http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
08/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS06
100N
22
200N
935
400N
3659
6530
1850
1TR
1140
3TR
60028
97043
62376
51712
23585
52482
52899
10TR
03781
80464
20TR
99742
30TR
78796
ĐB
345023
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,5,4 0
8 1 2
2,1,8,4 2 2,8,3
4,2 3 5,0
6 4 0,3,2
Chục Số Đơn vị
3,8 5 9,0
7,9 6 4
7 6
2 8 5,2,1
5,9 9 9,6
Kết quả xổ số Bình Dương
01/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS05
100N
17
200N
887
400N
9248
2529
4163
1TR
7685
3TR
72414
23556
03660
04590
23230
72712
68633
10TR
71925
31255
20TR
64512
30TR
39919
ĐB
023311
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0
1 1 7,4,2,2,9,1
1,1 2 9,5
6,3 3 0,3
1 4 8
Chục Số Đơn vị
8,2,5 5 6,5
5 6 3,0
1,8 7
4 8 7,5
2,1 9 0
Kết quả xổ số Bình Dương
25/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS04
100N
05
200N
003
400N
2996
2684
3954
1TR
9889
3TR
13836
21747
50020
69114
28488
15409
85302
10TR
16289
54020
20TR
62605
30TR
15001
ĐB
162235
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,3,9,2,5,1
0 1 4
0 2 0,0
0 3 6,5
8,5,1 4 7
Chục Số Đơn vị
0,0,3 5 4
9,3 6
4 7
8 8 4,9,8,9
8,0,8 9 6
Kết quả xổ số Bình Dương
18/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS03
100N
80
200N
592
400N
9620
6208
2882
1TR
2592
3TR
91761
06520
37250
76593
49820
67107
92902
10TR
71362
49602
20TR
87371
30TR
85027
ĐB
284914
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,2,2,5,2 0 8,7,2,2
6,7 1 4
9,8,9,0,6,0 2 0,0,0,7
9 3
1 4
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1,2
0,2 7 1
0 8 0,2
9 2,2,3
Kết quả xổ số Bình Dương
11/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS02
100N
03
200N
554
400N
3609
5081
8282
1TR
1321
3TR
76213
70303
34851
45384
57641
85253
11738
10TR
80802
09423
20TR
42427
30TR
61128
ĐB
420753
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,9,3,2
8,2,5,4 1 3
8,0 2 1,3,7,8
0,1,0,5,2,5 3 8
5,8 4 1
Chục Số Đơn vị
5 4,1,3,3
6
2 7
3,2 8 1,2,4
0 9
Kết quả xổ số Bình Dương
04/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS01
100N
94
200N
107
400N
4777
3041
7489
1TR
7267
3TR
72054
41370
75483
71262
80553
87675
84091
10TR
98871
38993
20TR
99575
30TR
76887
ĐB
033002
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,2
4,9,7 1
6,0 2
8,5,9 3
9,5 4 1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4,3
6 7,2
0,7,6,8 7 7,0,5,1,5
8 9,3,7
8 9 4,1,3
Kết quả xổ số Bình Dương
28/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS52
100N
53
200N
755
400N
0438
6739
2438
1TR
7674
3TR
73221
71003
91739
12537
86060
77736
40405
10TR
22716
06272
20TR
58112
30TR
60135
ĐB
884490
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/12/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 3,5
2 1 6,2
7,1 2 1
5,0 3 8,9,8,9,7,6,5
7 4
Chục Số Đơn vị
5,0,3 5 3,5
3,1 6 0
3 7 4,2
3,3 8
3,3 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )