http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
14/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 09KS37
100N
59
200N
070
400N
9313
5116
5292
1TR
6875
3TR
35506
66024
65901
00987
48482
13491
93366
10TR
13075
33056
20TR
54144
30TR
23767
ĐB
624212
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,1
0,9 1 3,6,2
9,8,1 2 4
1 3
2,4 4 4
Chục Số Đơn vị
7,7 5 9,6
1,0,6,5 6 6,7
8,6 7 0,5,5
8 7,2
5 9 2,1
Kết quả xổ số Bình Dương
07/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 09KS36
100N
19
200N
022
400N
2327
7952
8955
1TR
6910
3TR
80001
44662
98310
58517
93549
64912
86886
10TR
25993
06045
20TR
06801
30TR
00001
ĐB
816525
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 1,1,1
0,0,0 1 9,0,0,7,2
2,5,6,1 2 2,7,5
9 3
4 9,5
Chục Số Đơn vị
5,4,2 5 2,5
8 6 2
2,1 7
8 6
1,4 9 3
Kết quả xổ số Bình Dương
31/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS35
100N
63
200N
373
400N
7447
2527
2680
1TR
9891
3TR
90778
94230
40404
35786
09889
14034
58543
10TR
82235
28795
20TR
77787
30TR
46902
ĐB
214535
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 31/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 31/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 4,2
9 1
0 2 7
6,7,4 3 0,4,5,5
0,3 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,9,3 5
8 6 3
4,2,8 7 3,8
7 8 0,6,9,7
8 9 1,5
Kết quả xổ số Bình Dương
24/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS34
100N
52
200N
709
400N
1513
2102
1825
1TR
8443
3TR
05629
59582
02394
02524
17423
40894
37578
10TR
74939
22795
20TR
37364
30TR
69121
ĐB
594837
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,2
2 1 3
5,0,8 2 5,9,4,3,1
1,4,2 3 9,7
9,2,9,6 4 3
Chục Số Đơn vị
2,9 5 2
6 4
3 7 8
7 8 2
0,2,3 9 4,4,5
Kết quả xổ số Bình Dương
17/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS33
100N
30
200N
298
400N
7826
2307
4211
1TR
7429
3TR
64145
35441
66686
20764
70972
45123
87910
10TR
03914
10589
20TR
35130
30TR
88774
ĐB
945075
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1,3 0 7
1,4 1 1,0,4
7 2 6,9,3
2 3 0,0
6,1,7 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,7 5
2,8 6 4
0 7 2,4,5
9 8 6,9
2,8 9 8
Kết quả xổ số Bình Dương
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS32
100N
63
200N
684
400N
0418
4738
0992
1TR
7543
3TR
25931
67482
82489
29996
68639
47976
78820
10TR
91608
31499
20TR
72041
30TR
82570
ĐB
307872
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 8
3,4 1 8
9,8,7 2 0
6,4 3 8,1,9
8 4 3,1
Chục Số Đơn vị
5
9,7 6 3
7 6,0,2
1,3,0 8 4,2,9
8,3,9 9 2,6,9
Kết quả xổ số Bình Dương
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 08KS31
100N
38
200N
870
400N
4277
4217
2342
1TR
4163
3TR
07255
13105
04003
87556
88935
87578
15601
10TR
15805
59576
20TR
26685
30TR
28244
ĐB
866710
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,3,1,5
0 1 7,0
4 2
6,0 3 8,5
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5,0,3,0,8 5 5,6
5,7 6 3
7,1 7 0,7,8,6
3,7 8 5
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )