http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
11
250N
746
500N
5758
1549
4878
1TR
5034
2,5TR
38988
49471
59474
20689
65666
63386
65058
5TR
21765
05340
10TR
59170
40TR
34523
ĐB
950224
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7 0
1,7 1 1
2 3,4
2 3 4
3,7,2 4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
6 5 8,8
4,6,8 6 6,5
7 8,1,4,0
5,7,8,5 8 8,9,6
4,8 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
79
250N
416
500N
4281
6105
5320
1TR
2246
2,5TR
93586
09174
25645
70133
56789
51819
16941
5TR
22854
90718
10TR
11885
40TR
41110
ĐB
038004
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 5,4
8,4 1 6,9,8,0
2 0
3 3 3
7,5,0 4 6,5,1
Chục Số Đơn vị
0,4,8 5 4
1,4,8 6
7 9,4
1 8 1,6,9,5
7,8,1 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
84
250N
218
500N
4894
7428
1374
1TR
1881
2,5TR
45273
24334
70751
78164
28464
82047
87577
5TR
27089
25389
10TR
64499
40TR
70299
ĐB
436318
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0
8,5 1 8,8
2 8
7 3 4
8,9,7,3,6,6 4 7
Chục Số Đơn vị
5 1
6 4,4
4,7 7 4,3,7
1,2,1 8 4,1,9,9
8,8,9,9 9 4,9,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
22/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
32
250N
438
500N
5169
2733
4949
1TR
0687
2,5TR
56781
92797
95746
36593
58822
77642
97623
5TR
89499
45966
10TR
43351
40TR
23678
ĐB
751693
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0
8,5 1
3,2,4 2 2,3
3,9,2,9 3 2,8,3
4 9,6,2
Chục Số Đơn vị
5 1
4,6 6 9,6
8,9 7 8
3,7 8 7,1
6,4,9 9 7,3,9,3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
15/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
15
250N
667
500N
3815
5905
3583
1TR
2469
2,5TR
83827
39673
52709
56619
39044
14962
79442
5TR
56915
78211
10TR
21733
40TR
98261
ĐB
987218
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,9
1,6 1 5,5,9,5,1,8
6,4 2 7
8,7,3 3 3
4 4 4,2
Chục Số Đơn vị
1,1,0,1 5
6 7,9,2,1
6,2 7 3
1 8 3
6,0,1 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
08/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNG
100N
23
250N
730
500N
8775
0141
5040
1TR
5757
2,5TR
36179
63553
77722
87491
07637
66886
98384
5TR
89207
80565
10TR
25190
40TR
44455
ĐB
926443
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/12/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,9 0 7
4,9 1
2 2 3,2
2,5,4 3 0,7
8 4 1,0,3
Chục Số Đơn vị
7,6,5 5 7,3,5
8 6 5
5,3,0 7 5,9
8 6,4
7 9 1,0
Kết quả xổ số Đà Nẵng
01/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNG
100N
36
250N
849
500N
0578
1925
2896
1TR
6107
2,5TR
04295
31061
83508
82034
13202
70799
79620
5TR
10874
17932
10TR
06658
40TR
82710
ĐB
487435
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 7,8,2
6 1 0
0,3 2 5,0
3 6,4,2,5
3,7 4 9
Chục Số Đơn vị
2,9,3 5 8
3,9 6 1
0 7 8,4
7,0,5 8
4,9 9 6,5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )