http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
27/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/04/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
20/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N
53
200N
513
400N
3569
7200
0358
1TR
5419
3TR
14329
46017
28386
84564
94019
51741
92600
10TR
50717
27218
20TR
19823
30TR
96755
ĐB
609966
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/04/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
4 1 3,9,7,9,7,8
2 9,3
5,1,2 3
6 4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 3,8,5
8,6 6 9,4,6
1,1 7
5,1 8 6
6,1,2,1 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
13/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N
20
200N
191
400N
8539
9548
3288
1TR
7819
3TR
12377
86814
14950
14736
16228
49588
29849
10TR
78262
27277
20TR
52047
30TR
71049
ĐB
920286
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/04/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,5 0
9 1 9,4
6 2 0,8
3 9,6
1 4 8,9,7,9
Chục Số Đơn vị
5 0
3,8 6 2
7,7,4 7 7,7
4,8,2,8 8 8,8,6
3,1,4,4 9 1
Kết quả xổ số Bình Thuận
06/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K1
100N
45
200N
627
400N
1489
5540
1096
1TR
6566
3TR
03771
93067
88996
83340
06562
38812
67250
10TR
88902
01612
20TR
44545
30TR
55882
ĐB
781572
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/04/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/04/2017  
Chục Số Đơn vị
4,4,5 0 2
7 1 2,2
6,1,0,1,8,7 2 7
3
4 5,0,0,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0
9,6,9 6 6,7,2
2,6 7 1,2
8 9,2
8 9 6,6
Kết quả xổ số Bình Thuận
30/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K5
100N
99
200N
334
400N
8217
1238
0397
1TR
3048
3TR
28123
36019
99875
78104
78715
14210
75126
10TR
48652
71520
20TR
55536
30TR
26463
ĐB
305770
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/03/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/03/2017  
Chục Số Đơn vị
1,2,7 0 4
1 7,9,5,0
5 2 3,6,0
2,6 3 4,8,6
3,0 4 8
Chục Số Đơn vị
7,1 5 2
2,3 6 3
1,9 7 5,0
3,4 8
9,1 9 9,7
Kết quả xổ số Bình Thuận
23/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K4
100N
78
200N
343
400N
3115
9423
6831
1TR
9143
3TR
31244
94761
77325
90848
23720
18998
29406
10TR
02090
27769
20TR
80302
30TR
78777
ĐB
850052
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/03/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/03/2017  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 6,2
3,6 1 5
0,5 2 3,5,0
4,2,4 3 1
4 4 3,3,4,8
Chục Số Đơn vị
1,2 5 2
0 6 1,9
7 7 8,7
7,4,9 8
6 9 8,0
Kết quả xổ số Bình Thuận
16/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N
87
200N
181
400N
8457
3856
8201
1TR
9856
3TR
83588
94897
73504
69167
23008
27371
39494
10TR
67188
35319
20TR
01668
30TR
77567
ĐB
650557
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/03/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,4,8
8,0,7 1 9
2
3
0,9 4
Chục Số Đơn vị
5 7,6,6,7
5,5 6 7,8,7
8,5,9,6,6,5 7 1
8,0,8,6 8 7,1,8,8
1 9 7,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )