http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3
100N
82
200N
763
400N
4640
6162
6955
1TR
9110
3TR
72479
62000
11967
34673
75480
64471
75653
10TR
79613
71882
20TR
08503
30TR
71483
ĐB
961761
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4,1,0,8 0 0,3
7,6 1 0,3
8,6,8 2
6,7,5,1,0,8 3
4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3
6 3,2,7,1
6 7 9,3,1
8 2,0,2,3
7 9
Kết quả xổ số Bình Phước
11/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K2
100N
01
200N
877
400N
8130
3704
1157
1TR
3855
3TR
18151
62858
46794
96472
84639
88246
22084
10TR
84586
64300
20TR
75468
30TR
54972
ĐB
083956
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 1,4,0
0,5 1
7,7 2
3 0,9
0,9,8 4 6
Chục Số Đơn vị
5 5 7,5,1,8,6
4,8,5 6 8
7,5 7 7,2,2
5,6 8 4,6
3 9 4
Kết quả xổ số Bình Phước
04/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K1
100N
70
200N
289
400N
5074
9740
3581
1TR
2954
3TR
95297
27110
87811
33395
15136
63115
37145
10TR
52082
95560
20TR
34137
30TR
87126
ĐB
242878
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7,4,1,6 0
8,1 1 0,1,5
8 2 6
3 6,7
7,5 4 0,5
Chục Số Đơn vị
9,1,4 5 4
3,2 6 0
9,3 7 0,4,8
7 8 9,1,2
8 9 7,5
Kết quả xổ số Bình Phước
28/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K4
100N
02
200N
322
400N
5064
8064
2446
1TR
1084
3TR
18328
61813
59296
15252
30225
78485
17251
10TR
92341
92527
20TR
89607
30TR
54927
ĐB
263059
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
5,4 1 3
0,2,5 2 2,8,5,7,7
1 3
6,6,8 4 6,1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2,1,9
4,9 6 4,4
2,0,2 7
2 8 4,5
5 9 6
Kết quả xổ số Bình Phước
21/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K3
100N
93
200N
864
400N
9241
7134
0287
1TR
9353
3TR
26725
54334
98206
25704
53186
08520
71959
10TR
19595
19104
20TR
79317
30TR
20192
ĐB
864907
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,4,4,7
4 1 7
9 2 5,0
9,5 3 4,4
6,3,3,0,0 4 1
Chục Số Đơn vị
2,9 5 3,9
0,8 6 4
8,1,0 7
8 7,6
5 9 3,5,2
Kết quả xổ số Bình Phước
14/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K2
100N
49
200N
556
400N
6572
0382
1078
1TR
1828
3TR
38644
06741
81708
16543
78006
14033
32980
10TR
25981
40344
20TR
16864
30TR
29554
ĐB
691302
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,6,2
4,8 1
7,8,0 2 8
4,3 3 3
4,4,6,5 4 9,4,1,3,4
Chục Số Đơn vị
5 6,4
5,0 6 4
7 2,8
7,2,0 8 2,0,1
4 9
Kết quả xổ số Bình Phước
07/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K1
100N
86
200N
048
400N
6060
6750
3730
1TR
0372
3TR
28933
38064
61840
43849
60535
43820
57178
10TR
11058
32867
20TR
74187
30TR
25037
ĐB
869628
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5,3,4,2 0
1
7 2 0,8
3 3 0,3,5,7
6 4 8,0,9
Chục Số Đơn vị
3 5 0,8
8 6 0,4,7
6,8,3 7 2,8
4,7,5,2 8 6,7
4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )