http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
06/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
68
250N
746
500N
6324
7934
2997
1TR
9521
2,5TR
33724
42177
72435
55848
17229
60875
96103
5TR
31394
93067
10TR
10161
40TR
31203
ĐB
861273
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,3
2,6 1
2 4,1,4,9
0,0,7 3 4,5
2,3,2,9 4 6,8
Chục Số Đơn vị
3,7 5
4 6 8,7,1
9,7,6 7 7,5,3
6,4 8
2 9 7,4
Kết quả xổ số Bình Định
29/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
99
250N
980
500N
8044
9973
4870
1TR
5411
2,5TR
58317
26527
24860
02798
18607
53148
01986
5TR
55498
86259
10TR
42068
40TR
10317
ĐB
867076
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/11/2018  
Chục Số Đơn vị
8,7,6 0 7
1 1 1,7,7
2 7
7 3
4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
5 9
8,7 6 0,8
1,2,0,1 7 3,0,6
9,4,9,6 8 0,6
9,5 9 9,8,8
Kết quả xổ số Bình Định
22/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
62
250N
371
500N
1775
8965
2150
1TR
4760
2,5TR
78038
59623
24272
88745
67418
09721
24660
5TR
52255
34075
10TR
65633
40TR
58985
ĐB
164521
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/11/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6,6 0
7,2,2 1 8
6,7 2 3,1,1
2,3 3 8,3
4 5
Chục Số Đơn vị
7,6,4,5,7,8 5 0,5
6 2,5,0,0
7 1,5,2,5
3,1 8 5
9
Kết quả xổ số Bình Định
15/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
250N -
500N -
1TR -
2,5TR -
5TR -
10TR -
40TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Định
08/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
19
250N
219
500N
7020
1901
9685
1TR
1156
2,5TR
89384
23685
56423
14987
76203
90165
09888
5TR
24268
57264
10TR
32348
40TR
47827
ĐB
296527
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/11/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 1,3
0 1 9,9
2 0,3,7,7
2,0 3
8,6 4 8
Chục Số Đơn vị
8,8,6 5 6
5 6 5,8,4
8,2,2 7
8,6,4 8 5,4,5,7,8
1,1 9
Kết quả xổ số Bình Định
01/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
73
250N
319
500N
3712
1122
4236
1TR
5755
2,5TR
89018
42680
18520
16712
68518
22833
66796
5TR
37132
14785
10TR
16175
40TR
34504
ĐB
592806
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/11/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 4,6
1 9,2,8,2,8
1,2,1,3 2 2,0
7,3 3 6,3,2
0 4
Chục Số Đơn vị
5,8,7 5 5
3,9,0 6
7 3,5
1,1 8 0,5
1 9 6
Kết quả xổ số Bình Định
25/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSBDI
100N
51
250N
190
500N
5639
5926
2924
1TR
8995
2,5TR
85432
28479
87212
90000
00370
29944
56150
5TR
18987
55898
10TR
94017
40TR
63699
ĐB
045673
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/10/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/10/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0,7,5 0 0
5 1 2,7
3,1 2 6,4
7 3 9,2
2,4 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 1,0
2 6
8,1 7 9,0,3
9 8 7
3,7,9 9 0,5,8,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )