http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
26/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
17
250N
866
500N
8872
1995
6509
1TR
9025
2,5TR
98380
64291
15060
97468
24532
65423
71967
5TR
13922
16774
10TR
04473
40TR
02326
ĐB
478551
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/04/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/04/2017  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 9
9,5 1 7
7,3,2 2 5,3,2,6
2,7 3 2
7 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5 1
6,2 6 6,0,8,7
1,6 7 2,4,3
6 8 0
0 9 5,1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
19/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
88
250N
685
500N
7458
5687
1716
1TR
2931
2,5TR
15529
02714
39817
28393
89018
89185
85319
5TR
37258
90995
10TR
65469
40TR
63808
ĐB
281536
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/04/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8
3 1 6,4,7,8,9
2 9
9 3 1,6
1 4
Chục Số Đơn vị
8,8,9 5 8,8
1,3 6 9
8,1 7
8,5,1,5,0 8 8,5,7,5
2,1,6 9 3,5
Kết quả xổ số Đà Nẵng
12/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
90
250N
323
500N
0547
1434
5181
1TR
2761
2,5TR
20770
67729
25332
97486
50407
62899
95420
5TR
21727
94061
10TR
11960
40TR
95061
ĐB
445337
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/04/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/04/2017  
Chục Số Đơn vị
9,7,2,6 0 7
8,6,6,6 1
3 2 3,9,0,7
2 3 4,2,7
3 4 7
Chục Số Đơn vị
5
8 6 1,1,0,1
4,0,2,3 7 0
8 1,6
2,9 9 0,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
05/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
68
250N
708
500N
8219
4345
4713
1TR
9498
2,5TR
56412
80559
46950
90769
03452
87937
05212
5TR
61126
16616
10TR
13897
40TR
26191
ĐB
957755
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/04/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/04/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 8
9 1 9,3,2,2,6
1,5,1 2 6
1 3 7
4 5
Chục Số Đơn vị
4,5 5 9,0,2,5
2,1 6 8,9
3,9 7
6,0,9 8
1,5,6 9 8,7,1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
29/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
61
250N
239
500N
3557
8420
6597
1TR
7019
2,5TR
57982
10527
27725
21117
95163
29183
20796
5TR
45184
68312
10TR
42302
40TR
16068
ĐB
04299
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/03/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/03/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
6 1 9,7,2
8,1,0 2 0,7,5
6,8 3 9
8 4
Chục Số Đơn vị
2 5 7
9 6 1,3,8
5,9,2,1 7
6 8 2,3,4
3,1,9 9 7,6,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
22/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
20
250N
919
500N
3015
0062
4732
1TR
3269
2,5TR
85661
86664
83035
90553
24087
50684
13277
5TR
70285
92376
10TR
82018
40TR
56230
ĐB
76198
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/03/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/03/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3 0
6 1 9,5,8
6,3 2 0
5 3 2,5,0
6,8 4
Chục Số Đơn vị
1,3,8 5 3
7 6 2,9,1,4
8,7 7 7,6
1,9 8 7,4,5
1,6 9 8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
15/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
53
250N
970
500N
6866
6861
3542
1TR
8574
2,5TR
48218
45741
78845
71368
38283
54539
81707
5TR
23367
10449
10TR
28371
40TR
42828
ĐB
29267
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/03/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
6,4,7 1 8
4 2 8
5,8 3 9
7 4 2,1,5,9
Chục Số Đơn vị
4 5 3
6 6 6,1,8,7,7
0,6,6 7 0,4,1
1,6,2 8 3
3,4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )