http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
12/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS02
100N
31
200N
512
400N
8245
3891
6325
1TR
7529
3TR
92157
12597
08506
14751
34902
65080
01373
10TR
42736
96090
20TR
43583
30TR
86256
ĐB
815462
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 6,2
3,9,5 1 2
1,0,6 2 5,9
7,8 3 1,6
4 5
Chục Số Đơn vị
4,2 5 7,1,6
0,3,5 6 2
5,9 7 3
8 0,3
2 9 1,7,0
Kết quả xổ số Bình Dương
05/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS01
100N
75
200N
927
400N
2203
5036
8438
1TR
5791
3TR
26404
67372
04939
79990
54155
08311
17686
10TR
62807
56314
20TR
93706
30TR
25952
ĐB
769585
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,4,7,6
9,1 1 1,4
7,5 2 7
0 3 6,8,9
0,1 4
Chục Số Đơn vị
7,5,8 5 5,2
3,8,0 6
2,0 7 5,2
3 8 6,5
3 9 1,0
Kết quả xổ số Bình Dương
29/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS52
100N
99
200N
542
400N
3219
2087
6820
1TR
4497
3TR
85691
83001
23721
90639
18549
60263
10755
10TR
68154
58926
20TR
04685
30TR
67798
ĐB
610539
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
9,0,2 1 9
4 2 0,1,6
6 3 9,9
5 4 2,9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,4
2 6 3
8,9 7
9 8 7,5
9,1,3,4,3 9 9,7,1,8
Kết quả xổ số Bình Dương
22/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS51
100N
06
200N
154
400N
3379
8647
5844
1TR
6390
3TR
46402
19780
35111
89965
02208
87092
58573
10TR
82837
13509
20TR
59188
30TR
19962
ĐB
789060
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9,8,6 0 6,2,8,9
1 1 1
0,9,6 2
7 3 7
5,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
6 5 4
0 6 5,2,0
4,3 7 9,3
0,8 8 0,8
7,0 9 0,2
Kết quả xổ số Bình Dương
15/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS50
100N
85
200N
678
400N
0721
7044
8538
1TR
2616
3TR
98503
19192
72063
45097
84926
48670
98187
10TR
45995
45910
20TR
98237
30TR
30915
ĐB
458231
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3
2,3 1 6,0,5
9 2 1,6
0,6 3 8,7,1
4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,9,1 5
1,2 6 3
9,8,3 7 8,0
7,3 8 5,7
9 2,7,5
Kết quả xổ số Bình Dương
08/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 13KS49
100N
12
200N
953
400N
9199
1822
9878
1TR
7640
3TR
20694
25401
48379
54574
23829
90762
62438
10TR
60689
56051
20TR
63168
30TR
28910
ĐB
143019
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 1
0,5 1 2,0,9
1,2,6 2 2,9
5 3 8
9,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5 3,1
6 2,8
7 8,9,4
7,3,6 8 9
9,7,2,8,1 9 9,4
Kết quả xổ số Bình Dương
01/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS48
100N
48
200N
447
400N
7607
2394
2337
1TR
0882
3TR
96050
51933
81946
67049
57729
79894
85733
10TR
93922
32557
20TR
62465
30TR
79751
ĐB
533129
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
5 1
8,2 2 9,2,9
3,3 3 7,3,3
9,9 4 8,7,6,9
Chục Số Đơn vị
6 5 0,7,1
4 6 5
4,0,3,5 7
4 8 2
4,2,2 9 4,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )