http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
09/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
73
250N
470
500N
0922
1717
0865
1TR
0081
2,5TR
43725
00406
54811
29327
33217
67832
67681
5TR
82523
20669
10TR
80884
40TR
06588
ĐB
875871
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 6
8,1,8,7 1 7,1,7
2,3 2 2,5,7,3
7,2 3 2
8 4
Chục Số Đơn vị
6,2 5
0 6 5,9
1,2,1 7 3,0,1
8 8 1,1,4,8
6 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
02/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
85
250N
054
500N
7061
6959
1406
1TR
1678
2,5TR
06705
34193
11193
26254
84465
54679
28226
5TR
56530
90508
10TR
01209
40TR
63787
ĐB
220410
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 6,5,8,9
6 1 0
2 6
9,9 3 0
5,5 4
Chục Số Đơn vị
8,0,6 5 4,9,4
0,2 6 1,5
8 7 8,9
7,0 8 5,7
5,7,0 9 3,3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
26/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
98
250N
552
500N
6655
6325
1530
1TR
1150
2,5TR
32447
36318
86344
94658
34129
03707
93335
5TR
01008
53693
10TR
66189
40TR
73358
ĐB
074815
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 7,8
1 8,5
5 2 5,9
9 3 0,5
4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5,2,3,1 5 2,5,0,8,8
6
4,0 7
9,1,5,0,5 8 9
2,8 9 8,3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
19/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
99
250N
875
500N
7552
1603
9784
1TR
4856
2,5TR
33941
56766
81711
66884
01014
48079
24589
5TR
65472
68530
10TR
50841
40TR
63309
ĐB
630115
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,9
4,1,4 1 1,4,5
5,7 2
0 3 0
8,8,1 4 1,1
Chục Số Đơn vị
7,1 5 2,6
5,6 6 6
7 5,9,2
8 4,4,9
9,7,8,0 9 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
11
250N
746
500N
5758
1549
4878
1TR
5034
2,5TR
38988
49471
59474
20689
65666
63386
65058
5TR
21765
05340
10TR
59170
40TR
34523
ĐB
950224
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7 0
1,7 1 1
2 3,4
2 3 4
3,7,2 4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
6 5 8,8
4,6,8 6 6,5
7 8,1,4,0
5,7,8,5 8 8,9,6
4,8 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
79
250N
416
500N
4281
6105
5320
1TR
2246
2,5TR
93586
09174
25645
70133
56789
51819
16941
5TR
22854
90718
10TR
11885
40TR
41110
ĐB
038004
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 5,4
8,4 1 6,9,8,0
2 0
3 3 3
7,5,0 4 6,5,1
Chục Số Đơn vị
0,4,8 5 4
1,4,8 6
7 9,4
1 8 1,6,9,5
7,8,1 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
84
250N
218
500N
4894
7428
1374
1TR
1881
2,5TR
45273
24334
70751
78164
28464
82047
87577
5TR
27089
25389
10TR
64499
40TR
70299
ĐB
436318
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0
8,5 1 8,8
2 8
7 3 4
8,9,7,3,6,6 4 7
Chục Số Đơn vị
5 1
6 4,4
4,7 7 4,3,7
1,2,1 8 4,1,9,9
8,8,9,9 9 4,9,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )