http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/06/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N
46
200N
461
400N
0069
3316
2475
1TR
4984
3TR
78510
74249
19683
62143
70875
12368
58422
10TR
23581
67300
20TR
19440
30TR
11129
ĐB
822247
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,4 0 0
6,8 1 6,0
2 2 2,9
8,4 3
8 4 6,9,3,0,7
Chục Số Đơn vị
7,7 5
4,1 6 1,9,8
4 7 5,5
6 8 4,3,1
6,4,2 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N
47
200N
519
400N
5185
0927
3883
1TR
5030
3TR
69170
75896
43992
40852
07264
55589
98025
10TR
10978
71638
20TR
13149
30TR
57142
ĐB
030827
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,7 0
1 9
9,5,4 2 7,5,7
8 3 0,8
6 4 7,9,2
Chục Số Đơn vị
8,2 5 2
9 6 4
4,2,2 7 0,8
7,3 8 5,3,9
1,8,4 9 6,2
Kết quả xổ số Cần Thơ
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N
75
200N
039
400N
7177
9837
3440
1TR
5498
3TR
20745
43337
83306
45019
25140
46648
81118
10TR
61182
01711
20TR
35737
30TR
93596
ĐB
167473
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 6
1 1 9,8,1
8 2
7 3 9,7,7,7
4 0,5,0,8
Chục Số Đơn vị
7,4 5
0,9 6
7,3,3,3 7 5,7,3
9,4,1 8 2
3,1 9 8,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
23/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N
29
200N
482
400N
9867
9416
2625
1TR
3654
3TR
88757
83187
37175
86074
76987
30384
07811
10TR
05749
97268
20TR
29494
30TR
17878
ĐB
811998
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 23/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 23/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 6,1
8 2 9,5
3
5,7,8,9 4 9
Chục Số Đơn vị
2,7 5 4,7
1 6 7,8
6,5,8,8 7 5,4,8
6,7,9 8 2,7,7,4
2,4 9 4,8
Kết quả xổ số Cần Thơ
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
40
200N
544
400N
1768
2173
2902
1TR
5969
3TR
18672
39484
98138
31078
61683
76635
92603
10TR
06110
91619
20TR
06506
30TR
29596
ĐB
815161
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,3,6
6 1 0,9
0,7 2
7,8,0 3 8,5
4,8 4 0,4
Chục Số Đơn vị
3 5
0,9 6 8,9,1
7 3,2,8
6,3,7 8 4,3
6,1 9 6
Kết quả xổ số Cần Thơ
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
45
200N
253
400N
7628
0655
1867
1TR
0402
3TR
42042
68498
76740
60583
12670
69441
88093
10TR
42119
11879
20TR
72047
30TR
41128
ĐB
978810
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7,1 0 2
4 1 9,0
0,4 2 8,8
5,8,9 3
4 5,2,0,1,7
Chục Số Đơn vị
4,5 5 3,5
6 7
6,4 7 0,9
2,9,2 8 3
1,7 9 8,3
Kết quả xổ số Cần Thơ
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N
29
200N
415
400N
4349
3660
7518
1TR
0664
3TR
57233
18537
63657
80663
98840
11854
96175
10TR
52599
17432
20TR
60654
30TR
65835
ĐB
404049
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4 0
1 5,8
3 2 9
3,6 3 3,7,2,5
6,5,5 4 9,0,9
Chục Số Đơn vị
1,7,3 5 7,4,4
6 0,4,3
3,5 7 5
1 8
2,4,9,4 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )