http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/02/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T2
100N
22
200N
164
400N
7025
3776
5215
1TR
8390
3TR
21008
72607
92451
92957
37133
02413
73245
10TR
94383
93883
20TR
54192
30TR
43699
ĐB
576674
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7
5 1 5,3
2,9 2 2,5
3,1,8,8 3 3
6,7 4 5
Chục Số Đơn vị
2,1,4 5 1,7
7 6 4
0,5 7 6,4
0 8 3,3
9 9 0,2,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T2
100N
30
200N
164
400N
8921
1688
5206
1TR
4787
3TR
48361
59804
21093
43414
02269
15059
11474
10TR
95246
35253
20TR
32201
30TR
12777
ĐB
555999
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,4,1
2,6,0 1 4
2 1
9,5 3 0
6,0,1,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9,3
0,4 6 4,1,9
8,7 7 4,7
8 8 8,7
6,5,9 9 3,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T1
100N
19
200N
716
400N
2640
7150
5773
1TR
1552
3TR
51922
83778
13864
27791
00200
95211
06364
10TR
41021
16147
20TR
50842
30TR
92733
ĐB
455735
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,5,0 0 0
9,1,2 1 9,6,1
5,2,4 2 2,1
7,3 3 3,5
6,6 4 0,7,2
Chục Số Đơn vị
3 5 0,2
1 6 4,4
4 7 3,8
7 8
1 9 1
Kết quả xổ số Cần Thơ
24/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T1
100N
99
200N
332
400N
0033
0358
1977
1TR
8221
3TR
33304
53943
81441
99090
03843
69799
10318
10TR
40210
94956
20TR
60969
30TR
63285
ĐB
225907
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/01/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 4,7
2,4 1 8,0
3 2 1
3,4,4 3 2,3
0 4 3,1,3
Chục Số Đơn vị
8 5 8,6
5 6 9
7,0 7 7
5,1 8 5
9,9,6 9 9,0,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T1
100N
11
200N
167
400N
6523
0613
0598
1TR
1906
3TR
07647
51406
76004
11323
58570
85218
72463
10TR
91311
06066
20TR
49462
30TR
08048
ĐB
750107
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,6,4,7
1,1 1 1,3,8,1
6 2 3,3
2,1,2,6 3
0 4 7,8
Chục Số Đơn vị
5
0,0,6 6 7,3,6,2
6,4,0 7 0
9,1,4 8
9 8
Kết quả xổ số Cần Thơ
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T1
100N
76
200N
978
400N
3375
6241
5472
1TR
3208
3TR
68408
15827
32672
68540
72606
47452
29489
10TR
92539
71408
20TR
53787
30TR
49499
ĐB
734863
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,8,6,8
4 1
7,7,5 2 7
6 3 9
4 1,0
Chục Số Đơn vị
7 5 2
7,0 6 3
2,8 7 6,8,5,2,2
7,0,0,0 8 9,7
8,3,9 9 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T1
100N
83
200N
039
400N
1940
5552
3781
1TR
6343
3TR
03694
50178
74314
17896
74744
73655
07710
10TR
91125
82677
20TR
68951
30TR
66656
ĐB
385965
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
8,5 1 4,0
5 2 5
8,4 3 9
9,1,4 4 0,3,4
Chục Số Đơn vị
5,2,6 5 2,5,1,6
9,5 6 5
7 7 8,7
7 8 3,1
3 9 4,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )