http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
17/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
76
250N
677
500N
9015
9210
7433
1TR
8659
2,5TR
07103
18425
95093
33287
54364
42450
26018
5TR
47156
27021
10TR
50538
40TR
05625
ĐB
806617
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/07/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 3
2 1 5,0,8,7
2 5,1,5
3,0,9 3 3,8
6 4
Chục Số Đơn vị
1,2,2 5 9,0,6
7,5 6 4
7,8,1 7 6,7
1,3 8 7
5 9 3
Kết quả xổ số Đắk Lắk
10/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
61
250N
857
500N
7380
2631
9259
1TR
9160
2,5TR
58016
18633
74886
95194
78324
47611
71500
5TR
03736
96569
10TR
86173
40TR
66546
ĐB
650789
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/07/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6,0 0 0
6,3,1 1 6,1
2 4
3,7 3 1,3,6
9,2 4 6
Chục Số Đơn vị
5 7,9
1,8,3,4 6 1,0,9
5 7 3
8 0,6,9
5,6,8 9 4
Kết quả xổ số Đắk Lắk
03/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
96
250N
784
500N
6514
4999
2223
1TR
8811
2,5TR
25020
65233
37879
12667
38465
72603
90751
5TR
47335
82882
10TR
08411
40TR
60010
ĐB
608796
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/07/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 3
1,5,1 1 4,1,1,0
8 2 3,0
2,3,0 3 3,5
8,1 4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 1
9,9 6 7,5
6 7 9
8 4,2
9,7 9 6,9,6
Kết quả xổ số Đắk Lắk
26/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
74
250N
352
500N
6541
7340
0266
1TR
2639
2,5TR
57981
23897
10371
34151
25468
74338
11067
5TR
82095
98397
10TR
00868
40TR
87449
ĐB
038272
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0
4,8,7,5 1
5,7 2
3 9,8
7 4 1,0,9
Chục Số Đơn vị
9 5 2,1
6 6 6,8,7,8
9,6,9 7 4,1,2
6,3,6 8 1
3,4 9 7,5,7
Kết quả xổ số Đắk Lắk
19/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
22
250N
736
500N
2173
0367
3689
1TR
3719
2,5TR
14924
36107
94316
04419
84394
70873
42797
5TR
44315
05736
10TR
23448
40TR
52617
ĐB
347233
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7
1 9,6,9,5,7
2 2 2,4
7,7,3 3 6,6,3
2,9 4 8
Chục Số Đơn vị
1 5
3,1,3 6 7
6,0,9,1 7 3,3
4 8 9
8,1,1 9 4,7
Kết quả xổ số Đắk Lắk
12/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
28
250N
588
500N
2004
4782
1112
1TR
1200
2,5TR
48249
71566
83075
46212
32488
23524
61385
5TR
25944
96632
10TR
51018
40TR
05875
ĐB
979840
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 4,0
1 2,2,8
8,1,1,3 2 8,4
3 2
0,2,4 4 9,4,0
Chục Số Đơn vị
7,8,7 5
6 6 6
7 5,5
2,8,8,1 8 8,2,8,5
4 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
05/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
10
250N
673
500N
9548
3324
0450
1TR
0577
2,5TR
81426
31158
55723
89504
01645
92362
72229
5TR
03164
76744
10TR
68308
40TR
01566
ĐB
713607
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 4,8,7
1 0
6 2 4,6,3,9
7,2 3
2,0,6,4 4 8,5,4
Chục Số Đơn vị
4 5 0,8
2,6 6 2,4,6
7,0 7 3,7
4,5,0 8
2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )