http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS29
100N
88
200N
747
400N
1989
9696
8262
1TR
2372
3TR
06428
43979
84798
35769
21136
89558
56724
10TR
88415
72725
20TR
15304
30TR
09589
ĐB
687541
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4
4 1 5
6,7 2 8,4,5
3 6
2,0 4 7,1
Chục Số Đơn vị
1,2 5 8
9,3 6 2,9
4 7 2,9
8,2,9,5 8 8,9,9
8,7,6,8 9 6,8
Kết quả xổ số Bình Dương
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS28
100N
75
200N
185
400N
3341
4315
0909
1TR
2661
3TR
83501
50625
33917
03861
29722
59777
65593
10TR
01890
55440
20TR
05432
30TR
60963
ĐB
734935
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 9,1
4,6,0,6 1 5,7
2,3 2 5,2
9,6 3 2,5
4 1,0
Chục Số Đơn vị
7,8,1,2,3 5
6 1,1,3
1,7 7 5,7
8 5
0 9 3,0
Kết quả xổ số Bình Dương
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS27
100N
30
200N
442
400N
3092
9098
7545
1TR
4943
3TR
11547
84639
48025
63040
99819
36118
37396
10TR
62230
53187
20TR
71049
30TR
37276
ĐB
162649
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,3 0
1 9,8
4,9 2 5
4 3 0,9,0
4 2,5,3,7,0,9,9
Chục Số Đơn vị
4,2 5
9,7 6
4,8 7 6
9,1 8 7
3,1,4,4 9 2,8,6
Kết quả xổ số Bình Dương
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS26
100N
36
200N
652
400N
9621
3209
6503
1TR
8392
3TR
62707
52227
32006
48332
62886
58178
07324
10TR
26364
19092
20TR
66478
30TR
25034
ĐB
059557
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,3,7,6
2 1
5,9,3,9 2 1,7,4
0 3 6,2,4
2,6,3 4
Chục Số Đơn vị
5 2,7
3,0,8 6 4
0,2,5 7 8,8
7,7 8 6
0 9 2,2
Kết quả xổ số Bình Dương
22/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS25
100N
07
200N
113
400N
1430
6522
6861
1TR
8598
3TR
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
10TR
17205
06974
20TR
02581
30TR
13040
ĐB
610812
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1,4 0 7,5
6,8 1 3,0,2,2
2,3,1,1 2 2,5
1 3 0,2
7 4 0
Chục Số Đơn vị
2,0 5
6 6 1,6,8
0,8 7 4
9,6 8 7,1
9 8
Kết quả xổ số Bình Dương
15/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS24
100N
13
200N
367
400N
7798
3919
3947
1TR
4378
3TR
47892
80849
31337
10421
43560
36645
35702
10TR
28154
68480
20TR
13648
30TR
13988
ĐB
805380
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8,8 0 2
2 1 3,9
9,0 2 1
1 3 7
5 4 7,9,5,8
Chục Số Đơn vị
4 5 4
6 7,0
6,4,3 7 8
9,7,4,8 8 0,8,0
1,4 9 8,2
Kết quả xổ số Bình Dương
08/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS23
100N
76
200N
171
400N
9486
3480
8954
1TR
5692
3TR
67177
44872
46228
01303
30241
42158
75385
10TR
88232
16589
20TR
92037
30TR
85246
ĐB
233040
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3
7,4 1
9,7,3 2 8
0 3 2,7
5 4 1,6,0
Chục Số Đơn vị
8 5 4,8
7,8,4 6
7,3 7 6,1,7,2
2,5 8 6,0,5,9
8 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )