http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
40
200N
544
400N
1768
2173
2902
1TR
5969
3TR
18672
39484
98138
31078
61683
76635
92603
10TR
06110
91619
20TR
06506
30TR
29596
ĐB
815161
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,3,6
6 1 0,9
0,7 2
7,8,0 3 8,5
4,8 4 0,4
Chục Số Đơn vị
3 5
0,9 6 8,9,1
7 3,2,8
6,3,7 8 4,3
6,1 9 6
Kết quả xổ số Cần Thơ
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
45
200N
253
400N
7628
0655
1867
1TR
0402
3TR
42042
68498
76740
60583
12670
69441
88093
10TR
42119
11879
20TR
72047
30TR
41128
ĐB
978810
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7,1 0 2
4 1 9,0
0,4 2 8,8
5,8,9 3
4 5,2,0,1,7
Chục Số Đơn vị
4,5 5 3,5
6 7
6,4 7 0,9
2,9,2 8 3
1,7 9 8,3
Kết quả xổ số Cần Thơ
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N
29
200N
415
400N
4349
3660
7518
1TR
0664
3TR
57233
18537
63657
80663
98840
11854
96175
10TR
52599
17432
20TR
60654
30TR
65835
ĐB
404049
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4 0
1 5,8
3 2 9
3,6 3 3,7,2,5
6,5,5 4 9,0,9
Chục Số Đơn vị
1,7,3 5 7,4,4
6 0,4,3
3,5 7 5
1 8
2,4,9,4 9 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
25/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N
76
200N
365
400N
8854
9575
9189
1TR
1079
3TR
17172
37851
80809
80429
31885
07206
97647
10TR
83966
68582
20TR
99435
30TR
00097
ĐB
460986
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/04/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,6
5 1
7,8 2 9
3 5
5 4 7
Chục Số Đơn vị
6,7,8,3 5 4,1
7,0,6,8 6 5,6
4,9 7 6,5,9,2
8 9,5,2,6
8,7,0,2 9 7
Kết quả xổ số Cần Thơ
18/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N
21
200N
353
400N
7651
4927
2977
1TR
9230
3TR
00155
63039
87860
96339
19907
68113
55114
10TR
29559
53483
20TR
39599
30TR
14863
ĐB
221596
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/04/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 7
2,5 1 3,4
2 1,7
5,1,8,6 3 0,9,9
1 4
Chục Số Đơn vị
5 5 3,1,5,9
9 6 0,3
2,7,0 7 7
8 3
3,3,5,9 9 9,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
11/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N
18
200N
530
400N
2486
7485
3143
1TR
8733
3TR
76648
36159
43917
97204
78271
74833
00465
10TR
94871
16389
20TR
46228
30TR
57976
ĐB
068261
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/04/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
7,7,6 1 8,7
2 8
4,3,3 3 0,3,3
0 4 3,8
Chục Số Đơn vị
8,6 5 9
8,7 6 5,1
1 7 1,1,6
1,4,2 8 6,5,9
5,8 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
04/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T4
100N
96
200N
553
400N
6827
4338
6093
1TR
3017
3TR
43099
67911
17385
77872
07369
03037
16890
10TR
24716
11218
20TR
33258
30TR
96610
ĐB
551588
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/04/2018
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/04/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1 0
1 1 7,1,6,8,0
7 2 7
5,9 3 8,7
4
Chục Số Đơn vị
8 5 3,8
9,1 6 9
2,1,3 7 2
3,1,5,8 8 5,8
9,6 9 6,3,9,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )