http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
16/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K03T01
100N
08
200N
092
400N
7056
3338
5281
1TR
7057
3TR
15440
37403
46291
59188
38324
48555
49478
10TR
44768
03164
20TR
50619
30TR
32223
ĐB
665924
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/01/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3
8,9 1 9
9 2 4,3,4
0,2 3 8
2,6,2 4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 6,7,5
5 6 8,4
5 7 8
0,3,8,7,6 8 1,8
1 9 2,1
Kết quả xổ số Bến Tre
09/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K02T01
100N
06
200N
430
400N
4011
3696
5083
1TR
8452
3TR
62258
97677
09941
69736
32140
04313
53754
10TR
47002
78153
20TR
53628
30TR
11974
ĐB
963953
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/01/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/01/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6,2
1,4 1 1,3
5,0 2 8
8,1,5,5 3 0,6
5,7 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 2,8,4,3,3
0,9,3 6
7 7 7,4
5,2 8 3
9 6
Kết quả xổ số Bến Tre
02/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K01T01
100N
40
200N
106
400N
1862
8234
8259
1TR
2515
3TR
28065
32343
45139
78679
29068
14131
13880
10TR
01101
77933
20TR
78756
30TR
98537
ĐB
154150
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/01/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8,5 0 6,1
3,0 1 5
6 2
4,3 3 4,9,1,3,7
3 4 0,3
Chục Số Đơn vị
1,6 5 9,6,0
0,5 6 2,5,8
3 7 9
6 8 0
5,3,7 9
Kết quả xổ số Bến Tre
26/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K52T12
100N
09
200N
451
400N
2442
8052
8073
1TR
1639
3TR
94272
54854
15658
35442
15084
28530
83520
10TR
66713
35196
20TR
85001
30TR
24599
ĐB
101604
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/12/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 9,1,4
5,0 1 3
4,5,7,4 2 0
7,1 3 9,0
5,8,0 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 1,2,4,8
9 6
7 3,2
5 8 4
0,3,9 9 6,9
Kết quả xổ số Bến Tre
19/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K51T12
100N
86
200N
850
400N
8406
1695
8328
1TR
4463
3TR
49931
04881
82966
37114
59046
33643
59762
10TR
59387
79590
20TR
84256
30TR
03694
ĐB
633055
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/12/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 6
3,8 1 4
6 2 8
6,4 3 1
1,9 4 6,3
Chục Số Đơn vị
9,5 5 0,6,5
8,0,6,4,5 6 3,6,2
8 7
2 8 6,1,7
9 5,0,4
Kết quả xổ số Bến Tre
12/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K50T12
100N
57
200N
962
400N
5529
6435
8803
1TR
6953
3TR
68609
76647
84874
58528
02869
88436
63125
10TR
00403
03629
20TR
67608
30TR
14523
ĐB
563572
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/12/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3,9,3,8
1
6,7 2 9,8,5,9,3
0,5,0,2 3 5,6
7 4 7
Chục Số Đơn vị
3,2 5 7,3
3 6 2,9
5,4 7 4,2
2,0 8
2,0,6,2 9
Kết quả xổ số Bến Tre
05/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K49T12
100N
38
200N
466
400N
1604
9793
4409
1TR
8290
3TR
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
10TR
68258
23996
20TR
18808
30TR
16171
ĐB
431247
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/12/2017
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,9,6,7,8
7 1 3
2
9,9,1,8 3 8
0 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5 8
6,0,9 6 6,7
0,6,4 7 5,1
3,5,0 8 3
0 9 3,0,3,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )