http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
24/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
17
250N
412
500N
1067
1209
7946
1TR
7590
2,5TR
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
5TR
49657
96947
10TR
31388
40TR
60878
ĐB
657422
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 9,5
1 7,2,3
1,5,2 2 0,2
7,1 3
6 4 6,7
Chục Số Đơn vị
0 5 2,7
4 6 7,7,4
1,6,6,5,4 7 3,8
8,7 8 8
0 9 0
Kết quả xổ số Bình Định
17/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
88
250N
969
500N
4207
9877
7330
1TR
8554
2,5TR
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
5TR
11409
20720
10TR
60545
40TR
58481
ĐB
646624
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 7,9
4,8 1 9
9 2 0,4
7 3 0,4
5,3,2 4 8,1,7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
6 9
0,7,4 7 7,3
8,4 8 8,1
6,1,0 9 2
Kết quả xổ số Bình Định
10/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
43
250N
482
500N
9077
7659
2237
1TR
2944
2,5TR
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
5TR
13632
85846
10TR
20355
40TR
84746
ĐB
845617
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,1
0 1 7
8,3 2 3
4,0,4,2 3 7,5,2
4,5 4 3,4,3,9,6,6
Chục Số Đơn vị
3,5 5 9,4,5
4,4 6
7,3,1 7 7
8 2
5,4 9
Kết quả xổ số Bình Định
03/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
18
250N
035
500N
5761
1363
0284
1TR
4210
2,5TR
27251
79720
85742
11368
05859
65364
97542
5TR
48345
53925
10TR
96241
40TR
74131
ĐB
203333
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1,2 0
6,5,4,3 1 8,0
4,4 2 0,5
6,3 3 5,1,3
8,6 4 2,2,5,1
Chục Số Đơn vị
3,4,2 5 1,9
6 1,3,8,4
7
1,6 8 4
5 9
Kết quả xổ số Bình Định
26/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
22
250N
288
500N
5050
6914
6321
1TR
1728
2,5TR
64033
68751
27180
17627
18656
01098
45779
5TR
51509
24906
10TR
04267
40TR
68293
ĐB
659813
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/04/2018  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 9,6
2,5 1 4,3
2 2 2,1,8,7
3,9,1 3 3
1 4
Chục Số Đơn vị
5 0,1,6
5,0 6 7
2,6 7 9
8,2,9 8 8,0
7,0 9 8,3
Kết quả xổ số Bình Định
19/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
84
250N
418
500N
6847
9089
9803
1TR
5887
2,5TR
37004
47811
29522
71435
71672
26136
07043
5TR
06609
66228
10TR
18790
40TR
67381
ĐB
408151
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/04/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,4,9
1,8,5 1 8,1
2,7 2 2,8
0,4 3 5,6
8,0 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3 5 1
3 6
4,8 7 2
1,2 8 4,9,7,1
8,0 9 0
Kết quả xổ số Bình Định
12/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
69
250N
303
500N
4187
8069
3400
1TR
5976
2,5TR
85274
74204
20690
31760
09502
84031
52525
5TR
02575
05160
10TR
51391
40TR
50542
ĐB
683008
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,6,6 0 3,0,4,2,8
3,9 1
0,4 2 5
0 3 1
7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
2,7 5
7 6 9,9,0,0
8 7 6,4,5
0 8 7
6,6 9 0,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )