http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
13/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T1
100N
96
200N
020
400N
8948
5620
5594
1TR
6652
3TR
55584
56304
25821
51892
85690
75238
17382
10TR
62162
22443
20TR
95339
30TR
02889
ĐB
509417
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/01/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2,9 0 4
2 1 7
5,9,8,6 2 0,0,1
4 3 8,9
9,8,0 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 2
9 6 2
1 7
4,3 8 4,2,9
3,8 9 6,4,2,0
Kết quả xổ số Bình Phước
06/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N
05
200N
407
400N
6057
9232
5009
1TR
6360
3TR
11062
42198
97995
59849
47465
79208
07934
10TR
23706
04100
20TR
09738
30TR
48774
ĐB
749837
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 5,7,9,8,6,0
1
3,6 2
3 2,4,8,7
3,7 4 9
Chục Số Đơn vị
0,9,6 5 7
0 6 0,2,5
0,5,3 7 4
9,0,3 8
0,4 9 8,5
Kết quả xổ số Bình Phước
30/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N
75
200N
040
400N
2865
9053
4465
1TR
0653
3TR
59083
00144
70611
91675
78548
69424
92973
10TR
56901
27046
20TR
55876
30TR
42124
ĐB
208872
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 1
1,0 1 1
7 2 4,4
5,5,8,7 3
4,2,2 4 0,4,8,6
Chục Số Đơn vị
7,6,6,7 5 3,3
4,7 6 5,5
7 5,5,3,6,2
4 8 3
9
Kết quả xổ số Bình Phước
23/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: T12K4
100N
14
200N
315
400N
7015
4141
9600
1TR
0713
3TR
39990
65702
20820
24376
08044
82167
08317
10TR
15578
70534
20TR
53933
30TR
02918
ĐB
107329
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,9,2 0 0,2
4 1 4,5,5,3,7,8
0 2 0,9
1,3 3 4,3
1,4,3 4 1,4
Chục Số Đơn vị
1,1 5
7 6 7
6,1 7 6,8
7,1 8
2 9 0
Kết quả xổ số Bình Phước
16/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N
20
200N
587
400N
6100
2177
1738
1TR
6967
3TR
44404
21176
19505
78628
26040
94914
11905
10TR
52274
01287
20TR
80165
30TR
51519
ĐB
166104
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,0,4 0 0,4,5,5,4
1 4,9
2 0,8
3 8
0,1,7,0 4 0
Chục Số Đơn vị
0,0,6 5
7 6 7,5
8,7,6,8 7 7,6,4
3,2 8 7,7
1 9
Kết quả xổ số Bình Phước
09/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N
93
200N
920
400N
4113
3429
9673
1TR
4745
3TR
67152
20541
21282
78651
45010
04936
88695
10TR
73352
15724
20TR
03015
30TR
51175
ĐB
363940
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,1,4 0
4,5 1 3,0,5
5,8,5 2 0,9,4
9,1,7 3 6
2 4 5,1,0
Chục Số Đơn vị
4,9,1,7 5 2,1,2
3 6
7 3,5
8 2
2 9 3,5
Kết quả xổ số Bình Phước
02/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1
100N
21
200N
268
400N
3176
1906
9327
1TR
6363
3TR
81991
73257
47167
81622
54972
15004
94114
10TR
28811
08506
20TR
77223
30TR
73319
ĐB
047745
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,4,6
2,9,1 1 4,1,9
2,7 2 1,7,2,3
6,2 3
0,1 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 7
7,0,0 6 8,3,7
2,5,6 7 6,2
6 8
1 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )