http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
16/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
46
250N
631
500N
2154
5477
2517
1TR
8960
2,5TR
85517
37288
17932
78826
80346
32386
15453
5TR
02908
65015
10TR
19989
40TR
82471
ĐB
699466
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/01/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 8
3,7 1 7,7,5
3 2 6
5 3 1,2
5 4 6,6
Chục Số Đơn vị
1 5 4,3
4,2,4,8,6 6 0,6
7,1,1 7 7,1
8,0 8 8,6,9
8 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
09/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
61
250N
228
500N
6796
2583
4453
1TR
4200
2,5TR
57949
76505
19019
81737
29244
16954
04441
5TR
26269
24742
10TR
72564
40TR
17898
ĐB
528309
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/01/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,9
6,4 1 9
4 2 8
8,5 3 7
4,5,6 4 9,4,1,2
Chục Số Đơn vị
0 5 3,4
9 6 1,9,4
3 7
2,9 8 3
4,1,6,0 9 6,8
Kết quả xổ số Đắk Lắk
02/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
42
250N
630
500N
1647
4573
5219
1TR
3744
2,5TR
02910
93832
34577
38585
87112
50381
37211
5TR
24099
33907
10TR
47362
40TR
09284
ĐB
034460
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/01/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/01/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1,6 0 7
8,1 1 9,0,2,1
4,3,1,6 2
7 3 0,2
4,8 4 2,7,4
Chục Số Đơn vị
8 5
6 2,0
4,7,0 7 3,7
8 5,1,4
1,9 9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
26/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
67
250N
967
500N
9870
8383
8228
1TR
0423
2,5TR
61162
46557
43632
92845
52902
12469
95232
5TR
95773
37675
10TR
33099
40TR
39329
ĐB
713631
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
3 1
6,3,0,3 2 8,3,9
8,2,7 3 2,2,1
4 5
Chục Số Đơn vị
4,7 5 7
6 7,7,2,9
6,6,5 7 0,3,5
2 8 3
6,9,2 9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
19/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
76
250N
335
500N
2097
2022
5992
1TR
9891
2,5TR
34744
52001
53256
27881
71581
40721
52111
5TR
66534
34644
10TR
64908
40TR
93399
ĐB
921061
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,8
9,0,8,8,2,1,6 1 1
2,9 2 2,1
3 5,4
4,3,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
3 5 6
7,5 6 1
9 7 6
0 8 1,1
9 9 7,2,1,9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
12/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
77
250N
489
500N
1197
4297
0886
1TR
5894
2,5TR
26772
79938
91092
71770
62361
07319
32614
5TR
77727
70379
10TR
72689
40TR
39320
ĐB
411596
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,2 0
6 1 9,4
7,9 2 7,0
3 8
9,1 4
Chục Số Đơn vị
5
8,9 6 1
7,9,9,2 7 7,2,0,9
3 8 9,6,9
8,1,7,8 9 7,7,4,2,6
Kết quả xổ số Đắk Lắk
05/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
43
250N
248
500N
9156
1364
5373
1TR
0947
2,5TR
72225
89068
72188
58797
08259
29956
91503
5TR
11851
10732
10TR
18305
40TR
61253
ĐB
324424
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
5 1
3 2 5,4
4,7,0,5 3 2
6,2 4 3,8,7
Chục Số Đơn vị
2,0 5 6,9,6,1,3
5,5 6 4,8
4,9 7 3
4,6,8 8 8
5 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )