http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
09/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K2
100N
05
200N
531
400N
5768
0622
5635
1TR
2192
3TR
03546
03279
71845
44080
21920
58172
15750
10TR
82120
81289
20TR
80782
30TR
24501
ĐB
695366
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,2,5,2 0 5,1
3,0 1
2,9,7,8 2 2,0,0
3 1,5
4 6,5
Chục Số Đơn vị
0,3,4 5 0
4,6 6 8,6
7 9,2
6 8 0,9,2
7,8 9 2
Kết quả xổ số Bình Phước
02/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K1
100N
41
200N
845
400N
6547
7429
0550
1TR
9204
3TR
64662
26510
08289
52449
79373
90680
66766
10TR
53522
91881
20TR
47795
30TR
90526
ĐB
874804
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5,1,8 0 4,4
4,8 1 0
6,2 2 9,2,6
7 3
0,0 4 1,5,7,9
Chục Số Đơn vị
4,9 5 0
6,2 6 2,6
4 7 3
8 9,0,1
2,8,4 9 5
Kết quả xổ số Bình Phước
26/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K4
100N
06
200N
804
400N
0722
6351
4885
1TR
5671
3TR
98089
72079
13925
08796
09804
68603
84188
10TR
65684
68296
20TR
23701
30TR
24042
ĐB
026159
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,4,4,3,1
5,7,0 1
2,4 2 2,5
0 3
0,0,8 4 2
Chục Số Đơn vị
8,2 5 1,9
0,9,9 6
7 1,9
8 8 5,9,8,4
8,7,5 9 6,6
Kết quả xổ số Bình Phước
19/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N
29
200N
609
400N
5397
2357
6295
1TR
8060
3TR
64485
29179
92495
53201
75001
29650
37016
10TR
56452
41362
20TR
61703
30TR
59762
ĐB
033769
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,1,1,3
0,0 1 6
5,6,6 2 9
0 3
4
Chục Số Đơn vị
9,8,9 5 7,0,2
1 6 0,2,2,9
9,5 7 9
8 5
2,0,7,6 9 7,5,5
Kết quả xổ số Bình Phước
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N
89
200N
341
400N
7840
9617
3138
1TR
6073
3TR
78496
16324
92989
96661
87839
35232
68266
10TR
15478
41043
20TR
19108
30TR
44916
ĐB
332059
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 8
4,6 1 7,6
3 2 4
7,4 3 8,9,2
2 4 1,0,3
Chục Số Đơn vị
5 9
9,6,1 6 1,6
1 7 3,8
3,7,0 8 9,9
8,8,3,5 9 6
Kết quả xổ số Bình Phước
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N
24
200N
594
400N
8238
7607
9278
1TR
6644
3TR
70887
13543
74457
72215
44202
98713
64537
10TR
38047
23453
20TR
53656
30TR
33080
ĐB
232195
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,2
1 5,3
0 2 4
4,1,5 3 8,7
2,9,4 4 4,3,7
Chục Số Đơn vị
1,9 5 7,3,6
5 6
0,8,5,3,4 7 8
3,7 8 7,0
9 4,5
Kết quả xổ số Bình Phước
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N
48
200N
463
400N
3400
5786
1036
1TR
0296
3TR
75247
67892
65349
51936
73691
85393
25288
10TR
48236
85227
20TR
47251
30TR
71772
ĐB
571982
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
9,5 1
9,7,8 2 7
6,9 3 6,6,6
4 8,7,9
Chục Số Đơn vị
5 1
8,3,9,3,3 6 3
4,2 7 2
4,8 8 6,8,2
4 9 6,2,1,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )