http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
24/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N
71
200N
100
400N
4348
9392
3964
1TR
6157
3TR
88682
49218
45941
16929
34583
57601
15960
10TR
85513
05662
20TR
72926
30TR
35416
ĐB
158020
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,6,2 0 0,1
7,4,0 1 8,3,6
9,8,6 2 9,6,0
8,1 3
6 4 8,1
Chục Số Đơn vị
5 7
2,1 6 4,0,2
5 7 1
4,1 8 2,3
2 9 2
Kết quả xổ số Bình Thuận
17/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N
57
200N
153
400N
2010
6583
1173
1TR
0059
3TR
49118
93962
39111
43927
64837
42950
92552
10TR
33427
15263
20TR
11703
30TR
39283
ĐB
641919
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 3
1 1 0,8,1,9
6,5 2 7,7
5,8,7,6,0,8 3 7
4
Chục Số Đơn vị
5 7,3,9,0,2
6 2,3
5,2,3,2 7 3
1 8 3,3
5,1 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
10/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N
65
200N
418
400N
0312
9128
3209
1TR
1971
3TR
47031
34801
63126
75945
39134
06160
57141
10TR
75258
12882
20TR
38951
30TR
29188
ĐB
172096
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1
7,3,0,4,5 1 8,2
1,8 2 8,6
3 1,4
3 4 5,1
Chục Số Đơn vị
6,4 5 8,1
2,9 6 5,0
7 1
1,2,5,8 8 2,8
0 9 6
Kết quả xổ số Bình Thuận
03/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N
27
200N
663
400N
3645
3468
2176
1TR
7737
3TR
62771
04263
36750
69320
62382
73465
65376
10TR
59577
32743
20TR
52100
30TR
47715
ĐB
824830
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/05/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5,2,0,3 0 0
7 1 5
8 2 7,0
6,6,4 3 7,0
4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,6,1 5 0
7,7 6 3,8,3,5
2,3,7 7 6,1,6,7
6 8 2
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
26/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N
94
200N
078
400N
5977
1401
4489
1TR
4981
3TR
48465
83764
26663
70622
24211
78567
24599
10TR
39659
95481
20TR
62224
30TR
61930
ĐB
757007
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,7
0,8,1,8 1 1
2 2 2,4
6 3 0
9,6,2 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9
6 5,4,3,7
7,6,0 7 8,7
7 8 9,1,1
8,9,5 9 4,9
Kết quả xổ số Bình Thuận
19/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N
09
200N
746
400N
3688
0204
4278
1TR
8433
3TR
19537
77608
43906
78858
18812
64146
77036
10TR
71749
40393
20TR
73784
30TR
62986
ĐB
596705
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,4,8,6,5
1 2
1 2
3,9 3 3,7,6
0,8 4 6,6,9
Chục Số Đơn vị
0 5 8
4,0,4,3,8 6
3 7 8
8,7,0,5 8 8,4,6
0,4 9 3
Kết quả xổ số Bình Thuận
12/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N
25
200N
572
400N
2286
4433
9420
1TR
0869
3TR
13031
61545
88895
09911
14314
17457
11705
10TR
03995
98257
20TR
78166
30TR
61782
ĐB
787835
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/04/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
3,1 1 1,4
7,8 2 5,0
3 3 3,1,5
1 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4,9,0,9,3 5 7,7
8,6 6 9,6
5,5 7 2
8 6,2
6 9 5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )