http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
74
250N
055
500N
0931
7631
8833
1TR
5860
2,5TR
15913
65345
38081
33036
74221
89359
06176
5TR
27748
99245
10TR
23849
40TR
07326
ĐB
231678
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0
3,3,8,2 1 3
2 1,6
3,1 3 1,1,3,6
7 4 5,8,5,9
Chục Số Đơn vị
5,4,4 5 5,9
3,7,2 6 0
7 4,6,8
4,7 8 1
5,4 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
11/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
30
250N
432
500N
7491
9765
3746
1TR
2310
2,5TR
23457
36843
92593
48531
91074
27451
08897
5TR
31984
81394
10TR
39013
40TR
33742
ĐB
548272
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/11/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1 0
9,3,5 1 0,3
3,4,7 2
4,9,1 3 0,2,1
7,8,9 4 6,3,2
Chục Số Đơn vị
6 5 7,1
4 6 5
5,9 7 4,2
8 4
9 1,3,7,4
Kết quả xổ số Đắk Nông
04/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
23
250N
906
500N
2141
6701
0838
1TR
2539
2,5TR
48087
42738
69528
66142
53740
61509
50319
5TR
41585
39611
10TR
66416
40TR
43492
ĐB
746498
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/11/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,1,9
4,0,1 1 9,1,6
4,9 2 3,8
2 3 8,9,8
4 1,2,0
Chục Số Đơn vị
8 5
0,1 6
8 7
3,3,2,9 8 7,5
3,0,1 9 2,8
Kết quả xổ số Đắk Nông
28/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
37
250N
213
500N
3951
5115
6638
1TR
5738
2,5TR
45025
18787
72026
40979
14802
67036
45510
5TR
67180
42233
10TR
28116
40TR
15457
ĐB
259876
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 2
5 1 3,5,0,6
0 2 5,6
1,3 3 7,8,8,6,3
4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 1,7
2,3,1,7 6
3,8,5 7 9,6
3,3 8 7,0
7 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
21/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
70
250N
432
500N
0387
5306
0345
1TR
1758
2,5TR
47299
45434
09450
98614
19230
79622
40666
5TR
35863
22236
10TR
39856
40TR
69542
ĐB
873712
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,5,3 0 6
1 4,2
3,2,4,1 2 2
6 3 2,4,0,6
3,1 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 8,0,6
0,6,3,5 6 6,3
8 7 0
5 8 7
9 9 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
14/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
63
250N
397
500N
6740
8985
4848
1TR
5741
2,5TR
52215
27556
59439
38197
91577
93948
06615
5TR
28937
28702
10TR
99817
40TR
84644
ĐB
921955
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
4 1 5,5,7
0 2
6 3 9,7
4 4 0,8,1,8,4
Chục Số Đơn vị
8,1,1,5 5 6,5
5 6 3
9,9,7,3,1 7 7
4,4 8 5
3 9 7,7
Kết quả xổ số Đắk Nông
07/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
00
250N
058
500N
3284
4278
9202
1TR
3510
2,5TR
47141
97919
44176
38117
75960
18383
26084
5TR
11294
93649
10TR
31225
40TR
78808
ĐB
394902
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/10/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,1,6 0 0,2,8,2
4 1 0,9,7
0,0 2 5
8 3
8,8,9 4 1,9
Chục Số Đơn vị
2 5 8
7 6 0
1 7 8,6
5,7,0 8 4,3,4
1,4 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )