http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 13/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
13/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
64060
G.Nhất
77124
G.Nhì
10057
66512
G.Ba
67988
35206
58389
82060
19839
27969
G.Tư
5295
2557
6540
8718
G.Năm
8724
4795
4399
3662
3259
5534
G.Sáu
238
399
724
G.Bảy
82
04
69
73
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/09/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/09/2017  
Chục Số Đơn vị
4,6,6 0 4,6
1 8,2
8,6,1 2 4,4,4
7 3 8,4,9
0,2,2,3,2 4 0
Chục Số Đơn vị
9,9 5 9,7,7
0 6 9,2,0,9,0
5,5 7 3
3,1,8 8 2,8,9
6,9,9,5,8,3,6 9 9,5,9,5

Xổ số điện toán - Ngày: 06/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
06/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
34369
G.Nhất
38830
G.Nhì
66977
81491
G.Ba
49213
63826
49920
22266
47089
92295
G.Tư
6253
1785
2801
2370
G.Năm
9328
1787
3833
3214
3308
0036
G.Sáu
946
501
369
G.Bảy
62
40
77
76
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/09/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/09/2017  
Chục Số Đơn vị
4,7,2,3 0 1,8,1
0,0,9 1 4,3
6 2 8,6,0
3,5,1 3 3,6,0
1 4 0,6
Chục Số Đơn vị
8,9 5 3
7,4,3,2,6 6 2,9,6,9
7,8,7 7 7,6,0,7
2,0 8 7,5,9
6,8,6 9 5,1

Xổ số điện toán - Ngày: 30/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/08/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/08/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/08/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
30/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
69303
G.Nhất
08686
G.Nhì
01581
96485
G.Ba
40365
58102
48689
11371
53530
99359
G.Tư
5984
7621
3679
9756
G.Năm
4521
5373
6833
4375
5662
4480
G.Sáu
768
285
067
G.Bảy
53
76
10
99
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/08/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,8,3 0 2,3
2,2,7,8 1 0
6,0 2 1,1
5,7,3,0 3 3,0
8 4
Chục Số Đơn vị
8,7,6,8 5 3,6,9
7,5,8 6 8,7,2,5
6 7 6,3,5,9,1
6 8 5,0,4,9,1,5,6
9,7,8,5 9 9

Xổ số điện toán - Ngày: 23/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/08/2017
020716212236 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
23/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
18468
G.Nhất
46860
G.Nhì
98715
71896
G.Ba
79241
20351
74554
54801
81187
33545
G.Tư
7476
9583
7880
0347
G.Năm
9663
5109
8244
8065
2078
9593
G.Sáu
210
285
414
G.Bảy
49
82
12
70
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/08/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/08/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1,8,6 0 9,1
4,5,0 1 2,0,4,5
8,1 2
6,9,8 3
1,4,5 4 9,4,7,1,5
Chục Số Đơn vị
8,6,4,1 5 1,4
7,9 6 3,5,0,8
4,8 7 0,8,6
7,6 8 2,5,3,0,7
4,0 9 3,6

Xổ số điện toán - Ngày: 16/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/08/2017
020716212236 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
16/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
28985
G.Nhất
16167
G.Nhì
15427
09579
G.Ba
59586
69859
92586
77357
74449
76642
G.Tư
0876
1927
3992
5174
G.Năm
9173
0238
3943
2556
7173
7225
G.Sáu
214
801
309
G.Bảy
10
61
95
52
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/08/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,9
6,0 1 0,4
5,9,4 2 5,7,7
7,4,7 3 8
1,7 4 3,9,2
Chục Số Đơn vị
9,2,8 5 2,6,9,7
5,7,8,8 6 1,7
2,5,2,6 7 3,3,6,4,9
3 8 6,6,5
0,5,4,7 9 5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 09/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/08/2017
020716212236 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
09/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
89716
G.Nhất
00595
G.Nhì
92957
17359
G.Ba
52375
11402
12036
47286
83750
80247
G.Tư
0498
9522
1498
6419
G.Năm
4984
5967
0968
5464
2489
8698
G.Sáu
315
974
100
G.Bảy
76
90
36
57
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/08/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,0,5 0 0,2
1 5,9,6
2,0 2 2
3 6,6
7,8,6 4 7
Chục Số Đơn vị
1,7,9 5 7,0,7,9
7,3,3,8,1 6 7,8,4
5,6,4,5 7 6,4,5
6,9,9,9 8 4,9,6
8,1,5 9 0,8,8,8,5

Xổ số điện toán - Ngày: 02/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/08/2017
020716212236 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
02/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
60280
G.Nhất
62587
G.Nhì
70292
61894
G.Ba
73780
93422
33180
12052
80057
57434
G.Tư
0289
6390
2600
2517
G.Năm
7317
5848
3578
5058
3274
9494
G.Sáu
854
210
604
G.Bảy
64
82
14
34
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/08/2017
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,9,0,8,8,8 0 4,0
1 4,0,7,7
8,2,5,9 2 2
3 4,4
6,1,3,5,0,7,9,3,9 4 8
Chục Số Đơn vị
5 4,8,2,7
6 4
1,1,5,8 7 8,4
4,7,5 8 2,9,0,0,7,0
8 9 4,0,2,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )