http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 11/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
11/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
19854
G.Nhất
89656
G.Nhì
02068
68949
G.Ba
43428
31371
23889
17575
94572
99275
G.Tư
7551
8102
8005
3026
G.Năm
9346
3094
0810
0793
9202
0207
G.Sáu
895
971
485
G.Bảy
90
45
46
89
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/07/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 2,7,2,5
7,5,7 1 0
0,0,7 2 6,8
9 3
9,5 4 5,6,6,9
Chục Số Đơn vị
4,9,8,0,7,7 5 1,6,4
4,4,2,5 6 8
0 7 1,1,5,2,5
2,6 8 9,5,9
8,8,4 9 0,5,4,3

Xổ số điện toán - Ngày: 04/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
04/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
31995
G.Nhất
02855
G.Nhì
60477
48820
G.Ba
91806
65916
29063
09216
23606
53319
G.Tư
1859
3482
1692
4602
G.Năm
9639
1098
3635
9214
0982
9671
G.Sáu
155
553
962
G.Bảy
62
20
47
46
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/07/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 2,6,6
7 1 4,6,6,9
6,6,8,8,9,0 2 0,0
5,6 3 9,5
1 4 7,6
Chục Số Đơn vị
5,3,5,9 5 5,3,9,5
4,0,1,1,0 6 2,2,3
4,7 7 1,7
9 8 2,2
3,5,1 9 8,2,5

Xổ số điện toán - Ngày: 27/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 27/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
27/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
31098
G.Nhất
46842
G.Nhì
77102
20574
G.Ba
78382
20101
94692
09399
50884
26221
G.Tư
4483
5182
9289
9710
G.Năm
3465
6147
7939
6692
3816
9741
G.Sáu
733
521
672
G.Bảy
58
96
49
01
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/06/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,1,2
0,2,4,0,2 1 6,0
7,9,8,8,9,0,4 2 1,1
3,8 3 3,9
8,7 4 9,7,1,2
Chục Số Đơn vị
6 5 8
9,1 6 5
4 7 2,4
5,9 8 3,2,9,2,4
4,3,8,9 9 6,2,2,9,8

Xổ số điện toán - Ngày: 20/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
20/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
81615
G.Nhất
64598
G.Nhì
77577
15569
G.Ba
42049
65582
12321
81482
87368
25578
G.Tư
5363
4650
7013
1617
G.Năm
5039
2768
7517
1953
5007
9911
G.Sáu
470
150
961
G.Bảy
58
78
45
84
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/06/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5,5 0 7
6,1,2 1 7,1,3,7,5
8,8 2 1
5,6,1 3 9
8 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,1 5 8,0,3,0
6 1,8,3,8,9
1,0,1,7 7 8,0,8,7
5,7,6,6,7,9 8 4,2,2
3,4,6 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 13/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
03937
G.Nhất
30381
G.Nhì
94879
73381
G.Ba
66973
65576
97303
84389
86066
26590
G.Tư
0710
7782
1460
7997
G.Năm
5308
0822
0029
0792
3100
0227
G.Sáu
378
552
543
G.Bảy
97
92
62
23
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1,6,9 0 8,0,3
8,8 1 0
9,6,5,2,9,8 2 3,2,9,7
2,4,7,0 3 7
4 3
Chục Số Đơn vị
5 2
7,6 6 2,0,6
9,2,9,3 7 8,3,6,9
7,0 8 2,9,1,1
2,8,7 9 7,2,2,7,0

Xổ số điện toán - Ngày: 06/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
66175
G.Nhất
05297
G.Nhì
18104
92519
G.Ba
69219
33260
39289
27151
37365
81104
G.Tư
1720
9543
4711
5028
G.Năm
3838
2640
6867
2790
7492
4059
G.Sáu
964
108
793
G.Bảy
76
65
82
48
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,2,6 0 8,4,4
1,5 1 1,9,9
8,9 2 0,8
9,4 3 8
6,0,0 4 8,0,3
Chục Số Đơn vị
6,6,7 5 9,1
7 6 5,4,7,0,5
6,9 7 6,5
4,0,3,2 8 2,9
5,1,8,1 9 3,0,2,7

Xổ số điện toán - Ngày: 30/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )