http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
25/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T04K4
100N
94
200N
405
400N
2016
4179
3778
1TR
1689
3TR
17385
40736
21428
88582
18820
97533
73830
10TR
60069
08994
20TR
43798
30TR
16164
ĐB
469334
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/04/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 5
1 6
8 2 8,0
3 3 6,3,0,4
9,9,6,3 4
Chục Số Đơn vị
0,8 5
1,3 6 9,4
7 9,8
7,2,9 8 9,5,2
7,8,6 9 4,4,8
Kết quả xổ số Bạc Liêu
18/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T04K3
100N
94
200N
573
400N
6353
7113
6263
1TR
4139
3TR
66753
57978
10666
80828
37904
88014
98979
10TR
62975
13673
20TR
31776
30TR
18930
ĐB
041067
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/04/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/04/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
1 3,4
2 8
7,5,1,6,5,7 3 9,0
9,0,1 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,3
6,7 6 3,6,7
6 7 3,8,9,5,3,6
7,2 8
3,7 9 4
Kết quả xổ số Bạc Liêu
11/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T04K2
100N
00
200N
920
400N
6456
6546
4032
1TR
6743
3TR
48323
51918
76700
18060
15568
61855
10553
10TR
01101
61163
20TR
19933
30TR
55384
ĐB
518140
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/04/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0,2,0,6,4 0 0,0,1
0 1 8
3 2 0,3
4,2,5,6,3 3 2,3
8 4 6,3,0
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5,3
5,4 6 0,8,3
7
1,6 8 4
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
04/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T04K1
100N
50
200N
967
400N
3147
2069
5291
1TR
7427
3TR
22878
87868
85112
25737
12050
08221
80398
10TR
67568
90593
20TR
11857
30TR
23069
ĐB
355603
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/04/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/04/2017  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 3
9,2 1 2
1 2 7,1
9,0 3 7
4 7
Chục Số Đơn vị
5 0,0,7
6 7,9,8,8,9
6,4,2,3,5 7 8
7,6,9,6 8
6,6 9 1,8,3
Kết quả xổ số Bạc Liêu
28/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T03K4
100N
61
200N
341
400N
0538
4206
0481
1TR
0473
3TR
76577
81267
35791
19814
03441
59308
78821
10TR
86220
33464
20TR
56902
30TR
81312
ĐB
380668
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/03/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/03/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,8,2
6,4,8,9,4,2 1 4,2
0,1 2 1,0
7 3 8
1,6 4 1,1
Chục Số Đơn vị
5
0 6 1,7,4,8
7,6 7 3,7
3,0,6 8 1
9 1
Kết quả xổ số Bạc Liêu
21/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T03K3
100N
03
200N
674
400N
5578
4179
3881
1TR
1899
3TR
48702
36834
07344
98648
91950
24166
35178
10TR
20644
51282
20TR
12166
30TR
26476
ĐB
215554
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/03/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/03/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,2
8 1
0,8 2
0 3 4
7,3,4,4,5 4 4,8,4
Chục Số Đơn vị
5 0,4
6,6,7 6 6,6
7 4,8,9,8,6
7,4,7 8 1,2
7,9 9 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
14/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T03K2
100N
68
200N
187
400N
4451
4515
1377
1TR
5377
3TR
82883
17449
02236
18606
66282
46663
84096
10TR
61093
04074
20TR
90485
30TR
12175
ĐB
243642
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/03/2017
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6
5 1 5
8,4 2
8,6,9 3 6
7 4 9,2
Chục Số Đơn vị
1,8,7 5 1
3,0,9 6 8,3
8,7,7 7 7,7,4,5
6 8 7,3,2,5
4 9 6,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )