http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
14/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
38
250N
041
500N
7687
8898
8088
1TR
0400
2,5TR
90979
24245
58107
19437
94334
04074
10642
5TR
39325
78437
10TR
10824
40TR
43767
ĐB
103109
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/07/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,9
4 1
4 2 5,4
3 8,7,4,7
3,7,2 4 1,5,2
Chục Số Đơn vị
4,2 5
6 7
8,0,3,3,6 7 9,4
3,9,8 8 7,8
7,0 9 8
Kết quả xổ số Đắk Nông
07/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
14
250N
625
500N
1224
9561
6286
1TR
3308
2,5TR
27858
29516
02836
46297
33213
38002
54866
5TR
56399
18780
10TR
88973
40TR
09376
ĐB
395981
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/07/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,2
6,8 1 4,6,3
0 2 5,4
1,7 3 6
1,2 4
Chục Số Đơn vị
2 5 8
8,1,3,6,7 6 1,6
9 7 3,6
0,5 8 6,0,1
9 9 7,9
Kết quả xổ số Đắk Nông
30/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
14
250N
395
500N
9139
3401
3163
1TR
3788
2,5TR
67355
47333
79481
65146
31833
99215
01153
5TR
26164
06867
10TR
83498
40TR
77601
ĐB
846785
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,1
0,8,0 1 4,5
2
6,3,3,5 3 9,3,3
1,6 4 6
Chục Số Đơn vị
9,5,1,8 5 5,3
4 6 3,4,7
6 7
8,9 8 8,1,5
3 9 5,8
Kết quả xổ số Đắk Nông
23/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
90
250N
239
500N
2737
5669
1251
1TR
4182
2,5TR
37233
59555
49488
15436
77564
74863
44823
5TR
28995
82040
10TR
23884
40TR
63531
ĐB
967285
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4 0
5,3 1
8 2 3
3,6,2 3 9,7,3,6,1
6,8 4 0
Chục Số Đơn vị
5,9,8 5 1,5
3 6 9,4,3
3 7
8 8 2,8,4,5
3,6 9 0,5
Kết quả xổ số Đắk Nông
16/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
34
250N
139
500N
8646
9821
4765
1TR
2647
2,5TR
47311
25373
84112
60566
43885
56588
72999
5TR
93815
79693
10TR
98067
40TR
03579
ĐB
431415
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0
2,1 1 1,2,5,5
1 2 1
7,9 3 4,9
3 4 6,7
Chục Số Đơn vị
6,8,1,1 5
4,6 6 5,6,7
4,6 7 3,9
8 8 5,8
3,9,7 9 9,3
Kết quả xổ số Đắk Nông
09/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
12
250N
189
500N
1199
2674
4660
1TR
6065
2,5TR
43161
33079
95842
76461
18318
05789
54424
5TR
70904
08186
10TR
72933
40TR
77986
ĐB
150959
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
6,6 1 2,8
1,4 2 4
3 3 3
7,2,0 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5 9
8,8 6 0,5,1,1
7 4,9
1 8 9,9,6,6
8,9,7,8,5 9 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
02/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
25
250N
369
500N
5721
8924
6865
1TR
8091
2,5TR
45810
69872
95489
68310
08328
53970
51588
5TR
68749
46936
10TR
74090
40TR
40888
ĐB
758055
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/06/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1,7,9 0
2,9 1 0,0
7 2 5,1,4,8
3 6
2 4 9
Chục Số Đơn vị
2,6,5 5 5
3 6 9,5
7 2,0
2,8,8 8 9,8,8
6,8,4 9 1,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )