http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
15/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T01K3
100N
94
200N
310
400N
4552
8707
3661
1TR
6250
3TR
63673
55377
21678
26275
19674
86337
51751
10TR
21671
13431
20TR
05600
30TR
93012
ĐB
931447
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/01/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5,0 0 7,0
6,5,7,3 1 0,2
5,1 2
7 3 7,1
9,7 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5 2,0,1
6 1
0,7,3,4 7 3,7,8,5,4,1
7 8
9 4
Kết quả xổ số Cà Mau
08/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T01K2
100N
50
200N
688
400N
7267
1968
1308
1TR
7564
3TR
59027
46888
51995
93369
45722
20268
86727
10TR
10275
42097
20TR
09776
30TR
06996
ĐB
141590
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/01/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 8
1
2 2 7,2,7
3
6 4
Chục Số Đơn vị
9,7 5 0
7,9 6 7,8,4,9,8
6,2,2,9 7 5,6
8,6,0,8,6 8 8,8
6 9 5,7,6,0
Kết quả xổ số Cà Mau
01/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T01K1
100N
02
200N
872
400N
1548
6035
3119
1TR
8605
3TR
84848
77224
28010
55204
83458
05889
95118
10TR
48366
82592
20TR
27919
30TR
70792
ĐB
208635
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/01/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,5,4
1 9,0,8,9
0,7,9,9 2 4
3 5,5
2,0 4 8,8
Chục Số Đơn vị
3,0,3 5 8
6 6 6
7 2
4,4,5,1 8 9
1,8,1 9 2,2
Kết quả xổ số Cà Mau
25/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T12K4
100N
28
200N
314
400N
6935
0272
4221
1TR
1123
3TR
55640
50108
24481
14484
07923
89329
93085
10TR
34489
05439
20TR
09242
30TR
13680
ĐB
495853
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/12/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8
2,8 1 4
7,4 2 8,1,3,3,9
2,2,5 3 5,9
1,8 4 0,2
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3
6
7 2
2,0 8 1,4,5,9,0
2,8,3 9
Kết quả xổ số Cà Mau
18/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T12K3
100N
26
200N
877
400N
6566
3560
1586
1TR
3633
3TR
00864
91638
10727
03442
77532
45395
61357
10TR
12312
14824
20TR
38058
30TR
84464
ĐB
336323
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/12/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 2
4,3,1 2 6,7,4,3
3,2 3 3,8,2
6,2,6 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 7,8
2,6,8 6 6,0,4,4
7,2,5 7 7
3,5 8 6
9 5
Kết quả xổ số Cà Mau
11/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T12K2
100N
04
200N
952
400N
3326
5483
8537
1TR
4783
3TR
55804
12418
50325
74838
76376
62074
95379
10TR
38232
51578
20TR
27685
30TR
41404
ĐB
339278
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/12/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4,4,4
1 8
5,3 2 6,5
8,8 3 7,8,2
0,0,7,0 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2
2,7 6
3 7 6,4,9,8,8
1,3,7,7 8 3,3,5
7 9
Kết quả xổ số Cà Mau
04/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T12K1
100N
47
200N
748
400N
8122
3939
8654
1TR
9892
3TR
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
10TR
70487
44715
20TR
06127
30TR
09379
ĐB
923318
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/12/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 1
0,1,5 1 1,5,8
2,9,2 2 2,2,7
3 9,9
5 4 7,8,5,0
Chục Số Đơn vị
4,1 5 4,1
6
4,8,2 7 9
4,1 8 7
3,3,7 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )