http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/02/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 14/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
83871
G.Nhất
40506
G.Nhì
12326
92120
G.Ba
63628
97664
85587
15577
78641
45273
G.Tư
6382
3993
6696
0900
G.Năm
9938
5855
2502
1005
6094
0552
G.Sáu
895
284
815
G.Bảy
50
60
15
12
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6,0,2 0 2,5,0,6
4,7 1 5,2,5
1,0,5,8 2 8,6,0
9,7 3 8
8,9,6 4 1
Chục Số Đơn vị
1,9,1,5,0 5 0,5,2
9,2,0 6 0,4
8,7 7 7,3,1
3,2 8 4,2,7
9 5,4,3,6

Xổ số điện toán - Ngày: 07/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
74825
G.Nhất
35277
G.Nhì
53717
95181
G.Ba
49706
95752
86684
28560
95901
37401
G.Tư
9693
4415
0004
6255
G.Năm
3773
1888
3288
1296
2450
1979
G.Sáu
272
243
232
G.Bảy
92
64
12
80
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5,6 0 4,6,1,1
0,0,8 1 2,5,7
9,1,7,3,5 2 5
4,7,9 3 2
6,0,8 4 3
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 0,5,2
9,0 6 4,0
1,7 7 2,3,9,7
8,8 8 0,8,8,4,1
7 9 2,6,3

Xổ số điện toán - Ngày: 31/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
74348
G.Nhất
51973
G.Nhì
34847
46622
G.Ba
08327
15882
30660
28221
74323
54547
G.Tư
9454
2153
5289
4551
G.Năm
3943
1770
8009
8746
3574
2588
G.Sáu
350
515
184
G.Bảy
75
86
03
10
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5,7,6 0 3,9
5,2 1 0,5
8,2 2 7,1,3,2
0,4,5,2,7 3
8,7,5 4 3,6,7,7,8
Chục Số Đơn vị
7,1 5 0,4,3,1
8,4 6 0
2,4,4 7 5,0,4,3
8,4 8 6,4,8,9,2
0,8 9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 24/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 24/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 24/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
24/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
41657
G.Nhất
75242
G.Nhì
48649
15956
G.Ba
32917
87951
53610
05326
74177
52903
G.Tư
1370
6940
6509
3527
G.Năm
3955
0912
8522
5259
7810
6562
G.Sáu
543
412
939
G.Bảy
35
60
11
46
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6,1,7,4,1 0 9,3
1,5 1 1,2,2,0,7,0
1,1,2,6,4 2 2,7,6
4,0 3 5,9
4 6,3,0,9,2
Chục Số Đơn vị
3,5 5 5,9,1,6,7
4,2,5 6 0,2
2,1,7,5 7 0,7
8
3,5,0,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 17/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 17/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 17/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 17/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
62609
G.Nhất
53142
G.Nhì
13097
95979
G.Ba
67322
03009
05080
08283
10593
11060
G.Tư
0834
4106
7269
7377
G.Năm
5370
7594
2189
8276
9405
3503
G.Sáu
863
905
236
G.Bảy
08
55
71
28
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7,8,6 0 8,5,5,3,6,9,9
7 1
2,4 2 8,2
6,0,8,9 3 6,4
9,3 4 2
Chục Số Đơn vị
5,0,0 5 5
3,7,0 6 3,9,0
7,9 7 1,0,6,7,9
0,2 8 9,0,3
8,6,0,7,0 9 4,3,7

Xổ số điện toán - Ngày: 10/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
94944
G.Nhất
30400
G.Nhì
49284
16733
G.Ba
26814
61980
13420
97997
77837
35282
G.Tư
9476
0548
2413
3274
G.Năm
1350
3056
8620
5084
2459
7033
G.Sáu
988
433
810
G.Bảy
72
04
48
45
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5,2,8,2,0 0 4,0
1 0,3,4
7,8 2 0,0
3,3,1,3 3 3,3,7,3
0,8,7,1,8,4 4 8,5,8,4
Chục Số Đơn vị
4 5 0,6,9
5,7 6
9,3 7 2,6,4
4,8,4 8 8,4,0,2,4
5 9 7

Xổ số điện toán - Ngày: 03/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 03/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
11717
G.Nhất
99088
G.Nhì
03178
65789
G.Ba
74050
56257
98629
31104
38574
57589
G.Tư
9474
0522
1505
1608
G.Năm
9928
4618
4896
1660
9299
3062
G.Sáu
360
656
556
G.Bảy
81
72
64
23
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 5,8,4
8 1 8,7
7,6,2 2 3,8,2,9
2 3
6,7,0,7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,6,0,7
5,5,9 6 4,0,0,2
5,1 7 2,4,4,8
2,1,0,7,8 8 1,9,9,8
9,2,8,8 9 6,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )