http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
11/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Định
04/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
06
250N
764
500N
9904
4318
4300
1TR
4411
2,5TR
50415
12368
94370
01841
48748
03753
47942
5TR
61056
74221
10TR
23911
40TR
20091
ĐB
824996
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 6,4,0
1,4,2,1,9 1 8,1,5,1
4 2 1
5 3
6,0 4 1,8,2
Chục Số Đơn vị
1 5 3,6
0,5,9 6 4,8
7 0
1,6,4 8
9 1,6
Kết quả xổ số Bình Định
28/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
40
250N
468
500N
9927
3125
3386
1TR
9648
2,5TR
13405
06848
42132
50442
93665
85754
16517
5TR
55148
54306
10TR
09476
40TR
74216
ĐB
419052
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,6
1 7,6
3,4,5 2 7,5
3 2
5 4 0,8,8,2,8
Chục Số Đơn vị
2,0,6 5 4,2
8,0,7,1 6 8,5
2,1 7 6
6,4,4,4 8 6
9
Kết quả xổ số Bình Định
21/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
61
250N
950
500N
4929
0737
5981
1TR
3739
2,5TR
11586
91949
21039
55616
58422
44105
35311
5TR
29750
82869
10TR
02040
40TR
60407
ĐB
207580
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,5,4,8 0 5,7
6,8,1 1 6,1
2 2 9,2
3 7,9,9
4 9,0
Chục Số Đơn vị
0 5 0,0
8,1 6 1,9
3,0 7
8 1,6,0
2,3,4,3,6 9
Kết quả xổ số Bình Định
14/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
43
250N
239
500N
6412
0943
1825
1TR
4688
2,5TR
50661
24242
50205
36890
48160
78739
06940
5TR
77059
07175
10TR
53388
40TR
92360
ĐB
510546
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9,6,4,6 0 5
6 1 2
1,4 2 5
4,4 3 9,9
4 3,3,2,0,6
Chục Số Đơn vị
2,0,7 5 9
4 6 1,0,0
7 5
8,8 8 8,8
3,3,5 9 0
Kết quả xổ số Bình Định
07/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
37
250N
434
500N
5104
2278
0546
1TR
8975
2,5TR
47360
76537
23984
38801
55545
65427
28736
5TR
10559
30050
10TR
72449
40TR
29773
ĐB
581114
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 4,1
0 1 4
2 7
7 3 7,4,7,6
3,0,8,1 4 6,5,9
Chục Số Đơn vị
7,4 5 9,0
4,3 6 0
3,3,2 7 8,5,3
7 8 4
5,4 9
Kết quả xổ số Bình Định
30/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
66
250N
805
500N
3753
8809
0891
1TR
3375
2,5TR
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
5TR
88760
41449
10TR
84007
40TR
75488
ĐB
808960
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 5,9,7
9,9 1
8,9 2 5
5 3
5 4 9
Chục Số Đơn vị
0,7,2,6 5 3,4
6 6 6,8,5,0,0
0 7 5
6,8 8 2,8
0,4 9 1,1,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )