http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
20/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
13
250N
954
500N
3471
1775
7885
1TR
2805
2,5TR
39255
39038
69777
37173
80910
22255
22406
5TR
85785
81879
10TR
96144
40TR
85192
ĐB
692579
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,6
7 1 3,0
9 2
1,7 3 8
5,4 4 4
Chục Số Đơn vị
7,8,0,5,5,8 5 4,5,5
0 6
7 7 1,5,7,3,9,9
3 8 5,5
7,7 9 2
Kết quả xổ số Bình Định
13/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
51
250N
454
500N
6455
0406
1118
1TR
1082
2,5TR
48603
54250
06809
55222
94927
00378
06383
5TR
83575
18005
10TR
29033
40TR
79385
ĐB
466377
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,3,9,5
5 1 8
8,2 2 2,7
0,8,3 3 3
5 4
Chục Số Đơn vị
5,7,0,8 5 1,4,5,0
0 6
2,7 7 8,5,7
1,7 8 2,3,5
0 9
Kết quả xổ số Bình Định
06/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
45
250N
285
500N
4560
3407
6039
1TR
1325
2,5TR
71481
51626
26566
76122
09684
19294
52632
5TR
41229
30273
10TR
08096
40TR
06162
ĐB
781709
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,9
8 1
2,3,6 2 5,6,2,9
7 3 9,2
8,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,8,2 5
2,6,9 6 0,6,2
0 7 3
8 5,1,4
3,2,0 9 4,6
Kết quả xổ số Bình Định
30/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
54
250N
782
500N
7506
3929
9315
1TR
2225
2,5TR
29798
43075
30336
90708
14869
50586
55210
5TR
78071
15036
10TR
00565
40TR
07185
ĐB
886017
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,8
7 1 5,0,7
8 2 9,5
3 6,6
5 4
Chục Số Đơn vị
1,2,7,6,8 5 4
0,3,8,3 6 9,5
1 7 5,1
9,0 8 2,6,5
2,6 9 8
Kết quả xổ số Bình Định
23/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
28
250N
044
500N
1365
4069
1020
1TR
1243
2,5TR
30342
46604
28462
04985
87508
41405
54627
5TR
02144
39698
10TR
23157
40TR
55908
ĐB
806833
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,8,5,8
1
4,6 2 8,0,7
4,3 3 3
4,0,4 4 4,3,2,4
Chục Số Đơn vị
6,8,0 5 7
6 5,9,2
2,5 7
2,0,9,0 8 5
6 9 8
Kết quả xổ số Bình Định
16/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
80
250N
558
500N
1711
3543
1980
1TR
9527
2,5TR
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
5TR
82863
53562
10TR
23486
40TR
49104
ĐB
270498
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8,6,5 0 4
1,9,5 1 1,2
1,6 2 7
4,6,6 3
9,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 8,1,0
8 6 0,3,3,2
2 7
5,9 8 0,0,6
9 1,4,8
Kết quả xổ số Bình Định
09/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
12
250N
463
500N
8723
1807
6176
1TR
9790
2,5TR
55289
42390
76732
67480
54939
80851
16059
5TR
33328
00467
10TR
49963
40TR
84459
ĐB
232178
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,9,8 0 7
5 1 2
1,3 2 3,8
6,2,6 3 2,9
4
Chục Số Đơn vị
5 1,9,9
7 6 3,7,3
0,6 7 6,8
2,7 8 9,0
8,3,5,5 9 0,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )