http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
14/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K2
100N
03
200N
712
400N
4483
5920
5176
1TR
7017
3TR
65378
86192
91067
35676
40371
55177
81222
10TR
09883
74891
20TR
78257
30TR
48259
ĐB
484979
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 3
7,9 1 2,7
1,9,2 2 0,2
0,8,8 3
4
Chục Số Đơn vị
5 7,9
7,7 6 7
1,6,7,5 7 6,8,6,1,7,9
7 8 3,3
5,7 9 2,1
Kết quả xổ số Bình Phước
07/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K1
100N
61
200N
483
400N
0874
0891
7653
1TR
4960
3TR
58587
46232
59640
49114
82785
09025
53424
10TR
31364
82512
20TR
98758
30TR
70394
ĐB
949304
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 4
6,9 1 4,2
3,1 2 5,4
8,5 3 2
7,1,2,6,9,0 4 0
Chục Số Đơn vị
8,2 5 3,8
6 1,0,4
8 7 4
5 8 3,7,5
9 1,4
Kết quả xổ số Bình Phước
30/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K5
100N
65
200N
926
400N
5871
2486
2243
1TR
3533
3TR
81420
50734
21393
14927
34711
83204
09433
10TR
46059
73913
20TR
61718
30TR
84429
ĐB
471250
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 4
7,1 1 1,3,8
2 6,0,7,9
4,3,9,3,1 3 3,4,3
3,0 4 3
Chục Số Đơn vị
6 5 9,0
2,8 6 5
2 7 1
1 8 6
5,2 9 3
Kết quả xổ số Bình Phước
23/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K4
100N
52
200N
183
400N
9951
9424
8232
1TR
1143
3TR
56191
31673
49836
91431
03992
96308
66006
10TR
02723
16756
20TR
94732
30TR
62729
ĐB
414760
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,6
5,9,3 1
5,3,9,3 2 4,3,9
8,4,7,2 3 2,6,1,2
2 4 3
Chục Số Đơn vị
5 2,1,6
3,0,5 6 0
7 3
0 8 3
2 9 1,2
Kết quả xổ số Bình Phước
16/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3
100N
11
200N
806
400N
7432
9171
2798
1TR
4591
3TR
45048
59481
08749
18839
34248
84056
11190
10TR
19567
76466
20TR
71520
30TR
77828
ĐB
272437
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 6
1,7,9,8 1 1
3 2 0,8
3 2,9,7
4 8,9,8
Chục Số Đơn vị
5 6
0,5,6 6 7,6
6,3 7 1
9,4,4,2 8 1
4,3 9 8,1,0
Kết quả xổ số Bình Phước
09/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2
100N
06
200N
278
400N
7622
8083
4843
1TR
9029
3TR
58706
55635
31282
31719
76470
10901
92829
10TR
90626
99946
20TR
28244
30TR
99465
ĐB
539487
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,6,1
0 1 9
2,8 2 2,9,9,6
8,4 3 5
4 4 3,6,4
Chục Số Đơn vị
3,6 5
0,0,2,4 6 5
8 7 8,0
7 8 3,2,7
2,1,2 9
Kết quả xổ số Bình Phước
02/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K1
100N
86
200N
772
400N
7896
1662
8857
1TR
3374
3TR
16496
48486
16729
24609
07449
34021
79358
10TR
14682
26942
20TR
62124
30TR
86146
ĐB
063684
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9
2 1
7,6,8,4 2 9,1,4
3
7,2,8 4 9,2,6
Chục Số Đơn vị
5 7,8
8,9,9,8,4 6 2
5 7 2,4
5 8 6,6,2,4
2,0,4 9 6,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )