http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
16/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K3
100N
09
200N
154
400N
8338
8410
1743
1TR
0073
3TR
00111
97545
46297
09040
69414
25115
35397
10TR
87855
26684
20TR
24051
30TR
91004
ĐB
167841
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 9,4
1,5,4 1 0,1,4,5
2
4,7 3 8
5,1,8,0 4 3,5,0,1
Chục Số Đơn vị
4,1,5 5 4,5,1
6
9,9 7 3
3 8 4
0 9 7,7
Kết quả xổ số Bình Phước
09/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K2
100N
54
200N
688
400N
2394
1890
7852
1TR
5109
3TR
46732
08271
61683
55875
58455
59943
87346
10TR
03188
49437
20TR
23264
30TR
20221
ĐB
959188
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/09/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 9
7,2 1
5,3 2 1
8,4 3 2,7
5,9,6 4 3,6
Chục Số Đơn vị
7,5 5 4,2,5
4 6 4
3 7 1,5
8,8,8 8 8,3,8,8
0 9 4,0
Kết quả xổ số Bình Phước
02/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K1
100N
68
200N
837
400N
5534
9993
6782
1TR
4844
3TR
82001
01347
44298
32681
11220
13202
75001
10TR
83030
35216
20TR
21130
30TR
49035
ĐB
928131
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/09/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3,3 0 1,2,1
0,8,0,3 1 6
8,0 2 0
9 3 7,4,0,0,5,1
3,4 4 4,7
Chục Số Đơn vị
3 5
1 6 8
3,4 7
6,9 8 2,1
9 3,8
Kết quả xổ số Bình Phước
26/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K4
100N
45
200N
333
400N
0296
6027
1761
1TR
8631
3TR
47609
43456
25230
84223
21736
78261
37343
10TR
17791
39573
20TR
01995
30TR
76292
ĐB
913127
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
6,3,6,9 1
9 2 7,3,7
3,2,4,7 3 3,1,0,6
4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,9 5 6
9,5,3 6 1,1
2,2 7 3
8
0 9 6,1,5,2
Kết quả xổ số Bình Phước
19/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K3
100N
90
200N
970
400N
7408
5772
7079
1TR
4268
3TR
36728
20961
90334
90064
62856
77655
98937
10TR
94357
26830
20TR
61903
30TR
53783
ĐB
959528
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,7,3 0 8,3
6 1
7 2 8,8
0,8 3 4,7,0
3,6 4
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5,7
5 6 8,1,4
3,5 7 0,2,9
0,6,2,2 8 3
7 9 0
Kết quả xổ số Bình Phước
12/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K2
100N
93
200N
809
400N
7268
2915
2274
1TR
3998
3TR
68630
46562
45020
82729
06203
82228
74483
10TR
89111
34700
20TR
27886
30TR
54250
ĐB
129334
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2,0,5 0 9,3,0
1 1 5,1
6 2 0,9,8
9,0,8 3 0,4
7,3 4
Chục Số Đơn vị
1 5 0
8 6 8,2
7 4
6,9,2 8 3,6
0,2 9 3,8
Kết quả xổ số Bình Phước
05/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K1
100N
36
200N
415
400N
5551
9038
1162
1TR
2398
3TR
61532
25016
71469
39081
26730
39449
47218
10TR
91724
98395
20TR
88666
30TR
66862
ĐB
350135
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,8 1 5,6,8
6,3,6 2 4
3 6,8,2,0,5
2 4 9
Chục Số Đơn vị
1,9,3 5 1
3,1,6 6 2,9,6,2
7
3,9,1 8 1
6,4 9 8,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )