http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
29/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/04/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đắk Nông
22/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
33
250N
889
500N
6732
9636
0160
1TR
1542
2,5TR
80232
65212
83152
70901
19467
38710
21685
5TR
78052
62115
10TR
32042
40TR
50624
ĐB
076175
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/04/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 1
0 1 2,0,5
3,4,3,1,5,5,4 2 4
3 3 3,2,6,2
2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
8,1,7 5 2,2
3 6 0,7
6 7 5
8 9,5
8 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
15/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
93
250N
729
500N
1694
6636
7914
1TR
2305
2,5TR
72103
56876
80886
27452
32575
96241
39400
5TR
53828
84628
10TR
20067
40TR
74349
ĐB
734800
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/04/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 5,3,0,0
4 1 4
5 2 9,8,8
9,0 3 6
9,1 4 1,9
Chục Số Đơn vị
0,7 5 2
3,7,8 6 7
6 7 6,5
2,2 8 6
2,4 9 3,4
Kết quả xổ số Đắk Nông
08/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
25
250N
654
500N
4005
6255
1556
1TR
7831
2,5TR
41724
80482
90738
03924
09853
46351
97802
5TR
09061
33615
10TR
58903
40TR
96226
ĐB
482442
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/04/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5,2,3
3,5,6 1 5
8,0,4 2 5,4,4,6
5,0 3 1,8
5,2,2 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0,5,1 5 4,5,6,3,1
5,2 6 1
7
3 8 2
9
Kết quả xổ số Đắk Nông
01/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
12
250N
879
500N
5318
6299
6532
1TR
9606
2,5TR
04005
12246
24929
70650
41668
08286
95166
5TR
89068
13589
10TR
39177
40TR
60349
ĐB
734681
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/04/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/04/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,5
8 1 2,8
1,3 2 9
3 2
4 6,9
Chục Số Đơn vị
0 5 0
0,4,8,6 6 8,6,8
7 7 9,7
1,6,6 8 6,9,1
7,9,2,8,4 9 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
25/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
32
250N
956
500N
7385
3549
6514
1TR
1691
2,5TR
88097
01670
33238
72801
66711
97905
70854
5TR
58240
26422
10TR
63916
40TR
95823
ĐB
97987
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/03/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 1,5
9,0,1 1 4,1,6
3,2 2 2,3
2 3 2,8
1,5 4 9,0
Chục Số Đơn vị
8,0 5 6,4
5,1 6
9,8 7 0
3 8 5,7
4 9 1,7
Kết quả xổ số Đắk Nông
18/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
70
250N
276
500N
4235
9229
8107
1TR
9868
2,5TR
22964
97209
14642
35807
21339
64182
57648
5TR
68807
38334
10TR
62466
40TR
32466
ĐB
12401
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/03/2017
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9,7,7,1
0 1
4,8 2 9
3 5,9,4
6,3 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3 5
7,6,6 6 8,4,6,6
0,0,0 7 0,6
6,4 8 2
2,0,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )