http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
14/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K2
100N
75
200N
435
400N
1175
4317
1153
1TR
2661
3TR
32563
18191
99154
22290
84765
31243
91027
10TR
17512
79192
20TR
18640
30TR
25623
ĐB
456470
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/01/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,7 0
6,9 1 7,2
1,9 2 7,3
5,6,4,2 3 5
5 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,3,7,6 5 3,4
6 1,3,5
1,2 7 5,5,0
8
9 1,0,2
Kết quả xổ số Đà Lạt
07/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K1
100N
18
200N
846
400N
7090
7469
3932
1TR
4643
3TR
29683
05814
02813
05389
31985
55178
35471
10TR
67410
40679
20TR
98064
30TR
31706
ĐB
663294
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/01/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6
7 1 8,4,3,0
3 2
4,8,1 3 2
1,6,9 4 6,3
Chục Số Đơn vị
8 5
4,0 6 9,4
7 8,1,9
1,7 8 3,9,5
6,8,7 9 0,4
Kết quả xổ số Đà Lạt
31/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K5
100N
07
200N
378
400N
7470
7693
1785
1TR
0008
3TR
31451
99927
56316
32374
81774
14620
17494
10TR
73794
84337
20TR
26407
30TR
24446
ĐB
244281
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 7,8,7
5,8 1 6
2 7,0
9 3 7
7,7,9,9 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5 1
1,4 6
0,2,3,0 7 8,0,4,4
7,0 8 5,1
9 3,4,4
Kết quả xổ số Đà Lạt
24/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K4
100N
05
200N
931
400N
8042
8693
1908
1TR
9363
3TR
09053
04753
16932
21410
30627
90451
02754
10TR
39092
43570
20TR
53479
30TR
33997
ĐB
042717
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 5,8
3,5 1 0,7
4,3,9 2 7
9,6,5,5 3 1,2
5 4 2
Chục Số Đơn vị
0 5 3,3,1,4
6 3
2,9,1 7 0,9
0 8
7 9 3,2,7
Kết quả xổ số Đà Lạt
17/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K3
100N
29
200N
961
400N
9586
1836
0753
1TR
5861
3TR
49204
08655
14915
22766
09911
88206
41130
10TR
55237
97284
20TR
38091
30TR
39441
ĐB
765075
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,6
6,6,1,9,4 1 5,1
2 9
5 3 6,0,7
0,8 4 1
Chục Số Đơn vị
5,1,7 5 3,5
8,3,6,0 6 1,1,6
3 7 5
8 6,4
2 9 1
Kết quả xổ số Đà Lạt
10/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K2
100N
69
200N
946
400N
3628
6448
9457
1TR
2884
3TR
82947
01405
64472
09732
19826
67235
67423
10TR
74064
56175
20TR
62380
30TR
97075
ĐB
278631
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
3 1
7,3 2 8,6,3
2 3 2,5,1
8,6 4 6,8,7
Chục Số Đơn vị
0,3,7,7 5 7
4,2 6 9,4
5,4 7 2,5,5
2,4 8 4,0
6 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
03/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K1
100N
76
200N
254
400N
1290
4303
1966
1TR
2533
3TR
27397
52182
54562
46044
48945
51792
87110
10TR
31230
02915
20TR
90966
30TR
03370
ĐB
645742
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9,1,3,7 0 3
1 0,5
8,6,9,4 2
0,3 3 3,0
5,4 4 4,5,2
Chục Số Đơn vị
4,1 5 4
7,6,6 6 6,2,6
9 7 6,0
8 2
9 0,7,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )