http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
14/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K46T11
100N
85
200N
238
400N
0143
4576
6208
1TR
8550
3TR
62614
04072
05188
23613
96038
97998
34538
10TR
27628
76695
20TR
67706
30TR
53393
ĐB
304031
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,6
3 1 4,3
7 2 8
4,1,9 3 8,8,8,1
1 4 3
Chục Số Đơn vị
8,9 5 0
7,0 6
7 6,2
3,0,8,3,9,3,2 8 5,8
9 8,5,3
Kết quả xổ số Bến Tre
07/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K45T11
100N
39
200N
970
400N
0348
9984
3308
1TR
7397
3TR
61780
39178
97895
51496
01201
30921
49508
10TR
57947
31528
20TR
08668
30TR
55238
ĐB
349296
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/11/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 8,1,8
0,2 1
2 1,8
3 9,8
8 4 8,7
Chục Số Đơn vị
9 5
9,9 6 8
9,4 7 0,8
4,0,7,0,2,6,3 8 4,0
3 9 7,5,6,6
Kết quả xổ số Bến Tre
31/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K44T10
100N
85
200N
822
400N
5136
3739
0814
1TR
8883
3TR
69648
43938
72403
39669
02731
25250
95905
10TR
43296
74873
20TR
28005
30TR
98346
ĐB
963852
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/10/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,5,5
3 1 4
2,5 2 2
8,0,7 3 6,9,8,1
1 4 8,6
Chục Số Đơn vị
8,0,0 5 0,2
3,9,4 6 9
7 3
4,3 8 5,3
3,6 9 6
Kết quả xổ số Bến Tre
24/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K34T10
100N
65
200N
218
400N
7650
6778
3776
1TR
6528
3TR
24535
10113
17013
56818
77213
90909
34134
10TR
30553
68679
20TR
20801
30TR
78002
ĐB
426619
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/10/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,1,2
0 1 8,3,3,8,3,9
0 2 8
1,1,1,5 3 5,4
3 4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0,3
7 6 5
7 8,6,9
1,7,2,1 8
0,7,1 9
Kết quả xổ số Bến Tre
17/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K42T10
100N
65
200N
266
400N
0816
5588
6595
1TR
7099
3TR
15821
34964
37051
76914
59711
77280
55103
10TR
63648
49304
20TR
04199
30TR
18750
ĐB
575437
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/10/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 3,4
2,5,1 1 6,4,1
2 1
0 3 7
6,1,0 4 8
Chục Số Đơn vị
6,9 5 1,0
6,1 6 5,6,4
3 7
8,4 8 8,0
9,9 9 5,9,9
Kết quả xổ số Bến Tre
10/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K41T10
100N
06
200N
973
400N
3911
5341
6685
1TR
8462
3TR
60173
08095
23297
99030
44682
12698
24395
10TR
96716
55133
20TR
47316
30TR
41722
ĐB
138338
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/10/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
1,4 1 1,6,6
6,8,2 2 2
7,7,3 3 0,3,8
4 1
Chục Số Đơn vị
8,9,9 5
0,1,1 6 2
9 7 3,3
9,3 8 5,2
9 5,7,8,5
Kết quả xổ số Bến Tre
03/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K40T10
100N
38
200N
708
400N
1377
8801
3893
1TR
7066
3TR
64494
01764
26143
13155
58334
69723
26070
10TR
45189
46452
20TR
99415
30TR
03692
ĐB
927952
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/10/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,1
0 1 5
5,9,5 2 3
9,4,2 3 8,4
9,6,3 4 3
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,2,2
6 6 6,4
7 7 7,0
3,0 8 9
8 9 3,4,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )