http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
17/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 3K3
100N
82
200N
530
400N
8400
6489
1360
1TR
6416
3TR
52929
51176
00741
79034
87483
62345
99413
10TR
20722
30420
20TR
94827
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/03/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0,6,2 0 0
4 1 6,3
8,2 2 9,2,0,7
8,1 3 0,4
3 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4 5
1,7 6 0
2 7 6
8 2,9,3
8,2 9
Kết quả xổ số Bình Phước
10/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 3K2
100N
03
200N
593
400N
2300
7338
6756
1TR
8637
3TR
65651
98922
40531
52907
08967
44578
86978
10TR
45735
23534
20TR
00620
30TR
94733
ĐB
498187
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 3,0,7
5,3 1
2 2 2,0
0,9,3 3 8,7,1,5,4,3
3 4
Chục Số Đơn vị
3 5 6,1
5 6 7
3,0,6,8 7 8,8
3,7,7 8 7
9 3
Kết quả xổ số Bình Phước
03/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 3K1
100N
59
200N
153
400N
5608
4317
7694
1TR
7450
3TR
35942
57888
67976
36181
04067
09333
23212
10TR
66432
72247
20TR
46488
30TR
18660
ĐB
045742
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/03/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 8
8 1 7,2
4,1,3,4 2
5,3 3 3,2
9 4 2,7,2
Chục Số Đơn vị
5 9,3,0
7 6 7,0
1,6,4 7 6
0,8,8 8 8,1,8
5 9 4
Kết quả xổ số Bình Phước
24/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K4
100N
92
200N
458
400N
1675
3652
2894
1TR
6209
3TR
91845
74858
25400
13028
76852
25337
08216
10TR
18983
07559
20TR
12703
30TR
97564
ĐB
707763
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,3
1 6
9,5,5 2 8
8,0,6 3 7
9,6 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 8,2,8,2,9
1 6 4,3
3 7 5
5,5,2 8 3
0,5 9 2,4
Kết quả xổ số Bình Phước
17/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K3
100N
46
200N
702
400N
1538
0831
6403
1TR
5468
3TR
12532
03033
13407
42247
38970
57178
63604
10TR
34064
90107
20TR
53281
30TR
55876
ĐB
401155
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,3,7,4,7
3,8 1
0,3 2
0,3 3 8,1,2,3
0,6 4 6,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5
4,7 6 8,4
0,4,0 7 0,8,6
3,6,7 8 1
9
Kết quả xổ số Bình Phước
10/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K2
100N
32
200N
538
400N
8956
8505
3512
1TR
3801
3TR
81067
33828
52648
10388
12072
14915
83300
10TR
69019
04802
20TR
96233
30TR
97125
ĐB
070152
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,1,0,2
0 1 2,5,9
3,1,7,0,5 2 8,5
3 3 2,8,3
4 8
Chục Số Đơn vị
0,1,2 5 6,2
5 6 7
6 7 2
3,2,4,8 8 8
1 9
Kết quả xổ số Bình Phước
03/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K1
100N
61
200N
804
400N
4650
3969
9927
1TR
3462
3TR
45476
34968
75313
91140
86094
15657
85283
10TR
44398
19036
20TR
05657
30TR
70736
ĐB
639377
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/02/2018  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 4
6 1 3
6 2 7
1,8 3 6,6
0,9 4 0
Chục Số Đơn vị
5 0,7,7
7,3,3 6 1,9,2,8
2,5,5,7 7 6,7
6,9 8 3
6 9 4,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )