http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
05/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
27
250N
049
500N
3184
3035
8865
1TR
6384
2,5TR
37771
66182
85351
92234
25059
93498
49736
5TR
18565
76598
10TR
09907
40TR
32983
ĐB
053517
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7
7,5 1 7
8 2 7
8 3 5,4,6
8,8,3 4 9
Chục Số Đơn vị
3,6,6 5 1,9
3 6 5,5
2,0,1 7 1
9,9 8 4,4,2,3
4,5 9 8,8
Kết quả xổ số Đắk Lắk
29/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
64
250N
484
500N
9212
6304
9184
1TR
7369
2,5TR
38821
21987
00826
04423
51272
25515
61363
5TR
74883
69349
10TR
73577
40TR
64096
ĐB
213606
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 4,6
2 1 2,5
1,7 2 1,6,3
2,6,8 3
6,8,0,8 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5
2,9,0 6 4,9,3
8,7 7 2,7
8 4,4,7,3
6,4 9 6
Kết quả xổ số Đắk Lắk
22/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
70
250N
021
500N
5999
6245
5288
1TR
4678
2,5TR
10141
54209
39657
04719
13467
08127
12218
5TR
18916
11863
10TR
55714
40TR
92450
ĐB
328155
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 9
2,4 1 9,8,6,4
2 1,7
6 3
1 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,5 5 7,0,5
1 6 7,3
5,6,2 7 0,8
8,7,1 8 8
9,0,1 9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
15/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
95
250N
476
500N
0009
4396
2123
1TR
5158
2,5TR
97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286
5TR
30850
14404
10TR
61236
40TR
06299
ĐB
091261
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,7,4
8,6 1 5
2 3
2 3 6
0 4 8
Chục Số Đơn vị
9,1 5 8,8,0
7,9,8,3 6 1
0 7 6
5,8,5,4 8 8,1,6
0,9 9 5,6,9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
08/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
38
250N
665
500N
3102
9822
0865
1TR
0040
2,5TR
06029
79520
04109
48845
89282
70762
34762
5TR
08382
30052
10TR
30977
40TR
67667
ĐB
960127
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 2,9
1
0,2,8,6,6,8,5 2 2,9,0,7
3 8
4 0,5
Chục Số Đơn vị
6,6,4 5 2
6 5,5,2,2,7
7,6,2 7 7
3 8 2,2
2,0 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
01/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
04
250N
616
500N
7173
6977
5603
1TR
0000
2,5TR
32016
50160
96612
02533
80327
47858
31964
5TR
54996
11072
10TR
35892
40TR
28447
ĐB
757696
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 4,3,0
1 6,6,2
1,7,9 2 7
7,0,3 3 3
0,6 4 7
Chục Số Đơn vị
5 8
1,1,9,9 6 0,4
7,2,4 7 3,7,2
5 8
9 6,2,6
Kết quả xổ số Đắk Lắk
25/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N
06
250N
652
500N
4409
9144
6355
1TR
2097
2,5TR
82676
29129
11771
40005
53729
58184
25786
5TR
40732
02918
10TR
18720
40TR
26875
ĐB
047487
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/12/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,9,5
7 1 8
5,3 2 9,9,0
3 2
4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
5,0,7 5 2,5
0,7,8 6
9,8 7 6,1,5
1 8 4,6,7
0,2,2 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )