http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
16/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K3
100N
89
200N
534
400N
4528
0335
6520
1TR
4269
3TR
16038
57258
68053
72039
79898
97432
29382
10TR
38279
55520
20TR
13079
30TR
31710
ĐB
153860
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2,2,1,6 0
1 0
3,8 2 8,0,0
5 3 4,5,8,9,2
3 4
Chục Số Đơn vị
3 5 8,3
6 9,0
7 9,9
2,3,5,9 8 9,2
8,6,3,7,7 9 8
Kết quả xổ số Bình Thuận
09/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K2
100N
53
200N
567
400N
6627
9523
8499
1TR
6431
3TR
28284
49873
08670
53417
19235
17538
64113
10TR
12217
36815
20TR
95862
30TR
24408
ĐB
266049
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 8
3 1 7,3,7,5
6 2 7,3
5,2,7,1 3 1,5,8
8 4 9
Chục Số Đơn vị
3,1 5 3
6 7,2
6,2,1,1 7 3,0
3,0 8 4
9,4 9 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
02/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K1
100N
59
200N
778
400N
4015
0029
4515
1TR
6430
3TR
30350
43991
24749
91889
12101
96340
28169
10TR
79092
04104
20TR
28454
30TR
53633
ĐB
408498
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/11/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,5,4 0 1,4
9,0 1 5,5
9 2 9
3 3 0,3
0,5 4 9,0
Chục Số Đơn vị
1,1 5 9,0,4
6 9
7 8
7,9 8 9
5,2,4,8,6 9 1,2,8
Kết quả xổ số Bình Thuận
26/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K4
100N
37
200N
673
400N
5491
8546
2691
1TR
7338
3TR
69154
71647
66069
28183
99026
05914
83920
10TR
82042
60545
20TR
31344
30TR
97856
ĐB
706759
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0
9,9 1 4
4 2 6,0
7,8 3 7,8
5,1,4 4 6,7,2,5,4
Chục Số Đơn vị
4 5 4,6,9
4,2,5 6 9
3,4 7 3
3 8 3
6,5 9 1,1
Kết quả xổ số Bình Thuận
19/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K3
100N
58
200N
380
400N
8936
4049
3881
1TR
5239
3TR
66907
03228
67626
56637
20353
13628
34879
10TR
89115
08946
20TR
48925
30TR
91895
ĐB
064481
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 7
8,8 1 5
2 8,6,8,5
5 3 6,9,7
4 9,6
Chục Số Đơn vị
1,2,9 5 8,3
3,2,4 6
0,3 7 9
5,2,2 8 0,1,1
4,3,7 9 5
Kết quả xổ số Bình Thuận
12/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K2
100N
12
200N
060
400N
3219
1051
9909
1TR
7573
3TR
75398
30027
98945
90883
07138
17040
00403
10TR
03299
37513
20TR
79082
30TR
44427
ĐB
898178
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 9,3
5 1 2,9,3
1,8 2 7,7
7,8,0,1 3 8
4 5,0
Chục Số Đơn vị
4 5 1
6 0
2,2 7 3,8
9,3,7 8 3,2
1,0,9 9 8,9
Kết quả xổ số Bình Thuận
05/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K1
100N
49
200N
430
400N
6179
0705
5529
1TR
8282
3TR
74083
08380
34821
51456
87075
98647
34127
10TR
27747
71002
20TR
16306
30TR
73328
ĐB
307490
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/10/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,8,9 0 5,2,6
2 1
8,0 2 9,1,7,8
8 3 0
4 9,7,7
Chục Số Đơn vị
0,7 5 6
5,0 6
4,2,4 7 9,5
2 8 2,3,0
4,7,2 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )