http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 16/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 09/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 02/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 02/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 25/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
25/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
26550
G.Nhất
29832
G.Nhì
77662
58122
G.Ba
25242
48879
52017
72008
10032
96515
G.Tư
8040
0591
5337
1115
G.Năm
5929
0387
1994
6644
6227
6337
G.Sáu
019
154
662
G.Bảy
75
97
59
79
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/04/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 8
9 1 9,5,7,5
6,4,3,6,2,3 2 9,7,2
3 7,7,2,2
5,9,4 4 4,0,2
Chục Số Đơn vị
7,1,1 5 9,4,0
6 2,2
9,8,2,3,3,1 7 5,9,9
0 8 7
5,7,1,2,7 9 7,4,1

Xổ số điện toán - Ngày: 18/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
18/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
73822
G.Nhất
51221
G.Nhì
65572
89121
G.Ba
39136
29896
62517
37994
33932
98555
G.Tư
3435
0923
6160
8109
G.Năm
3035
9686
6195
5803
4138
8943
G.Sáu
739
934
618
G.Bảy
34
82
14
86
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/04/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,9
2,2 1 4,8,7
8,3,7,2 2 3,1,1,2
0,4,2 3 4,9,4,5,8,5,6,2
3,1,3,9 4 3
Chục Số Đơn vị
3,9,3,5 5 5
8,8,3,9 6 0
1 7 2
1,3 8 2,6,6
3,0 9 5,6,4

Xổ số điện toán - Ngày: 11/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 11/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
11/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
34765
G.Nhất
37684
G.Nhì
88097
71397
G.Ba
90794
85500
13073
55783
09241
48459
G.Tư
0851
9181
8483
5890
G.Năm
5863
1549
7222
0516
5118
2325
G.Sáu
349
546
060
G.Bảy
31
41
11
90
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/04/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/04/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6,9,0 0 0
3,4,1,5,8,4 1 1,6,8
2 2 2,5
6,8,7,8 3 1
9,8 4 1,9,6,9,1
Chục Số Đơn vị
2,6 5 1,9
4,1 6 0,3,5
9,9 7 3
1 8 1,3,3,4
4,4,5 9 0,0,4,7,7

Xổ số điện toán - Ngày: 04/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 04/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
04/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
64482
G.Nhất
92209
G.Nhì
60893
76843
G.Ba
51317
77427
46594
63274
19907
83138
G.Tư
3108
2868
2251
7267
G.Năm
6192
7082
8196
0340
3863
7013
G.Sáu
752
226
355
G.Bảy
87
10
86
36
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/04/2018
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/04/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 8,7,9
5 1 0,3,7
5,9,8,8 2 6,7
6,1,9,4 3 6,8
9,7 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,1
8,3,2,9 6 3,8,7
8,6,1,2,0 7 4
0,6,3 8 7,6,2,2
0 9 2,6,4,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )