http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
27/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL5K4
100N
69
200N
982
400N
9851
9642
9521
1TR
7972
3TR
31215
82451
99299
86296
09659
83301
42201
10TR
99146
24034
20TR
16114
30TR
46406
ĐB
014287
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,1,6
5,2,5,0,0 1 5,4
8,4,7 2 1
3 4
3,1 4 2,6
Chục Số Đơn vị
1 5 1,1,9
9,4,0 6 9
8 7 2
8 2,7
6,9,5 9 9,6
Kết quả xổ số Đà Lạt
20/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL5K3
100N
72
200N
039
400N
9979
1767
4766
1TR
3537
3TR
44987
74228
96852
83325
94751
67100
05293
10TR
91699
31240
20TR
48851
30TR
43269
ĐB
044063
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0
5,5 1
7,5 2 8,5
9,6 3 9,7
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,1,1
6 6 7,6,9,3
6,3,8 7 2,9
2 8 7
3,7,9,6 9 3,9
Kết quả xổ số Đà Lạt
13/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL5K2
100N
14
200N
724
400N
0981
2263
6944
1TR
8656
3TR
96994
23915
63782
08057
50918
16647
78389
10TR
83976
83047
20TR
89079
30TR
70743
ĐB
002603
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3
8 1 4,5,8
8 2 4
6,4,0 3
1,2,4,9 4 4,7,7,3
Chục Số Đơn vị
1 5 6,7
5,7 6 3
5,4,4 7 6,9
1 8 1,2,9
8,7 9 4
Kết quả xổ số Đà Lạt
06/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL5K1
100N
69
200N
105
400N
4878
0887
3578
1TR
5121
3TR
79478
49198
20002
95410
18068
03992
60777
10TR
87406
07032
20TR
88076
30TR
42492
ĐB
620989
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,2,6
2 1 0
0,9,3,9 2 1
3 2
4
Chục Số Đơn vị
0 5
0,7 6 9,8
8,7 7 8,8,8,7,6
7,7,7,9,6 8 7,9
6,8 9 8,2,2
Kết quả xổ số Đà Lạt
29/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL4K5
100N
85
200N
337
400N
3189
7570
4946
1TR
0910
3TR
16087
01237
69401
74286
84781
02658
88925
10TR
89389
85582
20TR
51134
30TR
67584
ĐB
154022
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/04/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/04/2018  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 1
0,8 1 0
8,2 2 5,2
3 7,7,4
3,8 4 6
Chục Số Đơn vị
8,2 5 8
4,8 6
3,8,3 7 0
5 8 5,9,7,6,1,9,2,4
8,8 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
22/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL4K4
100N
27
200N
407
400N
1585
7581
8009
1TR
3167
3TR
07737
89661
23632
86226
86761
66631
81845
10TR
24678
56703
20TR
24453
30TR
47027
ĐB
668230
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/04/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,9,3
8,6,6,3 1
3 2 7,6,7
0,5 3 7,2,1,0
4 5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 3
2 6 7,1,1
2,0,6,3,2 7 8
7 8 5,1
0 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
15/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL4K3
100N
15
200N
867
400N
8944
6426
2829
1TR
1194
3TR
65727
42255
38780
22571
03562
45890
60637
10TR
98932
84276
20TR
54371
30TR
91869
ĐB
508763
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/04/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9 0
7,7 1 5
6,3 2 6,9,7
6 3 7,2
4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5
2,7 6 7,2,9,3
6,2,3 7 1,6,1
8 0
2,6 9 4,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )