http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
20/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K3
100N
99
200N
922
400N
4545
7941
8998
1TR
5765
3TR
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
10TR
74035
04728
20TR
95380
30TR
01196
ĐB
207155
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0
4 1 5
2 2 2,4,8
5,9 3 5
2 4 5,1,8
Chục Số Đơn vị
4,6,1,3,5 5 3,5
9 6 5
7 9
9,4,2 8 0
9,7 9 9,8,3,6
Kết quả xổ số Bình Thuận
13/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N
36
200N
092
400N
6162
1341
1399
1TR
3819
3TR
80824
34338
58504
36619
63980
30427
42623
10TR
04344
16742
20TR
26746
30TR
58147
ĐB
449972
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 4
4 1 9,9
9,6,4,7 2 4,7,3
2 3 6,8
2,0,4 4 1,4,2,6,7
Chục Số Đơn vị
5
3,4 6 2
2,4 7 2
3 8 0
9,1,1 9 2,9
Kết quả xổ số Bình Thuận
06/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K1
100N
81
200N
518
400N
2976
1265
8442
1TR
4024
3TR
01302
99232
89791
78908
87369
37647
55760
10TR
49597
50068
20TR
24966
30TR
05364
ĐB
765853
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,8
8,9 1 8
4,0,3 2 4
5 3 2
2,6 4 2,7
Chục Số Đơn vị
6 5 3
7,6 6 5,9,0,8,6,4
4,9 7 6
1,0,6 8 1
6 9 1,7
Kết quả xổ số Bình Thuận
30/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K5
100N
23
200N
037
400N
9421
4505
7742
1TR
3899
3TR
11917
62435
29551
24560
28827
51452
95245
10TR
28033
34549
20TR
50315
30TR
43845
ĐB
624962
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 5
2,5 1 7,5
4,5,6 2 3,1,7
2,3 3 7,5,3
4 2,5,9,5
Chục Số Đơn vị
0,3,4,1,4 5 1,2
6 0,2
3,1,2 7
8
9,4 9 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
23/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K4
100N
24
200N
552
400N
9611
8793
5832
1TR
2530
3TR
80022
44976
17383
00106
42505
20807
76134
10TR
56504
35512
20TR
23928
30TR
18220
ĐB
820274
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 6,5,7,4
1 1 1,2
5,3,2,1 2 4,2,8,0
9,8 3 2,0,4
2,3,0,7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2
7,0 6
0 7 6,4
2 8 3
9 3
Kết quả xổ số Bình Thuận
16/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K3
100N
45
200N
602
400N
1549
7646
5169
1TR
6014
3TR
60194
55349
79547
95262
38857
38521
96100
10TR
20997
81531
20TR
71436
30TR
38377
ĐB
498836
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,0
2,3 1 4
0,6 2 1
3 1,6,6
1,9 4 5,9,6,9,7
Chục Số Đơn vị
4 5 7
4,3,3 6 9,2
4,5,9,7 7 7
8
4,6,4 9 4,7
Kết quả xổ số Bình Thuận
09/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K2
100N
14
200N
720
400N
1285
8372
0721
1TR
0046
3TR
06930
06668
25550
19850
08701
12536
07136
10TR
58817
32353
20TR
45464
30TR
65017
ĐB
724746
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,3,5,5 0 1
2,0 1 4,7,7
7 2 0,1
5 3 0,6,6
1,6 4 6,6
Chục Số Đơn vị
8 5 0,0,3
4,3,3,4 6 8,4
1,1 7 2
6 8 5
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )