http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
19/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL11K3
100N
24
200N
492
400N
7819
3667
2082
1TR
7976
3TR
97597
91887
33034
65673
35454
58730
54551
10TR
64345
51901
20TR
03529
30TR
50314
ĐB
654274
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/11/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
5,0 1 9,4
9,8 2 4,9
7 3 4,0
2,3,5,1,7 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,1
7 6 7
6,9,8 7 6,3,4
8 2,7
1,2 9 2,7
Kết quả xổ số Đà Lạt
12/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL11K2
100N
76
200N
553
400N
2224
0509
8971
1TR
3033
3TR
64804
89566
14891
83570
74027
55122
59706
10TR
97546
83751
20TR
84701
30TR
91890
ĐB
566724
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/11/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 9,4,6,1
7,9,5,0 1
2 2 4,7,2,4
5,3 3 3
2,0,2 4 6
Chục Số Đơn vị
5 3,1
7,6,0,4 6 6
2 7 6,1,0
8
0 9 1,0
Kết quả xổ số Đà Lạt
05/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL11K1
100N
09
200N
109
400N
0068
1410
4455
1TR
5857
3TR
64678
96547
67249
37955
53780
61966
25516
10TR
55652
63963
20TR
51457
30TR
14431
ĐB
586659
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/11/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 9,9
3 1 0,6
5 2
6 3 1
4 7,9
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,7,5,2,7,9
6,1 6 8,6,3
5,4,5 7 8
6,7 8 0
0,0,4,5 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
29/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL10K5
100N
08
200N
749
400N
6949
3384
7635
1TR
3687
3TR
02779
40923
04608
46752
90157
52716
78686
10TR
47754
42666
20TR
50533
30TR
98839
ĐB
990259
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/10/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 6
5 2 3
2,3 3 5,3,9
8,5 4 9,9
Chục Số Đơn vị
3 5 2,7,4,9
1,8,6 6 6
8,5 7 9
0,0 8 4,7,6
4,4,7,3,5 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
22/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL10K4
100N
47
200N
315
400N
7310
1237
9639
1TR
9020
3TR
16148
96279
69943
16401
96080
79659
23939
10TR
30936
16060
20TR
57175
30TR
35229
ĐB
381000
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/10/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,2,8,6,0 0 1,0
0 1 5,0
2 0,9
4 3 7,9,9,6
4 7,8,3
Chục Số Đơn vị
1,7 5 9
3 6 0
4,3 7 9,5
4 8 0
3,7,5,3,2 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
15/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL10K3
100N
15
200N
951
400N
6385
8162
4508
1TR
9330
3TR
56055
21713
97297
37678
70218
78449
98032
10TR
24753
08583
20TR
88279
30TR
43366
ĐB
048262
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/10/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 8
5 1 5,3,8
6,3,6 2
1,5,8 3 0,2
4 9
Chục Số Đơn vị
1,8,5 5 1,5,3
6 6 2,6,2
9 7 8,9
0,7,1 8 5,3
4,7 9 7
Kết quả xổ số Đà Lạt
08/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL10K2
100N
63
200N
381
400N
8483
2585
2265
1TR
9658
3TR
69044
25426
20504
29989
71011
47215
96462
10TR
03565
46257
20TR
67866
30TR
45270
ĐB
479834
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/10/2017
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
8,1 1 1,5
6 2 6
6,8 3 4
4,0,3 4 4
Chục Số Đơn vị
8,6,1,6 5 8,7
2,6 6 3,5,2,5,6
5 7 0
5 8 1,3,5,9
8 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )