http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
18/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL3K3
100N
00
200N
400
400N
1258
3974
4823
1TR
7637
3TR
77988
37077
27530
01788
49117
67817
05057
10TR
98989
47923
20TR
52752
30TR
00641
ĐB
989729
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/03/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,0,3 0 0,0
4 1 7,7
5 2 3,3,9
2,2 3 7,0
7 4 1
Chục Số Đơn vị
5 8,7,2
6
3,7,1,1,5 7 4,7
5,8,8 8 8,8,9
8,2 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
11/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL3K2
100N
86
200N
641
400N
5841
2720
4298
1TR
9880
3TR
84276
85172
46422
33257
04248
23026
39436
10TR
26383
64876
20TR
53815
30TR
69838
ĐB
761766
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/03/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/03/2018  
Chục Số Đơn vị
2,8 0
4,4 1 5
7,2 2 0,2,6
8 3 6,8
4 1,1,8
Chục Số Đơn vị
1 5 7
8,7,2,3,7,6 6 6
5 7 6,2,6
9,4,3 8 6,0,3
9 8
Kết quả xổ số Đà Lạt
04/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL3K1
100N
58
200N
407
400N
8040
2480
0126
1TR
4585
3TR
72321
13868
94666
79083
27281
81526
58109
10TR
05603
58151
20TR
72635
30TR
77754
ĐB
167858
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/03/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 7,9,3
2,8,5 1
2 6,1,6
8,0 3 5
5 4 0
Chục Số Đơn vị
8,3 5 8,1,4,8
2,6,2 6 8,6
0 7
5,6,5 8 0,5,3,1
0 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
25/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL2K4
100N
66
200N
248
400N
8365
4295
4829
1TR
5545
3TR
98608
75355
79679
71313
76308
40133
97574
10TR
04923
00086
20TR
15875
30TR
19873
ĐB
907588
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/02/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 3
2 9,3
1,3,2,7 3 3
7 4 8,5
Chục Số Đơn vị
6,9,4,5,7 5 5
6,8 6 6,5
7 9,4,5,3
4,0,0,8 8 6,8
2,7 9 5
Kết quả xổ số Đà Lạt
18/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL2K3
100N
67
200N
125
400N
8069
4590
2297
1TR
8317
3TR
86443
45201
92304
01816
63839
21928
44415
10TR
88943
55201
20TR
35808
30TR
13353
ĐB
222786
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/02/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,4,1,8
0,0 1 7,6,5
2 5,8
4,4,5 3 9
0 4 3,3
Chục Số Đơn vị
2,1 5 3
1,8 6 7,9
6,9,1 7
2,0 8 6
6,3 9 0,7
Kết quả xổ số Đà Lạt
11/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL2K2
100N
88
200N
852
400N
3759
3402
9705
1TR
8623
3TR
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
10TR
03956
31363
20TR
52556
30TR
22599
ĐB
830269
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/02/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,4
1 6
5,0,2 2 3,2
2,6,9,6 3
0 4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 2,9,6,6
7,1,4,5,5 6 3,3,9
7 6
8 8 8
5,9,6 9 3,9
Kết quả xổ số Đà Lạt
04/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL2K1
100N
68
200N
013
400N
7664
2143
3485
1TR
4569
3TR
60577
47794
58035
23709
67046
73342
37633
10TR
54055
47077
20TR
98104
30TR
11478
ĐB
277117
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/02/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,4
1 3,7
4 2
1,4,3 3 5,3
6,9,0 4 3,6,2
Chục Số Đơn vị
8,3,5 5 5
4 6 8,4,9
7,7,1 7 7,7,8
6,7 8 5
6,0 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )