http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
13/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T9
100N
31
200N
613
400N
7674
5183
0738
1TR
2549
3TR
86287
17720
16444
21087
20299
87906
50031
10TR
33953
69334
20TR
37559
30TR
04435
ĐB
004066
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/09/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/09/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 6
3,3 1 3
2 0
1,8,5 3 1,8,1,4,5
7,4,3 4 9,4
Chục Số Đơn vị
3 5 3,9
0,6 6 6
8,8 7 4
3 8 3,7,7
4,9,5 9 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
06/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T9
100N
81
200N
957
400N
0838
4817
6318
1TR
1361
3TR
60722
82614
80566
77638
12311
57534
11791
10TR
67315
95561
20TR
06797
30TR
34684
ĐB
878979
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/09/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0
8,6,1,9,6 1 7,8,4,1,5
2 2 2
3 8,8,4
1,3,8 4
Chục Số Đơn vị
1 5 7
6 6 1,6,1
5,1,9 7 9
3,1,3 8 1,4
7 9 1,7
Kết quả xổ số Cần Thơ
30/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T8
100N
84
200N
633
400N
2603
0509
1714
1TR
1895
3TR
99533
33074
86394
20257
08079
29977
11310
10TR
96518
03599
20TR
34136
30TR
03336
ĐB
479819
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/08/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,9
1 4,0,8,9
2
3,0,3 3 3,3,6,6
8,1,7,9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 7
3,3 6
5,7 7 4,9,7
1 8 4
0,7,9,1 9 5,4,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
23/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T8
100N
52
200N
073
400N
9283
4707
2455
1TR
7167
3TR
68801
56299
61873
28255
01395
70964
99843
10TR
49625
71112
20TR
71598
30TR
48391
ĐB
968627
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 23/08/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 23/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,1
0,9 1 2
5,1 2 5,7
7,8,7,4 3
6 4 3
Chục Số Đơn vị
5,5,9,2 5 2,5,5
6 7,4
0,6,2 7 3,3
9 8 3
9 9 9,5,8,1
Kết quả xổ số Cần Thơ
16/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T8
100N
26
200N
564
400N
4038
2387
4112
1TR
6043
3TR
48436
30034
23439
87801
06256
09042
04821
10TR
52873
15124
20TR
18465
30TR
71442
ĐB
529535
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/08/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,2 1 2
1,4,4 2 6,1,4
4,7 3 8,6,4,9,5
6,3,2 4 3,2,2
Chục Số Đơn vị
6,3 5 6
2,3,5 6 4,5
8 7 3
3 8 7
3 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
09/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T8
100N
49
200N
440
400N
5582
6757
2584
1TR
6313
3TR
94655
93698
76009
79244
32846
90805
37962
10TR
18719
99193
20TR
08617
30TR
67708
ĐB
980015
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/08/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,5,8
1 3,9,7,5
8,6 2
1,9 3
8,4 4 9,0,4,6
Chục Số Đơn vị
5,0,1 5 7,5
4 6 2
5,1 7
9,0 8 2,4
4,0,1 9 8,3
Kết quả xổ số Cần Thơ
02/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T8
100N
47
200N
651
400N
4447
0257
7800
1TR
4836
3TR
65636
87376
03516
45129
53808
04442
44882
10TR
19995
62682
20TR
48163
30TR
52710
ĐB
317407
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/08/2017
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,8,7
5 1 6,0
4,8,8 2 9
6 3 6,6
4 7,7,2
Chục Số Đơn vị
9 5 1,7
3,3,7,1 6 3
4,4,5,0 7 6
0 8 2,2
2 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )