http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
19/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T03K3
100N
93
200N
651
400N
7054
3101
0645
1TR
6343
3TR
91553
89452
04775
38084
47087
00179
66180
10TR
04639
62993
20TR
15380
30TR
18553
ĐB
969376
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 19/03/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 19/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 1
5,0 1
5 2
9,4,5,9,5 3 9
5,8 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,7 5 1,4,3,2,3
7 6
8 7 5,9,6
8 4,7,0,0
7,3 9 3,3
Kết quả xổ số Cà Mau
12/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T03K2
100N
38
200N
280
400N
2081
3857
8019
1TR
0509
3TR
25390
37770
74372
10624
47449
49192
91679
10TR
15212
14686
20TR
60452
30TR
62496
ĐB
474495
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 12/03/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 12/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9,7 0 9
8 1 9,2
7,9,1,5 2 4
3 8
2 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 7,2
8,9 6
5 7 0,2,9
3 8 0,1,6
1,0,4,7 9 0,2,6,5
Kết quả xổ số Cà Mau
05/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T03K1
100N
99
200N
252
400N
4628
9477
9472
1TR
9742
3TR
82365
91673
21892
66380
71082
71493
04012
10TR
26341
97061
20TR
52816
30TR
28804
ĐB
961929
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 05/03/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 05/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 4
4,6 1 2,6
5,7,4,9,8,1 2 8,9
7,9 3
0 4 2,1
Chục Số Đơn vị
6 5 2
1 6 5,1
7 7 7,2,3
2 8 0,2
9,2 9 9,2,3
Kết quả xổ số Cà Mau
26/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T02K4
100N
22
200N
014
400N
5348
4222
9935
1TR
4097
3TR
19907
01383
46283
01075
62342
05800
93297
10TR
14112
81434
20TR
68436
30TR
01054
ĐB
039301
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 26/02/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 26/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0,1
0 1 4,2
2,2,4,1 2 2,2
8,8 3 5,4,6
1,3,5 4 8,2
Chục Số Đơn vị
3,7 5 4
3 6
9,0,9 7 5
4 8 3,3
9 7,7
Kết quả xổ số Cà Mau
19/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T02K3
100N
77
200N
378
400N
9986
9185
6238
1TR
8138
3TR
51043
80619
65851
81225
57807
81187
85857
10TR
76887
25544
20TR
02592
30TR
67170
ĐB
626723
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 19/02/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 19/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
5 1 9
9 2 5,3
4,2 3 8,8
4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
8,2 5 1,7
8 6
7,0,8,5,8 7 7,8,0
7,3,3 8 6,5,7,7
1 9 2
Kết quả xổ số Cà Mau
12/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T02K2
100N
01
200N
710
400N
9283
6789
5574
1TR
4220
3TR
67236
25956
41025
25102
84262
90812
02242
10TR
24560
17387
20TR
69833
30TR
05544
ĐB
820927
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 12/02/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 12/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1,2,6 0 1,2
0 1 0,2
0,6,1,4 2 0,5,7
8,3 3 6,3
7,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
2 5 6
3,5 6 2,0
8,2 7 4
8 3,9,7
8 9
Kết quả xổ số Cà Mau
05/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T02K1
100N
01
200N
004
400N
3218
3166
2997
1TR
2200
3TR
42618
99628
15023
96153
86592
76866
99321
10TR
66879
24786
20TR
95549
30TR
67902
ĐB
914517
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 05/02/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 05/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,4,0,2
0,2 1 8,8,7
9,0 2 8,3,1
2,5 3
0 4 9
Chục Số Đơn vị
5 3
6,6,8 6 6,6
9,1 7 9
1,1,2 8 6
7,4 9 7,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )