http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
14/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
31
250N
478
500N
3662
5537
2292
1TR
9996
2,5TR
15514
39382
02049
17220
04558
25582
44983
5TR
98773
90804
10TR
35333
40TR
21799
ĐB
488674
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/03/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/03/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 4
3 1 4
6,9,8,8 2 0
8,7,3 3 1,7,3
1,0,7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 8
9 6 2
3 7 8,3,4
7,5 8 2,2,3
4,9 9 2,6,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
07/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
04
250N
567
500N
9081
3360
5739
1TR
6771
2,5TR
17561
72003
82621
55165
77948
16947
90883
5TR
92446
39531
10TR
66232
40TR
82343
ĐB
610804
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/03/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/03/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,3,4
8,7,6,2,3 1
3 2 1
0,8,4 3 9,1,2
0,0 4 8,7,6,3
Chục Số Đơn vị
6 5
4 6 7,0,1,5
6,4 7 1
4 8 1,3
3 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
28/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
28
250N
317
500N
7752
5846
9295
1TR
5022
2,5TR
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
5TR
35940
20916
10TR
69083
40TR
84780
ĐB
443127
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/02/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 1,4
0 1 7,6
5,2,4 2 8,2,7
3,8 3 8,3
0 4 6,2,0
Chục Số Đơn vị
9 5 2
4,1 6
1,2 7 8
2,3,7 8 3,0
9 9 5,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
21/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
89
250N
539
500N
4600
5242
9564
1TR
9449
2,5TR
63177
49078
82985
07228
88908
34353
05417
5TR
02725
47515
10TR
17995
40TR
88901
ĐB
668378
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/02/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,1
0 1 7,5
4 2 8,5
5 3 9
6 4 2,9
Chục Số Đơn vị
8,2,1,9 5 3
6 4
7,1 7 7,8,8
7,2,0,7 8 9,5
8,3,4 9 5
Kết quả xổ số Đà Nẵng
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
96
250N
125
500N
8646
2579
7028
1TR
0214
2,5TR
49193
84992
65539
25923
16520
37220
37828
5TR
27010
83393
10TR
54263
40TR
40010
ĐB
285929
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2,1,1 0
1 4,0,0
9 2 5,8,3,0,0,8,9
9,2,9,6 3 9
1 4 6
Chục Số Đơn vị
2 5
9,4 6 3
7 9
2,2 8
7,3,2 9 6,3,2,3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
30
250N
564
500N
1673
8516
7496
1TR
6239
2,5TR
75131
52066
74567
56139
77866
18752
70536
5TR
04048
18206
10TR
44136
40TR
21660
ĐB
714038
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 6
3 1 6
5 2
7 3 0,9,1,9,6,6,8
6 4 8
Chục Số Đơn vị
5 2
1,9,6,6,3,0,3 6 4,6,7,6,0
6 7 3
4,3 8
3,3 9 6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N
85
250N
235
500N
5060
6618
1851
1TR
8032
2,5TR
18980
35406
44044
98812
93935
13482
80554
5TR
24814
12877
10TR
88759
40TR
15570
ĐB
807812
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8,7 0 6
5 1 8,2,4,2
3,1,8,1 2
3 5,2,5
4,5,1 4 4
Chục Số Đơn vị
8,3,3 5 1,4,9
0 6 0
7 7 7,0
1 8 5,0,2
5 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )