http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
24/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T09K4
100N
14
200N
398
400N
4272
8617
0194
1TR
2949
3TR
16634
07855
90324
29126
50725
40679
54030
10TR
04153
60975
20TR
66768
30TR
34111
ĐB
585249
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/09/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/09/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
1 1 4,7,1
7 2 4,6,5
5 3 4,0
1,9,3,2 4 9,9
Chục Số Đơn vị
5,2,7 5 5,3
2 6 8
1 7 2,9,5
9,6 8
4,7,4 9 8,4
Kết quả xổ số Cà Mau
17/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T09K3
100N
11
200N
402
400N
2516
6724
8886
1TR
8767
3TR
67970
91615
92090
01050
52881
37295
99972
10TR
38538
37909
20TR
11760
30TR
77450
ĐB
479517
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/09/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,9,5,6,5 0 2,9
1,8 1 1,6,5,7
0,7 2 4
3 8
2 4
Chục Số Đơn vị
1,9 5 0,0
1,8 6 7,0
6,1 7 0,2
3 8 6,1
0 9 0,5
Kết quả xổ số Cà Mau
10/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T09K2
100N
23
200N
889
400N
2767
4369
3170
1TR
7476
3TR
30002
63585
05250
74938
82927
17910
68890
10TR
64491
53285
20TR
70305
30TR
47033
ĐB
738139
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/09/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5,1,9 0 2,5
9 1 0
0 2 3,7
2,3 3 8,3,9
4
Chục Số Đơn vị
8,8,0 5 0
7 6 7,9
6,2 7 0,6
3 8 9,5,5
8,6,3 9 0,1
Kết quả xổ số Cà Mau
03/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T09K1
100N
18
200N
731
400N
0142
6622
5646
1TR
9778
3TR
50210
85490
77608
95425
42950
48618
93541
10TR
83407
84563
20TR
57953
30TR
83752
ĐB
708817
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/09/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9,5 0 8,7
3,4 1 8,0,8,7
4,2,5 2 2,5
6,5 3 1
4 2,6,1
Chục Số Đơn vị
2 5 0,3,2
4 6 3
0,1 7 8
1,7,0,1 8
9 0
Kết quả xổ số Cà Mau
27/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T08K4
100N
27
200N
250
400N
4382
7123
3582
1TR
3235
3TR
44175
70963
22756
55098
11021
11304
57010
10TR
50100
35376
20TR
78623
30TR
88985
ĐB
729738
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/08/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/08/2018  
Chục Số Đơn vị
5,1,0 0 4,0
2 1 0
8,8 2 7,3,1,3
2,6,2 3 5,8
0 4
Chục Số Đơn vị
3,7,8 5 0,6
5,7 6 3
2 7 5,6
9,3 8 2,2,5
9 8
Kết quả xổ số Cà Mau
20/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T08K3
100N
36
200N
767
400N
5699
2061
9586
1TR
7033
3TR
30329
20963
80374
80577
78001
79163
51043
10TR
99243
79230
20TR
18318
30TR
44226
ĐB
484021
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/08/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
6,0,2 1 8
2 9,6,1
3,6,6,4,4 3 6,3,0
7 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5
3,8,2 6 7,1,3,3
6,7 7 4,7
1 8 6
9,2 9 9
Kết quả xổ số Cà Mau
13/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T08K2
100N
11
200N
865
400N
7934
3914
8861
1TR
5007
3TR
65198
06491
54825
93739
98171
59644
97363
10TR
42646
06356
20TR
44975
30TR
47077
ĐB
684454
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/08/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7
1,6,9,7 1 1,4
2 5
6 3 4,9
3,1,4,5 4 4,6
Chục Số Đơn vị
6,2,7 5 6,4
4,5 6 5,1,3
0,7 7 1,5,7
9 8
3 9 8,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )