http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
15/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 09KS37
100N
49
200N
364
400N
2182
0358
6270
1TR
1350
3TR
11262
22697
08073
71353
89702
04888
40793
10TR
41931
16256
20TR
05119
30TR
46026
ĐB
474533
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 2
3 1 9
8,6,0 2 6
7,5,9,3 3 1,3
6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 8,0,3,6
5,2 6 4,2
9 7 0,3
5,8 8 2,8
4,1 9 7,3
Kết quả xổ số Bình Dương
08/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 09KS36
100N
69
200N
634
400N
6925
5500
0752
1TR
5993
3TR
30348
28944
89729
14663
85619
49674
81955
10TR
17958
33211
20TR
64539
30TR
92183
ĐB
775673
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1 1 9,1
5 2 5,9
9,6,8,7 3 4,9
3,4,7 4 8,4
Chục Số Đơn vị
2,5 5 2,5,8
6 9,3
7 4,3
4,5 8 3
6,2,1,3 9 3
Kết quả xổ số Bình Dương
01/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 09KS35
100N
34
200N
638
400N
0702
9424
0102
1TR
9929
3TR
42121
93245
22825
87088
73459
75953
92411
10TR
61575
51843
20TR
31900
30TR
83665
ĐB
242607
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,2,0,7
2,1 1 1
0,0 2 4,9,1,5
5,4 3 4,8
3,2 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,2,7,6 5 9,3
6 5
0 7 5
3,8 8 8
2,5 9
Kết quả xổ số Bình Dương
25/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS34
100N
21
200N
628
400N
1415
5453
3815
1TR
3225
3TR
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
10TR
82379
15434
20TR
10403
30TR
85459
ĐB
564542
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
2 1 5,5
4 2 1,8,5
5,5,3,0 3 0,3,7,4
3 4 2
Chục Số Đơn vị
1,1,2 5 3,3,8,9
7 6
3 7 6,9
2,5,9 8
7,5 9 8
Kết quả xổ số Bình Dương
18/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS33
100N
08
200N
911
400N
6902
8765
0073
1TR
6215
3TR
55403
87976
87377
22739
03610
99236
97477
10TR
02005
48619
20TR
29109
30TR
35738
ĐB
426901
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,2,3,5,9,1
1,0 1 1,5,0,9
0 2
7,0 3 9,6,8
4
Chục Số Đơn vị
6,1,0 5
7,3 6 5
7,7 7 3,6,7,7
0,3 8
3,1,0 9
Kết quả xổ số Bình Dương
11/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS32
100N
73
200N
018
400N
6797
4248
1378
1TR
8761
3TR
20888
87771
15596
70811
02756
31815
80160
10TR
44711
42099
20TR
15627
30TR
66081
ĐB
842975
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0
6,7,1,1,8 1 8,1,5,1
2 7
7 3
4 8
Chục Số Đơn vị
1,7 5 6
9,5 6 1,0
9,2 7 3,8,1,5
1,4,7,8 8 8,1
9 9 7,6,9
Kết quả xổ số Bình Dương
04/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS31
100N
01
200N
956
400N
5618
3001
3719
1TR
8350
3TR
57815
70359
36401
60535
44142
73122
34370
10TR
11403
59349
20TR
81418
30TR
77940
ĐB
481775
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5,7,4 0 1,1,1,3
0,0,0 1 8,9,5,8
4,2 2 2
0 3 5
4 2,9,0
Chục Số Đơn vị
1,3,7 5 6,0,9
5 6
7 0,5
1,1 8
1,5,4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )