http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
06/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
18
250N
118
500N
6765
2414
8084
1TR
3265
2,5TR
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
5TR
39999
93656
10TR
09185
40TR
24469
ĐB
828237
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,6
4 1 8,8,4
0,6 2
3 7
1,8,6 4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,7,8 5 6
0,5 6 5,5,4,2,9
3 7 5
1,1,9 8 4,5
9,6 9 8,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
30/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
06
250N
211
500N
9201
1519
2392
1TR
4125
2,5TR
53828
26466
88778
00490
56077
76429
35928
5TR
88483
24417
10TR
38239
40TR
14787
ĐB
483857
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,1
1,0 1 1,9,7
9 2 5,8,9,8
8 3 9
4
Chục Số Đơn vị
2 5 7
0,6 6 6
7,1,8,5 7 8,7
2,7,2 8 3,7
1,2,3 9 2,0
Kết quả xổ số Đà Nẵng
23/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
61
250N
950
500N
7664
2314
1168
1TR
1298
2,5TR
76198
58847
97335
67126
45018
00405
54069
5TR
04423
87780
10TR
06737
40TR
07503
ĐB
068543
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,3
6 1 4,8
2 6,3
2,0,4 3 5,7
6,1 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,0 5 0
2 6 1,4,8,9
4,3 7
6,9,9,1 8 0
6 9 8,8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
16/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
52
250N
236
500N
6712
0166
5135
1TR
9329
2,5TR
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
5TR
36413
71060
10TR
46105
40TR
02845
ĐB
673475
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 5
1 2,3
5,1 2 9,6,0
5,5,1 3 6,5
4 5
Chục Số Đơn vị
3,7,0,4,7 5 2,3,7,9,3
3,6,2 6 6,0
5 7 5,5
8
2,5 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
09/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
20
250N
909
500N
1721
7377
3556
1TR
2635
2,5TR
53250
69205
35123
82925
21998
81206
23326
5TR
93434
72090
10TR
51059
40TR
30218
ĐB
660796
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5,9 0 9,5,6
2 1 8
2 0,1,3,5,6
2 3 5,4
3 4
Chục Số Đơn vị
3,0,2 5 6,0,9
5,0,2,9 6
7 7 7
9,1 8
0,5 9 8,0,6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
02/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
91
250N
663
500N
6860
4650
9523
1TR
9479
2,5TR
73894
15834
66389
04792
81947
36877
27734
5TR
65281
08252
10TR
53380
40TR
25573
ĐB
544025
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5,8 0
9,8 1
9,5 2 3,5
6,2,7 3 4,4
9,3,3 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 0,2
6 3,0
4,7 7 9,7,3
8 9,1,0
7,8 9 1,4,2
Kết quả xổ số Đà Nẵng
26/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
32
250N
283
500N
8647
9849
4470
1TR
1064
2,5TR
15951
16176
31596
72208
09703
08139
53282
5TR
17518
59802
10TR
12870
40TR
63514
ĐB
107610
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7,7,1 0 8,3,2
5 1 8,4,0
3,8,0 2
8,0 3 2,9
6,1 4 7,9
Chục Số Đơn vị
5 1
7,9 6 4
4 7 0,6,0
0,1 8 3,2
4,3 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )