http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/06/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
90
250N
634
500N
4537
9538
6322
1TR
4978
2,5TR
92400
24319
11307
21716
28203
59865
75662
5TR
16523
55327
10TR
59499
40TR
59238
ĐB
611651
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0,7,3
5 1 9,6
2,6 2 2,3,7
0,2 3 4,7,8,8
3 4
Chục Số Đơn vị
6 5 1
1 6 5,2
3,0,2 7 8
3,7,3 8
1,9 9 0,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
13
250N
816
500N
5346
8625
5631
1TR
7327
2,5TR
59097
70886
27487
45305
98704
00574
28481
5TR
49370
02024
10TR
39135
40TR
03286
ĐB
084010
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,4
3,8 1 3,6,0
2 5,7,4
1 3 1,5
0,7,2 4 6
Chục Số Đơn vị
2,0,3 5
1,4,8,8 6
2,9,8 7 4,0
8 6,7,1,6
9 7
Kết quả xổ số Đà Nẵng
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
27
250N
767
500N
0747
0761
8864
1TR
8089
2,5TR
62777
96699
04241
01728
90443
23262
25180
5TR
22117
87543
10TR
96579
40TR
23491
ĐB
182278
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0
6,4,9 1 7
6 2 7,8
4,4 3
6 4 7,1,3,3
Chục Số Đơn vị
5
6 7,1,4,2
2,6,4,7,1 7 7,9,8
2,7 8 9,0
8,9,7 9 9,1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
23/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
69
250N
000
500N
5351
8616
3934
1TR
4563
2,5TR
07747
84020
08342
03268
36143
66440
13387
5TR
81458
08187
10TR
55223
40TR
66644
ĐB
210404
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,4 0 0,4
5 1 6
4 2 0,3
6,4,2 3 4
3,4,0 4 7,2,3,0,4
Chục Số Đơn vị
5 1,8
1 6 9,3,8
4,8,8 7
6,5 8 7,7
6 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
56
250N
277
500N
2077
7512
3631
1TR
6931
2,5TR
32630
12158
35841
18151
76612
95581
38369
5TR
52473
44992
10TR
64120
40TR
01431
ĐB
748437
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0
3,3,4,5,8,3 1 2,2
1,1,9 2 0
7 3 1,1,0,1,7
4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,8,1
5 6 9
7,7,3 7 7,7,3
5 8 1
6 9 2
Kết quả xổ số Đà Nẵng
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
54
250N
467
500N
7819
8159
1961
1TR
8677
2,5TR
58575
95796
51146
45714
26181
26727
69717
5TR
73718
34768
10TR
72007
40TR
53875
ĐB
097325
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7
6,8 1 9,4,7,8
2 7,5
3
5,1 4 6
Chục Số Đơn vị
7,7,2 5 4,9
9,4 6 7,1,8
6,7,2,1,0 7 7,5,5
1,6 8 1
1,5 9 6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
12
250N
501
500N
6478
5650
6247
1TR
5246
2,5TR
83770
69914
44621
81928
42560
11973
63545
5TR
31316
36190
10TR
47516
40TR
20645
ĐB
635930
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5,7,6,9,3 0 1
0,2 1 2,4,6,6
1 2 1,8
7 3 0
1 4 7,6,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0
4,1,1 6 0
4 7 8,0,3
7,2 8
9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )