http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
19/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K38T9
100N
32
200N
277
400N
2646
2088
3899
1TR
4977
3TR
26399
97630
86583
59099
44341
09349
31563
10TR
17734
61509
20TR
85921
30TR
37769
ĐB
586632
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/09/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/09/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
4,2 1
3,3 2 1
8,6 3 2,0,4,2
3 4 6,1,9
Chục Số Đơn vị
5
4 6 3,9
7,7 7 7,7
8 8 8,3
9,9,9,4,0,6 9 9,9,9
Kết quả xổ số Bến Tre
12/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K37T9
100N
12
200N
935
400N
4012
4925
8666
1TR
8582
3TR
04869
77129
12356
57707
59157
33346
06982
10TR
75302
26637
20TR
13443
30TR
16382
ĐB
701257
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/09/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,2
1 2,2
1,1,8,8,0,8 2 5,9
4 3 5,7
4 6,3
Chục Số Đơn vị
3,2 5 6,7,7
6,5,4 6 6,9
0,5,3,5 7
8 2,2,2
6,2 9
Kết quả xổ số Bến Tre
05/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K36T9
100N
16
200N
717
400N
6258
1080
0929
1TR
4886
3TR
13642
08822
84563
20410
37467
03119
05520
10TR
56659
86763
20TR
16163
30TR
66445
ĐB
286135
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/09/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/09/2017  
Chục Số Đơn vị
8,1,2 0
1 6,7,0,9
4,2 2 9,2,0
6,6,6 3 5
4 2,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 8,9
1,8 6 3,7,3,3
1,6 7
5 8 0,6
2,1,5 9
Kết quả xổ số Bến Tre
29/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K35T8
100N
18
200N
965
400N
5403
7350
9760
1TR
3297
3TR
47324
32823
86575
09635
19323
90751
20257
10TR
03599
99401
20TR
76507
30TR
92022
ĐB
842111
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/08/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 3,1,7
5,0,1 1 8,1
2 2 4,3,3,2
0,2,2 3 5
2 4
Chục Số Đơn vị
6,7,3 5 0,1,7
6 5,0
9,5,0 7 5
1 8
9 9 7,9
Kết quả xổ số Bến Tre
22/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K34T8
100N
56
200N
113
400N
3249
6005
1946
1TR
7690
3TR
79215
34465
66993
98658
77700
29033
76074
10TR
02534
23400
20TR
39626
30TR
95055
ĐB
178033
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/08/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,0,0 0 5,0,0
1 3,5
2 6
1,9,3,3 3 3,4,3
7,3 4 9,6
Chục Số Đơn vị
0,1,6,5 5 6,8,5
5,4,2 6 5
7 4
5 8
4 9 0,3
Kết quả xổ số Bến Tre
15/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K33T8
100N
39
200N
834
400N
1369
0153
5655
1TR
4682
3TR
79287
89276
14386
23853
08838
45644
52702
10TR
37237
25011
20TR
96020
30TR
44608
ĐB
115655
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/08/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,8
1 1 1
8,0 2 0
5,5 3 9,4,8,7
3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5,5 5 3,5,3,5
7,8 6 9
8,3 7 6
3,0 8 2,7,6
3,6 9
Kết quả xổ số Bến Tre
08/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K28-T7
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/08/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )