http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
11/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
86
250N
466
500N
0497
4880
1759
1TR
8809
2,5TR
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
5TR
77458
63000
10TR
81270
40TR
86353
ĐB
237503
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/07/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,0,7 0 9,0,3
2 1 9,5
8 2 1
5,0 3
4 6,9
Chục Số Đơn vị
1 5 9,8,3
8,6,4 6 6
9 7 0
9,5 8 6,0,2
5,0,4,1 9 7,8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
04/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
29
250N
273
500N
3504
9590
9032
1TR
1446
2,5TR
40118
31864
03264
88536
26829
18836
04839
5TR
35399
03191
10TR
59648
40TR
13460
ĐB
897608
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/07/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 4,8
9 1 8
3 2 9,9
7 3 2,6,6,9
0,6,6 4 6,8
Chục Số Đơn vị
5
4,3,3 6 4,4,0
7 3
1,4,0 8
2,2,3,9 9 0,9,1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
27/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
95
250N
635
500N
2316
7328
0811
1TR
7853
2,5TR
73584
91417
55225
39073
88100
18286
51433
5TR
60240
81020
10TR
82487
40TR
72118
ĐB
571816
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,2 0 0
1 1 6,1,7,8,6
2 8,5,0
5,7,3 3 5,3
8 4 0
Chục Số Đơn vị
9,3,2 5 3
1,8,1 6
1,8 7 3
2,1 8 4,6,7
9 5
Kết quả xổ số Đà Nẵng
20/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
22
250N
897
500N
6406
3258
4738
1TR
3775
2,5TR
37454
03739
21739
25620
81552
60679
07429
5TR
74086
53888
10TR
74263
40TR
55844
ĐB
799935
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 6
1
2,5 2 2,0,9
6 3 8,9,9,5
5,4 4 4
Chục Số Đơn vị
7,3 5 8,4,2
0,8 6 3
9 7 5,9
5,3,8 8 6,8
3,3,7,2 9 7
Kết quả xổ số Đà Nẵng
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
90
250N
634
500N
4537
9538
6322
1TR
4978
2,5TR
92400
24319
11307
21716
28203
59865
75662
5TR
16523
55327
10TR
59499
40TR
59238
ĐB
611651
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0,7,3
5 1 9,6
2,6 2 2,3,7
0,2 3 4,7,8,8
3 4
Chục Số Đơn vị
6 5 1
1 6 5,2
3,0,2 7 8
3,7,3 8
1,9 9 0,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
13
250N
816
500N
5346
8625
5631
1TR
7327
2,5TR
59097
70886
27487
45305
98704
00574
28481
5TR
49370
02024
10TR
39135
40TR
03286
ĐB
084010
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,4
3,8 1 3,6,0
2 5,7,4
1 3 1,5
0,7,2 4 6
Chục Số Đơn vị
2,0,3 5
1,4,8,8 6
2,9,8 7 4,0
8 6,7,1,6
9 7
Kết quả xổ số Đà Nẵng
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
27
250N
767
500N
0747
0761
8864
1TR
8089
2,5TR
62777
96699
04241
01728
90443
23262
25180
5TR
22117
87543
10TR
96579
40TR
23491
ĐB
182278
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0
6,4,9 1 7
6 2 7,8
4,4 3
6 4 7,1,3,3
Chục Số Đơn vị
5
6 7,1,4,2
2,6,4,7,1 7 7,9,8
2,7 8 9,0
8,9,7 9 9,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )