http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
14/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N
84
200N
625
400N
8660
7286
6899
1TR
6142
3TR
28481
65637
54687
57914
93516
57247
74912
10TR
79315
15356
20TR
15982
30TR
00644
ĐB
655963
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/09/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0
8 1 4,6,2,5
4,1,8 2 5
6 3 7
8,1,4 4 2,7,4
Chục Số Đơn vị
2,1 5 6
8,1,5 6 0,3
3,8,4 7
8 4,6,1,7,2
9 9 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
07/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K1
100N
19
200N
410
400N
2269
6541
6404
1TR
3355
3TR
49778
65880
16025
71548
77676
25139
31134
10TR
10866
23823
20TR
91953
30TR
39536
ĐB
942778
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/09/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 4
4 1 9,0
2 5,3
2,5 3 9,4,6
0,3 4 1,8
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,3
7,6,3 6 9,6
7 8,6,8
7,4,7 8 0
1,6,3 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
31/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K5
100N
90
200N
269
400N
6073
7377
4934
1TR
2227
3TR
60311
39017
90768
90044
21802
79172
76589
10TR
85574
18133
20TR
44966
30TR
09319
ĐB
435270
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 2
1 1 1,7,9
0,7 2 7
7,3 3 4,3
3,4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 9,8,6
7,2,1 7 3,7,2,4,0
6 8 9
6,8,1 9 0
Kết quả xổ số Bình Thuận
24/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K4
100N
55
200N
357
400N
7845
9564
2584
1TR
1181
3TR
18110
02392
19305
17110
10057
21862
29739
10TR
89000
00969
20TR
59410
30TR
77857
ĐB
026064
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,1,0,1 0 5,0
8 1 0,0,0
9,6 2
3 9
6,8,6 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4,0 5 5,7,7,7
6 4,2,9,4
5,5,5 7
8 4,1
3,6 9 2
Kết quả xổ số Bình Thuận
17/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K3
100N
36
200N
152
400N
4298
9208
4293
1TR
9713
3TR
09851
04904
30864
84822
29166
97713
78127
10TR
42419
49827
20TR
20892
30TR
26930
ĐB
710806
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,4,6
5 1 3,3,9
5,2,9 2 2,7,7
9,1,1 3 6,0
0,6 4
Chục Số Đơn vị
5 2,1
3,6,0 6 4,6
2,2 7
9,0 8
1 9 8,3,2
Kết quả xổ số Bình Thuận
10/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K2
100N
31
200N
994
400N
2485
4373
8696
1TR
3412
3TR
25772
70409
46279
67728
94720
64786
03333
10TR
05517
94185
20TR
57074
30TR
87721
ĐB
922616
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
3,2 1 2,7,6
1,7 2 8,0,1
7,3 3 1,3
9,7 4
Chục Số Đơn vị
8,8 5
9,8,1 6
1 7 3,2,9,4
2 8 5,6,5
0,7 9 4,6
Kết quả xổ số Bình Thuận
03/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K1
100N
08
200N
715
400N
7816
9107
0808
1TR
9665
3TR
77558
72011
08415
83623
71834
54311
27014
10TR
74135
11422
20TR
18074
30TR
74398
ĐB
464013
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/08/2017
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,7,8
1,1 1 5,6,1,5,1,4,3
2 2 3,2
2,1 3 4,5
3,1,7 4
Chục Số Đơn vị
1,6,1,3 5 8
1 6 5
0 7 4
0,0,5,9 8
9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )