http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
14/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N
67
200N
477
400N
3422
5413
3650
1TR
2915
3TR
20174
21038
86954
32999
15785
56775
55598
10TR
57953
19687
20TR
76797
30TR
85719
ĐB
156960
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/03/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/03/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6 0
1 3,5,9
2 2 2
1,5 3 8
7,5 4
Chục Số Đơn vị
1,8,7 5 0,4,3
6 7,0
6,7,8,9 7 7,4,5
3,9 8 5,7
9,1 9 9,8,7
Kết quả xổ số Cần Thơ
07/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T3
100N
74
200N
927
400N
5422
2798
5451
1TR
8345
3TR
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
10TR
67099
16031
20TR
70310
30TR
52185
ĐB
258574
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/03/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/03/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1 0
5,6,3 1 0
2 2 7,2
8 3 4,0,7,1
7,3,7 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,8 5 1
6 1
2,4,3 7 4,4
9 8 3,5
9,9 9 8,9,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
28/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T2
100N
25
200N
861
400N
8628
7998
9632
1TR
6895
3TR
98592
20732
47741
93273
84596
94895
37808
10TR
31204
88865
20TR
66516
30TR
86851
ĐB
978077
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/02/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
6,4,5 1 6
3,9,3 2 5,8
7 3 2,2
0 4 1
Chục Số Đơn vị
2,9,9,6 5 1
9,1 6 1,5
7 7 3,7
2,9,0 8
9 8,5,2,6,5
Kết quả xổ số Cần Thơ
21/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T2
100N
02
200N
663
400N
7673
4292
3026
1TR
8217
3TR
06045
81871
28422
96183
94120
57381
78553
10TR
47003
09709
20TR
99222
30TR
39888
ĐB
800865
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/02/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,3,9
7,8 1 7
0,9,2,2 2 6,2,0,2
6,7,8,5,0 3
4 5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 3
2 6 3,5
1 7 3,1
8 8 3,1,8
0 9 2
Kết quả xổ số Cần Thơ
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T2
100N
22
200N
164
400N
7025
3776
5215
1TR
8390
3TR
21008
72607
92451
92957
37133
02413
73245
10TR
94383
93883
20TR
54192
30TR
43699
ĐB
576674
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7
5 1 5,3
2,9 2 2,5
3,1,8,8 3 3
6,7 4 5
Chục Số Đơn vị
2,1,4 5 1,7
7 6 4
0,5 7 6,4
0 8 3,3
9 9 0,2,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T2
100N
30
200N
164
400N
8921
1688
5206
1TR
4787
3TR
48361
59804
21093
43414
02269
15059
11474
10TR
95246
35253
20TR
32201
30TR
12777
ĐB
555999
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,4,1
2,6,0 1 4
2 1
9,5 3 0
6,0,1,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9,3
0,4 6 4,1,9
8,7 7 4,7
8 8 8,7
6,5,9 9 3,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T1
100N
19
200N
716
400N
2640
7150
5773
1TR
1552
3TR
51922
83778
13864
27791
00200
95211
06364
10TR
41021
16147
20TR
50842
30TR
92733
ĐB
455735
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,5,0 0 0
9,1,2 1 9,6,1
5,2,4 2 2,1
7,3 3 3,5
6,6 4 0,7,2
Chục Số Đơn vị
3 5 0,2
1 6 4,4
4 7 3,8
7 8
1 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )