http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
15/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL7K3
100N
92
200N
750
400N
9951
1617
8803
1TR
9092
3TR
49878
62921
08384
87048
29475
49752
95218
10TR
92434
01611
20TR
17484
30TR
17987
ĐB
459083
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/07/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/07/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
5,2,1 1 7,8,1
9,9,5 2 1
0,8 3 4
8,3,8 4 8
Chục Số Đơn vị
7 5 0,1,2
6
1,8 7 8,5
7,4,1 8 4,4,7,3
9 2,2
Kết quả xổ số Đà Lạt
08/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL7K2
100N
02
200N
761
400N
4480
9212
5789
1TR
2580
3TR
85927
46864
17011
66690
91983
25705
46009
10TR
90699
88324
20TR
54378
30TR
40165
ĐB
439388
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/07/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8,9 0 2,5,9
6,1 1 2,1
0,1 2 7,4
8 3
6,2 4
Chục Số Đơn vị
0,6 5
6 1,4,5
2 7 8
7,8 8 0,9,0,3,8
8,0,9 9 0,9
Kết quả xổ số Đà Lạt
01/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL7K1
100N
37
200N
081
400N
0881
4238
0009
1TR
4984
3TR
73232
71526
04836
36652
91449
55958
53217
10TR
46128
68727
20TR
77057
30TR
50051
ĐB
458717
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/07/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9
8,8,5 1 7,7
3,5 2 6,8,7
3 7,8,2,6
8 4 9
Chục Số Đơn vị
5 2,8,7,1
2,3 6
3,1,2,5,1 7
3,5,2 8 1,1,4
0,4 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
24/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K4
100N
96
200N
702
400N
3923
0993
4659
1TR
5583
3TR
83951
00775
33637
10145
85585
73551
20293
10TR
03226
92868
20TR
01125
30TR
95796
ĐB
133610
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
5,5 1 0
0 2 3,6,5
2,9,8,9 3 7
4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,8,2 5 9,1,1
9,2,9 6 8
3 7 5
6 8 3,5
5 9 6,3,3,6
Kết quả xổ số Đà Lạt
17/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K3
100N
95
200N
779
400N
9406
6714
7771
1TR
0754
3TR
34142
19008
02276
61550
83171
28484
00359
10TR
08764
23033
20TR
19004
30TR
48206
ĐB
230518
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/06/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,8,4,6
7,7 1 4,8
4 2
3 3 3
1,5,8,6,0 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 4,0,9
0,7,0 6 4
7 9,1,6,1
0,1 8 4
7,5 9 5
Kết quả xổ số Đà Lạt
10/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K2
100N
90
200N
982
400N
5498
6793
1631
1TR
2371
3TR
05599
21871
92088
84628
12897
13058
09035
10TR
90446
85389
20TR
90513
30TR
84951
ĐB
518355
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0
3,7,7,5 1 3
8 2 8
9,1 3 1,5
4 6
Chục Số Đơn vị
3,5 5 8,1,5
4 6
9 7 1,1
9,8,2,5 8 2,8,9
9,8 9 0,8,3,9,7
Kết quả xổ số Đà Lạt
03/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K1
100N
64
200N
306
400N
4941
5618
5887
1TR
9214
3TR
75157
37230
41376
65380
09362
77454
29579
10TR
14789
25337
20TR
24757
30TR
99781
ĐB
463285
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 6
4,8 1 8,4
6 2
3 0,7
6,1,5 4 1
Chục Số Đơn vị
8 5 7,4,7
0,7 6 4,2
8,5,3,5 7 6,9
1 8 7,0,9,1,5
7,8 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )