http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
14/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
90
250N
733
500N
4714
2733
6508
1TR
1440
2,5TR
94365
28158
59780
31567
21609
81803
26992
5TR
41311
20674
10TR
92511
40TR
39709
ĐB
899309
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/11/2017  
Chục Số Đơn vị
9,4,8 0 8,9,3,9,9
1,1 1 4,1,1
9 2
3,3,0 3 3,3
1,7 4 0
Chục Số Đơn vị
6 5 8
6 5,7
6 7 4
0,5 8 0
0,0,0 9 0,2
Kết quả xổ số Đắk Lắk
07/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
71
250N
742
500N
1661
5566
0903
1TR
2223
2,5TR
32970
21610
56768
16231
73408
73532
71158
5TR
99646
57481
10TR
72100
40TR
95661
ĐB
382954
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/11/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1,0 0 3,8,0
7,6,3,8,6 1 0
4,3 2 3
0,2 3 1,2
5 4 2,6
Chục Số Đơn vị
5 8,4
6,4 6 1,6,8,1
7 1,0
6,0,5 8 1
9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
31/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
82
250N
959
500N
9287
0532
3486
1TR
8864
2,5TR
92509
89584
56614
69850
28074
86636
44149
5TR
48554
85640
10TR
68083
40TR
46643
ĐB
238952
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 9
1 4
8,3,5 2
8,4 3 2,6
6,8,1,7,5 4 9,0,3
Chục Số Đơn vị
5 9,0,4,2
8,3 6 4
8 7 4
8 2,7,6,4,3
5,0,4 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
24/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
41
250N
825
500N
1909
3289
0063
1TR
0340
2,5TR
40528
95001
13651
69752
46239
23583
88203
5TR
39690
38735
10TR
06079
40TR
56327
ĐB
588358
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 9,1,3
4,0,5 1
5 2 5,8,7
6,8,0 3 9,5
4 1,0
Chục Số Đơn vị
2,3 5 1,2,8
6 3
2 7 9
2,5 8 9,3
0,8,3,7 9 0
Kết quả xổ số Đắk Lắk
17/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
33
250N
390
500N
8327
3455
8489
1TR
4783
2,5TR
02382
67443
00738
73647
64078
47122
89995
5TR
21272
09081
10TR
67527
40TR
19108
ĐB
177801
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,1
8,0 1
8,2,7 2 7,2,7
3,8,4 3 3,8
4 3,7
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5
6
2,4,2 7 8,2
3,7,0 8 9,3,2,1
8 9 0,5
Kết quả xổ số Đắk Lắk
10/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
08
250N
746
500N
9147
3739
0358
1TR
6950
2,5TR
63856
86568
08245
47485
25671
66719
37102
5TR
97291
55694
10TR
77209
40TR
84838
ĐB
537879
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,2,9
7,9 1 9
0 2
3 9,8
9 4 6,7,5
Chục Số Đơn vị
4,8 5 8,0,6
4,5 6 8
4 7 1,9
0,5,6,3 8 5
3,1,0,7 9 1,4
Kết quả xổ số Đắk Lắk
03/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
40
250N
901
500N
5129
4255
9362
1TR
2341
2,5TR
76980
27304
10323
65430
09593
37833
41016
5TR
90029
94344
10TR
92973
40TR
14313
ĐB
595259
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,8,3 0 1,4
0,4 1 6,3
6 2 9,3,9
2,9,3,7,1 3 0,3
0,4 4 0,1,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9
1 6 2
7 3
8 0
2,2,5 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )