http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
56
250N
277
500N
2077
7512
3631
1TR
6931
2,5TR
32630
12158
35841
18151
76612
95581
38369
5TR
52473
44992
10TR
64120
40TR
01431
ĐB
748437
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0
3,3,4,5,8,3 1 2,2
1,1,9 2 0
7 3 1,1,0,1,7
4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,8,1
5 6 9
7,7,3 7 7,7,3
5 8 1
6 9 2
Kết quả xổ số Đà Nẵng
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
54
250N
467
500N
7819
8159
1961
1TR
8677
2,5TR
58575
95796
51146
45714
26181
26727
69717
5TR
73718
34768
10TR
72007
40TR
53875
ĐB
097325
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7
6,8 1 9,4,7,8
2 7,5
3
5,1 4 6
Chục Số Đơn vị
7,7,2 5 4,9
9,4 6 7,1,8
6,7,2,1,0 7 7,5,5
1,6 8 1
1,5 9 6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
12
250N
501
500N
6478
5650
6247
1TR
5246
2,5TR
83770
69914
44621
81928
42560
11973
63545
5TR
31316
36190
10TR
47516
40TR
20645
ĐB
635930
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5,7,6,9,3 0 1
0,2 1 2,4,6,6
1 2 1,8
7 3 0
1 4 7,6,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0
4,1,1 6 0
4 7 8,0,3
7,2 8
9 0
Kết quả xổ số Đà Nẵng
25/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
72
250N
790
500N
1917
7054
2925
1TR
3591
2,5TR
79421
27495
86308
94219
80690
82926
60071
5TR
95080
75348
10TR
38487
40TR
36112
ĐB
321621
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/04/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/04/2018  
Chục Số Đơn vị
9,9,8 0 8
9,2,7,2 1 7,9,2
7,1 2 5,1,6,1
3
5 4 8
Chục Số Đơn vị
2,9 5 4
2 6
1,8 7 2,1
0,4 8 0,7
1 9 0,1,5,0
Kết quả xổ số Đà Nẵng
18/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
56
250N
616
500N
1134
2354
9253
1TR
8725
2,5TR
85796
19360
75309
34045
95287
69244
85613
5TR
80944
40767
10TR
57299
40TR
52031
ĐB
789219
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/04/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
3 1 6,3,9
2 5
5,1 3 4,1
3,5,4,4 4 5,4,4
Chục Số Đơn vị
2,4 5 6,4,3
5,1,9 6 0,7
8,6 7
8 7
0,9,1 9 6,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
11/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
44
250N
255
500N
9511
8994
3112
1TR
3242
2,5TR
35934
50062
39054
14351
13884
47654
51258
5TR
05359
49178
10TR
42213
40TR
81485
ĐB
444882
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/04/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1,5 1 1,2,3
1,4,6,8 2
1 3 4
4,9,3,5,8,5 4 4,2
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,4,1,4,8,9
6 2
7 8
5,7 8 4,5,2
5 9 4
Kết quả xổ số Đà Nẵng
04/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
87
250N
273
500N
0017
9581
7113
1TR
2815
2,5TR
02609
79360
89680
72918
10442
41039
67761
5TR
28209
02433
10TR
89522
40TR
98745
ĐB
750555
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/04/2018
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 9,9
8,6 1 7,3,5,8
4,2 2 2
7,1,3 3 9,3
4 2,5
Chục Số Đơn vị
1,4,5 5 5
6 0,1
8,1 7 3
1 8 7,1,0
0,3,0 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )