http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
19/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N
16
200N
912
400N
0633
5628
0217
1TR
2366
3TR
63820
44591
84532
17478
49754
55785
08508
10TR
37396
85306
20TR
89671
30TR
09684
ĐB
719794
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,6
9,7 1 6,2,7
1,3 2 8,0
3 3 3,2
5,8,9 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4
1,6,9,0 6 6
1 7 8,1
2,7,0 8 5,4
9 1,6,4
Kết quả xổ số Bình Thuận
12/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N
41
200N
124
400N
0362
5624
3039
1TR
4326
3TR
50301
77684
04530
79201
07234
01492
82309
10TR
41941
24481
20TR
82077
30TR
01465
ĐB
985502
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,1,9,2
4,0,0,4,8 1
6,9,0 2 4,4,6
3 9,0,4
2,2,8,3 4 1,1
Chục Số Đơn vị
6 5
2 6 2,5
7 7 7
8 4,1
3,0 9 2
Kết quả xổ số Bình Thuận
05/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N
28
200N
495
400N
1397
0223
0368
1TR
5633
3TR
99932
97770
01631
58569
82815
15538
50136
10TR
03877
19789
20TR
92188
30TR
00778
ĐB
868692
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/07/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
3 1 5
3,9 2 8,3
2,3 3 3,2,1,8,6
4
Chục Số Đơn vị
9,1 5
3 6 8,9
9,7 7 0,7,8
2,6,3,8,7 8 9,8
6,8 9 5,7,2
Kết quả xổ số Bình Thuận
28/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N
68
200N
101
400N
9022
3897
3361
1TR
4605
3TR
20846
32821
13585
28067
95949
64912
00553
10TR
84375
84740
20TR
35201
30TR
07829
ĐB
792529
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,5,1
0,6,2,0 1 2
2,1 2 2,1,9,9
5 3
4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
0,8,7 5 3
4 6 8,1,7
9,6 7 5
6 8 5
4,2,2 9 7
Kết quả xổ số Bình Thuận
21/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N
09
200N
193
400N
7103
9018
2933
1TR
6354
3TR
70772
59099
95412
57010
62464
05786
08498
10TR
35918
51998
20TR
88117
30TR
39227
ĐB
380453
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,3
1 8,2,0,8,7
7,1 2 7
9,0,3,5 3 3
5,6 4
Chục Số Đơn vị
5 4,3
8 6 4
1,2 7 2
1,9,1,9 8 6
0,9 9 3,9,8,8
Kết quả xổ số Bình Thuận
14/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N
17
200N
079
400N
5478
8255
7655
1TR
0325
3TR
03738
95657
67471
54535
26443
46872
86008
10TR
44660
86107
20TR
72500
30TR
56172
ĐB
327266
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 8,7,0
7 1 7
7,7 2 5
4 3 8,5
4 3
Chục Số Đơn vị
5,5,2,3 5 5,5,7
6 6 0,6
1,5,0 7 9,8,1,2,2
7,3,0 8
7 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
07/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N
42
200N
479
400N
8633
3180
2675
1TR
8054
3TR
56329
82563
38265
76090
91496
65772
96384
10TR
79331
12264
20TR
38647
30TR
95488
ĐB
805996
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/06/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9 0
3 1
4,7 2 9
3,6 3 3,1
5,8,6 4 2,7
Chục Số Đơn vị
7,6 5 4
9,9 6 3,5,4
4 7 9,5,2
8 8 0,4,8
7,2 9 0,6,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )