http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
15/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N
17
200N
833
400N
4176
0191
1172
1TR
0800
3TR
63038
78176
68106
57714
01702
91872
23892
10TR
30529
66313
20TR
43856
30TR
36606
ĐB
569889
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6,2,6
9 1 7,4,3
7,0,7,9 2 9
3,1 3 3,8
1 4
Chục Số Đơn vị
5 6
7,7,0,5,0 6
1 7 6,2,6,2
3 8 9
2,8 9 1,2
Kết quả xổ số Bình Thuận
08/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N
19
200N
685
400N
1307
4428
5408
1TR
4639
3TR
37668
32123
26736
68230
74381
82117
64286
10TR
49911
51426
20TR
49932
30TR
98778
ĐB
941262
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/03/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,8
8,1 1 9,7,1
3,6 2 8,3,6
2 3 9,6,0,2
4
Chục Số Đơn vị
8 5
3,8,2 6 8,2
0,1 7 8
2,0,6,7 8 5,1,6
1,3 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
01/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N
35
200N
860
400N
3547
1661
9607
1TR
2088
3TR
51003
20208
63317
68023
16797
08779
62163
10TR
11203
31226
20TR
06686
30TR
47595
ĐB
091919
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/03/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/03/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,3,8,3
6 1 7,9
2 3,6
0,2,6,0 3 5
4 7
Chục Số Đơn vị
3,9 5
2,8 6 0,1,3
4,0,1,9 7 9
8,0 8 8,6
7,1 9 7,5
Kết quả xổ số Bình Thuận
22/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K4
100N
53
200N
691
400N
9543
0067
4757
1TR
9770
3TR
71923
39288
76720
30111
25736
62090
11602
10TR
08538
17022
20TR
92004
30TR
02510
ĐB
878112
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 22/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 22/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2,9,1 0 2,4
9,1 1 1,0,2
0,2,1 2 3,0,2
5,4,2 3 6,8
0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 3,7
3 6 7
6,5 7 0
8,3 8 8
9 1,0
Kết quả xổ số Bình Thuận
15/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K3
100N
12
200N
890
400N
8905
5501
4923
1TR
7109
3TR
71096
00705
92598
83742
34502
71962
81046
10TR
60598
47362
20TR
53183
30TR
67038
ĐB
472855
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,1,9,5,2
0 1 2
1,4,0,6,6 2 3
2,8 3 8
4 2,6
Chục Số Đơn vị
0,0,5 5 5
9,4 6 2,2
7
9,9,3 8 3
0 9 0,6,8,8
Kết quả xổ số Bình Thuận
08/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N
95
200N
882
400N
3668
2042
4531
1TR
2910
3TR
21014
06219
95925
71911
60447
62682
51608
10TR
20152
74711
20TR
92818
30TR
07704
ĐB
786590
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 8,4
3,1,1 1 0,4,9,1,1,8
8,4,8,5 2 5
3 1
1,0 4 2,7
Chục Số Đơn vị
9,2 5 2
6 8
4 7
6,0,1 8 2,2
1 9 5,0
Kết quả xổ số Bình Thuận
01/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N
54
200N
387
400N
9029
5579
5524
1TR
6680
3TR
39626
52908
52048
29044
17063
44924
34640
10TR
80238
02990
20TR
87937
30TR
29156
ĐB
481619
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/02/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4,9 0 8
1 9
2 9,4,6,4
6 3 8,7
5,2,4,2 4 8,4,0
Chục Số Đơn vị
5 4,6
2,5 6 3
8,3 7 9
0,4,3 8 7,0
2,7,1 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )