http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
06/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T2
100N
80
200N
390
400N
8785
3246
7122
1TR
7536
3TR
65559
37044
06309
42944
00256
11072
17120
10TR
59907
03501
20TR
72320
30TR
46229
ĐB
105313
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,9,2,2 0 9,7,1
0 1 3
2,7 2 2,0,0,9
1 3 6
4,4 4 6,4,4
Chục Số Đơn vị
8 5 9,6
4,3,5 6
0 7 2
8 0,5
5,0,2 9 0
Kết quả xổ số Cần Thơ
30/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T1
100N
02
200N
481
400N
7599
6907
0233
1TR
2937
3TR
03122
52725
65687
49119
03449
42474
06291
10TR
54817
88699
20TR
44809
30TR
41780
ĐB
346643
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7,9
8,9 1 9,7
0,2 2 2,5
3,4 3 3,7
7 4 9,3
Chục Số Đơn vị
2 5
6
0,3,8,1 7 4
8 1,7,0
9,1,4,9,0 9 9,1,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
23/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T1
100N
11
200N
208
400N
7885
4139
2814
1TR
8675
3TR
79776
24780
71056
82415
15395
71662
23377
10TR
61009
35753
20TR
94249
30TR
71358
ĐB
688037
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,9
1 1 1,4,5
6 2
5 3 9,7
1 4 9
Chục Số Đơn vị
8,7,1,9 5 6,3,8
7,5 6 2
7,3 7 5,6,7
0,5 8 5,0
3,0,4 9 5
Kết quả xổ số Cần Thơ
16/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T1
100N
50
200N
635
400N
3308
4104
8547
1TR
8508
3TR
77241
87096
35660
56282
46180
10993
89505
10TR
00854
77160
20TR
29027
30TR
22615
ĐB
105296
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6,8,6 0 8,4,8,5
4 1 5
8 2 7
9 3 5
0,5 4 7,1
Chục Số Đơn vị
3,0,1 5 0,4
9,9 6 0,0
4,2 7
0,0 8 2,0
9 6,3,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
09/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T1
100N
77
200N
627
400N
2471
0488
8050
1TR
3990
3TR
21686
44559
87284
51498
12270
33801
90045
10TR
85087
60332
20TR
45227
30TR
98177
ĐB
985881
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,7 0 1
7,0,8 1
3 2 7,7
3 2
8 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 0,9
8 6
7,2,8,2,7 7 7,1,0,7
8,9 8 8,6,4,7,1
5 9 0,8
Kết quả xổ số Cần Thơ
02/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T1
100N
48
200N
189
400N
8914
0342
0021
1TR
1694
3TR
04776
10001
74798
91544
68617
52458
48585
10TR
07883
80922
20TR
49285
30TR
01467
ĐB
475568
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1
2,0 1 4,7
4,2 2 1,2
8 3
1,9,4 4 8,2,4
Chục Số Đơn vị
8,8 5 8
7 6 7,8
1,6 7 6
4,9,5,6 8 9,5,3,5
8 9 4,8
Kết quả xổ số Cần Thơ
26/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T12
100N
79
200N
173
400N
7559
9275
8516
1TR
9193
3TR
95055
54473
09978
08709
07586
58424
54021
10TR
85897
71612
20TR
34268
30TR
86827
ĐB
025825
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/12/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9
2 1 6,2
1 2 4,1,7,5
7,9,7 3
2 4
Chục Số Đơn vị
7,5,2 5 9,5
1,8 6 8
9,2 7 9,3,5,3,8
7,6 8 6
7,5,0 9 3,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )