http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T1
100N
76
200N
978
400N
3375
6241
5472
1TR
3208
3TR
68408
15827
32672
68540
72606
47452
29489
10TR
92539
71408
20TR
53787
30TR
49499
ĐB
734863
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,8,6,8
4 1
7,7,5 2 7
6 3 9
4 1,0
Chục Số Đơn vị
7 5 2
7,0 6 3
2,8 7 6,8,5,2,2
7,0,0,0 8 9,7
8,3,9 9 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T1
100N
83
200N
039
400N
1940
5552
3781
1TR
6343
3TR
03694
50178
74314
17896
74744
73655
07710
10TR
91125
82677
20TR
68951
30TR
66656
ĐB
385965
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
8,5 1 4,0
5 2 5
8,4 3 9
9,1,4 4 0,3,4
Chục Số Đơn vị
5,2,6 5 2,5,1,6
9,5 6 5
7 7 8,7
7 8 3,1
3 9 4,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
27/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T12
100N
24
200N
383
400N
0203
9196
2198
1TR
9582
3TR
93300
84705
07534
70534
36160
23367
60432
10TR
71387
06093
20TR
13266
30TR
53518
ĐB
081208
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/12/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 3,0,5,8
1 8
8,3 2 4
8,0,9 3 4,4,2
2,3,3 4
Chục Số Đơn vị
0 5
9,6 6 0,7,6
6,8 7
9,1,0 8 3,2,7
9 6,8,3
Kết quả xổ số Cần Thơ
20/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T12
100N
90
200N
170
400N
1500
8158
3742
1TR
3621
3TR
79065
39177
43144
89424
45292
76388
34605
10TR
44958
96348
20TR
42062
30TR
54827
ĐB
946709
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/12/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9,7,0 0 0,5,9
2 1
4,9,6 2 1,4,7
3
4,2 4 2,4,8
Chục Số Đơn vị
6,0 5 8,8
6 5,2
7,2 7 0,7
5,8,5,4 8 8
0 9 0,2
Kết quả xổ số Cần Thơ
13/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T12
100N
68
200N
117
400N
0464
6282
0461
1TR
2095
3TR
70240
19306
91261
34335
63549
02870
30156
10TR
08235
53341
20TR
12948
30TR
53857
ĐB
331302
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/12/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 6,2
6,6,4 1 7
8,0 2
3 5,5
6 4 0,9,1,8
Chục Số Đơn vị
9,3,3 5 6,7
0,5 6 8,4,1,1
1,5 7 0
6,4 8 2
4 9 5
Kết quả xổ số Cần Thơ
06/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T12
100N
77
200N
461
400N
3098
9167
1188
1TR
3103
3TR
30267
34784
17203
84709
69947
15698
32525
10TR
45631
49027
20TR
71258
30TR
10587
ĐB
425665
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/12/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,9
6,3 1
2 5,7
0,0 3 1
8 4 7
Chục Số Đơn vị
2,6 5 8
6 1,7,7,5
7,6,6,4,2,8 7 7
9,8,9,5 8 8,4,7
0 9 8,8
Kết quả xổ số Cần Thơ
29/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T11
100N
00
200N
774
400N
3348
0298
1687
1TR
4169
3TR
99167
37577
40484
60252
82337
51202
89218
10TR
58045
89706
20TR
79582
30TR
48332
ĐB
439206
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/11/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2,6,6
1 8
5,0,8,3 2
3 7,2
7,8 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2
0,0 6 9,7
8,6,7,3 7 4,7
4,9,1 8 7,4,2
6 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )