http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 26/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/04/2017
782348 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/04/2017
040617202526 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/04/2017
0612 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
26/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11UN-6UN-9UN
ĐB
71071
G.Nhất
15944
G.Nhì
65027
20026
G.Ba
72319
97382
65363
71786
62057
41358
G.Tư
9568
8637
1321
4273
G.Năm
5518
9009
4121
9715
8848
1319
G.Sáu
690
798
519
G.Bảy
08
32
69
90
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/04/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/04/2017  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 8,9
2,2,7 1 9,8,5,9,9
3,8 2 1,1,7,6
7,6 3 2,7
4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
1 5 7,8
8,2 6 9,8,3
3,5,2 7 3,1
0,9,1,4,6,5 8 2,6
6,1,0,1,1 9 0,0,8

Xổ số điện toán - Ngày: 19/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/04/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/04/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/04/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
19/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 7UE-8UE-1UE
ĐB
92086
G.Nhất
41681
G.Nhì
52862
80061
G.Ba
37227
69989
28943
99834
97152
12844
G.Tư
5505
9743
9038
0671
G.Năm
7171
0182
0076
9717
4360
6653
G.Sáu
601
925
203
G.Bảy
51
07
44
25
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/04/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,1,3,5
5,0,7,7,6,8 1 7
8,5,6 2 5,5,7
0,5,4,4 3 8,4
4,3,4 4 4,3,3,4
Chục Số Đơn vị
2,2,0 5 1,3,2
7,8 6 0,2,1
0,1,2 7 1,6,1
3 8 2,9,1,6
8 9

Xổ số điện toán - Ngày: 12/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 12/04/2017
040960 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 12/04/2017
021214172132 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 12/04/2017
4175 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
12/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4TX-13TX-6TX
ĐB
64924
G.Nhất
31562
G.Nhì
70553
78600
G.Ba
73175
81560
21988
19344
08419
51925
G.Tư
9620
7710
3734
6234
G.Năm
4745
7731
2738
1946
6625
8888
G.Sáu
251
303
352
G.Bảy
84
11
54
15
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/04/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,1,6,0 0 3,0
1,5,3 1 1,5,0,9
5,6 2 5,0,5,4
0,5 3 1,8,4,4
8,5,3,3,4,2 4 5,6,4
Chục Số Đơn vị
1,4,2,7,2 5 4,1,2,3
4 6 0,2
7 5
3,8,8 8 4,8,8
1 9

Xổ số điện toán - Ngày: 05/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 05/04/2017
813373 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 05/04/2017
010913152633 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 05/04/2017
4203 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
05/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1TN - 12TN - 6TN
ĐB
66007
G.Nhất
94419
G.Nhì
42889
04609
G.Ba
35372
83300
60710
47979
45914
68887
G.Tư
0908
5250
9795
4341
G.Năm
9915
1539
5220
0898
3822
9265
G.Sáu
651
661
879
G.Bảy
78
45
44
30
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/04/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/04/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2,5,0,1 0 8,0,9,7
5,6,4 1 5,0,4,9
2,7 2 0,2
3 0,9
4,1 4 5,4,1
Chục Số Đơn vị
4,1,6,9 5 1,0
6 1,5
8,0 7 8,9,2,9
7,9,0 8 7,9
7,3,7,8,0,1 9 8,5

Xổ số điện toán - Ngày: 29/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/03/2017
872788 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/03/2017
010816283034 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/03/2017
3709 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
29/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 9TE - 10TE - 3TE
ĐB
18516
G.Nhất
28141
G.Nhì
35448
89228
G.Ba
44515
20377
28545
58981
05573
53604
G.Tư
8482
0640
1667
9127
G.Năm
0908
2409
6882
5389
0542
6199
G.Sáu
105
254
168
G.Bảy
53
28
75
39
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/03/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/03/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,8,9,4
8,4 1 5,6
8,4,8 2 8,7,8
5,7 3 9
5,0 4 2,0,5,8,1
Chục Số Đơn vị
7,0,1,4 5 3,4
1 6 8,7
6,2,7 7 5,7,3
2,6,0,4,2 8 2,9,2,1
3,0,8,9 9 9

Xổ số điện toán - Ngày: 22/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/03/2017
631826 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/03/2017
010514233031 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/03/2017
5339 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
22/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11SX - 3SX - 1SX
ĐB
70175
G.Nhất
09021
G.Nhì
50710
08397
G.Ba
29635
51937
03655
39196
16330
95110
G.Tư
0898
7278
0642
5049
G.Năm
7152
4941
6691
0643
2509
1148
G.Sáu
920
066
734
G.Bảy
95
38
23
34
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/03/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/03/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3,1,1 0 9
4,9,2 1 0,0
5,4 2 3,0,1
2,4 3 8,4,4,5,7,0
3,3 4 1,3,8,2,9
Chục Số Đơn vị
9,3,5,7 5 2,5
6,9 6 6
3,9 7 8,5
3,4,9,7 8
0,4 9 5,1,8,6,7

Xổ số điện toán - Ngày: 15/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/03/2017
817394 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/03/2017
050615293036 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/03/2017
6414 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
15/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 14SN - 10SN - 2SN
ĐB
98441
G.Nhất
83527
G.Nhì
07140
69019
G.Ba
62789
85223
17814
02056
49986
90627
G.Tư
8062
2069
6741
7466
G.Năm
3679
8168
8186
7023
2486
6865
G.Sáu
797
440
072
G.Bảy
09
07
41
11
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/03/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/03/2017  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 9,7
4,1,4,4 1 1,4,9
7,6 2 3,3,7,7
2,2 3
1 4 1,0,1,0,1
Chục Số Đơn vị
6 5 6
8,8,6,5,8 6 8,5,2,9,6
0,9,2,2 7 2,9
6 8 6,6,9,6
0,7,6,8,1 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )