http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
07/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
86
250N
454
500N
1326
6225
0252
1TR
2499
2,5TR
74102
85012
81527
70443
58625
07743
66633
5TR
14306
14935
10TR
43608
40TR
99302
ĐB
724469
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,6,8,2
1 2
5,0,1,0 2 6,5,7,5
4,4,3 3 3,5
5 4 3,3
Chục Số Đơn vị
2,2,3 5 4,2
8,2,0 6 9
2 7
0 8 6
9,6 9 9
Kết quả xổ số Bình Định
31/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
67
250N
968
500N
1747
7843
2595
1TR
1780
2,5TR
26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806
5TR
80225
84615
10TR
74353
40TR
99035
ĐB
384244
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,6
1 8,5
2 5
4,3,9,5 3 3,5
4 4 7,3,4
Chục Số Đơn vị
9,2,1,3 5 3
7,0 6 7,8,8
6,4 7 6
6,1,0,6 8 0
9 5,3
Kết quả xổ số Bình Định
24/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
86
250N
486
500N
4706
3246
1805
1TR
5067
2,5TR
89157
51140
49626
96063
29001
49281
84119
5TR
03162
24216
10TR
88133
40TR
59908
ĐB
507274
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,5,1,8
0,8 1 9,6
6 2 6
6,3 3 3
7 4 6,0
Chục Số Đơn vị
0 5 7
8,8,0,4,2,1 6 7,3,2
6,5 7 4
0 8 6,6,1
1 9
Kết quả xổ số Bình Định
17/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
04
250N
296
500N
8078
2526
0449
1TR
9070
2,5TR
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
5TR
28981
21143
10TR
06286
40TR
18435
ĐB
369671
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,9,8,5
8,7 1 3,5
2 6
1,4 3 9,5,5
0 4 9,3
Chục Số Đơn vị
0,3,1,3 5
9,2,8 6
7 8,0,1
7,0 8 1,6
4,3,0 9 6
Kết quả xổ số Bình Định
10/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
02
250N
045
500N
7216
4839
8630
1TR
1667
2,5TR
50615
97873
73276
97335
84668
40198
46129
5TR
08863
33802
10TR
05072
40TR
52767
ĐB
018863
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,2
1 6,5
0,0,7 2 9
7,6,6 3 9,0,5
4 5
Chục Số Đơn vị
4,1,3 5
1,7 6 7,8,3,7,3
6,6 7 3,6,2
6,9 8
3,2 9 8
Kết quả xổ số Bình Định
03/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
83
250N
897
500N
2931
0487
5951
1TR
9951
2,5TR
60308
59150
19166
56858
89441
67234
80822
5TR
54264
86570
10TR
40202
40TR
58977
ĐB
464474
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 8,2
3,5,5,4 1
2,0 2 2
8 3 1,4
3,6,7 4 1
Chục Số Đơn vị
5 1,1,0,8
6 6 6,4
9,8,7 7 0,7,4
0,5 8 3,7
9 7
Kết quả xổ số Bình Định
27/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N
91
250N
792
500N
5546
5947
6091
1TR
4073
2,5TR
29058
10792
23915
88434
34920
08710
66507
5TR
14345
75340
10TR
96352
40TR
50914
ĐB
930006
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1,4 0 7,6
9,9 1 5,0,4
9,9,5 2 0
7 3 4
3,1 4 6,7,5,0
Chục Số Đơn vị
1,4 5 8,2
4,0 6
4,0 7 3
5 8
9 1,2,1,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )