http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
21/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T05K3
100N
36
200N
759
400N
9940
3566
1586
1TR
7621
3TR
41671
47806
76284
88755
96178
80638
37923
10TR
67670
49788
20TR
98617
30TR
85543
ĐB
496531
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/05/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 6
2,7,3 1 7
2 1,3
2,4 3 6,8,1
8 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5 5 9,5
3,6,8,0 6 6
1 7 1,8,0
7,3,8 8 6,4,8
5 9
Kết quả xổ số Cà Mau
14/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T05K2
100N
50
200N
062
400N
7829
7241
2292
1TR
2879
3TR
71148
83336
85846
33476
78844
09520
96175
10TR
68542
98264
20TR
51031
30TR
44839
ĐB
886930
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/05/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5,2,3 0
4,3 1
6,9,4 2 9,0
3 6,1,9,0
4,6 4 1,8,6,4,2
Chục Số Đơn vị
7 5 0
3,4,7 6 2,4
7 9,6,5
4 8
2,7,3 9 2
Kết quả xổ số Cà Mau
07/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T05K1
100N
94
200N
652
400N
2907
2337
5948
1TR
8170
3TR
13885
56888
58359
89414
98428
00378
53725
10TR
08025
47033
20TR
69301
30TR
46213
ĐB
895478
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/05/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,1
0 1 4,3
5 2 8,5,5
3,1 3 7,3
9,1 4 8
Chục Số Đơn vị
8,2,2 5 2,9
6
0,3 7 0,8,8
4,8,2,7,7 8 5,8
5 9 4
Kết quả xổ số Cà Mau
30/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T04K5
100N
86
200N
516
400N
8813
9256
2593
1TR
6180
3TR
21367
57694
50474
09725
11869
52323
64169
10TR
85743
63641
20TR
57324
30TR
73838
ĐB
576041
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/04/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0
4,4 1 6,3
2 5,3,4
1,9,2,4 3 8
9,7,2 4 3,1,1
Chục Số Đơn vị
2 5 6
8,1,5 6 7,9,9
6 7 4
3 8 6,0
6,6 9 3,4
Kết quả xổ số Cà Mau
23/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T04K4
100N
20
200N
311
400N
5790
1965
7391
1TR
7943
3TR
90500
58971
69613
46061
05424
48493
64102
10TR
71978
03502
20TR
97767
30TR
87839
ĐB
917904
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/04/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2,9,0 0 0,2,2,4
1,9,7,6 1 1,3
0,0 2 0,4
4,1,9 3 9
2,0 4 3
Chục Số Đơn vị
6 5
6 5,1,7
6 7 1,8
7 8
3 9 0,1,3
Kết quả xổ số Cà Mau
16/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T04K3
100N
70
200N
561
400N
0893
0233
2545
1TR
1314
3TR
53625
11834
89187
73106
82632
77394
22807
10TR
48750
90340
20TR
92658
30TR
44590
ĐB
646100
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/04/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/04/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5,4,9,0 0 6,7,0
6 1 4
3 2 5
9,3 3 3,4,2
1,3,9 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,2 5 0,8
0 6 1
8,0 7 0
5 8 7
9 3,4,0
Kết quả xổ số Cà Mau
09/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T04K2
100N
14
200N
183
400N
7496
8998
5894
1TR
5031
3TR
53330
66571
16295
03634
80229
42826
17374
10TR
72100
96508
20TR
76302
30TR
06136
ĐB
206236
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/04/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 0,8,2
3,7 1 4
0 2 9,6
8 3 1,0,4,6,6
1,9,3,7 4
Chục Số Đơn vị
9 5
9,2,3,3 6
7 1,4
9,0 8 3
2 9 6,8,4,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )