http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
05/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T2K1
100N
67
200N
614
400N
8220
3590
5704
1TR
9055
3TR
70843
93194
38728
54846
87369
32656
30787
10TR
13573
39347
20TR
03228
30TR
19274
ĐB
377932
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 4
1 4
3 2 0,8,8
4,7 3 2
1,0,9,7 4 3,6,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6
4,5 6 7,9
6,8,4 7 3,4
2,2 8 7
6 9 0,4
Kết quả xổ số Bạc Liêu
29/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T1K5
100N
37
200N
244
400N
2142
8096
3575
1TR
4911
3TR
41525
16980
71364
56363
36327
47373
23585
10TR
45931
83334
20TR
41253
30TR
92384
ĐB
362246
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
1,3 1 1
4 2 5,7
6,7,5 3 7,1,4
4,6,3,8 4 4,2,6
Chục Số Đơn vị
7,2,8 5 3
9,4 6 4,3
3,2 7 5,3
8 0,5,4
9 6
Kết quả xổ số Bạc Liêu
22/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T1K4
100N
77
200N
903
400N
9126
6512
4887
1TR
3841
3TR
01171
73611
37189
28550
53234
86848
64081
10TR
10785
89842
20TR
24149
30TR
43089
ĐB
547765
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
4,7,1,8 1 2,1
1,4 2 6
0 3 4
3 4 1,8,2,9
Chục Số Đơn vị
8,6 5 0
2 6 5
7,8 7 7,1
4 8 7,9,1,5,9
8,4,8 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
15/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T1K3
100N
17
200N
814
400N
9623
2166
4293
1TR
9722
3TR
30516
87927
33386
52207
48598
23723
72733
10TR
71127
07388
20TR
53123
30TR
51208
ĐB
146217
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,8
1 7,4,6,7
2 2 3,2,7,3,7,3
2,9,2,3,2 3 3
1 4
Chục Số Đơn vị
5
6,1,8 6 6
1,2,0,2,1 7
9,8,0 8 6,8
9 3,8
Kết quả xổ số Bạc Liêu
08/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T1K2
100N
33
200N
354
400N
6005
2417
0646
1TR
5224
3TR
66586
44210
41629
80060
12876
24486
64469
10TR
64769
15866
20TR
35953
30TR
71899
ĐB
939875
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
1 7,0
2 4,9
3,5 3 3
5,2 4 6
Chục Số Đơn vị
0,7 5 4,3
4,8,7,8,6 6 0,9,9,6
1 7 6,5
8 6,6
2,6,6,9 9 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
01/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T1K1
100N
94
200N
687
400N
1530
5382
7663
1TR
4575
3TR
28420
07066
44793
73990
17346
86775
67823
10TR
76691
05759
20TR
53434
30TR
68383
ĐB
865528
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,9 0
9 1
8 2 0,3,8
6,9,2,8 3 0,4
9,3 4 6
Chục Số Đơn vị
7,7 5 9
6,4 6 3,6
8 7 5,5
2 8 7,2,3
5 9 4,3,0,1
Kết quả xổ số Bạc Liêu
25/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T12K4
100N
64
200N
743
400N
8175
1650
9731
1TR
7383
3TR
56555
83738
33478
36801
96915
79388
09438
10TR
10290
58614
20TR
32486
30TR
56565
ĐB
394436
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/12/2018
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 1
3,0 1 5,4
2
4,8 3 1,8,8,6
6,1 4 3
Chục Số Đơn vị
7,5,1,6 5 0,5
8,3 6 4,5
7 5,8
3,7,8,3 8 3,8,6
9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )