http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
30
250N
842
500N
6762
6437
0989
1TR
0594
2,5TR
56838
55079
15310
49683
42337
75967
40555
5TR
08281
90428
10TR
22523
40TR
98685
ĐB
307364
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1 0
8 1 0
4,6 2 8,3
8,2 3 0,7,8,7
9,6 4 2
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5
6 2,7,4
3,3,6 7 9
3,2 8 9,3,1,5
8,7 9 4
Kết quả xổ số Đà Nẵng
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
16
250N
053
500N
3428
1847
2367
1TR
3259
2,5TR
02054
88162
67280
46169
56181
76082
57393
5TR
40797
65705
10TR
92966
40TR
58123
ĐB
037380
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 5
8 1 6
6,8 2 8,3
5,9,2 3
5 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 3,9,4
1,6 6 7,2,9,6
4,6,9 7
2 8 0,1,2,0
5,6 9 3,7
Kết quả xổ số Đà Nẵng
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
33
250N
509
500N
2944
0886
5127
1TR
8305
2,5TR
86837
44864
26092
46484
85650
63254
44078
5TR
93369
86327
10TR
97236
40TR
92301
ĐB
291850
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 9,5,1
0 1
9 2 7,7
3 3 3,7,6
4,6,8,5 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 0,4,0
8,3 6 4,9
2,3,2 7 8
7 8 6,4
0,6 9 2
Kết quả xổ số Đà Nẵng
27/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
04
250N
008
500N
3471
2864
4056
1TR
0595
2,5TR
84281
31609
89979
47223
34521
85060
11002
5TR
26194
50098
10TR
74805
40TR
81278
ĐB
937555
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,8,9,2,5
7,8,2 1
0 2 3,1
2 3
0,6,9 4
Chục Số Đơn vị
9,0,5 5 6,5
5 6 4,0
7 1,9,8
0,9,7 8 1
0,7 9 5,4,8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
20/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
13
250N
238
500N
6800
5039
8860
1TR
3882
2,5TR
16277
00090
27618
74352
63698
44890
63073
5TR
71626
05299
10TR
05995
40TR
83710
ĐB
583027
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,6,9,9,1 0 0
1 3,8,0
8,5 2 6,7
1,7 3 8,9
4
Chục Số Đơn vị
9 5 2
2 6 0
7,2 7 7,3
3,1,9 8 2
3,9 9 0,8,0,9,5
Kết quả xổ số Đà Nẵng
13/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
13
250N
637
500N
0361
3284
9231
1TR
7959
2,5TR
26479
91769
01907
24411
26075
70829
89329
5TR
33161
55494
10TR
13050
40TR
72095
ĐB
649099
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
6,3,1,6 1 3,1
2 9,9
1 3 7,1
8,9 4
Chục Số Đơn vị
7,9 5 9,0
6 1,9,1
3,0 7 9,5
8 4
5,7,6,2,2,9 9 4,5,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
06/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
36
250N
958
500N
0026
1352
1369
1TR
0144
2,5TR
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
5TR
61506
54065
10TR
08371
40TR
18062
ĐB
596046
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/12/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,5,7,6
7 1
5,7,6 2 6
3 6
4,5 4 4,6
Chục Số Đơn vị
0,6 5 8,2,4,6
3,2,5,0,4 6 9,5,2
0 7 2,1
5 8
6 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )