http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 14/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
14/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
90354
G.Nhất
08135
G.Nhì
78392
38911
G.Ba
77771
56759
38562
99380
54549
06840
G.Tư
7740
8977
9890
7693
G.Năm
0727
7739
3343
8907
0891
7125
G.Sáu
251
088
423
G.Bảy
29
75
06
54
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/03/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,8,4 0 6,7
5,9,7,1 1 1
6,9 2 9,3,7,5
2,4,9 3 9,5
5,5 4 3,0,9,0
Chục Số Đơn vị
7,2,3 5 4,1,9,4
0 6 2
2,0,7 7 5,7,1
8 8 8,0
2,3,5,4 9 1,0,3,2

Xổ số điện toán - Ngày: 07/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
07/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
85983
G.Nhất
16814
G.Nhì
44750
67850
G.Ba
22649
89258
86950
51340
23486
11418
G.Tư
7713
9110
3341
7024
G.Năm
8581
3660
1468
1742
7414
0007
G.Sáu
005
602
372
G.Bảy
94
06
35
82
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/03/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/03/2018  
Chục Số Đơn vị
6,1,5,4,5,5 0 6,5,2,7
8,4 1 4,3,0,8,4
8,0,7,4 2 4
1,8 3 5
9,1,2,1 4 2,1,9,0
Chục Số Đơn vị
3,0 5 8,0,0,0
0,8 6 0,8
0 7 2
6,5,1 8 2,1,6,3
4 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 28/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 28/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 28/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 28/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
28/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
71657
G.Nhất
84700
G.Nhì
16392
62229
G.Ba
73686
30479
43699
51572
62815
14625
G.Tư
1915
0637
2911
5413
G.Năm
0491
2987
1792
7133
6978
3660
G.Sáu
387
786
585
G.Bảy
82
56
87
61
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 28/02/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 28/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0
6,9,1 1 5,1,3,5
8,9,7,9 2 5,9
3,1 3 3,7
4
Chục Số Đơn vị
8,1,1,2 5 6,7
5,8,8 6 1,0
8,8,8,3,5 7 8,9,2
7 8 2,7,7,6,5,7,6
7,9,2 9 1,2,9,2

Xổ số điện toán - Ngày: 21/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 21/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 21/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 21/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
21/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
29059
G.Nhất
31161
G.Nhì
87842
53997
G.Ba
73354
78277
25794
90657
74610
37523
G.Tư
3375
3443
0061
2797
G.Năm
2897
9027
2330
0051
8438
0841
G.Sáu
848
437
617
G.Bảy
06
05
85
77
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/02/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 6,5
5,4,6,6 1 7,0
4 2 7,3
4,2 3 7,0,8
5,9 4 8,1,3,2
Chục Số Đơn vị
0,8,7 5 1,4,7,9
0 6 1,1
7,3,1,9,2,9,7,5,9 7 7,5,7
4,3 8 5
5 9 7,7,4,7

Xổ số điện toán - Ngày: 14/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
83871
G.Nhất
40506
G.Nhì
12326
92120
G.Ba
63628
97664
85587
15577
78641
45273
G.Tư
6382
3993
6696
0900
G.Năm
9938
5855
2502
1005
6094
0552
G.Sáu
895
284
815
G.Bảy
50
60
15
12
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6,0,2 0 2,5,0,6
4,7 1 5,2,5
1,0,5,8 2 8,6,0
9,7 3 8
8,9,6 4 1
Chục Số Đơn vị
1,9,1,5,0 5 0,5,2
9,2,0 6 0,4
8,7 7 7,3,1
3,2 8 4,2,7
9 5,4,3,6

Xổ số điện toán - Ngày: 07/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
74825
G.Nhất
35277
G.Nhì
53717
95181
G.Ba
49706
95752
86684
28560
95901
37401
G.Tư
9693
4415
0004
6255
G.Năm
3773
1888
3288
1296
2450
1979
G.Sáu
272
243
232
G.Bảy
92
64
12
80
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5,6 0 4,6,1,1
0,0,8 1 2,5,7
9,1,7,3,5 2 5
4,7,9 3 2
6,0,8 4 3
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 0,5,2
9,0 6 4,0
1,7 7 2,3,9,7
8,8 8 0,8,8,4,1
7 9 2,6,3

Xổ số điện toán - Ngày: 31/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
74348
G.Nhất
51973
G.Nhì
34847
46622
G.Ba
08327
15882
30660
28221
74323
54547
G.Tư
9454
2153
5289
4551
G.Năm
3943
1770
8009
8746
3574
2588
G.Sáu
350
515
184
G.Bảy
75
86
03
10
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5,7,6 0 3,9
5,2 1 0,5
8,2 2 7,1,3,2
0,4,5,2,7 3
8,7,5 4 3,6,7,7,8
Chục Số Đơn vị
7,1 5 0,4,3,1
8,4 6 0
2,4,4 7 5,0,4,3
8,4 8 6,4,8,9,2
0,8 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )