http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
15/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K3
100N
35
200N
147
400N
7929
2836
3936
1TR
5550
3TR
57809
28803
61481
65039
00251
44486
95232
10TR
21943
15092
20TR
70346
30TR
19972
ĐB
986373
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,3
8,5 1
3,9,7 2 9
0,4,7 3 5,6,6,9,2
4 7,3,6
Chục Số Đơn vị
3 5 0,1
3,3,8,4 6
4 7 2,3
8 1,6
2,0,3 9 2
Kết quả xổ số Bình Phước
08/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K2
100N
01
200N
701
400N
4928
8291
1801
1TR
9202
3TR
78283
77984
25266
62161
25142
04921
33966
10TR
31657
12602
20TR
16163
30TR
65928
ĐB
784953
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,1,1,2,2
0,0,9,0,6,2 1
0,4,0 2 8,1,8
8,6,5 3
8 4 2
Chục Số Đơn vị
5 7,3
6,6 6 6,1,6,3
5 7
2,2 8 3,4
9 1
Kết quả xổ số Bình Phước
01/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K1
100N
57
200N
804
400N
7851
0350
3003
1TR
8678
3TR
33230
94440
13511
11773
47576
45273
86978
10TR
86561
52926
20TR
80069
30TR
69617
ĐB
821118
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5,3,4 0 4,3
5,1,6 1 1,7,8
2 6
0,7,7 3 0
0 4 0
Chục Số Đơn vị
5 7,1,0
7,2 6 1,9
5,1 7 8,3,6,3,8
7,7,1 8
6 9
Kết quả xổ số Bình Phước
25/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K4
100N
80
200N
689
400N
5226
7193
5423
1TR
1694
3TR
25262
65219
22962
37872
40780
14346
04577
10TR
07986
19679
20TR
24632
30TR
82379
ĐB
020632
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8 0
1 9
6,6,7,3,3 2 6,3
9,2 3 2,2
9 4 6
Chục Số Đơn vị
5
2,4,8 6 2,2
7 7 2,7,9,9
8 0,9,0,6
8,1,7,7 9 3,4
Kết quả xổ số Bình Phước
18/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K3
100N
93
200N
578
400N
5427
2787
1133
1TR
9115
3TR
76056
78225
38584
16800
65439
21538
47370
10TR
13403
31417
20TR
95779
30TR
97892
ĐB
221480
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0,7,8 0 0,3
1 5,7
9 2 7,5
9,3,0 3 3,9,8
8 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 6
5 6
2,8,1 7 8,0,9
7,3 8 7,4,0
3,7 9 3,2
Kết quả xổ số Bình Phước
11/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K2
100N
76
200N
675
400N
0860
9730
3103
1TR
3325
3TR
89469
73790
47372
39242
35913
94479
25249
10TR
21134
15910
20TR
07230
30TR
49822
ĐB
105240
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6,3,9,1,3,4 0 3
1 3,0
7,4,2 2 5,2
0,1 3 0,4,0
3 4 2,9,0
Chục Số Đơn vị
7,2 5
7 6 0,9
7 6,5,2,9
8
6,7,4 9 0
Kết quả xổ số Bình Phước
04/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K1
100N
93
200N
825
400N
7679
9264
9383
1TR
7981
3TR
15585
75098
09742
26081
56316
45731
03934
10TR
37320
86056
20TR
25917
30TR
86746
ĐB
849565
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0
8,8,3 1 6,7
4 2 5,0
9,8 3 1,4
6,3 4 2,6
Chục Số Đơn vị
2,8,6 5 6
1,5,4 6 4,5
1 7 9
9 8 3,1,5,1
7 9 3,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )