http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
19/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
95
250N
476
500N
2995
2196
3168
1TR
3443
2,5TR
56644
22199
80799
90580
41423
49603
46242
5TR
82398
67143
10TR
87255
40TR
85717
ĐB
022150
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/09/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/09/2017  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 3
1 7
4 2 3
4,2,0,4 3
4 4 3,4,2,3
Chục Số Đơn vị
9,9,5 5 5,0
7,9 6 8
1 7 6
6,9 8 0
9,9 9 5,5,6,9,9,8
Kết quả xổ số Đắk Lắk
12/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
71
250N
633
500N
8983
9188
7556
1TR
6716
2,5TR
23808
50698
25059
09546
00241
82607
83758
5TR
27855
59588
10TR
43265
40TR
27322
ĐB
970875
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/09/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,7
7,4 1 6
2 2 2
3,8 3 3
4 6,1
Chục Số Đơn vị
5,6,7 5 6,9,8,5
5,1,4 6 5
0 7 1,5
8,0,9,5,8 8 3,8,8
5 9 8
Kết quả xổ số Đắk Lắk
05/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
91
250N
550
500N
3892
7155
5767
1TR
4211
2,5TR
86529
92941
49468
21423
23574
60865
88640
5TR
48228
86659
10TR
82614
40TR
71784
ĐB
467610
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/09/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5,4,1 0
9,1,4 1 1,4,0
9 2 9,3,8
2 3
7,1,8 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5,6 5 0,5,9
6 7,8,5
6 7 4
6,2 8 4
2,5 9 1,2
Kết quả xổ số Đắk Lắk
29/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
65
250N
214
500N
6208
6808
1421
1TR
7324
2,5TR
43903
59722
36523
77503
21378
44393
91774
5TR
34662
42170
10TR
18516
40TR
26080
ĐB
308683
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/08/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/08/2017  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 8,8,3,3
2 1 4,6
2,6 2 1,4,2,3
0,2,0,9,8 3
1,2,7 4
Chục Số Đơn vị
6 5
1 6 5,2
7 8,4,0
0,0,7 8 0,3
9 3
Kết quả xổ số Đắk Lắk
22/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
99
250N
752
500N
8739
8289
0973
1TR
4359
2,5TR
67882
70038
44596
12342
70545
77632
85456
5TR
64340
25017
10TR
43125
40TR
76854
ĐB
908784
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/08/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0
1 7
5,8,4,3 2 5
7 3 9,8,2
5,8 4 2,5,0
Chục Số Đơn vị
4,2 5 2,9,6,4
9,5 6
1 7 3
3 8 9,2,4
9,3,8,5 9 9,6
Kết quả xổ số Đắk Lắk
15/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
58
250N
671
500N
4745
8607
6374
1TR
8713
2,5TR
92500
02835
16917
96517
70327
03379
86816
5TR
09398
09557
10TR
27088
40TR
03800
ĐB
819495
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/08/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 7,0,0
7 1 3,7,7,6
2 7
1 3 5
7 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3,9 5 8,7
1 6
0,1,1,2,5 7 1,4,9
5,9,8 8 8
7 9 8,5
Kết quả xổ số Đắk Lắk
08/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
86
250N
255
500N
3605
5205
9166
1TR
9378
2,5TR
23818
91725
33659
45220
18019
08095
31461
5TR
43241
30368
10TR
12802
40TR
86592
ĐB
508081
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/08/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,5,2
6,4,8 1 8,9
0,9 2 5,0
3
4 1
Chục Số Đơn vị
5,0,0,2,9 5 5,9
8,6 6 6,1,8
7 8
7,1,6 8 6,1
5,1 9 5,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )