http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N
89
200N
341
400N
7840
9617
3138
1TR
6073
3TR
78496
16324
92989
96661
87839
35232
68266
10TR
15478
41043
20TR
19108
30TR
44916
ĐB
332059
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 8
4,6 1 7,6
3 2 4
7,4 3 8,9,2
2 4 1,0,3
Chục Số Đơn vị
5 9
9,6,1 6 1,6
1 7 3,8
3,7,0 8 9,9
8,8,3,5 9 6
Kết quả xổ số Bình Phước
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N
24
200N
594
400N
8238
7607
9278
1TR
6644
3TR
70887
13543
74457
72215
44202
98713
64537
10TR
38047
23453
20TR
53656
30TR
33080
ĐB
232195
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,2
1 5,3
0 2 4
4,1,5 3 8,7
2,9,4 4 4,3,7
Chục Số Đơn vị
1,9 5 7,3,6
5 6
0,8,5,3,4 7 8
3,7 8 7,0
9 4,5
Kết quả xổ số Bình Phước
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N
48
200N
463
400N
3400
5786
1036
1TR
0296
3TR
75247
67892
65349
51936
73691
85393
25288
10TR
48236
85227
20TR
47251
30TR
71772
ĐB
571982
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
9,5 1
9,7,8 2 7
6,9 3 6,6,6
4 8,7,9
Chục Số Đơn vị
5 1
8,3,9,3,3 6 3
4,2 7 2
4,8 8 6,8,2
4 9 6,2,1,3
Kết quả xổ số Bình Phước
22/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N
24
200N
321
400N
8657
6256
2483
1TR
1429
3TR
30647
92214
17249
19236
07919
74350
67269
10TR
84428
72576
20TR
54171
30TR
97592
ĐB
330561
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0
2,7,6 1 4,9
9 2 4,1,9,8
8 3 6
2,1 4 7,9
Chục Số Đơn vị
5 7,6,0
5,3,7 6 9,1
5,4 7 6,1
2 8 3
2,4,1,6 9 2
Kết quả xổ số Bình Phước
15/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N
53
200N
554
400N
6546
1898
7738
1TR
6474
3TR
96430
17810
57765
71454
33190
38080
78705
10TR
70524
91177
20TR
06457
30TR
35813
ĐB
564319
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/12/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1,9,8 0 5
1 0,3,9
2 4
5,1 3 8,0
5,7,5,2 4 6
Chục Số Đơn vị
6,0 5 3,4,4,7
4 6 5
7,5 7 4,7
9,3 8 0
1 9 8,0
Kết quả xổ số Bình Phước
08/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N
34
200N
512
400N
4230
1622
1279
1TR
7767
3TR
91875
08754
64533
40143
79115
15148
45554
10TR
88041
97587
20TR
28881
30TR
71547
ĐB
409300
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/12/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 0
4,8 1 2,5
1,2 2 2
3,4 3 4,0,3
3,5,5 4 3,8,1,7
Chục Số Đơn vị
7,1 5 4,4
6 7
6,8,4 7 9,5
4 8 7,1
7 9
Kết quả xổ số Bình Phước
01/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1
100N
88
200N
701
400N
8538
9529
0354
1TR
4565
3TR
22842
03400
57204
87831
35524
59111
97172
10TR
85185
12335
20TR
19346
30TR
14654
ĐB
731941
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0,4
0,3,1,4 1 1
4,7 2 9,4
3 8,1,5
5,0,2,5 4 2,6,1
Chục Số Đơn vị
6,8,3 5 4,4
4 6 5
7 2
8,3 8 8,5
2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )