http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
14/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
73
250N
574
500N
4107
5381
1316
1TR
9127
2,5TR
80693
22717
84478
87304
37221
11095
63599
5TR
80416
03859
10TR
92091
40TR
76295
ĐB
101900
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,4,0
8,2,9 1 6,7,6
2 7,1
7,9 3
7,0 4
Chục Số Đơn vị
9,9 5 9
1,1 6
0,2,1 7 3,4,8
7 8 1
9,5 9 3,5,9,1,5
Kết quả xổ số Bình Định
07/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
74
250N
689
500N
7584
4041
0282
1TR
2353
2,5TR
36828
71195
16689
62936
35626
80225
28708
5TR
91089
03349
10TR
34668
40TR
79422
ĐB
117871
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8
4,7 1
8,2 2 8,6,5,2
5 3 6
7,8 4 1,9
Chục Số Đơn vị
9,2 5 3
3,2 6 8
7 4,1
2,0,6 8 9,4,2,9,9
8,8,8,4 9 5
Kết quả xổ số Bình Định
31/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
83
250N
090
500N
5569
7368
9959
1TR
8410
2,5TR
51467
02059
21821
46010
29293
02006
04484
5TR
61438
23738
10TR
82055
40TR
17958
ĐB
349596
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,1,1 0 6
2 1 0,0
2 1
8,9 3 8,8
8 4
Chục Số Đơn vị
5 5 9,9,5,8
0,9 6 9,8,7
6 7
6,3,3,5 8 3,4
6,5,5 9 0,3,6
Kết quả xổ số Bình Định
24/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
33
250N
843
500N
5479
3952
7133
1TR
5290
2,5TR
22180
77040
06276
40259
75571
26020
50970
5TR
90896
38472
10TR
07050
40TR
16025
ĐB
601136
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,8,4,2,7,5 0
7 1
5,7 2 0,5
3,4,3 3 3,3,6
4 3,0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,9,0
7,9,3 6
7 9,6,1,0,2
8 0
7,5 9 0,6
Kết quả xổ số Bình Định
17/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
62
250N
808
500N
5269
9969
5613
1TR
2373
2,5TR
07190
96006
72250
90311
47370
24082
88855
5TR
31815
44991
10TR
55203
40TR
36672
ĐB
466901
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,5,7 0 8,6,3,1
1,9,0 1 3,1,5
6,8,7 2
1,7,0 3
4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 0,5
0 6 2,9,9
7 3,0,2
0 8 2
6,6 9 0,1
Kết quả xổ số Bình Định
10/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
36
250N
043
500N
6440
7930
7850
1TR
7051
2,5TR
66891
34153
41108
47908
39106
35365
77562
5TR
25051
23913
10TR
88870
40TR
56576
ĐB
687018
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,3,5,7 0 8,8,6
5,9,5 1 3,8
6 2
4,5,1 3 6,0
4 3,0
Chục Số Đơn vị
6 5 0,1,3,1
3,0,7 6 5,2
7 0,6
0,0,1 8
9 1
Kết quả xổ số Bình Định
03/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
52
250N
164
500N
5765
3374
5247
1TR
8566
2,5TR
82526
42291
94747
50852
49226
60627
93781
5TR
46607
71548
10TR
75448
40TR
60065
ĐB
295341
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7
9,8,4 1
5,5 2 6,6,7
3
6,7 4 7,7,8,8,1
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2,2
6,2,2 6 4,5,6,5
4,4,2,0 7 4
4,4 8 1
9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )