http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
16/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T07K3
100N
65
200N
528
400N
5752
2609
9449
1TR
0363
3TR
07616
58862
35160
69499
47651
12326
28824
10TR
24744
85268
20TR
81989
30TR
44829
ĐB
312271
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/07/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
5,7 1 6
5,6 2 8,6,4,9
6 3
2,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
6 5 2,1
1,2 6 5,3,2,0,8
7 1
2,6 8 9
0,4,9,8,2 9 9
Kết quả xổ số Cà Mau
09/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T07K2
100N
09
200N
111
400N
7416
1395
7871
1TR
6279
3TR
81994
02598
13272
08670
79249
17906
86073
10TR
35952
82254
20TR
87568
30TR
26601
ĐB
331611
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/07/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,6,1
1,7,0,1 1 1,6,1
7,5 2
7 3
9,5 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 2,4
1,0 6 8
7 1,9,2,0,3
9,6 8
0,7,4 9 5,4,8
Kết quả xổ số Cà Mau
02/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T07K1
100N
16
200N
973
400N
4322
2589
0652
1TR
8862
3TR
77698
49581
37984
31004
80614
14530
04034
10TR
01098
11988
20TR
37886
30TR
82558
ĐB
438931
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 02/07/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 02/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
8,3 1 6,4
2,5,6 2 2
7 3 0,4,1
8,0,1,3 4
Chục Số Đơn vị
5 2,8
1,8 6 2
7 3
9,9,8,5 8 9,1,4,8,6
8 9 8,8
Kết quả xổ số Cà Mau
25/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T06K4
100N
33
200N
751
400N
8228
3496
6351
1TR
6693
3TR
52653
26878
68331
01779
49453
17412
76297
10TR
80827
43871
20TR
28603
30TR
10477
ĐB
295446
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/06/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3
5,5,3,7 1 2
1 2 8,7
3,9,5,5,0 3 3,1
4 6
Chục Số Đơn vị
5 1,1,3,3
9,4 6
9,2,7 7 8,9,1,7
2,7 8
7 9 6,3,7
Kết quả xổ số Cà Mau
18/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T06K3
100N
83
200N
405
400N
6110
3840
6148
1TR
1490
3TR
78357
89492
85624
43185
08189
29685
84004
10TR
50167
82371
20TR
32284
30TR
01708
ĐB
713530
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/06/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4,9,3 0 5,4,8
7 1 0
9 2 4
8 3 0
2,0,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
0,8,8 5 7
6 7
5,6 7 1
4,0 8 3,5,9,5,4
8 9 0,2
Kết quả xổ số Cà Mau
11/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T06K2
100N
06
200N
490
400N
0549
3252
9160
1TR
0016
3TR
79888
51121
28290
94877
01137
49345
97706
10TR
43579
50634
20TR
08101
30TR
41422
ĐB
538464
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/06/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6,9 0 6,6,1
2,0 1 6
5,2 2 1,2
3 7,4
3,6 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2
0,1,0 6 0,4
7,3 7 7,9
8 8 8
4,7 9 0,0
Kết quả xổ số Cà Mau
04/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T06K1
100N
39
200N
924
400N
7216
1250
1799
1TR
6658
3TR
05342
62237
87309
82434
52938
20244
12339
10TR
56975
46575
20TR
39947
30TR
60112
ĐB
983519
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/06/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/06/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
1 6,2,9
4,1 2 4
3 9,7,4,8,9
2,3,4 4 2,4,7
Chục Số Đơn vị
7,7 5 0,8
1 6
3,4 7 5,5
5,3 8
3,9,0,3,1 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )