http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
13/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
26
250N
661
500N
9103
6156
6279
1TR
8400
2,5TR
38171
78449
23473
30655
47248
30938
36414
5TR
50875
08047
10TR
81474
40TR
97971
ĐB
330533
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/01/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0
6,7,7 1 4
2 6
0,7,3 3 8,3
1,7 4 9,8,7
Chục Số Đơn vị
5,7 5 6,5
2,5 6 1
4 7 9,1,3,5,4,1
4,3 8
7,4 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
06/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
52
250N
499
500N
1596
6012
8524
1TR
8504
2,5TR
08839
12660
34433
32957
25868
98187
14206
5TR
59049
96487
10TR
84355
40TR
01342
ĐB
109803
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/01/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,6,3
1 2
5,1,4 2 4
3,0 3 9,3
2,0 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5 5 2,7,5
9,0 6 0,8
5,8,8 7
6 8 7,7
9,3,4 9 9,6
Kết quả xổ số Đắk Nông
30/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
09
250N
855
500N
4734
0557
4480
1TR
8748
2,5TR
88038
95110
09298
42173
92619
02532
83781
5TR
38587
08988
10TR
53992
40TR
88614
ĐB
024926
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9
8 1 0,9,4
3,9 2 6
7 3 4,8,2
3,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7
2 6
5,8 7 3
4,3,9,8 8 0,1,7,8
0,1 9 8,2
Kết quả xổ số Đắk Nông
23/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
58
250N
608
500N
0952
0756
6824
1TR
9839
2,5TR
28194
60654
22967
65266
65741
63904
50930
5TR
11002
45001
10TR
99047
40TR
43415
ĐB
409051
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,4,2,1
4,0,5 1 5
5,0 2 4
3 9,0
2,9,5,0 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1 5 8,2,6,4,1
5,6 6 7,6
6,4 7
5,0 8
3 9 4
Kết quả xổ số Đắk Nông
16/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
36
250N
215
500N
8134
7348
6027
1TR
0297
2,5TR
94367
68655
11556
94290
56738
78201
30731
5TR
56928
01128
10TR
94595
40TR
65176
ĐB
059190
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 1
0,3 1 5
2 7,8,8
3 6,4,8,1
3 4 8
Chục Số Đơn vị
1,5,9 5 5,6
3,5,7 6 7
2,9,6 7 6
4,3,2,2 8
9 7,0,5,0
Kết quả xổ số Đắk Nông
09/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
05
250N
703
500N
7026
8972
0749
1TR
3341
2,5TR
68121
91961
26760
17864
29437
30863
90307
5TR
17010
10013
10TR
21584
40TR
90687
ĐB
598689
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 5,3,7
4,2,6 1 0,3
7 2 6,1
0,6,1 3 7
6,8 4 9,1
Chục Số Đơn vị
0 5
2 6 1,0,4,3
3,0,8 7 2
8 4,7,9
4,8 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
02/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
34
250N
318
500N
8077
4561
3930
1TR
3333
2,5TR
96785
00410
89396
28741
67282
37149
21444
5TR
16873
81621
10TR
46194
40TR
91273
ĐB
407956
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/12/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1 0
6,4,2 1 8,0
8 2 1
3,7,7 3 4,0,3
3,4,9 4 1,9,4
Chục Số Đơn vị
8 5 6
9,5 6 1
7 7 7,3,3
1 8 5,2
4 9 6,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )