http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
19/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T9
100N
80
200N
095
400N
2817
2895
7033
1TR
9848
3TR
90505
57351
05031
82188
29262
48644
95671
10TR
24860
09191
20TR
83598
30TR
74309
ĐB
867934
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/09/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 5,9
5,3,7,9 1 7
6 2
3 3 3,1,4
4,3 4 8,4
Chục Số Đơn vị
9,9,0 5 1
6 2,0
1 7 1
4,8,9 8 0,8
0 9 5,5,1,8
Kết quả xổ số Cần Thơ
12/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T9
100N
97
200N
871
400N
0268
5899
9069
1TR
1470
3TR
87067
71092
78932
99036
42783
62282
02508
10TR
41175
55835
20TR
56742
30TR
05703
ĐB
462687
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/09/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,3
7 1
9,3,8,4 2
8,0 3 2,6,5
4 2
Chục Số Đơn vị
7,3 5
3 6 8,9,7
9,6,8 7 1,0,5
6,0 8 3,2,7
9,6 9 7,9,2
Kết quả xổ số Cần Thơ
05/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T9
100N
88
200N
064
400N
3017
0369
9293
1TR
5013
3TR
32639
75645
73666
29562
62041
88791
96357
10TR
43873
76446
20TR
05641
30TR
45670
ĐB
453517
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/09/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
4,9,4 1 7,3,7
6 2
9,1,7 3 9
6 4 5,1,6,1
Chục Số Đơn vị
4 5 7
6,4 6 4,9,6,2
1,5,1 7 3,0
8 8 8
6,3 9 3,1
Kết quả xổ số Cần Thơ
29/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T8
100N
36
200N
125
400N
7745
2895
4429
1TR
7399
3TR
94827
55149
51962
24888
12000
83825
83525
10TR
95862
13162
20TR
53861
30TR
76575
ĐB
547915
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/08/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
6 1 5
6,6,6 2 5,9,7,5,5
3 6
4 5,9
Chục Số Đơn vị
2,4,9,2,2,7,1 5
3 6 2,2,2,1
2 7 5
8 8 8
2,9,4 9 5,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
22/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T8
100N
96
200N
910
400N
3968
1535
5531
1TR
6842
3TR
94024
19990
49818
15332
22165
26009
95020
10TR
14342
09365
20TR
17778
30TR
62283
ĐB
254201
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/08/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9,2 0 9,1
3,0 1 0,8
4,3,4 2 4,0
8 3 5,1,2
2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
3,6,6 5
9 6 8,5,5
7 8
6,1,7 8 3
0 9 6,0
Kết quả xổ số Cần Thơ
15/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T8
100N
08
200N
789
400N
4151
2174
7604
1TR
5987
3TR
18695
06849
55345
96871
28571
09539
62905
10TR
75711
68592
20TR
45935
30TR
78741
ĐB
058341
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/08/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,4,5
5,7,7,1,4,4 1 1
9 2
3 9,5
7,0 4 9,5,1,1
Chục Số Đơn vị
9,4,0,3 5 1
6
8 7 4,1,1
0 8 9,7
8,4,3 9 5,2
Kết quả xổ số Cần Thơ
08/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T8
100N
08
200N
806
400N
2645
8448
1052
1TR
0057
3TR
40220
33047
29806
00265
49310
04388
40706
10TR
48420
10738
20TR
04982
30TR
88342
ĐB
102842
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/08/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1,2 0 8,6,6,6
1 0
5,8,4,4 2 0,0
3 8
4 5,8,7,2,2
Chục Số Đơn vị
4,6 5 2,7
0,0,0 6 5
5,4 7
0,4,8,3 8 8,2
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )