http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
16/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS11
100N
45
200N
197
400N
0573
2414
4014
1TR
3348
3TR
82730
08400
98760
81463
47155
73325
89481
10TR
13251
31378
20TR
82940
30TR
86278
ĐB
353726
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/03/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0,6,4 0 0
8,5 1 4,4
2 5,6
7,6 3 0
1,1 4 5,8,0
Chục Số Đơn vị
4,5,2 5 5,1
2 6 0,3
9 7 3,8,8
4,7,7 8 1
9 7
Kết quả xổ số Bình Dương
09/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS10
100N
30
200N
394
400N
8709
5983
2408
1TR
8241
3TR
92139
50952
14192
38946
36506
68980
51679
10TR
60185
64996
20TR
13620
30TR
01766
ĐB
620242
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 09/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 09/03/2018  
Chục Số Đơn vị
3,8,2 0 9,8,6
4 1
5,9,4 2 0
8 3 0,9
9 4 1,6,2
Chục Số Đơn vị
8 5 2
4,0,9,6 6 6
7 9
0 8 3,0,5
0,3,7 9 4,2,6
Kết quả xổ số Bình Dương
02/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS09
100N
45
200N
376
400N
1970
0946
5821
1TR
7955
3TR
89158
44943
29039
90390
46571
90316
47203
10TR
32882
31279
20TR
23319
30TR
60726
ĐB
168554
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 3
2,7 1 6,9
8 2 1,6
4,0 3 9
5 4 5,6,3
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,8,4
7,4,1,2 6
7 6,0,1,9
5 8 2
3,7,1 9 0
Kết quả xổ số Bình Dương
23/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS08
100N
60
200N
371
400N
4033
5719
4299
1TR
7190
3TR
53556
38867
74359
13699
24315
30242
51510
10TR
09080
36434
20TR
72466
30TR
11887
ĐB
262598
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 23/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 23/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9,1,8 0
7 1 9,5,0
4 2
3 3 3,4
3 4 2
Chục Số Đơn vị
1 5 6,9
5,6 6 0,7,6
6,8 7 1
9 8 0,7
1,9,5,9 9 9,0,9,8
Kết quả xổ số Bình Dương
16/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS07
100N
95
200N
832
400N
2440
1481
9000
1TR
7384
3TR
50495
98030
74813
69795
02290
82972
75246
10TR
01881
98800
20TR
84314
30TR
45290
ĐB
343744
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,0,3,9,0,9 0 0,0
8,8 1 3,4
3,7 2
1 3 2,0
8,1,4 4 0,6,4
Chục Số Đơn vị
9,9,9 5
4 6
7 2
8 1,4,1
9 5,5,5,0,0
Kết quả xổ số Bình Dương
09/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS06
100N
78
200N
526
400N
3707
6472
8618
1TR
7912
3TR
91177
34709
99534
24575
28201
61128
08352
10TR
06726
78541
20TR
30973
30TR
24265
ĐB
374812
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 09/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 09/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7,9,1
0,4 1 8,2,2
7,1,5,1 2 6,8,6
7 3 4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
7,6 5 2
2,2 6 5
0,7 7 8,2,7,5,3
7,1,2 8
0 9
Kết quả xổ số Bình Dương
02/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS05
100N
14
200N
476
400N
3616
2747
0842
1TR
4837
3TR
68360
29764
13464
13848
91299
44264
60600
10TR
63338
76063
20TR
30265
30TR
19723
ĐB
725864
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0
1 4,6
4 2 3
6,2 3 7,8
1,6,6,6,6 4 7,2,8
Chục Số Đơn vị
6 5
7,1 6 0,4,4,4,3,5,4
4,3 7 6
4,3 8
9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )