục Số Đơn vị
3,5 5 0,5,3,7
2,3 6
4,7,5 7 7
4 8 2,3
4 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )