http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 06/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
06/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 30/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
30/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
10344
G.Nhất
85093
G.Nhì
53161
09000
G.Ba
40903
73015
13519
97023
82910
53140
G.Tư
7504
9807
8375
4615
G.Năm
2519
4460
0394
2246
9210
7259
G.Sáu
020
924
658
G.Bảy
08
95
91
10
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,6,1,1,4,0 0 8,4,7,3,0
9,6 1 0,9,0,5,5,9,0
2 0,4,3
0,2,9 3
2,9,0,4 4 6,0,4
Chục Số Đơn vị
9,7,1,1 5 8,9
4 6 0,1
0 7 5
0,5 8
1,5,1 9 5,1,4,3

Xổ số điện toán - Ngày: 23/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
23/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
17810
G.Nhất
36003
G.Nhì
24319
95465
G.Ba
59880
79925
99726
26965
40159
07814
G.Tư
9152
7336
9103
6144
G.Năm
4323
8819
7127
4898
6770
7637
G.Sáu
550
440
991
G.Bảy
40
11
22
36
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5,4,7,8,1 0 3,3
1,9 1 1,9,4,9,0
2,5 2 2,3,7,5,6
2,0,0 3 6,7,6
4,1 4 0,0,4
Chục Số Đơn vị
2,6,6 5 0,2,9
3,3,2 6 5,5
2,3 7 0
9 8 0
1,5,1 9 1,8

Xổ số điện toán - Ngày: 16/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
16/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
22086
G.Nhất
79312
G.Nhì
90049
54062
G.Ba
72537
10294
62485
99403
26631
73265
G.Tư
3694
2907
6472
2670
G.Năm
1937
7578
4575
5576
4557
3331
G.Sáu
257
886
750
G.Bảy
28
97
31
95
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 7,3
3,3,3 1 2
7,6,1 2 8
0 3 1,7,1,7,1
9,9 4 9
Chục Số Đơn vị
9,7,8,6 5 7,0,7
8,7,8 6 5,2
9,5,3,5,0,3 7 8,5,6,2,0
2,7 8 6,5,6
4 9 7,5,4,4

Xổ số điện toán - Ngày: 09/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
09/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
89379
G.Nhất
51461
G.Nhì
99686
57459
G.Ba
54347
67205
68378
48995
14882
39676
G.Tư
0860
6213
1380
6509
G.Năm
0416
8790
3317
2793
7010
9716
G.Sáu
477
939
370
G.Bảy
06
60
59
97
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,9,1,6,8 0 6,9,5
6 1 6,7,0,6,3
8 2
9,1 3 9
4 7
Chục Số Đơn vị
0,9 5 9,9
0,1,1,7,8 6 0,0,1
9,7,1,4 7 7,0,8,6,9
7 8 0,2,6
5,3,0,5,7 9 7,0,3,5

Xổ số điện toán - Ngày: 02/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
02/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
56508
G.Nhất
45238
G.Nhì
46349
45470
G.Ba
73256
21504
33565
11360
95475
34876
G.Tư
4495
2277
2579
0193
G.Năm
3597
8096
9602
9523
7715
9239
G.Sáu
051
963
455
G.Bảy
30
77
43
79
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6,7 0 2,4,8
5 1 5
0 2 3
4,6,2,9 3 0,9,8
0 4 3,9
Chục Số Đơn vị
5,1,9,6,7 5 1,5,6
9,5,7 6 3,5,0
7,9,7 7 7,9,7,9,5,6,0
3,0 8
7,3,7,4 9 7,6,5,3

Xổ số điện toán - Ngày: 26/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
26/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
73330
G.Nhất
59327
G.Nhì
68202
76003
G.Ba
17122
61486
91537
43872
24520
45662
G.Tư
4077
7149
0129
7792
G.Năm
3822
1736
9356
1879
3479
2096
G.Sáu
094
271
053
G.Bảy
30
07
37
58
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/12/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/12/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2,3 0 7,2,3
7 1
2,9,2,7,6,0 2 2,9,2,0,7
5,0 3 0,7,6,7,0
9 4 9
Chục Số Đơn vị
5 8,3,6
3,5,9,8 6 2
0,3,7,3,2 7 1,9,9,7,2
5 8 6
7,7,4,2 9 4,6,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )