http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
23/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K4
100N
78
200N
917
400N
3629
0395
2302
1TR
6471
3TR
51226
09650
84329
90307
56403
42004
81144
10TR
39355
86016
20TR
29635
30TR
84440
ĐB
889840
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/09/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5,4,4 0 2,7,3,4
7 1 7,6
0 2 9,6,9
0 3 5
0,4 4 4,0,0
Chục Số Đơn vị
9,5,3 5 0,5
2,1 6
1,0 7 8,1
7 8
2,2 9 5
Kết quả xổ số Đà Lạt
16/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K3
100N
38
200N
058
400N
3312
6556
4694
1TR
3302
3TR
12553
41713
77131
79723
60216
16368
53240
10TR
74012
43106
20TR
55256
30TR
25229
ĐB
884507
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/09/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,6,7
3 1 2,3,6,2
1,0,1 2 3,9
5,1,2 3 8,1
9 4 0
Chục Số Đơn vị
5 8,6,3,6
5,1,0,5 6 8
0 7
3,5,6 8
2 9 4
Kết quả xổ số Đà Lạt
09/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K2
100N
88
200N
647
400N
2513
1938
6713
1TR
9959
3TR
67960
93816
99390
46591
09374
11467
83810
10TR
98686
84424
20TR
57941
30TR
53907
ĐB
629836
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/09/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9,1 0 7
9,4 1 3,3,6,0
2 4
1,1 3 8,6
7,2 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5 9
1,8,3 6 0,7
4,6,0 7 4
8,3 8 8,6
5 9 0,1
Kết quả xổ số Đà Lạt
02/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K1
100N
99
200N
237
400N
9251
4913
3370
1TR
4045
3TR
91776
85729
59296
99716
48104
26295
20016
10TR
65390
72881
20TR
72930
30TR
21479
ĐB
105249
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/09/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,9,3 0 4
5,8 1 3,6,6
2 9
1 3 7,0
0 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,9 5 1
7,9,1,1 6
3 7 0,6,9
8 1
9,2,7,4 9 9,6,5,0
Kết quả xổ số Đà Lạt
26/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K4
100N
72
200N
136
400N
5685
5404
3716
1TR
5792
3TR
22363
25762
78429
07045
32718
92387
97065
10TR
07198
64514
20TR
61352
30TR
84714
ĐB
224963
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/08/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 6,8,4,4
7,9,6,5 2 9
6,6 3 6
0,1,1 4 5
Chục Số Đơn vị
8,4,6 5 2
3,1 6 3,2,5,3
8 7 2
1,9 8 5,7
2 9 2,8
Kết quả xổ số Đà Lạt
19/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K3
100N
44
200N
200
400N
2324
9280
4426
1TR
4381
3TR
01696
02127
18296
64250
13065
36484
90955
10TR
87474
21391
20TR
28216
30TR
98011
ĐB
328412
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/08/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8,5 0 0
8,9,1 1 6,1,2
1 2 4,6,7
3
4,2,8,7 4 4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 0,5
2,9,9,1 6 5
2 7 4
8 0,1,4
9 6,6,1
Kết quả xổ số Đà Lạt
12/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K2
100N
24
200N
830
400N
7601
0531
6525
1TR
7950
3TR
43028
20235
60508
06689
21384
06381
63938
10TR
26299
00285
20TR
16764
30TR
26113
ĐB
319549
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/08/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 1,8
0,3,8 1 3
2 4,5,8
1 3 0,1,5,8
2,8,6 4 9
Chục Số Đơn vị
2,3,8 5 0
6 4
7
2,0,3 8 9,4,1,5
8,9,4 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )