http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
25/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
92
250N
081
500N
7712
4099
0900
1TR
9871
2,5TR
42910
80922
35391
77282
34876
00413
60715
5TR
64471
58546
10TR
71027
40TR
22289
ĐB
600061
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/09/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0
8,7,9,7,6 1 2,0,3,5
9,1,2,8 2 2,7
1 3
4 6
Chục Số Đơn vị
1 5
7,4 6 1
2 7 1,6,1
8 1,2,9
9,8 9 2,9,1
Kết quả xổ số Đắk Lắk
18/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
18
250N
938
500N
4524
2193
9080
1TR
2389
2,5TR
09328
16693
74547
09402
84001
31806
77453
5TR
72913
60136
10TR
23493
40TR
78812
ĐB
892645
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/09/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,1,6
0 1 8,3,2
0,1 2 4,8
9,9,5,1,9 3 8,6
2 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 3
0,3 6
4 7
1,3,2 8 0,9
8 9 3,3,3
Kết quả xổ số Đắk Lắk
11/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSDLK
100N
75
250N
902
500N
4325
8965
0579
1TR
1198
2,5TR
88298
27749
79391
84124
23108
87019
26794
5TR
96253
49904
10TR
72011
40TR
82954
ĐB
413480
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/09/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,8,4
9,1 1 9,1
0 2 5,4
5 3
2,9,0,5 4 9
Chục Số Đơn vị
7,2,6 5 3,4
6 5
7 5,9
9,9,0 8 0
7,4,1 9 8,8,1,4
Kết quả xổ số Đắk Lắk
04/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
23
250N
575
500N
7505
5151
9996
1TR
0815
2,5TR
62235
31311
88400
41841
58405
75478
54370
5TR
88087
38850
10TR
72688
40TR
16220
ĐB
042191
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/09/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,7,5,2 0 5,0,5
5,1,4,9 1 5,1
2 3,0
2 3 5
4 1
Chục Số Đơn vị
7,0,1,3,0 5 1,0
9 6
8 7 5,8,0
7,8 8 7,8
9 6,1
Kết quả xổ số Đắk Lắk
28/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
58
250N
940
500N
1610
2940
1093
1TR
9308
2,5TR
33931
82704
88481
46264
27842
77131
08609
5TR
65415
73790
10TR
25394
40TR
50668
ĐB
198536
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/08/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1,4,9 0 8,4,9
3,8,3 1 0,5
4 2
9 3 1,1,6
0,6,9 4 0,0,2
Chục Số Đơn vị
1 5 8
3 6 4,8
7
5,0,6 8 1
0 9 3,0,4
Kết quả xổ số Đắk Lắk
21/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
65
250N
394
500N
6632
5244
0861
1TR
8035
2,5TR
34795
13806
97270
63538
86516
69532
12644
5TR
84699
87745
10TR
46463
40TR
25333
ĐB
118943
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/08/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6
6 1 6
3,3 2
6,3,4 3 2,5,8,2,3
9,4,4 4 4,4,5,3
Chục Số Đơn vị
6,3,9,4 5
0,1 6 5,1,3
7 0
3 8
9 9 4,5,9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
14/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
46
250N
736
500N
5610
8045
2743
1TR
6988
2,5TR
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
5TR
34667
06022
10TR
77044
40TR
66347
ĐB
968603
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/08/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,2,9 0 3,3
1 0
3,2 2 0,2
4,0,0 3 6,2
5,4 4 6,5,3,7,4,7
Chục Số Đơn vị
4 5 4
4,3 6 8,7
4,6,4 7
8,6 8 8
9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )