http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS32
100N
63
200N
684
400N
0418
4738
0992
1TR
7543
3TR
25931
67482
82489
29996
68639
47976
78820
10TR
91608
31499
20TR
72041
30TR
82570
ĐB
307872
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 8
3,4 1 8
9,8,7 2 0
6,4 3 8,1,9
8 4 3,1
Chục Số Đơn vị
5
9,7 6 3
7 6,0,2
1,3,0 8 4,2,9
8,3,9 9 2,6,9
Kết quả xổ số Bình Dương
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS31
100N
38
200N
870
400N
4277
4217
2342
1TR
4163
3TR
07255
13105
04003
87556
88935
87578
15601
10TR
15805
59576
20TR
26685
30TR
28244
ĐB
866710
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,3,1,5
0 1 7,0
4 2
6,0 3 8,5
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5,0,3,0,8 5 5,6
5,7 6 3
7,1 7 0,7,8,6
3,7 8 5
9
Kết quả xổ số Bình Dương
27/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS30
100N
67
200N
011
400N
5923
6953
4057
1TR
0809
3TR
53633
73233
70624
69998
64625
64294
09688
10TR
39191
28652
20TR
73302
30TR
37326
ĐB
845276
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,2
1,9 1 1
5,0 2 3,4,5,6
2,5,3,3 3 3,3
2,9 4
Chục Số Đơn vị
2 5 3,7,2
2,7 6 7
6,5 7 6
9,8 8 8
0 9 8,4,1
Kết quả xổ số Bình Dương
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS29
100N
88
200N
747
400N
1989
9696
8262
1TR
2372
3TR
06428
43979
84798
35769
21136
89558
56724
10TR
88415
72725
20TR
15304
30TR
09589
ĐB
687541
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4
4 1 5
6,7 2 8,4,5
3 6
2,0 4 7,1
Chục Số Đơn vị
1,2 5 8
9,3 6 2,9
4 7 2,9
8,2,9,5 8 8,9,9
8,7,6,8 9 6,8
Kết quả xổ số Bình Dương
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS28
100N
75
200N
185
400N
3341
4315
0909
1TR
2661
3TR
83501
50625
33917
03861
29722
59777
65593
10TR
01890
55440
20TR
05432
30TR
60963
ĐB
734935
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 9,1
4,6,0,6 1 5,7
2,3 2 5,2
9,6 3 2,5
4 1,0
Chục Số Đơn vị
7,8,1,2,3 5
6 1,1,3
1,7 7 5,7
8 5
0 9 3,0
Kết quả xổ số Bình Dương
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS27
100N
30
200N
442
400N
3092
9098
7545
1TR
4943
3TR
11547
84639
48025
63040
99819
36118
37396
10TR
62230
53187
20TR
71049
30TR
37276
ĐB
162649
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,3 0
1 9,8
4,9 2 5
4 3 0,9,0
4 2,5,3,7,0,9,9
Chục Số Đơn vị
4,2 5
9,7 6
4,8 7 6
9,1 8 7
3,1,4,4 9 2,8,6
Kết quả xổ số Bình Dương
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS26
100N
36
200N
652
400N
9621
3209
6503
1TR
8392
3TR
62707
52227
32006
48332
62886
58178
07324
10TR
26364
19092
20TR
66478
30TR
25034
ĐB
059557
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,3,7,6
2 1
5,9,3,9 2 1,7,4
0 3 6,2,4
2,6,3 4
Chục Số Đơn vị
5 2,7
3,0,8 6 4
0,2,5 7 8,8
7,7 8 6
0 9 2,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )