http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
16/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
66
250N
938
500N
9676
0848
4730
1TR
1816
2,5TR
17850
12691
66125
11436
69801
31835
02050
5TR
93408
58401
10TR
72756
40TR
11531
ĐB
794265
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,5,5 0 1,8,1
9,0,0,3 1 6
2 5
3 8,0,6,5,1
4 8
Chục Số Đơn vị
2,3,6 5 0,0,6
6,7,1,3,5 6 6,5
7 6
3,4,0 8
9 1
Kết quả xổ số Bình Định
09/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
13
250N
227
500N
8963
9844
0904
1TR
4910
2,5TR
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
5TR
33669
80701
10TR
89345
40TR
56438
ĐB
652096
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,1,1
0,0 1 3,0
6 2 7
1,6 3 6,8
4,0,9 4 4,5
Chục Số Đơn vị
4 5
3,9 6 3,2,9
2,8 7
9,8,3 8 8,7
6 9 8,4,6
Kết quả xổ số Bình Định
02/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
20
250N
879
500N
4202
9830
0087
1TR
9851
2,5TR
55914
96233
41399
81714
32348
06309
05180
5TR
89840
52757
10TR
47561
40TR
60123
ĐB
753343
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3,8,4 0 2,9
5,6 1 4,4
0 2 0,3
3,2,4 3 0,3
1,1 4 8,0,3
Chục Số Đơn vị
5 1,7
6 1
8,5 7 9
4 8 7,0
7,9,0 9 9
Kết quả xổ số Bình Định
26/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
80
250N
721
500N
8428
7814
5361
1TR
3248
2,5TR
06238
48024
76650
22146
85027
17985
60345
5TR
34904
36643
10TR
87149
40TR
83091
ĐB
872674
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 4
2,6,9 1 4
2 1,8,4,7
4 3 8
1,2,0,7 4 8,6,5,3,9
Chục Số Đơn vị
8,4 5 0
4 6 1
2 7 4
2,4,3 8 0,5
4 9 1
Kết quả xổ số Bình Định
19/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
27
250N
712
500N
7847
9583
4858
1TR
5225
2,5TR
21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009
5TR
06916
47902
10TR
36350
40TR
56404
ĐB
932473
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 9,2,4
8,5 1 2,4,6
1,2,0 2 7,5,2
8,7 3
1,0 4 7,7
Chục Số Đơn vị
2 5 8,0,1,0
1 6
2,4,4 7 3
5 8 3,1
0 9
Kết quả xổ số Bình Định
12/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
96
250N
685
500N
7028
8953
9619
1TR
4134
2,5TR
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
5TR
56339
35293
10TR
43147
40TR
22047
ĐB
010387
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0 1 9,9
2 8,5
5,5,7,9 3 4,9
3 4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,2 5 3,3
9,6 6 6
4,4,8 7 3,0
2 8 5,7
1,1,3 9 6,3
Kết quả xổ số Bình Định
05/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
32
250N
628
500N
5611
1903
8229
1TR
2430
2,5TR
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
5TR
25009
23188
10TR
69899
40TR
68556
ĐB
219735
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,9
1 1 1
3,7 2 8,9
0,9 3 2,0,5,5
9,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
3,3 5 6,6
5,5 6
7 2
2,4,8 8 8
2,0,9 9 3,4,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )