http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
25/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K17-T04
100N
14
200N
903
400N
3146
8663
6387
1TR
5918
3TR
78727
34419
37504
61032
04902
66041
33622
10TR
74802
25197
20TR
64957
30TR
81436
ĐB
294488
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/04/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3,4,2,2
4 1 4,8,9
3,0,2,0 2 7,2
0,6 3 2,6
1,0 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 7
4,3 6 3
8,2,9,5 7
1,8 8 7,8
1 9 7
Kết quả xổ số Bến Tre
18/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K16-T04
100N
69
200N
019
400N
4373
7192
7750
1TR
1594
3TR
19432
15179
85596
12199
07613
99586
20565
10TR
96784
55602
20TR
19452
30TR
54044
ĐB
594589
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/04/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/04/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
1 9,3
9,3,0,5 2
7,1 3 2
9,8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
6 5 0,2
9,8 6 9,5
7 3,9
8 6,4,9
6,1,7,9,8 9 2,4,6,9
Kết quả xổ số Bến Tre
11/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K15-T04
100N
94
200N
269
400N
0795
5955
1590
1TR
2700
3TR
70923
18305
55654
69238
21246
41953
32973
10TR
68644
73343
20TR
39070
30TR
82087
ĐB
965423
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/04/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/04/2017  
Chục Số Đơn vị
9,0,7 0 0,5
1
2 3,3
2,5,7,4,2 3 8
9,5,4 4 6,4,3
Chục Số Đơn vị
9,5,0 5 5,4,3
4 6 9
8 7 3,0
3 8 7
6 9 4,5,0
Kết quả xổ số Bến Tre
04/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K14-T03
100N
20
200N
669
400N
8232
5434
6661
1TR
1785
3TR
33177
82311
41340
56833
74911
97741
97253
10TR
11499
46421
20TR
09696
30TR
77872
ĐB
511665
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/04/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,4 0
6,1,1,4,2 1 1,1
3,7 2 0,1
3,5 3 2,4,3
3 4 0,1
Chục Số Đơn vị
8,6 5 3
9 6 9,1,5
7 7 7,2
8 5
6,9 9 9,6
Kết quả xổ số Bến Tre
28/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K13-T03
100N
67
200N
781
400N
7752
4659
7864
1TR
7592
3TR
88096
14106
05582
12389
25075
25537
79115
10TR
62860
64093
20TR
20595
30TR
12785
ĐB
596614
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/03/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
8 1 5,4
5,9,8 2
9 3 7
6,1 4
Chục Số Đơn vị
7,1,9,8 5 2,9
9,0 6 7,4,0
6,3 7 5
8 1,2,9,5
5,8 9 2,6,3,5
Kết quả xổ số Bến Tre
21/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K12-T03
100N
71
200N
953
400N
9403
3715
9376
1TR
9780
3TR
88417
89556
89334
89411
08641
59601
02933
10TR
50753
48518
20TR
59431
30TR
12746
ĐB
433016
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/03/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,1
7,1,4,0,3 1 5,7,1,8,6
2
5,0,3,5 3 4,3,1
3 4 1,6
Chục Số Đơn vị
1 5 3,6,3
7,5,4,1 6
1 7 1,6
1 8 0
9
Kết quả xổ số Bến Tre
14/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K11-T03
100N
79
200N
158
400N
6002
4744
6844
1TR
1242
3TR
60452
68864
61203
62022
02962
78100
30548
10TR
15315
66972
20TR
91505
30TR
24075
ĐB
074560
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/03/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 2,3,0,5
1 5
0,4,5,2,6,7 2 2
0 3
4,4,6 4 4,4,2,8
Chục Số Đơn vị
1,0,7 5 8,2
6 4,2,0
7 9,2,5
5,4 8
7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )