http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
15/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T11
100N
49
200N
292
400N
1702
1645
9876
1TR
7736
3TR
99521
35990
03730
43491
44210
05791
13431
10TR
90213
82336
20TR
69655
30TR
51917
ĐB
299397
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/11/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/11/2017  
Chục Số Đơn vị
9,3,1 0 2
2,9,9,3 1 0,3,7
9,0 2 1
1 3 6,0,1,6
4 9,5
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
7,3,3 6
1,9 7 6
8
4 9 2,0,1,1,7
Kết quả xổ số Cần Thơ
08/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T11
100N
10
200N
492
400N
2552
9590
2691
1TR
9448
3TR
20798
36561
24272
59110
28142
95259
02470
10TR
79336
40936
20TR
68389
30TR
46160
ĐB
371512
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/11/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1,9,1,7,6 0
9,6 1 0,0,2
9,5,7,4,1 2
3 6,6
4 8,2
Chục Số Đơn vị
5 2,9
3,3 6 1,0
7 2,0
4,9 8 9
5,8 9 2,0,1,8
Kết quả xổ số Cần Thơ
01/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T11
100N
44
200N
895
400N
4905
9093
3175
1TR
3938
3TR
19204
43951
83174
53193
82605
58393
78232
10TR
37739
58717
20TR
91044
30TR
74091
ĐB
412319
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/11/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5,4,5
5,9 1 7,9
3 2
9,9,9 3 8,2,9
4,0,7,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
9,0,7,0 5 1
6
1 7 5,4
3 8
3,1 9 5,3,3,3,1
Kết quả xổ số Cần Thơ
25/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T10
100N
49
200N
535
400N
0058
4463
4160
1TR
2243
3TR
61580
28263
32058
53248
59987
57283
00063
10TR
26650
42617
20TR
34556
30TR
93594
ĐB
112973
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/10/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,8,5 0
1 7
2
6,4,6,8,6,7 3 5
9 4 9,3,8
Chục Số Đơn vị
3 5 8,8,0,6
5 6 3,0,3,3
8,1 7 3
5,5,4 8 0,7,3
4 9 4
Kết quả xổ số Cần Thơ
18/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T10
100N
09
200N
006
400N
2381
2195
8098
1TR
5276
3TR
83718
90125
59524
93037
06391
22280
73580
10TR
68195
34823
20TR
73615
30TR
10624
ĐB
129573
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/10/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 9,6
8,9 1 8,5
2 5,4,3,4
2,7 3 7
2,2 4
Chục Số Đơn vị
9,2,9,1 5
0,7 6
3 7 6,3
9,1 8 1,0,0
0 9 5,8,1,5
Kết quả xổ số Cần Thơ
11/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T10
100N
85
200N
055
400N
0361
8065
2250
1TR
5734
3TR
08991
81383
18420
00551
50898
10448
70094
10TR
68339
73157
20TR
49688
30TR
96987
ĐB
759583
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/10/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,2 0
6,9,5 1
2 0
8,8 3 4,9
3,9 4 8
Chục Số Đơn vị
8,5,6 5 5,0,1,7
6 1,5
5,8 7
9,4,8 8 5,3,8,7,3
3 9 1,8,4
Kết quả xổ số Cần Thơ
04/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T10
100N
18
200N
888
400N
0474
2483
8602
1TR
6565
3TR
42225
39000
56274
94295
71598
03419
51388
10TR
83797
75530
20TR
89049
30TR
26265
ĐB
948381
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/10/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 2,0
8 1 8,9
0 2 5
8 3 0
7,7 4 9
Chục Số Đơn vị
6,2,9,6 5
6 5,5
9 7 4,4
1,8,9,8 8 8,3,8,1
1,4 9 5,8,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )