http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/10/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
11/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K2
100N
07
200N
313
400N
8926
5350
5280
1TR
2262
3TR
10777
84973
30907
31198
62035
20521
31495
10TR
35807
53129
20TR
87564
30TR
79161
ĐB
637685
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/10/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/10/2018  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 7,7,7
2,6 1 3
6 2 6,1,9
1,7 3 5
6 4
Chục Số Đơn vị
3,9,8 5 0
2 6 2,4,1
0,7,0,0 7 7,3
9 8 0,5
2 9 8,5
Kết quả xổ số Bình Thuận
04/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K1
100N
29
200N
400
400N
6970
0679
7603
1TR
4733
3TR
72899
39691
18921
52975
36246
03419
47494
10TR
63523
97332
20TR
76298
30TR
00355
ĐB
008026
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/10/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/10/2018  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,3
9,2 1 9
3 2 9,1,3,6
0,3,2 3 3,2
9 4 6
Chục Số Đơn vị
7,5 5 5
4,2 6
7 0,9,5
9 8
2,7,9,1 9 9,1,4,8
Kết quả xổ số Bình Thuận
27/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K3
100N
79
200N
400
400N
6862
9214
7838
1TR
6183
3TR
73695
56718
81496
06645
00029
09328
44109
10TR
93374
81024
20TR
48407
30TR
34723
ĐB
906503
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,7,3
1 4,8
6 2 9,8,4,3
8,2,0 3 8
1,7,2 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5
9 6 2
0 7 9,4
3,1,2 8 3
7,2,0 9 5,6
Kết quả xổ số Bình Thuận
20/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K3
100N
99
200N
922
400N
4545
7941
8998
1TR
5765
3TR
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
10TR
74035
04728
20TR
95380
30TR
01196
ĐB
207155
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0
4 1 5
2 2 2,4,8
5,9 3 5
2 4 5,1,8
Chục Số Đơn vị
4,6,1,3,5 5 3,5
9 6 5
7 9
9,4,2 8 0
9,7 9 9,8,3,6
Kết quả xổ số Bình Thuận
13/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N
36
200N
092
400N
6162
1341
1399
1TR
3819
3TR
80824
34338
58504
36619
63980
30427
42623
10TR
04344
16742
20TR
26746
30TR
58147
ĐB
449972
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 4
4 1 9,9
9,6,4,7 2 4,7,3
2 3 6,8
2,0,4 4 1,4,2,6,7
Chục Số Đơn vị
5
3,4 6 2
2,4 7 2
3 8 0
9,1,1 9 2,9
Kết quả xổ số Bình Thuận
06/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K1
100N
81
200N
518
400N
2976
1265
8442
1TR
4024
3TR
01302
99232
89791
78908
87369
37647
55760
10TR
49597
50068
20TR
24966
30TR
05364
ĐB
765853
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/09/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,8
8,9 1 8
4,0,3 2 4
5 3 2
2,6 4 2,7
Chục Số Đơn vị
6 5 3
7,6 6 5,9,0,8,6,4
4,9 7 6
1,0,6 8 1
6 9 1,7
Kết quả xổ số Bình Thuận
30/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K5
100N
23
200N
037
400N
9421
4505
7742
1TR
3899
3TR
11917
62435
29551
24560
28827
51452
95245
10TR
28033
34549
20TR
50315
30TR
43845
ĐB
624962
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/08/2018
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 5
2,5 1 7,5
4,5,6 2 3,1,7
2,3 3 7,5,3
4 2,5,9,5
Chục Số Đơn vị
0,3,4,1,4 5 1,2
6 0,2
3,1,2 7
8
9,4 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )