http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
06/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K1
100N
59
200N
283
400N
4703
6040
0399
1TR
4724
3TR
79794
10500
38790
13275
12495
05314
82788
10TR
01205
35081
20TR
09629
30TR
65114
ĐB
991602
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/12/2018  
Chục Số Đơn vị
4,0,9 0 3,0,5,2
8 1 4,4
0 2 4,9
8,0 3
2,9,1,1 4 0
Chục Số Đơn vị
7,9,0 5 9
6
7 5
8 8 3,8,1
5,9,2 9 9,4,0,5
Kết quả xổ số Bình Thuận
29/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K5
100N
96
200N
374
400N
7175
0181
5108
1TR
6804
3TR
74218
59178
14004
51000
45769
33683
78127
10TR
29092
61159
20TR
85915
30TR
72502
ĐB
946166
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 29/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 29/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,4,4,0,2
8 1 8,5
9,0 2 7
8 3
7,0,0 4
Chục Số Đơn vị
7,1 5 9
9,6 6 9,6
2 7 4,5,8
0,1,7 8 1,3
6,5 9 6,2
Kết quả xổ số Bình Thuận
22/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K4
100N
32
200N
549
400N
9693
4532
9250
1TR
1853
3TR
13637
38005
55102
40634
80689
64878
49921
10TR
28098
63407
20TR
37265
30TR
86730
ĐB
830257
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 22/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 22/11/2018  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 5,2,7
2 1
3,3,0 2 1
9,5 3 2,2,7,4,0
3 4 9
Chục Số Đơn vị
0,6 5 0,3,7
6 5
3,0,5 7 8
7,9 8 9
4,8 9 3,8
Kết quả xổ số Bình Thuận
15/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
08/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K2
100N
73
200N
451
400N
0891
3093
2572
1TR
3304
3TR
94492
80541
01292
75051
05087
29603
14843
10TR
91746
61265
20TR
58646
30TR
94317
ĐB
663615
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,3
5,9,4,5 1 7,5
7,9,9 2
7,9,0,4 3
0 4 1,3,6,6
Chục Số Đơn vị
6,1 5 1,1
4,4 6 5
8,1 7 3,2
8 7
9 1,3,2,2
Kết quả xổ số Bình Thuận
01/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K1
100N
62
200N
570
400N
0757
7114
0676
1TR
5622
3TR
62232
74048
15151
48817
85718
92903
01471
10TR
54203
26276
20TR
66029
30TR
07547
ĐB
690575
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/11/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/11/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,3
5,7 1 4,7,8
6,2,3 2 2,9
0,0 3 2
1 4 8,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7,1
7,7 6 2
5,1,4 7 0,6,1,6,5
4,1 8
2 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
25/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K3
100N
30
200N
800
400N
4848
0930
5878
1TR
6976
3TR
62926
54548
24189
60625
90909
08282
37914
10TR
08133
60164
20TR
68143
30TR
27969
ĐB
326565
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/10/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/10/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0,3 0 0,9
1 4
8 2 6,5
3,4 3 0,0,3
1,6 4 8,8,3
Chục Số Đơn vị
2,6 5
7,2 6 4,9,5
7 8,6
4,7,4 8 9,2
8,0,6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )