http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
15/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
34
250N
413
500N
9102
4920
6632
1TR
3255
2,5TR
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
5TR
10327
38764
10TR
16749
40TR
43712
ĐB
304656
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/11/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,7
3 1 3,7,7,2
0,3,1 2 0,3,7
1,2 3 4,2,1
3,6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 5,8,6
6,5 6 6,4
0,1,1,2 7
5 8
4 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
08/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
38
250N
677
500N
4974
0072
1575
1TR
7167
2,5TR
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
5TR
25743
80471
10TR
20055
40TR
28086
ĐB
011771
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/11/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5
2,7,7 1 9
7 2 5,1
4 3 8
7 4 3
Chục Số Đơn vị
7,0,2,5 5 5
9,8 6 7,8,9
7,6 7 7,4,2,5,1,1
3,6 8 6
1,6 9 6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
01/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
25
250N
107
500N
4606
5607
6827
1TR
6156
2,5TR
27562
19805
00358
40734
72626
30641
68031
5TR
36254
07596
10TR
25234
40TR
43922
ĐB
603228
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/11/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,6,7,5
4,3 1
6,2 2 5,7,6,2,8
3 4,1,4
3,5,3 4 1
Chục Số Đơn vị
2,0 5 6,8,4
0,5,2,9 6 2
0,0,2 7
5,2 8
9 6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
25/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
02
250N
986
500N
2822
5673
6403
1TR
0491
2,5TR
19952
32352
66882
68322
98460
56986
38158
5TR
75703
38232
10TR
79471
40TR
42310
ĐB
608560
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/10/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,1,6 0 2,3,3
9,7 1 0
0,2,5,5,8,2,3 2 2,2
7,0,0 3 2
4
Chục Số Đơn vị
5 2,2,8
8,8 6 0,0
7 3,1
5 8 6,2,6
9 1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
18/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
61
250N
896
500N
5383
1905
9002
1TR
4108
2,5TR
09874
41466
80580
44999
99683
36086
67010
5TR
32074
41495
10TR
36196
40TR
11660
ĐB
322588
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/10/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8,1,6 0 5,2,8
6 1 0
0 2
8,8 3
7,7 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5
9,6,8,9 6 1,6,0
7 4,4
0,8 8 3,0,3,6,8
9 9 6,9,5,6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
11/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
32
250N
420
500N
0067
9422
8537
1TR
5526
2,5TR
56181
53175
02249
20909
83479
06682
67009
5TR
31333
82078
10TR
77940
40TR
21699
ĐB
253950
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/10/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2,4,5 0 9,9
8 1
3,2,8 2 0,2,6
3 3 2,7,3
4 9,0
Chục Số Đơn vị
7 5 0
2 6 7
6,3 7 5,9,8
7 8 1,2
4,0,7,0,9 9 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
04/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
57
250N
587
500N
1711
5678
8431
1TR
1818
2,5TR
48460
56836
18234
45897
72808
46317
08422
5TR
50411
09618
10TR
84973
40TR
93753
ĐB
251887
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/10/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 8
1,3,1 1 1,8,7,1,8
2 2 2
7,5 3 1,6,4
3 4
Chục Số Đơn vị
5 7,3
3 6 0
5,8,9,1,8 7 8,3
7,1,0,1 8 7,7
9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )