http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
26/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K4
100N
20
200N
878
400N
6687
0387
5796
1TR
7882
3TR
39378
43576
87635
00406
60658
71665
83310
10TR
00111
06782
20TR
90474
30TR
52522
ĐB
907183
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 6
1 1 0,1
8,8,2 2 0,2
8 3 5
7 4
Chục Số Đơn vị
3,6 5 8
9,7,0 6 5
8,8 7 8,8,6,4
7,7,5 8 7,7,2,2,3
9 6
Kết quả xổ số Bình Phước
19/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3
100N
73
200N
543
400N
2792
7334
7512
1TR
1333
3TR
73979
68517
13135
65355
44527
87510
40813
10TR
95763
39098
20TR
40793
30TR
62785
ĐB
055443
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0
1 2,7,0,3
9,1 2 7
7,4,3,1,6,9,4 3 4,3,5
3 4 3,3
Chục Số Đơn vị
3,5,8 5 5
6 3
1,2 7 3,9
9 8 5
7 9 2,8,3
Kết quả xổ số Bình Phước
12/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2
100N
70
200N
861
400N
2401
3299
1381
1TR
5459
3TR
65942
07862
08658
95400
44921
86284
85659
10TR
05372
72401
20TR
30070
30TR
50886
ĐB
260083
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,0,7 0 1,0,1
6,0,8,2,0 1
4,6,7 2 1
8 3
8 4 2
Chục Số Đơn vị
5 9,8,9
8 6 1,2
7 0,2,0
5 8 1,4,6,3
9,5,5 9 9
Kết quả xổ số Bình Phước
05/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1
100N
67
200N
965
400N
1695
9928
8916
1TR
7285
3TR
84710
05606
78237
97939
99657
89430
71291
10TR
50955
41193
20TR
87111
30TR
79999
ĐB
664905
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 6,5
9,1 1 6,0,1
2 8
9 3 7,9,0
4
Chục Số Đơn vị
6,9,8,5,0 5 7,5
1,0 6 7,5
6,3,5 7
2 8 5
3,9 9 5,1,3,9
Kết quả xổ số Bình Phước
28/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K4
100N
89
200N
890
400N
0627
5615
1246
1TR
1349
3TR
53431
58121
24378
10720
67531
58510
67718
10TR
76685
57234
20TR
23134
30TR
97961
ĐB
893361
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/04/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2,1 0
3,2,3,6,6 1 5,0,8
2 7,1,0
3 1,1,4,4
3,3 4 6,9
Chục Số Đơn vị
1,8 5
4 6 1,1
2 7 8
7,1 8 9,5
8,4 9 0
Kết quả xổ số Bình Phước
21/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3
100N
21
200N
905
400N
2010
4935
8527
1TR
7255
3TR
67431
88483
64618
66454
97344
04952
99975
10TR
98643
96927
20TR
61269
30TR
72396
ĐB
964150
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/04/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 5
2,3 1 0,8
5 2 1,7,7
8,4 3 5,1
5,4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
0,3,5,7 5 5,4,2,0
9 6 9
2,2 7 5
1 8 3
6 9 6
Kết quả xổ số Bình Phước
14/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2
100N
01
200N
657
400N
6242
6606
7086
1TR
6867
3TR
29221
87377
99280
72868
04245
95500
16665
10TR
78873
73891
20TR
62329
30TR
57496
ĐB
847610
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,0,1 0 1,6,0
0,2,9 1 0
4 2 1,9
7 3
4 2,5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 7
0,8,9 6 7,8,5
5,6,7 7 7,3
6 8 6,0
2 9 1,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )