http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/02/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
11/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T02K2
100N
67
200N
981
400N
5429
3894
8088
1TR
5391
3TR
90651
84493
69786
52526
78982
88334
78549
10TR
40828
82777
20TR
87358
30TR
74044
ĐB
737911
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/02/2019
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
8,9,5,1 1 1
8 2 9,6,8
9 3 4
9,3,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
5 1,8
8,2 6 7
6,7 7 7
8,2,5 8 1,8,6,2
2,4 9 4,1,3
Kết quả xổ số Cà Mau
04/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T02K1
100N
51
200N
868
400N
3607
1700
6286
1TR
9249
3TR
66693
85416
66304
09093
13423
77119
28153
10TR
42428
12425
20TR
79993
30TR
14443
ĐB
889834
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0,4
5 1 6,9
2 3,8,5
9,9,2,5,9,4 3 4
0,3 4 9,3
Chục Số Đơn vị
2 5 1,3
8,1 6 8
0 7
6,2 8 6
4,1 9 3,3,3
Kết quả xổ số Cà Mau
28/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T01K4
100N
00
200N
993
400N
4452
9470
9992
1TR
7152
3TR
48383
18992
81108
54718
95882
03571
74456
10TR
90734
74503
20TR
97818
30TR
48072
ĐB
179810
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/01/2019
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,7,1 0 0,8,3
7 1 8,8,0
5,9,5,9,8,7 2
9,8,0 3 4
3 4
Chục Số Đơn vị
5 2,2,6
5 6
7 0,1,2
0,1,1 8 3,2
9 3,2,2
Kết quả xổ số Cà Mau
21/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T01K3
100N
97
200N
760
400N
3734
4041
3019
1TR
2408
3TR
76793
53548
17920
40720
48871
59351
42009
10TR
96720
37708
20TR
74978
30TR
13306
ĐB
779724
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/01/2019
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2,2,2 0 8,9,8,6
4,7,5 1 9
2 0,0,0,4
9 3 4
3,2 4 1,8
Chục Số Đơn vị
5 1
0 6 0
9 7 1,8
0,4,0,7 8
1,0 9 7,3
Kết quả xổ số Cà Mau
14/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T01K2
100N
27
200N
479
400N
4517
6886
2524
1TR
8526
3TR
48449
06088
59450
39373
37988
84521
52813
10TR
97962
13990
20TR
43851
30TR
75634
ĐB
017718
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9 0
2,5 1 7,3,8
6 2 7,4,6,1
7,1 3 4
2,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 0,1
8,2 6 2
2,1 7 9,3
8,8,1 8 6,8,8
7,4 9 0
Kết quả xổ số Cà Mau
07/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T01K1
100N
95
200N
801
400N
1239
2634
2427
1TR
2888
3TR
20849
87857
36603
16627
65973
34288
53037
10TR
54337
92019
20TR
87633
30TR
49812
ĐB
561843
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,3
0 1 9,2
1 2 7,7
0,7,3,4 3 9,4,7,7,3
3 4 9,3
Chục Số Đơn vị
9 5 7
6
2,5,2,3,3 7 3
8,8 8 8,8
3,4,1 9 5
Kết quả xổ số Cà Mau
31/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: T12K5
100N
57
200N
891
400N
7425
2630
7755
1TR
6101
3TR
32688
71379
75145
46679
20450
82525
88818
10TR
71685
41745
20TR
59128
30TR
38104
ĐB
168260
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 31/12/2018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 31/12/2018  
Chục Số Đơn vị
3,5,6 0 1,4
9,0 1 8
2 5,5,8
3 0
0 4 5,5
Chục Số Đơn vị
2,5,4,2,8,4 5 7,5,0
6 0
5 7 9,9
8,1,2 8 8,5
7,7 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

73  ( 14 ngày )
95  ( 10 ngày )
13  ( 9 ngày )
21  ( 9 ngày )
50  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )

Miền Bắc

60  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
24  ( 14 ngày )
71  ( 13 ngày )
73  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
13  ( 9 ngày )
48  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

60  ( 13 ngày )
25  ( 12 ngày )
47  ( 11 ngày )
90  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
78  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
45  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )