http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 15/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
15/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
27798
G.Nhất
48624
G.Nhì
86749
31647
G.Ba
80693
33090
50176
26177
63546
05476
G.Tư
6401
8779
5579
6562
G.Năm
2916
4359
0570
2415
9156
3575
G.Sáu
092
954
636
G.Bảy
10
07
21
15
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/11/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1,7,9 0 7,1
2,0 1 0,5,6,5
9,6 2 1,4
9 3 6
5,2 4 6,9,7
Chục Số Đơn vị
1,1,7 5 4,9,6
3,1,5,7,4,7 6 2
0,7,4 7 0,5,9,9,6,7,6
9 8
5,7,7,4 9 2,3,0,8

Xổ số điện toán - Ngày: 08/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
08/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
03183
G.Nhất
17309
G.Nhì
05741
89292
G.Ba
28075
33088
45073
31886
84882
61121
G.Tư
5580
6524
5498
4144
G.Năm
4320
3120
1763
6475
8158
8871
G.Sáu
247
898
829
G.Bảy
26
37
32
48
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/11/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2,2,8 0 9
7,2,4 1
3,8,9 2 6,9,0,0,4,1
6,7,8 3 7,2
2,4 4 8,7,4,1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 8
2,8 6 3
3,4 7 5,1,5,3
4,9,5,9,8 8 0,8,6,2,3
2,0 9 8,8,2

Xổ số điện toán - Ngày: 01/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
01/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
83492
G.Nhất
55355
G.Nhì
74405
78560
G.Ba
14294
70309
99370
77709
96782
98851
G.Tư
8273
2241
0754
3526
G.Năm
2184
2233
7724
2276
5577
4672
G.Sáu
686
923
168
G.Bảy
30
70
25
79
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/11/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,7,7,6 0 9,9,5
4,5 1
7,8,9 2 5,3,4,6
2,3,7 3 0,3
8,2,5,9 4 1
Chục Số Đơn vị
2,0,5 5 4,1,5
8,7,2 6 8,0
7 7 0,9,6,7,2,3,0
6 8 6,4,2
7,0,0 9 4,2

Xổ số điện toán - Ngày: 25/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
25/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
22622
G.Nhất
91205
G.Nhì
87862
97691
G.Ba
72125
61485
42384
93393
32436
80813
G.Tư
0889
3371
1023
8980
G.Năm
2652
7672
8816
0937
9703
5014
G.Sáu
768
185
739
G.Bảy
53
63
00
14
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/10/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,3,5
7,9 1 4,6,4,3
5,7,6,2 2 3,5,2
5,6,0,2,9,1 3 9,7,6
1,1,8 4
Chục Số Đơn vị
8,2,8,0 5 3,2
1,3 6 3,8,2
3 7 2,1
6 8 5,9,0,5,4
3,8 9 3,1

Xổ số điện toán - Ngày: 18/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
18/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
89570
G.Nhất
82009
G.Nhì
15073
76194
G.Ba
40503
11653
56463
14935
82209
61266
G.Tư
1060
6443
1009
7138
G.Năm
8514
9470
1563
5565
5668
0977
G.Sáu
926
202
752
G.Bảy
32
59
35
96
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/10/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6,7 0 2,9,3,9,9
1 4
3,0,5 2 6
6,4,0,5,6,7 3 2,5,8,5
1,9 4 3
Chục Số Đơn vị
3,6,3 5 9,2,3
9,2,6 6 3,5,8,0,3,6
7 7 0,7,3,0
6,3 8
5,0,0,0 9 6,4

Xổ số điện toán - Ngày: 11/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
11/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
00090
G.Nhất
84178
G.Nhì
55911
27775
G.Ba
68828
04259
59502
15331
66330
09068
G.Tư
3193
6224
3312
7409
G.Năm
5634
3157
9126
5965
0618
3606
G.Sáu
465
148
156
G.Bảy
01
07
43
95
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/10/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 1,7,6,9,2
0,3,1 1 8,2,1
1,0 2 6,4,8
4,9 3 4,1,0
3,2 4 3,8
Chục Số Đơn vị
9,6,6,7 5 6,7,9
5,2,0 6 5,5,8
0,5 7 5,8
4,1,2,6,7 8
0,5 9 5,3,0

Xổ số điện toán - Ngày: 04/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
04/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
09379
G.Nhất
72295
G.Nhì
70781
50477
G.Ba
34619
04066
28995
77171
12995
52446
G.Tư
7871
8335
3872
3731
G.Năm
0704
3320
9946
7442
1790
3505
G.Sáu
584
250
793
G.Bảy
23
60
73
18
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/10/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5,2,9 0 4,5
7,3,7,8 1 8,9
4,7 2 3,0
2,7,9 3 5,1
8,0 4 6,2,6
Chục Số Đơn vị
0,3,9,9,9 5 0
4,6,4 6 0,6
7 7 3,1,2,1,7,9
1 8 4,1
1,7 9 3,0,5,5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )