http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
07/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N
32
200N
480
400N
1435
8467
0722
1TR
2909
3TR
46352
93557
77930
45089
54911
15289
70474
10TR
05284
37373
20TR
17305
30TR
23556
ĐB
686559
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 9,5
1 1 1
3,2,5 2 2
7 3 2,5,0
7,8 4
Chục Số Đơn vị
3,0 5 2,7,6,9
5 6 7
6,5 7 4,3
8 0,9,9,4
0,8,8,5 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
31/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K5
100N
86
200N
272
400N
1795
8922
1337
1TR
2701
3TR
50072
77297
70117
68691
32423
33017
01515
10TR
14211
85695
20TR
21500
30TR
14895
ĐB
166563
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,9,1 1 7,7,5,1
7,2,7 2 2,3
2,6 3 7
4
Chục Số Đơn vị
9,1,9,9 5
8 6 3
3,9,1,1 7 2,2
8 6
9 5,7,1,5,5
Kết quả xổ số Bình Thuận
24/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N
51
200N
409
400N
2722
8263
4320
1TR
3819
3TR
89233
78643
66495
69437
71240
24285
18328
10TR
57764
89797
20TR
78742
30TR
97027
ĐB
760420
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0 9
5 1 9
2,4 2 2,0,8,7,0
6,3,4 3 3,7
6 4 3,0,2
Chục Số Đơn vị
9,8 5 1
6 3,4
3,9,2 7
2 8 5
0,1 9 5,7
Kết quả xổ số Bình Thuận
17/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N
38
200N
824
400N
1167
0847
9257
1TR
9661
3TR
27963
18239
67138
99426
98485
49511
77023
10TR
65828
43967
20TR
21220
30TR
72262
ĐB
465444
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0
6,1 1 1
6 2 4,6,3,8,0
6,2 3 8,9,8
2,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
8 5 7
2 6 7,1,3,7,2
6,4,5,6 7
3,3,2 8 5
3 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
10/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N
91
200N
599
400N
0419
0048
5986
1TR
8506
3TR
68481
12107
89905
72158
92327
44091
95988
10TR
17584
45595
20TR
76099
30TR
37276
ĐB
439242
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,5
9,8,9 1 9
4 2 7
3
8 4 8,2
Chục Số Đơn vị
0,9 5 8
8,0,7 6
0,2 7 6
4,5,8 8 6,1,8,4
9,1,9 9 1,9,1,5,9
Kết quả xổ số Bình Thuận
03/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N
76
200N
126
400N
0681
3838
5855
1TR
9989
3TR
43530
33026
20702
39008
36039
65148
60164
10TR
74543
44667
20TR
84993
30TR
72993
ĐB
162804
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,8,4
8 1
0 2 6,6
4,9,9 3 8,0,9
6,0 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
7,2,2 6 4,7
6 7 6
3,0,4 8 1,9
8,3 9 3,3
Kết quả xổ số Bình Thuận
27/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N
26
200N
872
400N
6489
0556
4358
1TR
5202
3TR
35601
99626
14816
50600
99682
93914
09146
10TR
03591
88697
20TR
88833
30TR
27626
ĐB
977829
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/12/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,1,0
0,9 1 6,4
7,0,8 2 6,6,6,9
3 3 3
1 4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,8
2,5,2,1,4,2 6
9 7 2
5 8 9,2
8,2 9 1,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )