http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
16/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
09
250N
904
500N
3967
3757
5501
1TR
6126
2,5TR
23115
58311
89505
16393
03496
58577
87937
5TR
84652
35029
10TR
12440
40TR
81314
ĐB
604960
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/09/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/09/2017  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 9,4,1,5
0,1 1 5,1,4
5 2 6,9
9 3 7
0,1 4 0
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7,2
2,9 6 7,0
6,5,7,3 7 7
8
0,2 9 3,6
Kết quả xổ số Đắk Nông
09/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
06
250N
757
500N
1498
7044
3547
1TR
6741
2,5TR
62946
73812
43350
29154
47588
92933
07206
5TR
06348
49946
10TR
36195
40TR
03073
ĐB
690575
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/09/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,6
4 1 2
1 2
3,7 3 3
4,5 4 4,7,1,6,8,6
Chục Số Đơn vị
9,7 5 7,0,4
0,4,0,4 6
5,4 7 3,5
9,8,4 8 8
9 8,5
Kết quả xổ số Đắk Nông
02/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
38
250N
632
500N
2760
8799
9188
1TR
1509
2,5TR
11164
43386
84222
08519
06054
16565
16100
5TR
76036
13996
10TR
66758
40TR
21743
ĐB
810274
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/09/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/09/2017  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 9,0
1 9
3,2 2 2
4 3 8,2,6
6,5,7 4 3
Chục Số Đơn vị
6 5 4,8
8,3,9 6 0,4,5
7 4
3,8,5 8 8,6
9,0,1 9 9,6
Kết quả xổ số Đắk Nông
26/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
94
250N
229
500N
4637
0979
8423
1TR
7383
2,5TR
22134
38657
41264
63088
00753
61783
84448
5TR
20313
17004
10TR
50765
40TR
92026
ĐB
811766
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/08/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 3
2 9,3,6
2,8,5,8,1 3 7,4
9,3,6,0 4 8
Chục Số Đơn vị
6 5 7,3
2,6 6 4,5,6
3,5 7 9
8,4 8 3,8,3
2,7 9 4
Kết quả xổ số Đắk Nông
19/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
20
250N
692
500N
1515
2375
0533
1TR
3829
2,5TR
35859
62766
66777
85176
05162
84630
09335
5TR
39406
48383
10TR
02873
40TR
44987
ĐB
437079
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/08/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 6
1 5
9,6 2 0,9
3,8,7 3 3,0,5
4
Chục Số Đơn vị
1,7,3 5 9
6,7,0 6 6,2
7,8 7 5,7,6,3,9
8 3,7
2,5,7 9 2
Kết quả xổ số Đắk Nông
12/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
71
250N
743
500N
0471
2720
9262
1TR
0787
2,5TR
37101
82524
11195
77317
40141
01428
76593
5TR
35904
73968
10TR
91589
40TR
32438
ĐB
390662
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/08/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 1,4
7,7,0,4 1 7
6,6 2 0,4,8
4,9 3 8
2,0 4 3,1
Chục Số Đơn vị
9 5
6 2,8,2
8,1 7 1,1
2,6,3 8 7,9
8 9 5,3
Kết quả xổ số Đắk Nông
05/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
11
250N
054
500N
1553
4142
2025
1TR
3173
2,5TR
17391
91098
90730
78285
48228
78192
21858
5TR
52876
99402
10TR
38225
40TR
49349
ĐB
142466
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/08/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 2
1,9 1 1
4,9,0 2 5,8,5
5,7 3 0
5 4 2,9
Chục Số Đơn vị
2,8,2 5 4,3,8
7,6 6 6
7 3,6
9,2,5 8 5
4 9 1,8,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )