http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
05/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K06-T02
100N
66
200N
335
400N
9165
7840
9357
1TR
3917
3TR
48083
12914
70672
55956
79222
78122
75370
10TR
70133
32969
20TR
14614
30TR
72370
ĐB
391318
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7,7 0
1 7,4,4,8
7,2,2 2 2,2
8,3 3 5,3
1,1 4 0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 7,6
6,5 6 6,5,9
5,1 7 2,0,0
1 8 3
6 9
Kết quả xổ số Bến Tre
29/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K05-T01
100N
28
200N
431
400N
7275
3108
8184
1TR
9245
3TR
05560
15929
57969
84835
69856
60394
83995
10TR
15852
15076
20TR
26295
30TR
12260
ĐB
356931
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 8
3,3 1
5 2 8,9
3 1,5,1
8,9 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,3,9,9 5 6,2
5,7 6 0,9,0
7 5,6
2,0 8 4
2,6 9 4,5,5
Kết quả xổ số Bến Tre
22/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K04-T01
100N
28
200N
893
400N
2743
4956
8418
1TR
3094
3TR
51067
40798
56918
58798
00652
99975
82790
10TR
41199
26425
20TR
96321
30TR
28254
ĐB
911404
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
2 1 8,8
5 2 8,5,1
9,4 3
9,5,0 4 3
Chục Số Đơn vị
7,2 5 6,2,4
5 6 7
6 7 5
2,1,9,1,9 8
9 9 3,4,8,8,0,9
Kết quả xổ số Bến Tre
15/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K03-T01
100N
75
200N
309
400N
4095
7814
5157
1TR
1174
3TR
32918
65027
56442
87138
81298
77338
66076
10TR
09739
18439
20TR
24482
30TR
08251
ĐB
939854
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
5 1 4,8
4,8 2 7
3 8,8,9,9
1,7,5 4 2
Chục Số Đơn vị
7,9 5 7,1,4
7 6
5,2 7 5,4,6
1,3,9,3 8 2
0,3,3 9 5,8
Kết quả xổ số Bến Tre
08/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K02-T01
100N
85
200N
297
400N
7921
9605
8035
1TR
8135
3TR
66067
41872
61804
93896
37937
63100
98716
10TR
90807
13799
20TR
37347
30TR
65357
ĐB
782776
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,4,0,7
2 1 6
7 2 1
3 5,5,7
0 4 7
Chục Số Đơn vị
8,0,3,3 5 7
9,1,7 6 7
9,6,3,0,4,5 7 2,6
8 5
9 9 7,6,9
Kết quả xổ số Bến Tre
01/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K01-T01
100N
97
200N
901
400N
9976
4336
6217
1TR
4513
3TR
82898
83934
53723
30852
53172
64048
21849
10TR
39770
53227
20TR
80834
30TR
71221
ĐB
212999
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0,2 1 7,3
5,7 2 3,7,1
1,2 3 6,4,4
3,3 4 8,9
Chục Số Đơn vị
5 2
7,3 6
9,1,2 7 6,2,0
9,4 8
4,9 9 7,8,9
Kết quả xổ số Bến Tre
25/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K52-T12
100N
82
200N
700
400N
9987
0248
2870
1TR
7133
3TR
16580
72795
01954
01462
58578
75068
27865
10TR
43654
51033
20TR
35174
30TR
82657
ĐB
250029
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/12/2018
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,7,8 0 0
1
8,6 2 9
3,3 3 3,3
5,5,7 4 8
Chục Số Đơn vị
9,6 5 4,4,7
6 2,8,5
8,5 7 0,8,4
4,7,6 8 2,7,0
2 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )