http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
17/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K3
100N
02
200N
990
400N
5732
6753
5244
1TR
0974
3TR
39297
53102
70422
81977
74948
80126
83216
10TR
18929
84473
20TR
97309
30TR
32433
ĐB
951605
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/09/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/09/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,2,9,5
1 6
0,3,0,2 2 2,6,9
5,7,3 3 2,3
4,7 4 4,8
Chục Số Đơn vị
0 5 3
2,1 6
9,7 7 4,7,3
4 8
2,0 9 0,7
Kết quả xổ số Đà Lạt
10/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K2
100N
43
200N
706
400N
6971
5362
1997
1TR
8977
3TR
16610
33232
63515
24965
03182
62313
16040
10TR
98162
64692
20TR
51884
30TR
30767
ĐB
087121
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/09/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 6
7,2 1 0,5,3
6,3,8,6,9 2 1
4,1 3 2
8 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,6 5
0 6 2,5,2,7
9,7,6 7 1,7
8 2,4
9 7,2
Kết quả xổ số Đà Lạt
03/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K1
100N
70
200N
209
400N
3960
6889
8975
1TR
8372
3TR
07674
48259
27395
28775
19048
77541
46989
10TR
32274
67540
20TR
69855
30TR
10286
ĐB
691993
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/09/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6,4 0 9
4 1
7 2
9 3
7,7 4 8,1,0
Chục Số Đơn vị
7,9,7,5 5 9,5
8 6 0
7 0,5,2,4,5,4
4 8 9,9,6
0,8,5,8 9 5,3
Kết quả xổ số Đà Lạt
27/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K4
100N
84
200N
283
400N
5120
4596
0446
1TR
2976
3TR
68776
53826
85394
18524
59514
67281
74545
10TR
87022
08790
20TR
63491
30TR
37402
ĐB
149460
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,9,6 0 2
8,9 1 4
2,0 2 0,6,4,2
8 3
8,9,2,1 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4 5
9,4,7,7,2 6 0
7 6,6
8 4,3,1
9 6,4,0,1
Kết quả xổ số Đà Lạt
20/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K3
100N
84
200N
832
400N
8582
3517
0821
1TR
0334
3TR
21391
08501
50598
32462
39339
46059
16173
10TR
06660
87940
20TR
34850
30TR
63261
ĐB
979362
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6,4,5 0 1
2,9,0,6 1 7
3,8,6,6 2 1
7 3 2,4,9
8,3 4 0
Chục Số Đơn vị
5 9,0
6 2,0,1,2
1 7 3
9 8 4,2
3,5 9 1,8
Kết quả xổ số Đà Lạt
13/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K2
100N
92
200N
591
400N
6714
9872
3962
1TR
3281
3TR
53996
30884
64551
56698
84955
80487
54886
10TR
42298
97324
20TR
57357
30TR
22429
ĐB
706817
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0
9,8,5 1 4,7
9,7,6 2 4,9
3
1,8,2 4
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5,7
9,8 6 2
8,5,1 7 2
9,9 8 1,4,7,6
2 9 2,1,6,8,8
Kết quả xổ số Đà Lạt
06/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K1
100N
92
200N
847
400N
1791
6538
4201
1TR
0090
3TR
41750
25974
73271
26429
95315
34398
82923
10TR
73852
61007
20TR
26006
30TR
30067
ĐB
162582
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 1,7,6
9,0,7 1 5
9,5,8 2 9,3
2 3 8
7 4 7
Chục Số Đơn vị
1 5 0,2
0 6 7
4,0,6 7 4,1
3,9 8 2
2 9 2,1,0,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )