http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
17/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 11KS46
100N
21
200N
657
400N
6043
2699
0496
1TR
6649
3TR
89154
51482
29283
50003
65393
80808
71378
10TR
79053
90687
20TR
14383
30TR
43440
ĐB
239059
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,8
2 1
8 2 1
4,8,0,9,5,8 3
5 4 3,9,0
Chục Số Đơn vị
5 7,4,3,9
9 6
5,8 7 8
0,7 8 2,3,7,3
9,4,5 9 9,6,3
Kết quả xổ số Bình Dương
10/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 11KS45
100N
60
200N
644
400N
3850
4339
7145
1TR
7715
3TR
62482
58759
53331
91533
26346
67758
20714
10TR
69875
83068
20TR
66860
30TR
00518
ĐB
268879
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5,6 0
3 1 5,4,8
8 2
3 3 9,1,3
4,1 4 4,5,6
Chục Số Đơn vị
4,1,7 5 0,9,8
4 6 0,8,0
7 5,9
5,6,1 8 2
3,5,7 9
Kết quả xổ số Bình Dương
03/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 11KS44
100N
83
200N
381
400N
8845
8048
1418
1TR
6750
3TR
57439
27027
54409
22127
68437
85496
86942
10TR
11864
65696
20TR
81314
30TR
42271
ĐB
737554
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
8,7 1 8,4
4 2 7,7
8 3 9,7
6,1,5 4 5,8,2
Chục Số Đơn vị
4 5 0,4
9,9 6 4
2,2,3 7 1
4,1 8 3,1
3,0 9 6,6
Kết quả xổ số Bình Dương
27/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 10KS43
100N
50
200N
705
400N
7626
5048
4505
1TR
9450
3TR
25982
44653
05535
41892
66655
45524
95767
10TR
27906
82540
20TR
70984
30TR
77721
ĐB
229954
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,5,4 0 5,5,6
2 1
8,9 2 6,4,1
5 3 5
2,8,5 4 8,0
Chục Số Đơn vị
0,0,3,5 5 0,0,3,5,4
2,0 6 7
6 7
4 8 2,4
9 2
Kết quả xổ số Bình Dương
20/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 10KS42
100N
61
200N
133
400N
7024
7140
5974
1TR
2774
3TR
68901
25183
72101
95575
75129
14353
73594
10TR
34177
19970
20TR
88624
30TR
52089
ĐB
708182
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 1,1
6,0,0 1
8 2 4,9,4
3,8,5 3 3
2,7,7,9,2 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 3
6 1
7 7 4,4,5,7,0
8 3,9,2
2,8 9 4
Kết quả xổ số Bình Dương
13/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 10KS41
100N
66
200N
242
400N
9382
5794
6261
1TR
7893
3TR
16552
19703
31940
32053
35448
98925
75806
10TR
32053
64117
20TR
11463
30TR
94338
ĐB
293086
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,6
6 1 7
4,8,5 2 5
9,0,5,5,6 3 8
9 4 2,0,8
Chục Số Đơn vị
2 5 2,3,3
6,0,8 6 6,1,3
1 7
4,3 8 2,6
9 4,3
Kết quả xổ số Bình Dương
06/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 10KS40
100N
04
200N
553
400N
5894
5387
7133
1TR
4014
3TR
73097
37470
47509
33581
08623
41308
79568
10TR
58394
40161
20TR
11194
30TR
05883
ĐB
179670
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 4,9,8
8,6 1 4
2 3
5,3,2,8 3 3
0,9,1,9,9 4
Chục Số Đơn vị
5 3
6 8,1
8,9 7 0,0
0,6 8 7,1,3
0 9 4,7,4,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )