http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/02/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
10/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL2K2
100N
16
200N
277
400N
8437
7378
7815
1TR
1314
3TR
42173
33167
51428
02342
55663
39907
43010
10TR
90208
96798
20TR
53746
30TR
86474
ĐB
529577
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,8
1 6,5,4,0
4 2 8
7,6 3 7
1,7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
1 5
1,4 6 7,3
7,3,6,0,7 7 7,8,3,4,7
7,2,0,9 8
9 8
Kết quả xổ số Đà Lạt
03/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL2K1
100N
44
200N
089
400N
0269
2152
1022
1TR
9177
3TR
23857
22320
06858
85049
22981
04197
41899
10TR
28041
25538
20TR
78762
30TR
00902
ĐB
357058
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
8,4 1
5,2,6,0 2 2,0
3 8
4 4 4,9,1
Chục Số Đơn vị
5 2,7,8,8
6 9,2
7,5,9 7 7
5,3,5 8 9,1
8,6,4,9 9 7,9
Kết quả xổ số Đà Lạt
27/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K4
100N
93
200N
184
400N
2756
8937
5651
1TR
9999
3TR
00967
15515
43300
60035
76784
98842
91295
10TR
09763
39535
20TR
92749
30TR
16100
ĐB
569822
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
5 1 5
4,2 2 2
9,6 3 7,5,5
8,8 4 2,9
Chục Số Đơn vị
1,3,9,3 5 6,1
5 6 7,3
3,6 7
8 4,4
9,4 9 3,9,5
Kết quả xổ số Đà Lạt
20/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K3
100N
03
200N
655
400N
4386
9571
4615
1TR
4691
3TR
08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301
10TR
92449
49262
20TR
51709
30TR
01738
ĐB
339619
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,1,7,1,9
7,9,0,0 1 5,9
4,6 2
0 3 8
4 2,9
Chục Số Đơn vị
5,1,7 5 5,8
8 6 8,2
0 7 1,5
5,6,3 8 6
4,0,1 9 1
Kết quả xổ số Đà Lạt
13/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K2
100N
55
200N
787
400N
6368
8653
7383
1TR
5656
3TR
79165
78222
49313
44123
06334
74989
18591
10TR
16568
65634
20TR
98923
30TR
05919
ĐB
228836
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0
9 1 3,9
2 2 2,3,3
5,8,1,2,2 3 4,4,6
3,3 4
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,3,6
5,3 6 8,5,8
8 7
6,6 8 7,3,9
8,1 9 1
Kết quả xổ số Đà Lạt
06/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K1
100N
76
200N
049
400N
1557
6193
9934
1TR
9363
3TR
69138
43602
66738
15999
24910
80650
01852
10TR
73582
59461
20TR
06058
30TR
97628
ĐB
314053
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 2
6 1 0
0,5,8 2 8
9,6,5 3 4,8,8
3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 7,0,2,8,3
7 6 3,1
5 7 6
3,3,5,2 8 2
4,9 9 3,9
Kết quả xổ số Đà Lạt
30/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K5
100N
00
200N
966
400N
9420
6398
0357
1TR
1351
3TR
39981
95147
06981
17597
25179
34789
83585
10TR
64500
35057
20TR
01677
30TR
59462
ĐB
562923
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,0 0 0,0
5,8,8 1
6 2 0,3
2 3
4 7
Chục Số Đơn vị
8 5 7,1,7
6 6 6,2
5,4,9,5,7 7 9,7
9 8 1,1,9,5
7,8 9 8,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )