http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
26/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
12
250N
433
500N
8521
5215
4936
1TR
1051
2,5TR
58883
59857
42957
74196
98230
77800
50202
5TR
71671
39600
10TR
30490
40TR
17926
ĐB
407624
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/05/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0,0,9 0 0,2,0
2,5,7 1 2,5
1,0 2 1,6,4
3,8 3 3,6,0
2 4
Chục Số Đơn vị
1 5 1,7,7
3,9,2 6
5,5 7 1
8 3
9 6,0
Kết quả xổ số Đắk Nông
19/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
98
250N
748
500N
3696
2028
3970
1TR
7551
2,5TR
40194
02625
77628
52291
18228
24470
27285
5TR
47453
07832
10TR
49059
40TR
69541
ĐB
974326
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/05/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,7 0
5,9,4 1
3 2 8,5,8,8,6
5 3 2
9 4 8,1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 1,3,9
9,2 6
7 0,0
9,4,2,2,2 8 5
5 9 8,6,4,1
Kết quả xổ số Đắk Nông
12/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNO
100N
00
250N
877
500N
1488
7295
4148
1TR
3788
2,5TR
79984
98890
57958
40100
47365
14715
37755
5TR
95425
20482
10TR
46261
40TR
11946
ĐB
067832
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/05/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,0 0 0,0
6 1 5
8,3 2 5
3 2
8 4 8,6
Chục Số Đơn vị
9,6,1,5,2 5 8,5
4 6 5,1
7 7 7
8,4,8,5 8 8,8,4,2
9 5,0
Kết quả xổ số Đắk Nông
05/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
11
250N
176
500N
3431
3890
2282
1TR
9781
2,5TR
22956
56851
61582
84559
26894
89145
89507
5TR
27496
25648
10TR
72275
40TR
30884
ĐB
235022
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/05/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 7
1,3,8,5 1 1
8,8,2 2 2
3 1
9,8 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,1,9
7,5,9 6
0 7 6,5
4 8 2,1,2,4
5 9 0,4,6
Kết quả xổ số Đắk Nông
28/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
52
250N
410
500N
0856
0260
8642
1TR
7636
2,5TR
38253
04496
74333
16479
20203
51669
18559
5TR
92601
96167
10TR
44811
40TR
40128
ĐB
230235
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/04/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/04/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 3,1
0,1 1 0,1
5,4 2 8
5,3,0 3 6,3,5
4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 2,6,3,9
5,3,9 6 0,9,7
6 7 9
2 8
7,6,5 9 6
Kết quả xổ số Đắk Nông
21/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
62
250N
669
500N
4120
4087
5290
1TR
6086
2,5TR
56230
46567
75199
52349
65554
84061
17036
5TR
57630
07389
10TR
87501
40TR
34092
ĐB
333320
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/04/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2,9,3,3,2 0 1
6,0 1
6,9 2 0,0
3 0,6,0
5 4 9
Chục Số Đơn vị
5 4
8,3 6 2,9,7,1
8,6 7
8 7,6,9
6,9,4,8 9 0,9,2
Kết quả xổ số Đắk Nông
14/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
89
250N
697
500N
9139
5911
1291
1TR
7763
2,5TR
12578
04891
53015
55124
65511
87971
87726
5TR
81570
18146
10TR
90237
40TR
73214
ĐB
753586
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/04/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/04/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
1,9,9,1,7 1 1,5,1,4
2 4,6
6 3 9,7
2,1 4 6
Chục Số Đơn vị
1 5
2,4,8 6 3
9,3 7 8,1,0
7 8 9,6
8,3 9 7,1,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )