http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
22/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
36
250N
798
500N
8296
4583
9665
1TR
6834
2,5TR
89767
49680
86943
13324
09759
40550
38340
5TR
08563
84910
10TR
53107
40TR
30505
ĐB
490594
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/05/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5,4,1 0 7,5
1 0
2 4
8,4,6 3 6,4
3,2,9 4 3,0
Chục Số Đơn vị
6,0 5 9,0
3,9 6 5,7,3
6,0 7
9 8 3,0
5 9 8,6,4
Kết quả xổ số Đắk Lắk
15/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
45
250N
108
500N
6262
2456
7344
1TR
5377
2,5TR
31717
00640
48544
88599
42587
35645
28728
5TR
28770
26145
10TR
91731
40TR
74287
ĐB
043228
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/05/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 8
3 1 7
6 2 8,8
3 1
4,4 4 5,4,0,4,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,4 5 6
5 6 2
7,1,8,8 7 7,0
0,2,2 8 7,7
9 9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
08/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
11
250N
967
500N
9542
2999
6920
1TR
2723
2,5TR
65251
63980
33245
29522
29807
65411
10069
5TR
34554
96734
10TR
27277
40TR
71602
ĐB
811587
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/05/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 7,2
1,5,1 1 1,1
4,2,0 2 0,3,2
2 3 4
5,3 4 2,5
Chục Số Đơn vị
4 5 1,4
6 7,9
6,0,7,8 7 7
8 0,7
9,6 9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
01/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
14
250N
110
500N
7926
4322
3502
1TR
7015
2,5TR
00177
06934
88224
93674
79077
14014
22941
5TR
69379
86560
10TR
78080
40TR
18333
ĐB
126787
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/05/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6,8 0 2
4 1 4,0,5,4
2,0 2 6,2,4
3 3 4,3
1,3,2,7,1 4 1
Chục Số Đơn vị
1 5
2 6 0
7,7,8 7 7,4,7,9
8 0,7
7 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
24/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
51
250N
647
500N
1522
2023
7916
1TR
5903
2,5TR
63700
16955
70719
23872
72180
70509
98990
5TR
74941
91063
10TR
56871
40TR
06016
ĐB
333769
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/04/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8,9 0 3,0,9
5,4,7 1 6,9,6
2,7 2 2,3
2,0,6 3
4 7,1
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5
1,1 6 3,9
4 7 2,1
8 0
1,0,6 9 0
Kết quả xổ số Đắk Lắk
17/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
97
250N
098
500N
3531
1371
5301
1TR
5706
2,5TR
54734
88830
08278
25199
22087
86845
16109
5TR
73051
09682
10TR
75548
40TR
45902
ĐB
227664
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/04/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,6,9,2
3,7,0,5 1
8,0 2
3 1,4,0
3,6 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4 5 1
0 6 4
9,8 7 1,8
9,7,4 8 7,2
9,0 9 7,8,9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
10/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
35
250N
414
500N
3899
4869
5853
1TR
1540
2,5TR
12399
36346
34216
77443
58121
78272
94410
5TR
97916
73769
10TR
18975
40TR
01933
ĐB
456154
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/04/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
2 1 4,6,0,6
7 2 1
5,4,3 3 5,3
1,5 4 0,6,3
Chục Số Đơn vị
3,7 5 3,4
4,1,1 6 9,9
7 2,5
8
9,6,9,6 9 9,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )