http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
19/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
34
250N
075
500N
4048
1337
4911
1TR
3209
2,5TR
56556
22941
64756
18786
17913
40328
54531
5TR
08103
39778
10TR
42927
40TR
91271
ĐB
809065
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
1,4,3,7 1 1,3
2 8,7
1,0 3 4,7,1
3 4 8,1
Chục Số Đơn vị
7,6 5 6,6
5,5,8 6 5
3,2 7 5,8,1
4,2,7 8 6
0 9
Kết quả xổ số Bình Định
12/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
33
250N
356
500N
0238
0625
8781
1TR
8461
2,5TR
71067
03420
39399
40961
35347
68925
54510
5TR
80204
20163
10TR
08784
40TR
24894
ĐB
212776
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 4
8,6,6 1 0
2 5,0,5
3,6 3 3,8
0,8,9 4 7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 6
5,7 6 1,7,1,3
6,4 7 6
3 8 1,4
9 9 9,4
Kết quả xổ số Bình Định
05/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
12
250N
305
500N
1008
6673
7971
1TR
3625
2,5TR
24395
13547
07018
03500
72335
61032
63884
5TR
71673
58868
10TR
30670
40TR
51324
ĐB
963900
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,7,0 0 5,8,0,0
7 1 2,8
1,3 2 5,4
7,7 3 5,2
8,2 4 7
Chục Số Đơn vị
0,2,9,3 5
6 8
4 7 3,1,3,0
0,1,6 8 4
9 5
Kết quả xổ số Bình Định
28/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
15
250N
426
500N
7924
0784
8437
1TR
7703
2,5TR
82795
40427
15328
44609
33646
48071
23900
5TR
07130
11252
10TR
26744
40TR
72289
ĐB
196833
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 3,9,0
7 1 5
5 2 6,4,7,8
0,3 3 7,0,3
2,8,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
1,9 5 2
2,4 6
3,2 7 1
2 8 4,9
0,8 9 5
Kết quả xổ số Bình Định
21/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
69
250N
557
500N
2998
1999
4962
1TR
4060
2,5TR
35751
66260
18612
90392
74144
58162
66692
5TR
11534
26658
10TR
99806
40TR
76929
ĐB
384090
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6,6,9 0 6
5 1 2
6,1,9,6,9 2 9
3 4
4,3 4 4
Chục Số Đơn vị
5 7,1,8
0 6 9,2,0,0,2
5 7
9,5 8
6,9,2 9 8,9,2,2,0
Kết quả xổ số Bình Định
14/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
07
250N
395
500N
6535
6839
8144
1TR
6199
2,5TR
46493
61235
92340
02084
98887
34643
16047
5TR
26829
30913
10TR
60452
40TR
61296
ĐB
857694
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 7
1 3
5 2 9
9,4,1 3 5,9,5
4,8,9 4 4,0,3,7
Chục Số Đơn vị
9,3,3 5 2
9 6
0,8,4 7
8 4,7
3,9,2 9 5,9,3,6,4
Kết quả xổ số Bình Định
07/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
91
250N
831
500N
2137
6230
4825
1TR
1156
2,5TR
97946
06910
61731
69889
29410
98840
37432
5TR
57948
60644
10TR
56786
40TR
86069
ĐB
990473
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1,1,4 0
9,3,3 1 0,0
3 2 5
7 3 1,7,0,1,2
4 4 6,0,8,4
Chục Số Đơn vị
2 5 6
5,4,8 6 9
3 7 3
4 8 9,6
8,6 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )