http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
18/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T09K3
100N
23
200N
066
400N
8470
1058
2393
1TR
6409
3TR
34937
14278
25089
28475
35065
02955
89901
10TR
39664
52847
20TR
74794
30TR
64032
ĐB
416861
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/09/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,1
0,6 1
3 2 3
2,9 3 7,2
6,9 4 7
Chục Số Đơn vị
7,6,5 5 8,5
6 6 6,5,4,1
3,4 7 0,8,5
5,7 8 9
0,8 9 3,4
Kết quả xổ số Cà Mau
11/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T09K2
100N
94
200N
779
400N
6694
1465
7623
1TR
5675
3TR
64155
26840
52589
07278
45493
75433
77225
10TR
53727
52314
20TR
82140
30TR
51812
ĐB
183778
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/09/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/09/2017  
Chục Số Đơn vị
4,4 0
1 4,2
1 2 3,5,7
2,9,3 3 3
9,9,1 4 0,0
Chục Số Đơn vị
6,7,5,2 5 5
6 5
2 7 9,5,8,8
7,7 8 9
7,8 9 4,4,3
Kết quả xổ số Cà Mau
04/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T09K1
100N
26
200N
311
400N
9595
3025
0555
1TR
8330
3TR
83310
47675
96668
23814
05893
35483
45940
10TR
57834
41889
20TR
82272
30TR
61170
ĐB
164278
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/09/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/09/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1,4,7 0
1 1 1,0,4
7 2 6,5
9,8 3 0,4
1,3 4 0
Chục Số Đơn vị
9,2,5,7 5 5
2 6 8
7 5,2,0,8
6,7 8 3,9
8 9 5,3
Kết quả xổ số Cà Mau
28/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T08K4
100N
23
200N
773
400N
6536
2135
5686
1TR
7808
3TR
81132
18779
10194
85881
39320
88767
90032
10TR
72391
97891
20TR
47504
30TR
94263
ĐB
056837
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/08/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,4
8,9,9 1
3,3 2 3,0
2,7,6 3 6,5,2,2,7
9,0 4
Chục Số Đơn vị
3 5
3,8 6 7,3
6,3 7 3,9
0 8 6,1
7 9 4,1,1
Kết quả xổ số Cà Mau
21/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T08K3
100N
57
200N
637
400N
9514
3522
0068
1TR
0474
3TR
97586
70710
90501
04258
43960
91126
03688
10TR
92271
10730
20TR
59844
30TR
06349
ĐB
130963
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/08/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,6,3 0 1
0,7 1 4,0
2 2 2,6
6 3 7,0
1,7,4 4 4,9
Chục Số Đơn vị
5 7,8
8,2 6 8,0,3
5,3 7 4,1
6,5,8 8 6,8
4 9
Kết quả xổ số Cà Mau
14/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T08K2
100N
24
200N
055
400N
0994
2741
7207
1TR
1246
3TR
18685
77230
12204
29054
18261
87549
76470
10TR
02267
20900
20TR
96953
30TR
02215
ĐB
810157
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/08/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,7,0 0 7,4,0
4,6 1 5
2 4
5 3 0
2,9,0,5 4 1,6,9
Chục Số Đơn vị
5,8,1 5 5,4,3,7
4 6 1,7
0,6,5 7 0
8 5
4 9 4
Kết quả xổ số Cà Mau
07/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T08K1
100N
92
200N
323
400N
1714
6279
5463
1TR
0537
3TR
50158
94582
86729
69032
53058
51730
88417
10TR
68456
60390
20TR
28266
30TR
67496
ĐB
903024
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/08/2017
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,9 0
1 4,7
9,8,3 2 3,9,4
2,6 3 7,2,0
1,2 4
Chục Số Đơn vị
5 8,8,6
5,6,9 6 3,6
3,1 7 9
5,5 8 2
7,2 9 2,0,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )