http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
17/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K29-T07
100N
45
200N
363
400N
6585
5780
8717
1TR
3878
3TR
73833
25293
57796
29992
65295
16019
80303
10TR
30162
73099
20TR
36704
30TR
96340
ĐB
363551
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/07/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3,4
5 1 7,9
9,6 2
6,3,9,0 3 3
0 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,8,9 5 1
9 6 3,2
1 7 8
7 8 5,0
1,9 9 3,6,2,5,9
Kết quả xổ số Bến Tre
10/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K28-T07
100N
96
200N
884
400N
9823
8115
2756
1TR
5698
3TR
61497
01339
16767
23192
70835
84240
73969
10TR
95258
32282
20TR
16046
30TR
10568
ĐB
637680
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/07/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0
1 5
9,8 2 3
2 3 9,5
8 4 0,6
Chục Số Đơn vị
1,3 5 6,8
9,5,4 6 7,9,8
9,6 7
9,5,6 8 4,2,0
3,6 9 6,8,7,2
Kết quả xổ số Bến Tre
03/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K27-T07
100N
69
200N
823
400N
7140
4388
2446
1TR
2502
3TR
54834
94800
11056
93070
77350
38519
37176
10TR
32686
67468
20TR
88979
30TR
27643
ĐB
871419
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/07/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,0,7,5 0 2,0
1 9,9
0 2 3
2,4 3 4
3 4 0,6,3
Chục Số Đơn vị
5 6,0
4,5,7,8 6 9,8
7 0,6,9
8,6 8 8,6
6,1,7,1 9
Kết quả xổ số Bến Tre
26/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K26-T06
100N
26
200N
317
400N
7492
6714
8110
1TR
9135
3TR
50553
90560
13569
92107
05416
63084
52520
10TR
71066
21516
20TR
69267
30TR
67976
ĐB
477598
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/06/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6,2 0 7
1 7,4,0,6,6
9 2 6,0
5 3 5
1,8 4
Chục Số Đơn vị
3 5 3
2,1,6,1,7 6 0,9,6,7
1,0,6 7 6
9 8 4
6 9 2,8
Kết quả xổ số Bến Tre
19/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K25-T06
100N
26
200N
413
400N
7358
4434
0548
1TR
7814
3TR
55475
82870
39543
01521
41749
78142
37784
10TR
70988
16458
20TR
18245
30TR
50103
ĐB
593136
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/06/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
2 1 3,4
4 2 6,1
1,4,0 3 4,6
3,1,8 4 8,3,9,2,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 8,8
2,3 6
7 5,0
5,4,8,5 8 4,8
4 9
Kết quả xổ số Bến Tre
12/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K24-T06
100N
92
200N
517
400N
9534
7531
9734
1TR
4812
3TR
65227
87719
74279
78977
40609
02216
99813
10TR
40463
19941
20TR
38628
30TR
11725
ĐB
183242
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/06/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9
3,4 1 7,2,9,6,3
9,1,4 2 7,8,5
1,6 3 4,1,4
3,3 4 1,2
Chục Số Đơn vị
2 5
1 6 3
1,2,7 7 9,7
2 8
1,7,0 9 2
Kết quả xổ số Bến Tre
05/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K23-T06
100N
13
200N
028
400N
3132
6735
6449
1TR
1110
3TR
25260
32070
09033
47972
83003
99656
63684
10TR
36080
93306
20TR
44902
30TR
47631
ĐB
933884
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/06/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6,7,8 0 3,6,2
3 1 3,0
3,7,0 2 8
1,3,0 3 2,5,3,1
8,8 4 9
Chục Số Đơn vị
3 5 6
5,0 6 0
7 0,2
2 8 4,0,4
4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )