http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
18/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N
17
200N
199
400N
4418
3191
6283
1TR
7445
3TR
84808
94310
61935
65437
35742
44721
54742
10TR
29700
29813
20TR
10756
30TR
29632
ĐB
738933
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 8,0
9,2 1 7,8,0,3
4,4,3 2 1
8,1,3 3 5,7,2,3
4 5,2,2
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6
5 6
1,3 7
1,0 8 3
9 9 9,1
Kết quả xổ số Bình Thuận
11/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
04/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N
23
200N
199
400N
3504
3108
9173
1TR
6980
3TR
36498
85305
06181
96719
04602
63103
16825
10TR
31572
60157
20TR
99223
30TR
84262
ĐB
895400
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/01/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 4,8,5,2,3,0
8 1 9
0,7,6 2 3,5,3
2,7,0,2 3
0 4
Chục Số Đơn vị
0,2 5 7
6 2
5 7 3,2
0,9 8 0,1
9,1 9 9,8
Kết quả xổ số Bình Thuận
28/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N
08
200N
950
400N
7186
2020
7102
1TR
3792
3TR
73731
43632
25015
05480
89787
06263
12108
10TR
74710
01728
20TR
37249
30TR
46484
ĐB
715963
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,2,8,1 0 8,2,8
3 1 5,0
0,9,3 2 0,8
6,6 3 1,2
8 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 0
8 6 3,3
8 7
0,0,2 8 6,0,7,4
4 9 2
Kết quả xổ số Bình Thuận
21/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K3
100N
00
200N
097
400N
8259
6717
9689
1TR
0412
3TR
04530
03106
99099
64301
33556
63297
69746
10TR
41795
54934
20TR
27289
30TR
68433
ĐB
851296
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,6,1
0 1 7,2
1 2
3 3 0,4,3
3 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 9,6
0,5,4,9 6
9,1,9 7
8 9,9
5,8,9,8 9 7,9,7,5,6
Kết quả xổ số Bình Thuận
14/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K2
100N
84
200N
745
400N
0316
5522
3411
1TR
6982
3TR
62762
65271
53134
97419
00808
14562
59242
10TR
12565
10944
20TR
37911
30TR
00133
ĐB
628023
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8
1,7,1 1 6,1,9,1
2,8,6,6,4 2 2,3
3,2 3 4,3
8,3,4 4 5,2,4
Chục Số Đơn vị
4,6 5
1 6 2,2,5
7 1
0 8 4,2
1 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
07/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K1
100N
03
200N
160
400N
4644
6563
2967
1TR
2946
3TR
27691
92459
12164
48576
65041
69494
85127
10TR
60862
19735
20TR
44501
30TR
16108
ĐB
428713
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/12/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,1,8
9,4,0 1 3
6 2 7
0,6,1 3 5
4,6,9 4 4,6,1
Chục Số Đơn vị
3 5 9
4,7 6 0,3,7,4,2
6,2 7 6
0 8
5 9 1,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )