http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 17/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 17/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 17/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 17/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
62609
G.Nhất
53142
G.Nhì
13097
95979
G.Ba
67322
03009
05080
08283
10593
11060
G.Tư
0834
4106
7269
7377
G.Năm
5370
7594
2189
8276
9405
3503
G.Sáu
863
905
236
G.Bảy
08
55
71
28
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7,8,6 0 8,5,5,3,6,9,9
7 1
2,4 2 8,2
6,0,8,9 3 6,4
9,3 4 2
Chục Số Đơn vị
5,0,0 5 5
3,7,0 6 3,9,0
7,9 7 1,0,6,7,9
0,2 8 9,0,3
8,6,0,7,0 9 4,3,7

Xổ số điện toán - Ngày: 10/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
94944
G.Nhất
30400
G.Nhì
49284
16733
G.Ba
26814
61980
13420
97997
77837
35282
G.Tư
9476
0548
2413
3274
G.Năm
1350
3056
8620
5084
2459
7033
G.Sáu
988
433
810
G.Bảy
72
04
48
45
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5,2,8,2,0 0 4,0
1 0,3,4
7,8 2 0,0
3,3,1,3 3 3,3,7,3
0,8,7,1,8,4 4 8,5,8,4
Chục Số Đơn vị
4 5 0,6,9
5,7 6
9,3 7 2,6,4
4,8,4 8 8,4,0,2,4
5 9 7

Xổ số điện toán - Ngày: 03/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
11717
G.Nhất
99088
G.Nhì
03178
65789
G.Ba
74050
56257
98629
31104
38574
57589
G.Tư
9474
0522
1505
1608
G.Năm
9928
4618
4896
1660
9299
3062
G.Sáu
360
656
556
G.Bảy
81
72
64
23
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 5,8,4
8 1 8,7
7,6,2 2 3,8,2,9
2 3
6,7,0,7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,6,0,7
5,5,9 6 4,0,0,2
5,1 7 2,4,4,8
2,1,0,7,8 8 1,9,9,8
9,2,8,8 9 6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 27/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
27/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
84416
G.Nhất
81974
G.Nhì
41981
58301
G.Ba
44980
31398
41202
14501
16020
78865
G.Tư
3111
3197
4328
2836
G.Năm
2430
5808
4849
6214
7580
6407
G.Sáu
252
932
114
G.Bảy
08
52
25
98
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/12/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,8,8,2 0 8,8,7,2,1,1
1,0,8,0 1 4,4,1,6
5,5,3,0 2 5,8,0
3 2,0,6
1,1,7 4 9
Chục Số Đơn vị
2,6 5 2,2
3,1 6 5
0,9 7 4
0,9,0,2,9 8 0,0,1
4 9 8,7,8

Xổ số điện toán - Ngày: 20/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
20/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
94568
G.Nhất
46385
G.Nhì
72705
11971
G.Ba
04502
12041
36482
54962
26080
99067
G.Tư
9447
3297
4434
8342
G.Năm
1560
9053
2176
1579
3931
8988
G.Sáu
542
747
367
G.Bảy
22
29
21
44
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/12/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 2,5
2,3,4,7 1
2,4,4,0,8,6 2 2,9,1
5 3 1,4
4,3 4 4,2,7,7,2,1
Chục Số Đơn vị
0,8 5 3
7 6 7,0,2,7,8
4,6,4,9,6 7 6,9,1
8,6 8 8,2,0,5
2,7 9 7

Xổ số điện toán - Ngày: 13/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
13/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
35272
G.Nhất
31474
G.Nhì
07525
23509
G.Ba
16903
45026
26255
27388
62007
92556
G.Tư
9426
0150
2986
0713
G.Năm
8263
9060
5197
2054
6657
0918
G.Sáu
876
019
551
G.Bảy
27
86
14
66
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/12/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 3,7,9
5 1 4,9,8,3
7 2 7,6,6,5
6,1,0 3
1,5,7 4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 1,4,7,0,5,6
8,6,7,2,8,2,5 6 6,3,0
2,9,5,0 7 6,4,2
1,8 8 6,6,8
1,0 9 7

Xổ số điện toán - Ngày: 06/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
06/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
02564
G.Nhất
14248
G.Nhì
24930
34525
G.Ba
37913
01975
95136
74257
53435
27651
G.Tư
9975
8953
3641
0780
G.Năm
1417
9625
9784
7321
1899
1536
G.Sáu
809
980
169
G.Bảy
08
85
87
92
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/12/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,8,3 0 8,9
2,4,5 1 7,3
9 2 5,1,5
5,1 3 6,6,5,0
8,6 4 1,8
Chục Số Đơn vị
8,2,7,7,3,2 5 3,7,1
3,3 6 9,4
8,1,5 7 5,5
0,4 8 5,7,0,4,0
0,6,9 9 2,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )