http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
28/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 11KS46
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/04/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Dương
21/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS16
100N
96
200N
953
400N
8779
5198
7284
1TR
6544
3TR
80298
91502
75014
18888
64323
86701
35267
10TR
72480
79854
20TR
36211
30TR
69486
ĐB
045494
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/04/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/04/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,1
0,1 1 4,1
0 2 3
5,2 3
8,4,1,5,9 4 4
Chục Số Đơn vị
5 3,4
9,8 6 7
6 7 9
9,9,8 8 4,8,0,6
7 9 6,8,8,4
Kết quả xổ số Bình Dương
14/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS15
100N
51
200N
418
400N
8324
4839
3816
1TR
7269
3TR
65379
27254
50916
18593
30697
81282
87293
10TR
42136
84399
20TR
60152
30TR
99736
ĐB
168080
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/04/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/04/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0
5 1 8,6,6
8,5 2 4
9,9 3 9,6,6
2,5 4
Chục Số Đơn vị
5 1,4,2
1,1,3,3 6 9
9 7 9
1 8 2,0
3,6,7,9 9 3,7,3,9
Kết quả xổ số Bình Dương
07/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS14
100N
59
200N
903
400N
2963
1441
7172
1TR
5750
3TR
47641
32729
48051
70194
52225
50846
81715
10TR
54561
90667
20TR
08077
30TR
70662
ĐB
056119
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/04/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/04/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
4,4,5,6 1 5,9
7,6 2 9,5
0,6 3
9 4 1,1,6
Chục Số Đơn vị
2,1 5 9,0,1
4 6 3,1,7,2
6,7 7 2,7
8
5,2,1 9 4
Kết quả xổ số Bình Dương
31/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS13
100N
08
200N
406
400N
7016
0599
0366
1TR
1121
3TR
65572
43791
44417
94806
28325
83206
37946
10TR
92166
00927
20TR
72577
30TR
90403
ĐB
082273
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 31/03/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 31/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,6,6,6,3
2,9 1 6,7
7 2 1,5,7
0,7 3
4 6
Chục Số Đơn vị
2 5
0,1,6,0,0,4,6 6 6,6
1,2,7 7 2,7,3
0 8
9 9 9,1
Kết quả xổ số Bình Dương
24/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS12
100N
51
200N
245
400N
2697
5516
7365
1TR
1283
3TR
43546
51958
74016
06191
99786
58188
83265
10TR
94318
18111
20TR
71356
30TR
66537
ĐB
906040
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/03/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/03/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0
5,9,1 1 6,6,8,1
2
8 3 7
4 5,6,0
Chục Số Đơn vị
4,6,6 5 1,8,6
1,4,1,8,5 6 5,5
9,3 7
5,8,1 8 3,6,8
9 7,1
Kết quả xổ số Bình Dương
17/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS11
100N
90
200N
576
400N
7096
8751
2542
1TR
9565
3TR
75251
41886
47687
66080
85259
69605
24600
10TR
27682
70834
20TR
81914
30TR
09478
ĐB
437393
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/03/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/03/2017  
Chục Số Đơn vị
9,8,0 0 5,0
5,5 1 4
4,8 2
9 3 4
3,1 4 2
Chục Số Đơn vị
6,0 5 1,1,9
7,9,8 6 5
8 7 6,8
7 8 6,7,0,2
5 9 0,6,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )