http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
25/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 05KS21
100N
01
200N
968
400N
7425
2535
0782
1TR
6232
3TR
69076
95402
96005
80486
54500
28140
65060
10TR
71574
29344
20TR
20571
30TR
03635
ĐB
610660
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,6,6 0 1,2,5,0
0,7 1
8,3,0 2 5
3 5,2,5
7,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
2,3,0,3 5
7,8 6 8,0,0
7 6,4,1
6 8 2,6
9
Kết quả xổ số Bình Dương
18/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 05KS20
100N
45
200N
454
400N
9434
5294
7199
1TR
6113
3TR
76230
15907
91024
16331
20848
39279
43377
10TR
37186
13053
20TR
97007
30TR
15801
ĐB
338337
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,7,1
3,0 1 3
2 4
1,5 3 4,0,1,7
5,3,9,2 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4 5 4,3
8 6
0,7,0,3 7 9,7
4 8 6
9,7 9 4,9
Kết quả xổ số Bình Dương
11/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 05KS19
100N
00
200N
581
400N
9814
2826
3228
1TR
1346
3TR
55991
73399
79308
32271
61524
13497
99399
10TR
52502
05619
20TR
84193
30TR
79797
ĐB
027386
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,2
8,9,7 1 4,9
0 2 6,8,4
9 3
1,2 4 6
Chục Số Đơn vị
5
2,4,8 6
9,9 7 1
2,0 8 1,6
9,9,1 9 1,9,7,9,3,7
Kết quả xổ số Bình Dương
04/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 05KS18
100N
60
200N
452
400N
9257
7863
0383
1TR
5972
3TR
59619
27706
50746
14303
91998
28277
49387
10TR
20633
33908
20TR
79568
30TR
90491
ĐB
885468
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,3,8
9 1 9
5,7 2
6,8,0,3 3 3
4 6
Chục Số Đơn vị
5 2,7
0,4 6 0,3,8,8
5,7,8 7 2,7
9,0,6,6 8 3,7
1 9 8,1
Kết quả xổ số Bình Dương
27/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS17
100N
44
200N
904
400N
8927
7361
6145
1TR
9081
3TR
09913
74040
92287
65119
88533
09976
69518
10TR
52232
69620
20TR
88170
30TR
20229
ĐB
583511
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4,2,7 0 4
6,8,1 1 3,9,8,1
3 2 7,0,9
1,3 3 3,2
4,0 4 4,5,0
Chục Số Đơn vị
4 5
7 6 1
2,8 7 6,0
1 8 1,7
1,2 9
Kết quả xổ số Bình Dương
20/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS16
100N
57
200N
978
400N
9848
3959
2254
1TR
1716
3TR
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
10TR
23206
59636
20TR
92087
30TR
25058
ĐB
760227
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6
1 6
2 4,7
3 5,8,6,6
5,7,6,2 4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 7,9,4,8
1,3,0,3 6 4
5,8,2 7 8,4
7,4,3,5 8 7
5,9 9 9
Kết quả xổ số Bình Dương
13/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS15
100N
22
200N
734
400N
1429
8116
4793
1TR
3306
3TR
01279
71629
29808
51224
19540
61772
75171
10TR
72046
81137
20TR
82557
30TR
66379
ĐB
781491
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,8
7,9 1 6
2,7 2 2,9,9,4
9 3 4,7
3,2 4 0,6
Chục Số Đơn vị
5 7
1,0,4 6
3,5 7 9,2,1,9
0 8
2,7,2,7 9 3,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )