http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
19/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
06
250N
977
500N
2754
7105
8697
1TR
9559
2,5TR
84537
45658
09582
15982
00856
46171
75958
5TR
42017
94975
10TR
00700
40TR
49580
ĐB
009233
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/09/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 6,5,0
7 1 7
8,8 2
3 3 7,3
5 4
Chục Số Đơn vị
0,7 5 4,9,8,6,8
0,5 6
7,9,3,1 7 7,1,5
5,5 8 2,2,0
5 9 7
Kết quả xổ số Đà Nẵng
12/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
03
250N
975
500N
4711
6102
2362
1TR
1670
2,5TR
73468
14589
79278
56030
05854
47066
15896
5TR
46138
90537
10TR
79744
40TR
06146
ĐB
701748
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/09/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 3,2
1 1 1
0,6 2
0 3 0,8,7
5,4 4 4,6,8
Chục Số Đơn vị
7 5 4
6,9,4 6 2,8,6
3 7 5,0,8
6,7,3,4 8 9
8 9 6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
05/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
34
250N
320
500N
1430
4618
7658
1TR
0988
2,5TR
43643
51325
91686
92878
52498
94242
70027
5TR
15493
52771
10TR
40342
40TR
05951
ĐB
114314
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/09/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2,3 0
7,5 1 8,4
4,4 2 0,5,7
4,9 3 4,0
3,1 4 3,2,2
Chục Số Đơn vị
2 5 8,1
8 6
2 7 8,1
1,5,8,7,9 8 8,6
9 8,3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
29/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
17
250N
061
500N
2387
5330
0448
1TR
7583
2,5TR
65816
92085
55384
16831
34544
68898
90978
5TR
99837
61544
10TR
11023
40TR
02016
ĐB
190873
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/08/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
6,3 1 7,6,6
2 3
8,2,7 3 0,1,7
8,4,4 4 8,4,4
Chục Số Đơn vị
8 5
1,1 6 1
1,8,3 7 8,3
4,9,7 8 7,3,5,4
9 8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
22/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
05
250N
243
500N
6277
7004
1041
1TR
5466
2,5TR
15565
69492
31237
79453
62639
56592
59729
5TR
82617
37839
10TR
36730
40TR
30961
ĐB
914971
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/08/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,4
4,6,7 1 7
9,9 2 9
4,5 3 7,9,9,0
0 4 3,1
Chục Số Đơn vị
0,6 5 3
6 6 6,5,1
7,3,1 7 7,1
8
3,2,3 9 2,2
Kết quả xổ số Đà Nẵng
15/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
67
250N
267
500N
6410
8856
5746
1TR
7809
2,5TR
69055
14781
52258
66009
33886
93378
39185
5TR
03096
02135
10TR
49153
40TR
77847
ĐB
028786
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/08/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,9
8 1 0
2
5 3 5
4 6,7
Chục Số Đơn vị
5,8,3 5 6,5,8,3
5,4,8,9,8 6 7,7
6,6,4 7 8
5,7 8 1,6,5,6
0,0 9 6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
08/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
58
250N
477
500N
9831
4351
4716
1TR
1198
2,5TR
75185
49501
51528
76320
19029
07623
16457
5TR
78717
82496
10TR
97049
40TR
54689
ĐB
368528
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/08/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
3,5,0 1 6,7
2 8,0,9,3,8
2 3 1
4 9
Chục Số Đơn vị
8 5 8,1,7
1,9 6
7,5,1 7 7
5,9,2,2 8 5,9
2,4,8 9 8,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )