http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
13/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
01
250N
158
500N
8787
4048
4302
1TR
5571
2,5TR
27786
67761
47991
61643
97405
01035
36621
5TR
81950
29911
10TR
66251
40TR
96671
ĐB
217102
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/09/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,2,5,2
0,7,6,9,2,1,5,7 1 1
0,0 2 1
4 3 5
4 8,3
Chục Số Đơn vị
0,3 5 8,0,1
8 6 1
8 7 1,1
5,4 8 7,6
9 1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
06/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
20
250N
071
500N
6867
1536
1658
1TR
5840
2,5TR
75243
18744
33372
68349
51163
45235
37844
5TR
11756
89393
10TR
01980
40TR
59408
ĐB
772371
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/09/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/09/2017  
Chục Số Đơn vị
2,4,8 0 8
7,7 1
7 2 0
4,6,9 3 6,5
4,4 4 0,3,4,9,4
Chục Số Đơn vị
3 5 8,6
3,5 6 7,3
6 7 1,2,1
5,0 8 0
4 9 3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
30/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
53
250N
226
500N
7444
9216
5883
1TR
3877
2,5TR
91982
44593
99111
51580
09839
69578
48395
5TR
52748
73666
10TR
66484
40TR
73014
ĐB
229215
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/08/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 1 6,1,4,5
8 2 6
5,8,9 3 9
4,8,1 4 4,8
Chục Số Đơn vị
9,1 5 3
2,1,6 6 6
7 7 7,8
7,4 8 3,2,0,4
3 9 3,5
Kết quả xổ số Đà Nẵng
23/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
22
250N
021
500N
7263
7084
7297
1TR
1887
2,5TR
39339
41957
19472
22140
99445
09839
56061
5TR
99922
92245
10TR
36299
40TR
49979
ĐB
179595
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,6 1
2,7,2 2 2,1,2
6 3 9,9
8 4 0,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,9 5 7
6 3,1
9,8,5 7 2,9
8 4,7
3,3,9,7 9 7,9,5
Kết quả xổ số Đà Nẵng
16/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
47
250N
167
500N
0846
0975
1029
1TR
0947
2,5TR
33354
81081
24515
71324
43952
70070
16348
5TR
52581
30467
10TR
62683
40TR
51068
ĐB
351771
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/08/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0
8,8,7 1 5
5 2 9,4
8 3
5,2 4 7,6,7,8
Chục Số Đơn vị
7,1 5 4,2
4 6 7,7,8
4,6,4,6 7 5,0,1
4,6 8 1,1,3
2 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
09/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
13
250N
449
500N
2989
9773
1430
1TR
7914
2,5TR
72464
30381
60615
46512
45398
92556
87137
5TR
63464
95922
10TR
92842
40TR
65968
ĐB
199910
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1 0
8 1 3,4,5,2,0
1,2,4 2 2
1,7 3 0,7
1,6,6 4 9,2
Chục Số Đơn vị
1 5 6
5 6 4,4,8
3 7 3
9,6 8 9,1
4,8 9 8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
02/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
07
250N
610
500N
1922
1465
7917
1TR
5872
2,5TR
90995
82726
86917
39774
07104
01757
31948
5TR
93175
93139
10TR
52230
40TR
86508
ĐB
816909
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/08/2017
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 7,4,8,9
1 0,7,7
2,7 2 2,6
3 9,0
7,0 4 8
Chục Số Đơn vị
6,9,7 5 7
2 6 5
0,1,1,5 7 2,4,5
4,0 8
3,0 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )