http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
25/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K39-T9
100N
72
200N
279
400N
3157
6391
9108
1TR
2766
3TR
13434
25273
93598
64834
27939
75229
07497
10TR
10965
99115
20TR
83253
30TR
95721
ĐB
228614
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/09/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8
9,2 1 5,4
7 2 9,1
7,5 3 4,4,9
3,3,1 4
Chục Số Đơn vị
6,1 5 7,3
6 6 6,5
5,9 7 2,9,3
0,9 8
7,3,2 9 1,8,7
Kết quả xổ số Bến Tre
18/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K38-T9
100N
63
200N
574
400N
4114
8744
2939
1TR
7248
3TR
13538
01283
98135
05606
81670
96940
97134
10TR
69106
81436
20TR
09611
30TR
05251
ĐB
239740
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/09/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,4,4 0 6,6
1,5 1 4,1
2
6,8 3 9,8,5,4,6
7,1,4,3 4 4,8,0,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1
0,0,3 6 3
7 4,0
4,3 8 3
3 9
Kết quả xổ số Bến Tre
11/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K37-T9
100N
15
200N
502
400N
5454
0458
1844
1TR
2637
3TR
31234
59359
04559
46807
19513
02082
08473
10TR
02133
85231
20TR
24599
30TR
01888
ĐB
651987
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/09/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
3 1 5,3
0,8 2
1,7,3 3 7,4,3,1
5,4,3 4 4
Chục Số Đơn vị
1 5 4,8,9,9
6
3,0,8 7 3
5,8 8 2,8,7
5,5,9 9 9
Kết quả xổ số Bến Tre
04/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K36-T9
100N
06
200N
089
400N
1306
8349
5024
1TR
3948
3TR
31464
87502
87199
37333
92083
29733
60222
10TR
20632
37702
20TR
18799
30TR
92252
ĐB
824517
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/09/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,6,2,2
1 7
0,2,3,0,5 2 4,2
3,8,3 3 3,3,2
2,6 4 9,8
Chục Số Đơn vị
5 2
0,0 6 4
1 7
4 8 9,3
8,4,9,9 9 9,9
Kết quả xổ số Bến Tre
28/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K35-T08
100N
75
200N
264
400N
9448
2686
5654
1TR
9265
3TR
18928
39633
96741
93244
51763
57743
89166
10TR
15770
62991
20TR
69944
30TR
91214
ĐB
635933
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/08/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
4,9 1 4
2 8
3,6,4,3 3 3,3
6,5,4,4,1 4 8,1,4,3,4
Chục Số Đơn vị
7,6 5 4
8,6 6 4,5,3,6
7 5,0
4,2 8 6
9 1
Kết quả xổ số Bến Tre
21/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K34-T08
100N
92
200N
641
400N
0628
3741
7381
1TR
6784
3TR
52027
96632
20095
74618
82685
90020
72546
10TR
32043
46778
20TR
03134
30TR
55326
ĐB
989635
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/08/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0
4,4,8 1 8
9,3 2 8,7,0,6
4 3 2,4,5
8,3 4 1,1,6,3
Chục Số Đơn vị
9,8,3 5
4,2 6
2 7 8
2,1,7 8 1,4,5
9 2,5
Kết quả xổ số Bến Tre
14/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K33-T08
100N
44
200N
055
400N
7599
0987
7659
1TR
4273
3TR
03308
31596
34044
98357
03355
24359
25054
10TR
05001
27397
20TR
52592
30TR
82037
ĐB
064914
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/08/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
0 1 4
9 2
7 3 7
4,4,5,1 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,9,7,5,9,4
9 6
8,5,9,3 7 3
0 8 7
9,5,5 9 9,6,7,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )