http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
20/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
92
250N
261
500N
0959
2764
4027
1TR
7985
2,5TR
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
5TR
96761
26764
10TR
74013
40TR
94844
ĐB
820104
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/03/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 5,4
6,6 1 3
9,9 2 7
1 3
6,6,4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
8,0,7 5 9
7 6 1,4,1,4
2 7 0,8,5,6
7 8 5,0
5 9 2,2
Kết quả xổ số Đắk Lắk
13/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
39
250N
593
500N
5452
6143
0760
1TR
3711
2,5TR
51473
15700
87596
99633
69502
74793
64212
5TR
42736
58807
10TR
68199
40TR
22484
ĐB
468657
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/03/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/03/2018  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0,2,7
1 1 1,2
5,0,1 2
9,4,7,3,9 3 9,3,6
8 4 3
Chục Số Đơn vị
5 2,7
9,3 6 0
0,5 7 3
8 4
3,9 9 3,6,3,9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
06/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
94
250N
118
500N
0365
2112
5229
1TR
4290
2,5TR
23440
22562
52413
47049
17249
63349
09902
5TR
44100
60065
10TR
77726
40TR
55460
ĐB
314395
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/03/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/03/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,0,6 0 2,0
1 8,2,3
1,6,0 2 9,6
1 3
9 4 0,9,9,9
Chục Số Đơn vị
6,6,9 5
2 6 5,2,5,0
7
1 8
2,4,4,4 9 4,0,5
Kết quả xổ số Đắk Lắk
27/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
53
250N
058
500N
6810
4423
3899
1TR
6280
2,5TR
82828
58345
47271
21628
91933
79230
46993
5TR
36569
74478
10TR
69732
40TR
12979
ĐB
837119
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/02/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1,8,3 0
7 1 0,9
3 2 3,8,8
5,2,3,9 3 3,0,2
4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 3,8
6 9
7 1,8,9
5,2,2,7 8 0
9,6,7,1 9 9,3
Kết quả xổ số Đắk Lắk
20/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
92
250N
056
500N
2401
2157
3711
1TR
4432
2,5TR
85304
11005
68778
91430
85072
54869
56074
5TR
60370
67534
10TR
58837
40TR
26898
ĐB
292309
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/02/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 1,4,5,9
0,1 1 1
9,3,7 2
3 2,0,4,7
0,7,3 4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,7
5 6 9
5,3 7 8,2,4,0
7,9 8
6,0 9 2,8
Kết quả xổ số Đắk Lắk
13/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
90
250N
807
500N
9704
2556
3011
1TR
1426
2,5TR
95616
89923
96351
40953
12669
57509
56344
5TR
02034
89847
10TR
22193
40TR
49668
ĐB
908555
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/02/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,4,9
1,5 1 1,6
2 6,3
2,5,9 3 4
0,4,3 4 4,7
Chục Số Đơn vị
5 5 6,1,3,5
5,2,1 6 9,8
0,4 7
6 8
6,0 9 0,3
Kết quả xổ số Đắk Lắk
06/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
68
250N
081
500N
5309
5861
0526
1TR
8165
2,5TR
67030
52981
55892
37091
29540
53385
29300
5TR
73511
75202
10TR
96093
40TR
28377
ĐB
893484
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/02/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,0 0 9,0,2
8,6,8,9,1 1 1
9,0 2 6
9 3 0
8 4 0
Chục Số Đơn vị
6,8 5
2 6 8,1,5
7 7 7
6 8 1,1,5,4
0 9 2,1,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )