http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
11/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T7
100N
68
200N
796
400N
5461
3578
4741
1TR
5306
3TR
08744
55748
73087
88030
78276
01977
12428
10TR
96009
66725
20TR
99599
30TR
78524
ĐB
992167
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/07/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,9
6,4 1
2 8,5,4
3 0
4,2 4 1,4,8
Chục Số Đơn vị
2 5
9,0,7 6 8,1,7
8,7,6 7 8,6,7
6,7,4,2 8 7
0,9 9 6,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
04/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T7
100N
83
200N
142
400N
7319
6832
7400
1TR
7628
3TR
34688
84589
65843
16282
01952
63025
73940
10TR
24311
06143
20TR
25684
30TR
95453
ĐB
800054
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/07/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0
1 1 9,1
4,3,8,5 2 8,5
8,4,4,5 3 2
8,5 4 2,3,0,3
Chục Số Đơn vị
2 5 2,3,4
6
7
2,8 8 3,8,9,2,4
1,8 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
27/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T6
100N
40
200N
209
400N
0138
9872
0131
1TR
6509
3TR
03181
28496
34976
41726
03208
55682
55858
10TR
57099
62105
20TR
39485
30TR
75786
ĐB
775566
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/06/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9,8,5
3,8 1
7,8 2 6
3 8,1
4 0
Chục Số Đơn vị
0,8 5 8
9,7,2,8,6 6 6
7 2,6
3,0,5 8 1,2,5,6
0,0,9 9 6,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
20/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T6
100N
70
200N
498
400N
4299
7143
0882
1TR
8751
3TR
70463
36261
66132
35999
23052
62802
04739
10TR
80216
74772
20TR
74007
30TR
98104
ĐB
618333
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/06/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,7,4
5,6 1 6
8,3,5,0,7 2
4,6,3 3 2,9,3
0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 1,2
1 6 3,1
0 7 0,2
9 8 2
9,9,3 9 8,9,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N
46
200N
461
400N
0069
3316
2475
1TR
4984
3TR
78510
74249
19683
62143
70875
12368
58422
10TR
23581
67300
20TR
19440
30TR
11129
ĐB
822247
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,4 0 0
6,8 1 6,0
2 2 2,9
8,4 3
8 4 6,9,3,0,7
Chục Số Đơn vị
7,7 5
4,1 6 1,9,8
4 7 5,5
6 8 4,3,1
6,4,2 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N
47
200N
519
400N
5185
0927
3883
1TR
5030
3TR
69170
75896
43992
40852
07264
55589
98025
10TR
10978
71638
20TR
13149
30TR
57142
ĐB
030827
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,7 0
1 9
9,5,4 2 7,5,7
8 3 0,8
6 4 7,9,2
Chục Số Đơn vị
8,2 5 2
9 6 4
4,2,2 7 0,8
7,3 8 5,3,9
1,8,4 9 6,2
Kết quả xổ số Cần Thơ
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N
75
200N
039
400N
7177
9837
3440
1TR
5498
3TR
20745
43337
83306
45019
25140
46648
81118
10TR
61182
01711
20TR
35737
30TR
93596
ĐB
167473
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 6
1 1 9,8,1
8 2
7 3 9,7,7,7
4 0,5,0,8
Chục Số Đơn vị
7,4 5
0,9 6
7,3,3,3 7 5,7,3
9,4,1 8 2
3,1 9 8,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )