http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
13/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K11-T03
100N
34
200N
564
400N
6146
9234
0751
1TR
3473
3TR
22982
62842
92241
99282
34964
54064
30385
10TR
85087
64553
20TR
08834
30TR
51516
ĐB
746307
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/03/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,4 1 6
8,4,8 2
7,5 3 4,4,4
3,6,3,6,6,3 4 6,2,1
Chục Số Đơn vị
8 5 1,3
4,1 6 4,4,4
8,0 7 3
8 2,2,5,7
9
Kết quả xổ số Bến Tre
06/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K10-T02
100N
49
200N
039
400N
6192
3854
5003
1TR
6520
3TR
10363
13362
50170
02923
13942
93768
33105
10TR
46243
56723
20TR
10904
30TR
92996
ĐB
953199
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/03/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/03/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 3,5,4
1
9,6,4 2 0,3,3
0,6,2,4,2 3 9
5,0 4 9,2,3
Chục Số Đơn vị
0 5 4
9 6 3,2,8
7 0
6 8
4,3,9 9 2,6,9
Kết quả xổ số Bến Tre
27/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K09-T02
100N
00
200N
788
400N
2944
5962
8610
1TR
8323
3TR
22970
02231
38981
33401
70773
84471
39783
10TR
76481
58554
20TR
79751
30TR
93730
ĐB
825832
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 27/02/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 27/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1,7,3 0 0,1
3,8,0,7,8,5 1 0
6,3 2 3
2,7,8 3 1,0,2
4,5 4 4
Chục Số Đơn vị
5 4,1
6 2
7 0,3,1
8 8 8,1,3,1
9
Kết quả xổ số Bến Tre
20/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K08-T02
100N
92
200N
024
400N
3549
4596
6993
1TR
3469
3TR
98470
84915
45165
73106
95118
38295
86299
10TR
20420
89069
20TR
54239
30TR
15235
ĐB
089860
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/02/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2,6 0 6
1 5,8
9 2 4,0
9 3 9,5
2 4 9
Chục Số Đơn vị
1,6,9,3 5
9,0 6 9,5,9,0
7 0
1 8
4,6,9,6,3 9 2,6,3,5,9
Kết quả xổ số Bến Tre
13/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K07-T02
100N
43
200N
784
400N
7427
4794
8680
1TR
6494
3TR
50207
34200
94894
07579
95191
28132
56703
10TR
95917
45594
20TR
73436
30TR
12371
ĐB
794648
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/02/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 7,0,3
9,7 1 7
3 2 7
4,0 3 2,6
8,9,9,9,9 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5
3 6
2,0,1 7 9,1
4 8 4,0
7 9 4,4,4,1,4
Kết quả xổ số Bến Tre
06/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K06-T02
100N
88
200N
244
400N
2376
2378
0523
1TR
0983
3TR
14732
57770
77823
90776
30939
75359
06070
10TR
41323
34953
20TR
05055
30TR
69806
ĐB
044083
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/02/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 6
1
3 2 3,3,3
2,8,2,2,5,8 3 2,9
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 9,3,5
7,7,0 6
7 6,8,0,6,0
8,7 8 8,3,3
3,5 9
Kết quả xổ số Bến Tre
30/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K05-T01
100N
51
200N
340
400N
8902
5174
0053
1TR
5119
3TR
26443
47683
21454
87208
98536
80732
14194
10TR
45536
66872
20TR
42979
30TR
61634
ĐB
527480
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/01/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2,8
5 1 9
0,3,7 2
5,4,8 3 6,2,6,4
7,5,9,3 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5 1,3,4
3,3 6
7 4,2,9
0 8 3,0
1,7 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )